Trí Tuệ Việt Nam
  • 260.000 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 4
    Lượt ủng hộ
  • 331
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 22/04/2024 16:46
Số dư tài khoản
1.217.095.176 VND
Thu trong tuần
+207.333.288 VND
Chi trong tuần
-103.816.700 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
22/04/202411 giao dịch
NGUYEN NHU LAI - TPB
Ung ho van hoa docMa giao dich/ Trace726485 Trace 726485 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
22/04/2024
16:17
TPBNGUYEN NHU LAIUng ho van hoa docMa giao dich/ Trace726485 Trace 726485 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+100.000
16:17
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5824624959.100229.VHDXuyenViet DINH VAN TRUONG 0362967xxx.CT tu 1040340778 DINH VAN TRUONG toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
22/04/2024
16:09
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5824624959.100229.VHDXuyenViet DINH VAN TRUONG 0362967xxx.CT tu 1040340778 DINH VAN TRUONG toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+165.000
16:09
+165.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5824143970.275490.N07 30D X3 Ung ho Van Hoa Doc.CT tu 0351000xxx996 NGUYEN DUC TUNG toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ ri27 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
22/04/2024
15:14
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5824143970.275490.N07 30D X3 Ung ho Van Hoa Doc.CT tu 0351000xxx996 NGUYEN DUC TUNG toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ ri27 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+603.500
15:14
+603.500
MAI THI NGOC QUYNH VIETNAM - TCB
VHDXuyenViet FT24113580039289Ma giao dich/ Trace813036 Trace 813036 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
22/04/2024
13:21
TCBMAI THI NGOC QUYNH VIETNAMVHDXuyenViet FT24113580039289Ma giao dich/ Trace813036 Trace 813036 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+165.000
13:21
+165.000
NGUYEN ANH TU - MB
Sa miu w hy NG CHUYEN:CUSTOMER
22/04/2024
10:58
MBNGUYEN ANH TUSa miu w hy NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
10:58
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
VHDxuyenviet Van Viet Tu Quynh 0906992xxx- Ma GD ACSP/ rD358871 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
22/04/2024
10:54
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGVHDxuyenviet Van Viet Tu Quynh 0906992xxx- Ma GD ACSP/ rD358871 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+500.000
10:54
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5822080143.749056.DO THI LOAN chuyen tien hoi quan.CT tu 0801000xxx322 DO THI LOAN toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ ro749056 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
22/04/2024
10:43
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5822080143.749056.DO THI LOAN chuyen tien hoi quan.CT tu 0801000xxx322 DO THI LOAN toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ ro749056 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+500.000
10:43
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5821787859.573528.HOANG THI TUYET MAI chuyen tien.CT tu 0011001xxx372 HOANG THI TUYET MAI toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ y NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
22/04/2024
10:10
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5821787859.573528.HOANG THI TUYET MAI chuyen tien.CT tu 0011001xxx372 HOANG THI TUYET MAI toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ y NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+3.000
10:10
+3.000
ACC 970422 - VIB
VHDxuyenViet Thuat 0949636xxxMa giao dich/ Trace574951 Trace 574951 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
22/04/2024
07:43
VIBACC 970422VHDxuyenViet Thuat 0949636xxxMa giao dich/ Trace574951 Trace 574951 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+200.000
07:43
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5820380339.431250.Gieo hat TTVN.CT tu 0021000xxx997 NGUYEN NGOC QUANG toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ al431250 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
22/04/2024
06:47
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5820380339.431250.Gieo hat TTVN.CT tu 0021000xxx997 NGUYEN NGOC QUANG toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ al431250 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+111.111
06:47
+111.111
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5820268261.363932.Gopgaonuoiquan.CT tu 0021000xxx123 LE THI PHUONG THAO toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ ff363932 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
22/04/2024
06:06
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5820268261.363932.Gopgaonuoiquan.CT tu 0021000xxx123 LE THI PHUONG THAO toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ ff363932 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+3.000
06:06
+3.000
21/04/20249 giao dịch
SHBMB 77THD - SHB
Ho Phap Gieo Hat Tang Sach Cho Em- Ma giao dich/ Trace200593 Trace 200593 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
21/04/2024
23:32
SHBSHBMB 77THDHo Phap Gieo Hat Tang Sach Cho Em- Ma giao dich/ Trace200593 Trace 200593 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+9.999
23:32
+9.999
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5819338348.595873.VHDxuyenViet DoanTrang 0207.CT tu 0071004xxx393 NGUYEN THI DOAN TRANG toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ kt5 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
21/04/2024
21:27
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5819338348.595873.VHDxuyenViet DoanTrang 0207.CT tu 0071004xxx393 NGUYEN THI DOAN TRANG toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ kt5 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+165.000
21:27
+165.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5819339311.596980.VHDxuyenviet THAI CAM TU.CT tu 0071003xxx013 THAI CAM TU toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ vn596980 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
21/04/2024
21:27
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5819339311.596980.VHDxuyenviet THAI CAM TU.CT tu 0071003xxx013 THAI CAM TU toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ vn596980 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+100.000
21:27
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5819182215.500722.Gopgaonuoiquan.CT tu 0011001xxx372 HOANG THI TUYET MAI toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ xh500722 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
21/04/2024
21:05
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5819182215.500722.Gopgaonuoiquan.CT tu 0011001xxx372 HOANG THI TUYET MAI toi 5613 LUU KHANH CHI tai MB- Ma GD ACSP/ xh500722 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+6.000
21:05
+6.000
PHAM VAN TAI VIETNAM - TCB
VHDxuyenviet pvt 0984571xxx FT24113775759142Ma giao dich/ Trace516856 Trace 516856 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
21/04/2024
18:58
TCBPHAM VAN TAI VIETNAMVHDxuyenviet pvt 0984571xxx FT24113775759142Ma giao dich/ Trace516856 Trace 516856 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+100.000
18:58
+100.000
PHAM ANH TUAN VIETNAM - TCB
Gopgaoxaytruong anhtuan 0918229xxx FT24113335515844Ma giao dich/ Trace438527 Trace 438527 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
21/04/2024
18:39
TCBPHAM ANH TUAN VIETNAMGopgaoxaytruong anhtuan 0918229xxx FT24113335515844Ma giao dich/ Trace438527 Trace 438527 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+300.000
18:39
+300.000
DAO THI VAN ANH VIETNAM - TCB
GOPGAOXAYTRUONG DAO THI VAN ANH 0902905xxx FT24113349885902Ma giao dich/ Trace395525 Trace 395525 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
21/04/2024
18:29
TCBDAO THI VAN ANH VIETNAMGOPGAOXAYTRUONG DAO THI VAN ANH 0902905xxx FT24113349885902Ma giao dich/ Trace395525 Trace 395525 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+300.000
18:29
+300.000
NGUYEN THI HANH
Gop gao xay truongMa giao dich/ Trace763570 Trace 763570 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
21/04/2024
18:28
NGUYEN THI HANHGop gao xay truongMa giao dich/ Trace763570 Trace 763570 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+30.000
18:28
+30.000
TRUONG THI KHANH HOA
Hv Ck1 20 21 04Ma giao dich/ Trace763721 Trace 763721 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
21/04/2024
18:28
TRUONG THI KHANH HOAHv Ck1 20 21 04Ma giao dich/ Trace763721 Trace 763721 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+50.000
18:28
+50.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 5613 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Trí Tuệ Việt Nam điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas