Trí Tuệ Việt Nam
  • 193
    Người theo dõi
  • 209
    Lượt yêu thích
  • 2.025
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 30/03/2023 19:45
Số dư tài khoản
549.106.933 VND
Thu trong tuần
+20.854.647 VND
Chi trong tuần
-366.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
30/03/202310 giao dịch
TRAN THI TUYET NHUNG
Thon 20 CK3H gieo hat Trace 963918 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
30/03/2023
19:43
TRAN THI TUYET NHUNGThon 20 CK3H gieo hat Trace 963918 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+1.200.000
19:43
+1.200.000
TGTT-VND-PHAM THI BICH HANG VIETNAM - TCB
Content3goc hien hoa pham usa 7149751150 FT23089779262702 Trace 166674 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
30/03/2023
16:29
TCBTGTT-VND-PHAM THI BICH HANG VIETNAMContent3goc hien hoa pham usa 7149751150 FT23089779262702 Trace 166674 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+560.000
16:29
+560.000
LUONG THI KIM LIEN VIETNAM - TCB
Thiennguyen thon19 CK3H K8 FT23089816002401 Trace 045104 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
30/03/2023
15:39
TCBLUONG THI KIM LIEN VIETNAMThiennguyen thon19 CK3H K8 FT23089816002401 Trace 045104 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+850.000
15:39
+850.000
DAO THI LAN HUONG VIETNAM - TCB
89 365 FT23089719560985 Trace 805235 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
30/03/2023
13:47
TCBDAO THI LAN HUONG VIETNAM89 365 FT23089719560985 Trace 805235 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+25.613
13:47
+25.613
LE THI ANH - VIETINBANK
anhlt gnh vn gieo hat ky luat doc sach Trace 729942 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
30/03/2023
13:42
VIETINBANKLE THI ANHanhlt gnh vn gieo hat ky luat doc sach Trace 729942 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+200.000
13:42
+200.000
ACC 970422 - VIB
Pham Thi Minh Tham chung tay xay dung VHD Trace 133600 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
30/03/2023
12:11
VIBACC 970422Pham Thi Minh Tham chung tay xay dung VHD Trace 133600 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+55.613
12:11
+55.613
AGRIBANK
MB 5613 Thon 17 CK3HK8 gieo hat Trace 159637 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
30/03/2023
10:56
AGRIBANKMB 5613 Thon 17 CK3HK8 gieo hat Trace 159637 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+202.000
10:56
+202.000
DOAN THI KIEU
DOAN THI KIEU 30N Trace 622098 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
30/03/2023
09:09
DOAN THI KIEUDOAN THI KIEU 30N Trace 622098 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+300.000
09:09
+300.000
ỦNG HỘ ẨN DANH
UH252KDZZ8F1LP VHD XV Trace 161125 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
30/03/2023
08:56
ỦNG HỘ ẨN DANHUH252KDZZ8F1LP VHD XV Trace 161125 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+2.000
08:56
+2.000
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
thap sang tri tue Trace 898707 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
30/03/2023
06:09
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKthap sang tri tue Trace 898707 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+500.000
06:09
+500.000
29/03/202310 giao dịch
NGUYEN VAN TRUONG - MB
UH252LKKJMM4YH VHD XV NG CHUYEN:CUSTOMER
29/03/2023
23:49
MBNGUYEN VAN TRUONGUH252LKKJMM4YH VHD XV NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
23:49
+50.000
TRUONG THI KHANH HOA
thapsangtritue TruongThiKhanhHoa 0979249xxx Trace 589712 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
29/03/2023
22:58
TRUONG THI KHANH HOAthapsangtritue TruongThiKhanhHoa 0979249xxx Trace 589712 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+100.000
22:58
+100.000
QUACH PHOI MY - VCB
MBVCB 3295727225 094068 Thiennguyen Thon 25 CH3HK8 0918660xxx
29/03/2023
12:29
VCBQUACH PHOI MYMBVCB 3295727225 094068 Thiennguyen Thon 25 CH3HK8 0918660xxx
+520.000
12:29
+520.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - TPB
UH252KMDFE947Q VHD XV Trace 097111 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
29/03/2023
11:51
TPBỦNG HỘ ẨN DANHUH252KMDFE947Q VHD XV Trace 097111 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+9.000
11:51
+9.000
PHAM THI MY ANH - MB
Gieo hat quy vnd.ck3hk8 NG CHUYEN:CUSTOMER
29/03/2023
09:24
MBPHAM THI MY ANHGieo hat quy vnd.ck3hk8 NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
09:24
+100.000
ACC 970422 - VIB
Pham Thi Minh Tham chung tay xay dung VHD Trace 715986 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
29/03/2023
08:57
VIBACC 970422Pham Thi Minh Tham chung tay xay dung VHD Trace 715986 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+55.613
08:57
+55.613
ỦNG HỘ ẨN DANH
UH252KDZZ8F1LP VHD XV Trace 073691 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
29/03/2023
08:49
ỦNG HỘ ẨN DANHUH252KDZZ8F1LP VHD XV Trace 073691 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+2.000
08:49
+2.000
NGUYEN THI DUNG
Thien nguyen NGUYEN THI DUNG 0368150xxx Trace 848159 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
29/03/2023
06:13
NGUYEN THI DUNGThien nguyen NGUYEN THI DUNG 0368150xxx Trace 848159 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+200.000
06:13
+200.000
DAO THI LAN HUONG VIETNAM - TCB
88 365 FT23088348385956 Trace 055657 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
29/03/2023
04:53
TCBDAO THI LAN HUONG VIETNAM88 365 FT23088348385956 Trace 055657 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+25.613
04:53
+25.613
DAO THI LAN HUONG VIETNAM - TCB
87 365 FT23088867203217 Trace 055441 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
29/03/2023
04:51
TCBDAO THI LAN HUONG VIETNAM87 365 FT23088867203217 Trace 055441 NG CHUYEN:CUSTOMER 5613
+25.613
04:51
+25.613
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 5613 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Trí Tuệ Việt Nam điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas