Hội Chữ thập đỏ Việt Nam
  • 158
    Người theo dõi
  • 1.237
    Lượt yêu thích
  • 2.150
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 01/07/2022 14:30
Số dư tài khoản
90.008.801 VND
Thu trong tuần
+4.192.695 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
01/07/202211 giao dịch
NGUYEN THANH TOAN - MB
MB1W11IRY2869N LACO
01/07/2022
13:35
MBNGUYEN THANH TOANMB1W11IRY2869N LACO
+100.000
13:35
+100.000
NGUYEN THI THU TRANG - MB
MB1W11CVKA46GM LACO
01/07/2022
11:24
MBNGUYEN THI THU TRANGMB1W11CVKA46GM LACO
+30.000
11:24
+30.000
H PHAI NIE - MB
MB1W11ASJBP44W LACO
01/07/2022
10:38
MBH PHAI NIEMB1W11ASJBP44W LACO
+10.000
10:38
+10.000
TRINH DINH NAM - MB
MB1W118NH1126X LACO
01/07/2022
09:51
MBTRINH DINH NAMMB1W118NH1126X LACO
+35.000
09:51
+35.000
HOANG VAN PHUONG  - MB
MB1W11663M121D LACO
01/07/2022
08:54
MBHOANG VAN PHUONG MB1W11663M121D LACO
+50.000
08:54
+50.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
MB1W113CJ7A2ZU LACO
01/07/2022
07:52
MBỦNG HỘ ẨN DANHMB1W113CJ7A2ZU LACO
+10.000
07:52
+10.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
MB1W12VL3UL1F3 LACO
01/07/2022
06:36
MBỦNG HỘ ẨN DANHMB1W12VL3UL1F3 LACO
+20.000
06:36
+20.000
NGUYEN THI HONG HANH - MB
MB1W12SI5XU2CH LACO
01/07/2022
05:27
MBNGUYEN THI HONG HANHMB1W12SI5XU2CH LACO
+10.000
05:27
+10.000
NGUYEN ANH DUNG - MB
MB1W12PL9LK27I LACO
01/07/2022
04:22
MBNGUYEN ANH DUNGMB1W12PL9LK27I LACO
+50.000
04:22
+50.000
TRAN VAN TOAN - MB
MB1W12INUPU4AG LACO
01/07/2022
02:10
MBTRAN VAN TOANMB1W12INUPU4AG LACO
+20.000
02:10
+20.000
PHAM TRUNG KIEN - MB
MB1W12E4WAL4RG LACO
01/07/2022
00:29
MBPHAM TRUNG KIENMB1W12E4WAL4RG LACO
+15.000
00:29
+15.000
30/06/20229 giao dịch
DANG NGOC Y VY - MB
MB1V2N9E4EZ2ZE LACO
30/06/2022
20:53
MBDANG NGOC Y VYMB1V2N9E4EZ2ZE LACO
+10.000
20:53
+10.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
MB1V2N93AUT2AS LACO
30/06/2022
20:46
MBỦNG HỘ ẨN DANHMB1V2N93AUT2AS LACO
+10.000
20:46
+10.000
MAI THUY DUONG - MB
MB1V2N7UVKX2Q7 LACO
30/06/2022
20:18
MBMAI THUY DUONGMB1V2N7UVKX2Q7 LACO
+200.000
20:18
+200.000
PHAM CHUC QUYNH - MB
MB1V2N3VHRM263 LACO
30/06/2022
18:50
MBPHAM CHUC QUYNHMB1V2N3VHRM263 LACO
+50.000
18:50
+50.000
NGUYEN THI HOA BINH - MB
Ho tro ngu dan bien
30/06/2022
18:50
MBNGUYEN THI HOA BINHHo tro ngu dan bien
+50.000
18:50
+50.000
NGUYEN PHUONG LINH - MB
MB1V2N2CI2Z2Z1 LACO
30/06/2022
18:16
MBNGUYEN PHUONG LINHMB1V2N2CI2Z2Z1 LACO
+100.000
18:16
+100.000
LE THI LINH - MB
MB1V2N25NKU27B LACO
30/06/2022
18:11
MBLE THI LINHMB1V2N25NKU27B LACO
+10.000
18:11
+10.000
NGUYEN PHUONG THAO - MB
MB1V2MZITAW2RG LACO
30/06/2022
17:35
MBNGUYEN PHUONG THAOMB1V2MZITAW2RG LACO
+10.000
17:35
+10.000
TRAN THI THONG - MB
MB1V2MZIF7K22M LACO
30/06/2022
17:35
MBTRAN THI THONGMB1V2MZIF7K22M LACO
+50.000
17:35
+50.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2022 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas