Hoàng Hoa Trung
  • 107
    Người theo dõi
  • 682
    Lượt yêu thích
  • 1.423
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 06/06/2023 11:20
Số dư tài khoản
106.349.886 VND
Thu trong tuần
+100.000 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
06/06/20231 giao dịch
HA PHI HUNG SO 6 DUONG 3VIETNAM - VPB
HA PHI HUNG chuyen tien an trua an trua Trace 264234 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
06/06/2023
11:16
VPBHA PHI HUNG SO 6 DUONG 3VIETNAMHA PHI HUNG chuyen tien an trua an trua Trace 264234 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+100.000
11:16
+100.000
25/05/20231 giao dịch
HA THI NHU MAI - VIETINBANK
QR HA THI NHU MAI ung ho sucmanh2000 Trace 121890 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
25/05/2023
09:06
VIETINBANKHA THI NHU MAIQR HA THI NHU MAI ung ho sucmanh2000 Trace 121890 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+200.000
09:06
+200.000
24/05/20232 giao dịch
TRAN THI THANH HIEN - VPB
Dl thachdaigia99 99vingg tang code 0 gioi han den toan bo nguoi choi ib tele thachdaigiavip zalo 0397584xxx v Trace 461949 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
24/05/2023
10:43
VPBTRAN THI THANH HIENDl thachdaigia99 99vingg tang code 0 gioi han den toan bo nguoi choi ib tele thachdaigiavip zalo 0397584xxx v Trace 461949 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+4
10:43
+4
LO VAN DAO
LO VAN DAO Chuyen tien Trace 676624 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
24/05/2023
10:33
LO VAN DAOLO VAN DAO Chuyen tien Trace 676624 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+5.000
10:33
+5.000
22/05/20231 giao dịch
NGUYEN THI TUYEN
N9D4Z5 Trace 878466 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
22/05/2023
13:27
NGUYEN THI TUYENN9D4Z5 Trace 878466 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+20.000
13:27
+20.000
21/05/20232 giao dịch
LO VAN CHUNG - VCB
MBVCB 3560047309 037255 LO VAN CHUNG chuyen tien
21/05/2023
20:56
VCBLO VAN CHUNGMBVCB 3560047309 037255 LO VAN CHUNG chuyen tien
+200.000
20:56
+200.000
MBBANK
Tra lai tien gui
21/05/2023
02:37
MBBANKTra lai tien gui
+32.148
02:37
+32.148
12/05/20231 giao dịch
NGUYEN THI THANH - MB
NGUYEN THI THANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
12/05/2023
19:40
MBNGUYEN THI THANHNGUYEN THI THANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+83.000
19:40
+83.000
10/05/20231 giao dịch
LE THI HAO
LE THI HAO Chuyen tien Trace 752521 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
10/05/2023
13:19
LE THI HAOLE THI HAO Chuyen tien Trace 752521 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
13:19
+2.000
30/04/20231 giao dịch
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
NGUYEN VAN GIANG chuyen tien qua MoMo Trace 974430 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
30/04/2023
00:31
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKNGUYEN VAN GIANG chuyen tien qua MoMo Trace 974430 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
00:31
+2.000
27/04/20231 giao dịch
DO VAN CHUNG
DO VAN CHUNG Chuyen tien Trace 953215 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
27/04/2023
22:15
DO VAN CHUNGDO VAN CHUNG Chuyen tien Trace 953215 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
22:15
+2.000
20/04/20231 giao dịch
TRAN THI THOA - VCB
MBVCB 3405551175 054500 TRAN THI THOA chuyen tien
20/04/2023
18:24
VCBTRAN THI THOAMBVCB 3405551175 054500 TRAN THI THOA chuyen tien
+2.000
18:24
+2.000
16/04/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
16/04/2023
01:27
MBBANKTra lai tien gui
+39.864
01:27
+39.864
13/04/20231 giao dịch
NGUYEN THI KIM OANH - VCB
MBVCB 3369037632 004344 NGUYEN THI KIM OANH chuyen tien
13/04/2023
14:03
VCBNGUYEN THI KIM OANHMBVCB 3369037632 004344 NGUYEN THI KIM OANH chuyen tien
+2.000
14:03
+2.000
12/04/20231 giao dịch
SACOMBANK - STB
IBFT xxxxxxxx8492.chuyennham 2tr luan NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
12/04/2023
07:46
STBSACOMBANKIBFT xxxxxxxx8492.chuyennham 2tr luan NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+10.000
07:46
+10.000
11/04/20231 giao dịch
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT M64K73N Trace 058940 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
11/04/2023
15:12
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT M64K73N Trace 058940 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000.000
15:12
+2.000.000
28/03/20231 giao dịch
VU VAN DINH - VCB
MBVCB 3293075339 054087 VU VAN DINH chuyen tien
28/03/2023
18:36
VCBVU VAN DINHMBVCB 3293075339 054087 VU VAN DINH chuyen tien
+200.000
18:36
+200.000
26/03/20231 giao dịch
CHU THI HONG THUAN
CHU THI HONG THUAN Chuyen tien Trace 632868 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
26/03/2023
14:52
CHU THI HONG THUANCHU THI HONG THUAN Chuyen tien Trace 632868 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+40.000
14:52
+40.000
18/03/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/03/2023
23:06
MBBANKTra lai tien gui
+39.590
23:06
+39.590
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2000 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Hoàng Hoa Trung điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas