Lăn Bánh Ước Mơ
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 136
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 20/11/2023 07:15
Số dư tài khoản
6.126.370 VND
Thu trong tuần
0 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
20/11/20231 giao dịch
BUI THI THU - TPB
Bui Thi Thu chuyen tien ung ho LBUM Ma giao dich Trace106684 Trace 106684 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
20/11/2023
07:12
TPBBUI THI THUBui Thi Thu chuyen tien ung ho LBUM Ma giao dich Trace106684 Trace 106684 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+100.000
07:12
+100.000
19/11/20231 giao dịch
LE HOAI NAM VIETNAM - TCB
Khoai lang khoai so ung ho lbum25 FT23324272354900 Ma giao dich Trace144044 Trace 144044 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
19/11/2023
20:13
TCBLE HOAI NAM VIETNAMKhoai lang khoai so ung ho lbum25 FT23324272354900 Ma giao dich Trace144044 Trace 144044 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+165.000
20:13
+165.000
18/11/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/11/2023
23:41
MBBANKTra lai tien gui
+444
23:41
+444
17/11/20231 giao dịch
NGUYEN THU HUONG VIETNAM - TCB
NGUYEN THU HUONG ung ho lbum25 FT23321461282094 Ma giao dich Trace004942 Trace 004942 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
17/11/2023
18:12
TCBNGUYEN THU HUONG VIETNAMNGUYEN THU HUONG ung ho lbum25 FT23321461282094 Ma giao dich Trace004942 Trace 004942 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+500.000
18:12
+500.000
16/11/20231 giao dịch
NGUYEN NGOC QUANG VIETNAM - TCB
UH LBUM 25 FT23320705554758 Ma giao dich Trace664585 Trace 664585 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
16/11/2023
06:11
TCBNGUYEN NGOC QUANG VIETNAMUH LBUM 25 FT23320705554758 Ma giao dich Trace664585 Trace 664585 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+100.000
06:11
+100.000
15/11/20231 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4629964668.059570.UH2D1U2GLI8C53 LBUM25.CT tu 9941112929 NGUYEN MINH HAO toi 1232 LBUM. JSC tai MB- Ma GD ACSP bm059570 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
15/11/2023
00:56
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4629964668.059570.UH2D1U2GLI8C53 LBUM25.CT tu 9941112929 NGUYEN MINH HAO toi 1232 LBUM. JSC tai MB- Ma GD ACSP bm059570 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+3.000
00:56
+3.000
13/11/20232 giao dịch
BUI THI LINH - MB
UH2D1P2SFI741I LBUM25 NG CHUYEN:CUSTOMER
13/11/2023
09:56
MBBUI THI LINHUH2D1P2SFI741I LBUM25 NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
09:56
+100.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
UH2D1NZHH3Y4QH LBUM25 NG CHUYEN:CUSTOMER
13/11/2023
09:05
MBỦNG HỘ ẨN DANHUH2D1NZHH3Y4QH LBUM25 NG CHUYEN:CUSTOMER
+30.000
09:05
+30.000
12/11/20233 giao dịch
DO THI NGUYEN VIETNAM - TCB
Miu ck Lbum 25 FT23317868814889 Ma giao dich Trace305813 Trace 305813 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
12/11/2023
17:38
TCBDO THI NGUYEN VIETNAMMiu ck Lbum 25 FT23317868814889 Ma giao dich Trace305813 Trace 305813 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+200.000
17:38
+200.000
DO THI NGUYEN VIETNAM - TCB
Miu ck lego FT23317063685080 Ma giao dich Trace303611 Trace 303611 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
12/11/2023
17:37
TCBDO THI NGUYEN VIETNAMMiu ck lego FT23317063685080 Ma giao dich Trace303611 Trace 303611 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+100.000
17:37
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4613386427.059899.Ck tin do choi.CT tu 0011004xxx948 NGUYEN THI HUYEN toi 1232 LBUM. JSC tai MB- Ma GD ACSP bi059899 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
12/11/2023
17:04
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4613386427.059899.Ck tin do choi.CT tu 0011004xxx948 NGUYEN THI HUYEN toi 1232 LBUM. JSC tai MB- Ma GD ACSP bi059899 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+100.000
17:04
+100.000
11/11/20232 giao dịch
SHBMB 77THD - SHB
DINH THI HUONG CHUYEN KHOAN LBUMJSC Ma giao dich Trace470107 Trace 470107 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
11/11/2023
18:53
SHBSHBMB 77THDDINH THI HUONG CHUYEN KHOAN LBUMJSC Ma giao dich Trace470107 Trace 470107 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+100.000
18:53
+100.000
ỦNG HỘ ẨN DANH
QRUH2D1KE2PRW9Z9 LBUM25- Ma GD ACSP wX109276 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
11/11/2023
11:39
ỦNG HỘ ẨN DANHQRUH2D1KE2PRW9Z9 LBUM25- Ma GD ACSP wX109276 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+100.000
11:39
+100.000
10/11/20233 giao dịch
SHBMB 77THD - SHB
Dau nop phat Ma giao dich Trace836055 Trace 836055 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
10/11/2023
22:49
SHBSHBMB 77THDDau nop phat Ma giao dich Trace836055 Trace 836055 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+123.456
22:49
+123.456
NGUYEN THANH THUY - MB
Nguyen Thanh Thuy 0989138xxx LBUM 25 NG CHUYEN:CUSTOMER
10/11/2023
17:26
MBNGUYEN THANH THUYNguyen Thanh Thuy 0989138xxx LBUM 25 NG CHUYEN:CUSTOMER
+500.000
17:26
+500.000
TRAN THI HUYEN VIETNAM - TCB
LBUM25 FT23314466707447 Ma giao dich Trace976441 Trace 976441 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
10/11/2023
12:20
TCBTRAN THI HUYEN VIETNAMLBUM25 FT23314466707447 Ma giao dich Trace976441 Trace 976441 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+200.000
12:20
+200.000
09/11/20232 giao dịch
xxxxxxxx3333 - VPB
Chuyen tien cho Mr Nghia mua vat tu Lbum25Ma giao dich/ Trace 075362 NG CHUYEN:CUSTOMER -161019943333
09/11/2023
11:49
VPBxxxxxxxx3333Chuyen tien cho Mr Nghia mua vat tu Lbum25Ma giao dich/ Trace 075362 NG CHUYEN:CUSTOMER -161019943333
-10.000.000
11:49
-10.000.000
NGUYEN DOAN TU . - ACB
ANH TU UNG HO HA GIANG CAM ON 091123 07 21 51 482187 Ma giao dich Trace482187 Trace 482187 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
09/11/2023
07:21
ACBNGUYEN DOAN TU .ANH TU UNG HO HA GIANG CAM ON 091123 07 21 51 482187 Ma giao dich Trace482187 Trace 482187 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+2.000.000
07:21
+2.000.000
08/11/20232 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4585756451.041074.Ung ho a.CT tu 1025776630 LE PHUONG THAO toi 1232 LBUM. JSC tai MB- Ma GD ACSP/ lz041074 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
08/11/2023
22:11
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4585756451.041074.Ung ho a.CT tu 1025776630 LE PHUONG THAO toi 1232 LBUM. JSC tai MB- Ma GD ACSP/ lz041074 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+100.000
22:11
+100.000
HOANG THAI SON
HOANG THAI SON Chuyen tien Ma giao dich Trace478452 Trace 478452 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
08/11/2023
17:27
HOANG THAI SONHOANG THAI SON Chuyen tien Ma giao dich Trace478452 Trace 478452 NG CHUYEN:CUSTOMER 1232
+500.000
17:27
+500.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
0
Chuyển khoản đến số tài khoản 1232 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Lăn Bánh Ước Mơ điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas