Hoàng Hoa Trung
  • 82
    Người theo dõi
  • 656
    Lượt yêu thích
  • 1.273
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 22/05/2022 21:37
Số dư tài khoản
82.709.068 VND
Thu trong tuần
+1.484.848 VND
Chi trong tuần
-58.000.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
22/05/20223 giao dịch
TRUONG THI LAM LINH - MB
MB1U27TIYUJ53Z XAY CAU NAM CHUA
22/05/2022
18:03
MBTRUONG THI LAM LINHMB1U27TIYUJ53Z XAY CAU NAM CHUA
+200.000
18:03
+200.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
MB1U27CBWN63EJ XAY CAU NAM CHUA
22/05/2022
12:02
MBỦNG HỘ ẨN DANHMB1U27CBWN63EJ XAY CAU NAM CHUA
+10.000
12:02
+10.000
MBBANK
Tra lai tien gui
22/05/2022
01:52
MBBANKTra lai tien gui
+12.547
01:52
+12.547
20/05/20222 giao dịch
NGUYEN HUE TRUC - MB
MB1U247GW6G1U5 XAY CAU NAM CHUA
20/05/2022
20:23
MBNGUYEN HUE TRUCMB1U247GW6G1U5 XAY CAU NAM CHUA
+50.000
20:23
+50.000
NGUYEN THI DUYEN - MB
MB1U23VCGA61PP XAY TRUONG KHA TRUNG
20/05/2022
16:14
MBNGUYEN THI DUYENMB1U23VCGA61PP XAY TRUONG KHA TRUNG
+20.000
16:14
+20.000
19/05/20223 giao dịch
LE THI THUY - MB
MB1U22J9VH45V5 XAY TRUONG KHA TRUNG
19/05/2022
23:30
MBLE THI THUYMB1U22J9VH45V5 XAY TRUONG KHA TRUNG
+1.000.000
23:30
+1.000.000
xxxxxxxxxx5042 - TCB
Suc manh 2000 ck lan 1 xay cau Nam Chua tien csvc theo cv so 170 vvc- Ma giao dich/ Trace 651181 -19026637195042
19/05/2022
19:30
TCBxxxxxxxxxx5042Suc manh 2000 ck lan 1 xay cau Nam Chua tien csvc theo cv so 170 vvc- Ma giao dich/ Trace 651181 -19026637195042
-58.000.000
19:30
-58.000.000
VU DUC SON - MB
MB1U219185L1VP XAY CAU NAM CHUA
19/05/2022
07:05
MBVU DUC SONMB1U219185L1VP XAY CAU NAM CHUA
+20.000
07:05
+20.000
18/05/20224 giao dịch
DO THI HAI ANH - MB
MB1U1ZJBRK44AF XAY TRUONG VAM BIEN
18/05/2022
22:17
MBDO THI HAI ANHMB1U1ZJBRK44AF XAY TRUONG VAM BIEN
+10.000
22:17
+10.000
HOANG VAN TINH - MB
MB1U1ZICU7Z2ZK XAY TRUONG VAM BIEN
18/05/2022
21:56
MBHOANG VAN TINHMB1U1ZICU7Z2ZK XAY TRUONG VAM BIEN
+50.000
21:56
+50.000
NGUYEN THI NHU Y - MB
MB1U1ZEP4SF5I1 XAY CAU NAM CHUA
18/05/2022
20:35
MBNGUYEN THI NHU YMB1U1ZEP4SF5I1 XAY CAU NAM CHUA
+12.301
20:35
+12.301
PHAM THI PHUONG NHUNG - MB
MB1U1YQ917C28Z XAY CAU NAM CHUA
18/05/2022
11:52
MBPHAM THI PHUONG NHUNGMB1U1YQ917C28Z XAY CAU NAM CHUA
+100.000
11:52
+100.000
15/05/20226 giao dịch
DIEP SON - MB
MB1U1TPZDEU2XW XAY TRUONG KHA TRUNG
15/05/2022
20:40
MBDIEP SONMB1U1TPZDEU2XW XAY TRUONG KHA TRUNG
+100.000
20:40
+100.000
PHAN THANH NGUYEN - MB
MB1U1TPPTQ23IW XAY TRUONG KHA TRUNG
15/05/2022
20:34
MBPHAN THANH NGUYENMB1U1TPPTQ23IW XAY TRUONG KHA TRUNG
+10.000
20:34
+10.000
NGUYEN THI HONG THAM - MB
MB1U1TFDYWB2PZ XAY CAU NAM CHUA
15/05/2022
17:06
MBNGUYEN THI HONG THAMMB1U1TFDYWB2PZ XAY CAU NAM CHUA
+92.000
17:06
+92.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
MB1U1TDSL3B5QJ XAY CAU NAM CHUA
15/05/2022
16:30
MBỦNG HỘ ẨN DANHMB1U1TDSL3B5QJ XAY CAU NAM CHUA
+10.000
16:30
+10.000
NGUYEN THI HOAN MY DUYEN - MB
MB1U1SY14SE48B XAY CAU NAM CHUA
15/05/2022
11:01
MBNGUYEN THI HOAN MY DUYENMB1U1SY14SE48B XAY CAU NAM CHUA
+10.000
11:01
+10.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
MB1U1SUYN2J1WD XAY TRUONG VAM BIEN
15/05/2022
09:53
MBỦNG HỘ ẨN DANHMB1U1SUYN2J1WD XAY TRUONG VAM BIEN
+100.000
09:53
+100.000
14/05/20222 giao dịch
TRUONG HOANG VI - MB
MB1U1RTD8F43BC XAY TRUONG KHA TRUNG
14/05/2022
20:41
MBTRUONG HOANG VIMB1U1RTD8F43BC XAY TRUONG KHA TRUNG
+10.000
20:41
+10.000
PHAN THI THUY ANH - MB
MB1U1R4A692383 XAY CAU NAM CHUA
14/05/2022
11:44
MBPHAN THI THUY ANHMB1U1R4A692383 XAY CAU NAM CHUA
+150.000
11:44
+150.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2000 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Hoàng Hoa Trung điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas