Thống kê tài khoản thiện nguyện minh bạch

Số tài khoản: , Tên tài khoản:

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank)

TỔNG THU: + 0 VND/TỔNG CHI: - 0 VND

Số dư tài khoản: -0 VND

Từ ngày:
Đến ngày:
Kết quả: Thu: + 0 VND/Chi: - 0 VND
Mã giao dịchNgười chuyển/nhậnNgày chuyển Số tiền (VND)Nội dungChiến dịch