Từ Thiện Thật
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 438
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 17/06/2024 21:45
Số dư tài khoản
913.962.043 VND
Thu trong tuần
+5.072.053 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
17/06/20246 giao dịch
NGUYEN VIET THANG - TPB
UH2K1XL3E9G3FV DANHCAPMATTROI by TPBank ChatPay Ma giao dich Trace364962 Trace 364962 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
17/06/2024
21:42
TPBNGUYEN VIET THANGUH2K1XL3E9G3FV DANHCAPMATTROI by TPBank ChatPay Ma giao dich Trace364962 Trace 364962 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
+500.000
21:42
+500.000
NGUYEN QUANG TAM - MB
MB2K1X7W5MU6AH DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
17/06/2024
16:48
MBNGUYEN QUANG TAMMB2K1X7W5MU6AH DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
+15.000
16:48
+15.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - TCB
UH2K1X7Q98P4AA DANHCAPMATTROI FT24169457758835 Ma giao dich Trace500913 Trace 500913 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
17/06/2024
16:45
TCBỦNG HỘ ẨN DANHUH2K1X7Q98P4AA DANHCAPMATTROI FT24169457758835 Ma giao dich Trace500913 Trace 500913 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
+960.000
16:45
+960.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - TPB
UH2K1X6YI6X4MM DANHCAPMATTROI Ma giao dich Trace715291 Trace 715291 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
17/06/2024
16:28
TPBỦNG HỘ ẨN DANHUH2K1X6YI6X4MM DANHCAPMATTROI Ma giao dich Trace715291 Trace 715291 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
+500.000
16:28
+500.000
BUI THI TRINH VIETNAM - TCB
BUI THI TRINH chuyen FT24169000421863 Ma giao dich Trace899135 Trace 899135 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
17/06/2024
09:54
TCBBUI THI TRINH VIETNAMBUI THI TRINH chuyen FT24169000421863 Ma giao dich Trace899135 Trace 899135 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
+10.000
09:54
+10.000
AU THI THU HIEN - MB
MB2K1XSWZN83J8 DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
17/06/2024
00:14
MBAU THI THU HIENMB2K1XSWZN83J8 DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
00:14
+100.000
16/06/202411 giao dịch
HOANG THI NGAN - MB
HOANG THI NGAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
16/06/2024
17:37
MBHOANG THI NGANHOANG THI NGAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+20.000
17:37
+20.000
NGUYEN TUAN ANH - MB
NGUYEN TUAN ANH chuyen tien NG CHUYEN:CUSTOMER
16/06/2024
15:30
MBNGUYEN TUAN ANHNGUYEN TUAN ANH chuyen tien NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
15:30
+10.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
QR UH2K1V1QGD82H1 DANHCAPMATTROI- Ma GD ACSP/ Fy288823 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
16/06/2024
14:53
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGQR UH2K1V1QGD82H1 DANHCAPMATTROI- Ma GD ACSP/ Fy288823 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
+50.000
14:53
+50.000
NGUYEN DUC THINH - MB
MB2K1V4PQD64QV DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
16/06/2024
14:23
MBNGUYEN DUC THINHMB2K1V4PQD64QV DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
+2.000
14:23
+2.000
DOAN VIET QUAN - MB
MB2K1V3JEQE55G DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
16/06/2024
13:57
MBDOAN VIET QUANMB2K1V3JEQE55G DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
13:57
+10.000
NGUYEN DUC DAT - MB
UH2K1V1QGD82H1 DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
16/06/2024
13:45
MBNGUYEN DUC DATUH2K1V1QGD82H1 DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
13:45
+50.000
NGUYEN DUC QUANG
UH2K1V1SLEG264 DANHCAPMATTROI Ma giao dich Trace734823 Trace 734823 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
16/06/2024
13:18
NGUYEN DUC QUANGUH2K1V1SLEG264 DANHCAPMATTROI Ma giao dich Trace734823 Trace 734823 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
+50.000
13:18
+50.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
QR UH2K1V1QGD82H1 DANHCAPMATTROI- Ma GD ACSP/ oQ153419 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
16/06/2024
13:17
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGQR UH2K1V1QGD82H1 DANHCAPMATTROI- Ma GD ACSP/ oQ153419 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
+50.000
13:17
+50.000
PHAM THI THUY - MB
pham thi thuy tu thien NG CHUYEN:CUSTOMER
16/06/2024
12:50
MBPHAM THI THUYpham thi thuy tu thien NG CHUYEN:CUSTOMER
+30.000
12:50
+30.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - STB
IBFT UH2K1UNL4QJ353 DANHCAPMATTROI Ma giao dich Trace551631 Trace 551631 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
16/06/2024
08:48
STBỦNG HỘ ẨN DANHIBFT UH2K1UNL4QJ353 DANHCAPMATTROI Ma giao dich Trace551631 Trace 551631 NG CHUYEN:CUSTOMER 2033
+100.000
08:48
+100.000
DOAN DUC TOAN - MB
MB2K1WEVCNS4C3 DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
16/06/2024
06:46
MBDOAN DUC TOANMB2K1WEVCNS4C3 DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
06:46
+50.000
15/06/20243 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
15/06/2024
22:31
MBBANKTra lai tien gui
+68.053
22:31
+68.053
LY QUOC PHU - MB
MB2K1T5TG4638W DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
15/06/2024
13:33
MBLY QUOC PHUMB2K1T5TG4638W DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
13:33
+10.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
MB2K1T38SYJ51H DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
15/06/2024
12:35
MBỦNG HỘ ẨN DANHMB2K1T38SYJ51H DANHCAPMATTROI NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
12:35
+10.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2033 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Từ Thiện Thật điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas