CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG
  • 25
    Người theo dõi
  • 74
    Lượt yêu thích
  • 34
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 06/10/2022 14:55
Số dư tài khoản
27.383.712 VND
Thu trong tuần
+7.111.107 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
04/10/20222 giao dịch
HUA MINH PHAT - VCB
MBVCB 2528131741 063441 HUA MINH PHAT chuyen tien
04/10/2022
19:01
VCBHUA MINH PHATMBVCB 2528131741 063441 HUA MINH PHAT chuyen tien
+555.555
19:01
+555.555
NGUYEN TRONG MANH - VIETINBANK
vc Van Manh Trace 573487 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
04/10/2022
18:56
VIETINBANKNGUYEN TRONG MANHvc Van Manh Trace 573487 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+888.888
18:56
+888.888
03/10/20223 giao dịch
LE VAN KHUONG - SCB
Khuong ung ho quy thien nguyen t10 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
03/10/2022
08:56
SCBLE VAN KHUONGKhuong ung ho quy thien nguyen t10 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+2.777.777
08:56
+2.777.777
LE THI NGOC THUY HO CHI MINH - TCB
Co Thuy gop quy thien nguyen T10 FT22276857283079 Trace 484912 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
03/10/2022
07:49
TCBLE THI NGOC THUY HO CHI MINHCo Thuy gop quy thien nguyen T10 FT22276857283079 Trace 484912 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+333.333
07:49
+333.333
BUI VAN KHANH - MB
BUI VAN KHANH chuyen khoan
03/10/2022
07:46
MBBUI VAN KHANHBUI VAN KHANH chuyen khoan
+1.111.111
07:46
+1.111.111
02/10/20222 giao dịch
KHA TU HUE . - ACB
HUE DONG GOP QUY CLB THIEN NGUYEN THANG 10 2022 021022 20 17 26 595287 Trace 595287 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
02/10/2022
20:16
ACBKHA TU HUE .HUE DONG GOP QUY CLB THIEN NGUYEN THANG 10 2022 021022 20 17 26 595287 Trace 595287 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+999.999
20:16
+999.999
HUYNH TAN MY HUYNH TAN MY
HUYNH TAN MY Chuyen tien Trace 901859 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
02/10/2022
18:19
HUYNH TAN MY HUYNH TAN MYHUYNH TAN MY Chuyen tien Trace 901859 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+444.444
18:19
+444.444
18/09/20221 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/09/2022
05:12
MBBANKTra lai tien gui
+1.583
05:12
+1.583
14/09/20221 giao dịch
LE THI NGOC THUY HO CHI MINH - TCB
Co Thuy gop quy thien nguyen thang 9 FT22258328072617 Trace 140154 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/09/2022
21:26
TCBLE THI NGOC THUY HO CHI MINHCo Thuy gop quy thien nguyen thang 9 FT22258328072617 Trace 140154 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+333.333
21:26
+333.333
13/09/20221 giao dịch
KHA TU HUE . - ACB
HUE DONG QUY THANG 9 2022 CLB THIEN NGUYEN 130922 18 16 44 951742 Trace 951742 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
13/09/2022
18:16
ACBKHA TU HUE .HUE DONG QUY THANG 9 2022 CLB THIEN NGUYEN 130922 18 16 44 951742 Trace 951742 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+999.999
18:16
+999.999
01/09/20221 giao dịch
NGUYEN DUC THIEN . - ACB
UV247 QUYEN GOP CLB THIEN NGUYEN 010922 15 46 03 999538 Trace 999538 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
01/09/2022
22:56
ACBNGUYEN DUC THIEN .UV247 QUYEN GOP CLB THIEN NGUYEN 010922 15 46 03 999538 Trace 999538 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+1.000.000
22:56
+1.000.000
31/08/20222 giao dịch
NGUYEN DUONG HAI VAN - MB
CLB TN VI CON DONG chuyen khoan ct tu thien chu Dieu Phap
31/08/2022
15:04
MBNGUYEN DUONG HAI VANCLB TN VI CON DONG chuyen khoan ct tu thien chu Dieu Phap
-10.000.000
15:04
-10.000.000
LE VAN KHUONG VIETNAM - TCB
Khuong chuyen tien ung ho quy CLB FT22243315906831 Trace 180992 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
31/08/2022
14:59
TCBLE VAN KHUONG VIETNAMKhuong chuyen tien ung ho quy CLB FT22243315906831 Trace 180992 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+2.777.777
14:59
+2.777.777
25/08/20222 giao dịch
BUI VAN KHANH - MB
BUI VAN KHANH tang qua trung thu cho tre em
25/08/2022
14:47
MBBUI VAN KHANHBUI VAN KHANH tang qua trung thu cho tre em
+1.000.000
14:47
+1.000.000
DUONG THI MAI . - ACB
EM MAI XIN DUOC GOP CHUT QUA 250822 13 42 36 523916 Trace 523916 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
25/08/2022
13:42
ACBDUONG THI MAI .EM MAI XIN DUOC GOP CHUT QUA 250822 13 42 36 523916 Trace 523916 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+555.555
13:42
+555.555
24/08/20222 giao dịch
NGUYEN DUONG HAI VAN - MB
NGUYEN DUONG HAI VAN chuyen khoan
24/08/2022
10:12
MBNGUYEN DUONG HAI VANNGUYEN DUONG HAI VAN chuyen khoan
+1.234.567
10:12
+1.234.567
VU DUC TIEN . - ACB
CTY QC BUT VANG CK UNG HO THANG 8 240822 10 03 31 945737 Trace 945737 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
24/08/2022
10:03
ACBVU DUC TIEN .CTY QC BUT VANG CK UNG HO THANG 8 240822 10 03 31 945737 Trace 945737 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+2.000.000
10:03
+2.000.000
23/08/20223 giao dịch
TRAN THI CAM GIANG - VCB
MBVCB 2369873986 059902 TRAN THI CAM GIANG chuyen tien
23/08/2022
10:51
VCBTRAN THI CAM GIANGMBVCB 2369873986 059902 TRAN THI CAM GIANG chuyen tien
+111.111
10:51
+111.111
HUYNH TAN MY
HUYNH TAN MY Chuyen tien Trace 833430 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
23/08/2022
10:45
HUYNH TAN MYHUYNH TAN MY Chuyen tien Trace 833430 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+222.222
10:45
+222.222
LE THI NGOC THUY HO CHI MINH - TCB
Co Thuy gop chut qua trung thu FT22235023268700 Trace 997380 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
23/08/2022
10:38
TCBLE THI NGOC THUY HO CHI MINHCo Thuy gop chut qua trung thu FT22235023268700 Trace 997380 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+500.000
10:38
+500.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1102 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas