Thiện Nguyện Búp Măng Non
  • 20.000 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 1
    Lượt ủng hộ
  • 69
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 03/12/2023 11:45
Số dư tài khoản
106.636.921 VND
Thu trong tuần
+18.650.000 VND
Chi trong tuần
-50.000.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
03/12/20232 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
vc Hoa Ngoc Anh ck tien ve dem nhac thien nguyen- Ma GD ACSP z6839505 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
03/12/2023
11:31
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGvc Hoa Ngoc Anh ck tien ve dem nhac thien nguyen- Ma GD ACSP z6839505 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+400.000
11:31
+400.000
HAN CHI BACH VIETNAM - TCB
HAN CHI BACH FT23338369358590 Ma giao dich Trace835903 Trace 835903 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
03/12/2023
10:22
TCBHAN CHI BACH VIETNAMHAN CHI BACH FT23338369358590 Ma giao dich Trace835903 Trace 835903 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+100.000
10:22
+100.000
02/12/20238 giao dịch
NGUYEN HONG ANH - MB
NGUYEN HONG ANH ck 2q lich NG CHUYEN:CUSTOMER
02/12/2023
21:13
MBNGUYEN HONG ANHNGUYEN HONG ANH ck 2q lich NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
21:13
+100.000
DINH THANH HIEN VIETNAM - TCB
Em Hien mua them ve dem nhac FT23336014209203 Ma giao dich Trace524243 Trace 524243 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
02/12/2023
13:46
TCBDINH THANH HIEN VIETNAMEm Hien mua them ve dem nhac FT23336014209203 Ma giao dich Trace524243 Trace 524243 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+100.000
13:46
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4748741449.084586.Em Ngoan BMN gui tien ve dem ca nhac.CT tu 0011004xxx454 DO XUAN NGOAN toi 1215 NGUYEN THI NGOC ANH tai MB- Ma GD AC NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
02/12/2023
09:11
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4748741449.084586.Em Ngoan BMN gui tien ve dem ca nhac.CT tu 0011004xxx454 DO XUAN NGOAN toi 1215 NGUYEN THI NGOC ANH tai MB- Ma GD AC NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+100.000
09:11
+100.000
LUU THI THUY VIETNAM - TCB
Luu cuc hoa tt 3 ve ca nhac FT23336618360761 Ma giao dich Trace629528 Trace 629528 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
02/12/2023
09:10
TCBLUU THI THUY VIETNAMLuu cuc hoa tt 3 ve ca nhac FT23336618360761 Ma giao dich Trace629528 Trace 629528 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+300.000
09:10
+300.000
NGO DUC CHIEN - MB
NGO DUC CHIEN chuyen khoan tien ve dem nhac NG CHUYEN:CUSTOMER
02/12/2023
09:09
MBNGO DUC CHIENNGO DUC CHIEN chuyen khoan tien ve dem nhac NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
09:09
+100.000
NGUYEN DUC THANG - TPB
A thang ck 3 ve Ma giao dich Trace825554 Trace 825554 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
02/12/2023
09:09
TPBNGUYEN DUC THANGA thang ck 3 ve Ma giao dich Trace825554 Trace 825554 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+300.000
09:09
+300.000
VU THI THU HA
Duc Toan BMN chuyen tien ve dem nhac Ma giao dich Trace891570 Trace 891570 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
02/12/2023
08:36
VU THI THU HADuc Toan BMN chuyen tien ve dem nhac Ma giao dich Trace891570 Trace 891570 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+100.000
08:36
+100.000
VU THI THU HA
Chi Nguyen chi Lan PH 5E Chuyen tien ve dem nhac Ma giao dich Trace890494 Trace 890494 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
02/12/2023
08:36
VU THI THU HAChi Nguyen chi Lan PH 5E Chuyen tien ve dem nhac Ma giao dich Trace890494 Trace 890494 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+300.000
08:36
+300.000
01/12/20233 giao dịch
LE MINH NGUYET
LE MINH NGUYET ung ho xay diem truong Mua Xuan Thanh Hoa Ma giao dich Trace931297 Trace 931297 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
01/12/2023
22:06
LE MINH NGUYETLE MINH NGUYET ung ho xay diem truong Mua Xuan Thanh Hoa Ma giao dich Trace931297 Trace 931297 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+1.000.000
22:06
+1.000.000
DOAN THANH NHAN
TOMCUA UH BMN WHC Ma giao dich Trace703156 Trace 703156 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
01/12/2023
17:51
DOAN THANH NHANTOMCUA UH BMN WHC Ma giao dich Trace703156 Trace 703156 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+2.000.000
17:51
+2.000.000
010CARD DUMMY 007UNKNOWN - PVC
HangTran Ma giao dich Trace553078 Trace 553078 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
01/12/2023
16:45
PVC010CARD DUMMY 007UNKNOWNHangTran Ma giao dich Trace553078 Trace 553078 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+200.000
16:45
+200.000
30/11/20232 giao dịch
PHAM THI HIEN VIETNAM - TCB
PHAM THI HIEN chuyen 15 cuon lich FT23334697085072 Ma giao dich Trace128745 Trace 128745 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
30/11/2023
14:11
TCBPHAM THI HIEN VIETNAMPHAM THI HIEN chuyen 15 cuon lich FT23334697085072 Ma giao dich Trace128745 Trace 128745 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+1.250.000
14:11
+1.250.000
TRAN THI MIEN VIETNAM - TCB
UNGHO BMN WHC19 FT23334750770757 Ma giao dich Trace875575 Trace 875575 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
30/11/2023
12:45
TCBTRAN THI MIEN VIETNAMUNGHO BMN WHC19 FT23334750770757 Ma giao dich Trace875575 Trace 875575 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+100.000
12:45
+100.000
29/11/20232 giao dịch
DUONG THANH LAN DUONG THANH LAN - HDB
e lan ck tien ve Ma giao dich Trace896002 Trace 896002 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
29/11/2023
13:51
HDBDUONG THANH LAN DUONG THANH LANe lan ck tien ve Ma giao dich Trace896002 Trace 896002 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+300.000
13:51
+300.000
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT TRAN TRUNG NAM chuyen tien Ma giao dich Trace447689 Trace 447689 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
29/11/2023
13:37
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT TRAN TRUNG NAM chuyen tien Ma giao dich Trace447689 Trace 447689 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+100.000
13:37
+100.000
28/11/20233 giao dịch
AGRIBANK
MB 1215 NGUYEN VAN DO chuyen khoan Ma giao dich Trace350708 Trace 350708 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
28/11/2023
22:44
AGRIBANKMB 1215 NGUYEN VAN DO chuyen khoan Ma giao dich Trace350708 Trace 350708 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+200.000
22:44
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
e Thom thcs khuong thuong UNG HO BMN WHC19- Ma GD ACSP T9689864 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
28/11/2023
19:18
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGe Thom thcs khuong thuong UNG HO BMN WHC19- Ma GD ACSP T9689864 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+1.000.000
19:18
+1.000.000
PHAM NGOC LINH PHAM NGOC LINH - HDB
NGOC LINH THAM GIA DEM NHAC THIEN NGUYEN Ma giao dich Trace799863 Trace 799863 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
28/11/2023
17:34
HDBPHAM NGOC LINH PHAM NGOC LINHNGOC LINH THAM GIA DEM NHAC THIEN NGUYEN Ma giao dich Trace799863 Trace 799863 NG CHUYEN:CUSTOMER 1215
+100.000
17:34
+100.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
0
Chuyển khoản đến số tài khoản 1215 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Thiện Nguyện Búp Măng Non điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas