Thư Viện Cộng Đồng EVG
  • 33
    Người theo dõi
  • 189
    Lượt yêu thích
  • 511
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 06/10/2022 15:05
Số dư tài khoản
201.051.685 VND
Thu trong tuần
+2.442.000 VND
Chi trong tuần
-10.579.234 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
14 giao dịch thu, 6 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
05/10/20221 giao dịch
DU NGAN HA VIETNAM - TCB
Du Ngan Ha Sponsor a Library thang 10 2022 FT22278897015646 Trace 314139 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
05/10/2022
16:02
TCBDU NGAN HA VIETNAMDu Ngan Ha Sponsor a Library thang 10 2022 FT22278897015646 Trace 314139 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+500.000
16:02
+500.000
02/10/20221 giao dịch
LUU DIEU KHANH VIETNAM - TCB
Luu Dieu Khanh dong gop quy hoat dong Thu Vien EVG Oct 2022 FT22276641800246 Trace 098372 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
02/10/2022
14:32
TCBLUU DIEU KHANH VIETNAMLuu Dieu Khanh dong gop quy hoat dong Thu Vien EVG Oct 2022 FT22276641800246 Trace 098372 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+1.000.000
14:32
+1.000.000
01/10/20221 giao dịch
KA TROI - VIETINBANK
KA TROI chuyen tien du kinh phi hoat dong thu vien EVG Gia Bac thang 9 Trace 348706 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
01/10/2022
19:20
VIETINBANKKA TROIKA TROI chuyen tien du kinh phi hoat dong thu vien EVG Gia Bac thang 9 Trace 348706 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+442.000
19:20
+442.000
30/09/20222 giao dịch
xxxxxxxx9843 - VIETINBANK
Du tru Thu vien cong dong Gia Bac thang 9Ma giao dich/ Trace 911691 NG CHUYEN:CUSTOMER 104003059843
30/09/2022
10:22
VIETINBANKxxxxxxxx9843Du tru Thu vien cong dong Gia Bac thang 9Ma giao dich/ Trace 911691 NG CHUYEN:CUSTOMER 104003059843
-10.579.234
10:22
-10.579.234
TRAN THI THUY - VIETINBANK
TRAN THI THUY chuyen tien Trace 194304 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
30/09/2022
08:08
VIETINBANKTRAN THI THUYTRAN THI THUY chuyen tien Trace 194304 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+500.000
08:08
+500.000
27/09/20221 giao dịch
NGUYEN THI BICH - VCB
MBVCB 2501908529 045618 NGUYEN THI BICH chuyen tien
27/09/2022
19:31
VCBNGUYEN THI BICHMBVCB 2501908529 045618 NGUYEN THI BICH chuyen tien
+1.000.000
19:31
+1.000.000
26/09/20221 giao dịch
SAU LY PHUNG VIETNAM - TCB
Ung ho thu vien Gia Bac FT22269297456583 Trace 014572 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
26/09/2022
13:15
TCBSAU LY PHUNG VIETNAMUng ho thu vien Gia Bac FT22269297456583 Trace 014572 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+1.000.000
13:15
+1.000.000
20/09/20221 giao dịch
KA TROI - VIETINBANK
KA TROI chuyen tien thu vien EVG Gia Bac Trace 163257 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
20/09/2022
10:57
VIETINBANKKA TROIKA TROI chuyen tien thu vien EVG Gia Bac Trace 163257 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+9.032.234
10:57
+9.032.234
19/09/20221 giao dịch
TKTG-MBBANK - MB
CHUYEN TIEN 247 MA GD 836586NGAY 0916 TU TECHCOMBANKSTK 19038071877017 NG CHUYEN:CUSTOMER
19/09/2022
17:14
MBTKTG-MBBANKCHUYEN TIEN 247 MA GD 836586NGAY 0916 TU TECHCOMBANKSTK 19038071877017 NG CHUYEN:CUSTOMER
+500.000
17:14
+500.000
18/09/20222 giao dịch
LE HO KHANH DUYEN . - ACB
LE HO KHANH DUYEN NIE 9 2022 180922 07 05 49 283321 Trace 283321 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
18/09/2022
07:05
ACBLE HO KHANH DUYEN .LE HO KHANH DUYEN NIE 9 2022 180922 07 05 49 283321 Trace 283321 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+500.000
07:05
+500.000
MBBANK
Tra lai tien gui
18/09/2022
06:30
MBBANKTra lai tien gui
+17.584
06:30
+17.584
17/09/20221 giao dịch
LE XUAN HOANG ANH - VPB
AMERICAN STUDY GUI KINH PHI QUYEN GOP CHO THU VIEN TRA VINH Trace 794626 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
17/09/2022
21:24
VPBLE XUAN HOANG ANHAMERICAN STUDY GUI KINH PHI QUYEN GOP CHO THU VIEN TRA VINH Trace 794626 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+4.200.000
21:24
+4.200.000
16/09/20228 giao dịch
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT Truong Thi Huong Giang NIE 09 2022 Trace 574371 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
16/09/2022
18:46
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT Truong Thi Huong Giang NIE 09 2022 Trace 574371 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+500.000
18:46
+500.000
TIMO PLUS 412 NTMK - VCCB
Em Duc ABGOpen8 ung ho thu vien EVG Trace 201234 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
16/09/2022
14:46
VCCBTIMO PLUS 412 NTMKEm Duc ABGOpen8 ung ho thu vien EVG Trace 201234 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+1.000.000
14:46
+1.000.000
xxxxxxxx9843 - VIETINBANK
Kinh phi hoat dong thu vien Gia Bac thang 9Ma giao dich/ Trace 149537 NG CHUYEN:CUSTOMER 104003059843
16/09/2022
14:28
VIETINBANKxxxxxxxx9843Kinh phi hoat dong thu vien Gia Bac thang 9Ma giao dich/ Trace 149537 NG CHUYEN:CUSTOMER 104003059843
-19.032.234
14:28
-19.032.234
TKTG-MBBANK - MB
Tien dien hai thu vien qua app viettel
16/09/2022
10:55
MBTKTG-MBBANKTien dien hai thu vien qua app viettel
-1.010.000
10:55
-1.010.000
xxxxxxxx9843 - VIETINBANK
Chi phi hoat dong thang 9 thu vien Gia Bac Ma giao dich/ Trace 025999 NG CHUYEN:CUSTOMER 104003059843
16/09/2022
10:30
VIETINBANKxxxxxxxx9843Chi phi hoat dong thang 9 thu vien Gia Bac Ma giao dich/ Trace 025999 NG CHUYEN:CUSTOMER 104003059843
-9.032.234
10:30
-9.032.234
PHAM THI THANH THEU - MB
Hoat dong thang 9 thu vien TV.
16/09/2022
10:23
MBPHAM THI THANH THEUHoat dong thang 9 thu vien TV.
-16.821.134
10:23
-16.821.134
PHAM THI THANH THEU - MB
Ck tien con thieu hoat dong thang 8 thu vien TV
16/09/2022
10:19
MBPHAM THI THANH THEUCk tien con thieu hoat dong thang 8 thu vien TV
-678.000
10:19
-678.000
TRAN NGOC PHUONG - VCB
MBVCB.2455798927.TRAN NGOC PHUONGNIE 09/2022.
16/09/2022
08:35
VCBTRAN NGOC PHUONGMBVCB.2455798927.TRAN NGOC PHUONGNIE 09/2022.
+500.000
08:35
+500.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 0904 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Thư Viện Cộng Đồng EVG điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas