Tạ Minh Tuấn
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 1.802
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 28/05/2024 13:30
Số dư tài khoản
106.851.993 VND
Thu trong tuần
+6.790.000 VND
Chi trong tuần
-22.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
18 giao dịch thu, 2 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
28/05/20245 giao dịch
DO VAN TUAN - MB
DO VAN TUAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
28/05/2024
13:29
MBDO VAN TUANDO VAN TUAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+20.000
13:29
+20.000
AGRIBANK
MB 1988 NGUYEN NGOC TRUNG chuyen khoan UH2J2IT99ZK2GJ HO TRO BENH NHI Ma giao dich Trace865685 Trace 865685 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
28/05/2024
12:47
AGRIBANKMB 1988 NGUYEN NGOC TRUNG chuyen khoan UH2J2IT99ZK2GJ HO TRO BENH NHI Ma giao dich Trace865685 Trace 865685 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+10.000
12:47
+10.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
UH2J2IIKTNR6SI HO TRO BENH NHI- Ma GD ACSP/ CS152751 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
28/05/2024
09:12
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGUH2J2IIKTNR6SI HO TRO BENH NHI- Ma GD ACSP/ CS152751 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+10.000
09:12
+10.000
KHÔNG XÁC ĐỊNH
THU PHI SMS BANKING T5(CHUA VAT)
28/05/2024
05:13
KHÔNG XÁC ĐỊNHTHU PHI SMS BANKING T5(CHUA VAT)
-20.000
05:13
-20.000
KHÔNG XÁC ĐỊNH
THU PHI SMS BANKING T5(CHUA VAT)
28/05/2024
05:13
KHÔNG XÁC ĐỊNHTHU PHI SMS BANKING T5(CHUA VAT)
-2.000
05:13
-2.000
27/05/20241 giao dịch
TRUONG NGOC YEN - VIETINBANK
UH2J2GHS1MF5WH HO TRO BENH NHI Ma giao dich Trace025322 Trace 02532 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
27/05/2024
07:39
VIETINBANKTRUONG NGOC YENUH2J2GHS1MF5WH HO TRO BENH NHI Ma giao dich Trace025322 Trace 02532 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+10.000
07:39
+10.000
26/05/20241 giao dịch
TRUONG NGOC YEN - VIETINBANK
UH2J2GF8B8J6FA HO TRO BENH NHI Ma giao dich Trace017041 Trace 01704 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
26/05/2024
06:42
VIETINBANKTRUONG NGOC YENUH2J2GF8B8J6FA HO TRO BENH NHI Ma giao dich Trace017041 Trace 01704 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+10.000
06:42
+10.000
25/05/20242 giao dịch
TRUONG XUAN TRUONG VIETNAM - TCB
Truong Xuan Truong Ho tro 1 1 be Anh Tuan T5 FT24146077810103 Ma giao dich Trace480996 Trace 480996 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
25/05/2024
10:26
TCBTRUONG XUAN TRUONG VIETNAMTruong Xuan Truong Ho tro 1 1 be Anh Tuan T5 FT24146077810103 Ma giao dich Trace480996 Trace 480996 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+1.000.000
10:26
+1.000.000
TRUONG NGOC YEN - VIETINBANK
UH2J2EILMHR63X HO TRO BENH NHI Ma giao dich Trace101590 Trace 10159 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
25/05/2024
06:43
VIETINBANKTRUONG NGOC YENUH2J2EILMHR63X HO TRO BENH NHI Ma giao dich Trace101590 Trace 10159 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+10.000
06:43
+10.000
24/05/202411 giao dịch
PHAM HUYEN NGUYEN NGOC VIETNAM - TCB
Ung ho quy GMDCTT FT24146177899572 Ma giao dich Trace540599 Trace 540599 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
24/05/2024
22:44
TCBPHAM HUYEN NGUYEN NGOC VIETNAMUng ho quy GMDCTT FT24146177899572 Ma giao dich Trace540599 Trace 540599 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+100.000
22:44
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6084582087.810038.ung ho quy giac mo doi chan thien than.CT tu 9869198633 DO THI KIM TUYEN toi 1988 TA MINH TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ o NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
24/05/2024
20:50
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6084582087.810038.ung ho quy giac mo doi chan thien than.CT tu 9869198633 DO THI KIM TUYEN toi 1988 TA MINH TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ o NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+500.000
20:50
+500.000
AGRIBANK
MB 1988 NGUYEN DUC TUE chuyen khoan Ma giao dich Trace445625 Trace 445625 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
24/05/2024
20:43
AGRIBANKMB 1988 NGUYEN DUC TUE chuyen khoan Ma giao dich Trace445625 Trace 445625 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+50.000
20:43
+50.000
LAI THANH TU - STB
Chuc an lanh Ma giao dich Trace249380 Trace 249380 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
24/05/2024
20:43
STBLAI THANH TUChuc an lanh Ma giao dich Trace249380 Trace 249380 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+200.000
20:43
+200.000
NGUYEN THAO QUYNH - TPB
NGUYEN THAO QUYNH chuyen tien by TPBank ChatPay Ma giao dich Trace677864 Trace 677864 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
24/05/2024
20:43
TPBNGUYEN THAO QUYNHNGUYEN THAO QUYNH chuyen tien by TPBank ChatPay Ma giao dich Trace677864 Trace 677864 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+1.000.000
20:43
+1.000.000
PHAM TRI DUNG - VPB
PHAM TRI DUNG chuyen tien Ma giao dich Trace949493 Trace 949493 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
24/05/2024
20:42
VPBPHAM TRI DUNGPHAM TRI DUNG chuyen tien Ma giao dich Trace949493 Trace 949493 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+50.000
20:42
+50.000
TRUONG HUU TOAN - MB
TRUONG HUU TOAN- QUYNH NHU NG CHUYEN:CUSTOMER
24/05/2024
20:42
MBTRUONG HUU TOANTRUONG HUU TOAN- QUYNH NHU NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
20:42
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6084514410.765905.Loan Vo YUP.CT tu 9907964662 VO THI KIM LOAN toi 1988 TA MINH TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ vk765905 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
24/05/2024
20:41
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6084514410.765905.Loan Vo YUP.CT tu 9907964662 VO THI KIM LOAN toi 1988 TA MINH TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ vk765905 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+200.000
20:41
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6084513356.764527.AN BICH NGOC transfer.CT tu 0071005xxx127 AN BICH NGOC toi 1988 TA MINH TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ zz764527 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
24/05/2024
20:41
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6084513356.764527.AN BICH NGOC transfer.CT tu 0071005xxx127 AN BICH NGOC toi 1988 TA MINH TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ zz764527 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+500.000
20:41
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6082495782.452544.VO THI MINH HUONG ho tro 1 1 be Nhi va be Bich.CT tu 0181003xxx021 VO THI MINH HUONG toi 1988 TA MINH TUAN tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
24/05/2024
17:02
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6082495782.452544.VO THI MINH HUONG ho tro 1 1 be Nhi va be Bich.CT tu 0181003xxx021 VO THI MINH HUONG toi 1988 TA MINH TUAN tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+2.000.000
17:02
+2.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6078545400.997013.VU THI HUONG chuyen tien quy DCTT.CT tu 0231000xxx778 VU THI HUONG toi 1988 TA MINH TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ fx99701 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
24/05/2024
08:36
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6078545400.997013.VU THI HUONG chuyen tien quy DCTT.CT tu 0231000xxx778 VU THI HUONG toi 1988 TA MINH TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ fx99701 NG CHUYEN:CUSTOMER 1988
+1.000.000
08:36
+1.000.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1988 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Tạ Minh Tuấn điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas