Kien Tran
  • 89
    Người theo dõi
  • 2.142
    Lượt yêu thích
  • 1.927
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 22/05/2022 20:22
Số dư tài khoản
1.102.720.419 VND
Thu trong tuần
+46.854.553 VND
Chi trong tuần
-26.344.955 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
16 giao dịch thu, 4 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
22/05/20227 giao dịch
xxxxxxxxxx4016
Soc va Jerry ung ho cac ban FT22143000497778Ma giao dich/ Trace 467461 -1986
22/05/2022
19:25
xxxxxxxxxx4016Soc va Jerry ung ho cac ban FT22143000497778Ma giao dich/ Trace 467461 -1986
+500.000
19:25
+500.000
xxxxxxxxx0453
MBVCB 2042374269 026973 Ung ho tiem com 0d
22/05/2022
12:10
xxxxxxxxx0453MBVCB 2042374269 026973 Ung ho tiem com 0d
+200.000
12:10
+200.000
xxxxxxxx0107
Thuan UH quy com 1kMa giao dich/ Trace 345232 -1986
22/05/2022
12:08
xxxxxxxx0107Thuan UH quy com 1kMa giao dich/ Trace 345232 -1986
+200.000
12:08
+200.000
xxxxxxxx3877 - STB
a gui tien gaMa giao dich/ Trace484353 -060159513877
22/05/2022
09:36
STBxxxxxxxx3877a gui tien gaMa giao dich/ Trace484353 -060159513877
-3.200.000
09:36
-3.200.000
xxxxxxx1712
ung ho com tu thien 0dMa giao dich/ Trace 453635 -1986
22/05/2022
08:49
xxxxxxx1712ung ho com tu thien 0dMa giao dich/ Trace 453635 -1986
+1.000.000
08:49
+1.000.000
xxxx8752
C gui xuat com tang ng ngheo C cam on bepMa giao dich/ Trace 486360 -1986
22/05/2022
08:48
xxxx8752C gui xuat com tang ng ngheo C cam on bepMa giao dich/ Trace 486360 -1986
+200.000
08:48
+200.000
MBBANK
Tra lai tien gui
22/05/2022
00:38
MBBANKTra lai tien gui
+93.553
00:38
+93.553
21/05/202211 giao dịch
CAO THANH VAN - MB
CAO THANH VAN ung ho tien com
21/05/2022
21:43
MBCAO THANH VANCAO THANH VAN ung ho tien com
+200.000
21:43
+200.000
xxxxxxxxxxx3658
fb Thuy Linh ung ho tiem com 1kMa giao dich/ Trace 338024 -1986
21/05/2022
20:00
xxxxxxxxxxx3658fb Thuy Linh ung ho tiem com 1kMa giao dich/ Trace 338024 -1986
+1.000
20:00
+1.000
xxxxx6899
PhiuHome Gom va Decor ung ho Tiem com 1kMa giao dich/ Trace 336322 -1986
21/05/2022
19:58
xxxxx6899PhiuHome Gom va Decor ung ho Tiem com 1kMa giao dich/ Trace 336322 -1986
+2.000.000
19:58
+2.000.000
xxxxxxxxx1553 - VCB
tien 200 hop com va shipMa giao dich/ Trace 819903 -0381000561553
21/05/2022
17:45
VCBxxxxxxxxx1553tien 200 hop com va shipMa giao dich/ Trace 819903 -0381000561553
-547.000
17:45
-547.000
xxxxxxxxx1424
MBVCB 2039471556 001330 Ung ho tiem com
21/05/2022
11:59
xxxxxxxxx1424MBVCB 2039471556 001330 Ung ho tiem com
+2.000.000
11:59
+2.000.000
xxxxxxxxxx8016
Chuc suc khoe binh an den moi nguoi FT22141224500241Ma giao dich/ Trace 197536 -1986
21/05/2022
11:43
xxxxxxxxxx8016Chuc suc khoe binh an den moi nguoi FT22141224500241Ma giao dich/ Trace 197536 -1986
+300.000
11:43
+300.000
xxxxx8888 - VIB
e gui tien cuaMa giao dich/ Trace 609346 -832998888
21/05/2022
10:26
VIBxxxxx8888e gui tien cuaMa giao dich/ Trace 609346 -832998888
-1.500.000
10:26
-1.500.000
xxxxxxxxx6418 - VCB
e gui tien rau cu thit bo nemMa giao dich/ Trace 601589 -0541000216418
21/05/2022
10:24
VCBxxxxxxxxx6418e gui tien rau cu thit bo nemMa giao dich/ Trace 601589 -0541000216418
-2.000.000
10:24
-2.000.000
xxxxxxxxxx8011
Lam Bach ung ho tiem com 1K FT22141373126873Ma giao dich/ Trace 051398 -1986
21/05/2022
08:48
xxxxxxxxxx8011Lam Bach ung ho tiem com 1K FT22141373126873Ma giao dich/ Trace 051398 -1986
+300.000
08:48
+300.000
xxxxxxxx5464
ung ho quan com 1kMa giao dich/ Trace 879357 -1986
21/05/2022
08:06
xxxxxxxx5464ung ho quan com 1kMa giao dich/ Trace 879357 -1986
+10.000
08:06
+10.000
xxxxxxxxx3382
MBVCB 2038467663 052749 chuc cac con luon lac quan manh khoe
21/05/2022
03:46
xxxxxxxxx3382MBVCB 2038467663 052749 chuc cac con luon lac quan manh khoe
+300.000
03:46
+300.000
20/05/20222 giao dịch
xxxxxxxxx2307
MBVCB 2037350852 053606 TRAN THI PHUONG LAN chuyen tien ung ho tiem com 1K
20/05/2022
18:05
xxxxxxxxx2307MBVCB 2037350852 053606 TRAN THI PHUONG LAN chuyen tien ung ho tiem com 1K
+2.000.000
18:05
+2.000.000
xxxxxxxxxx9261
DO THU HUONG ung ho tiem com 1kMa giao dich/ Trace 788218 -1986
20/05/2022
17:45
xxxxxxxxxx9261DO THU HUONG ung ho tiem com 1kMa giao dich/ Trace 788218 -1986
+5.000.000
17:45
+5.000.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1986 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Kien Tran điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas