Hoàng Hoa Trung
  • 116
    Người theo dõi
  • 682
    Lượt yêu thích
  • 1.425
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 27/09/2023 11:45
Số dư tài khoản
114.396.990 VND
Thu trong tuần
+6.200 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
18 giao dịch thu, 2 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
27/09/20231 giao dịch
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
HOANG CONG THE chuyen tien qua MoMo Ma giao dich Trace289722 Trace 289722 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
27/09/2023
11:32
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKHOANG CONG THE chuyen tien qua MoMo Ma giao dich Trace289722 Trace 289722 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
11:32
+2.000
23/09/20232 giao dịch
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
NGUYEN DAT PHUOC LOC chuyen tien ca phe do uong khac Ma giao dich Trace185733 Trace 185733 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
23/09/2023
13:19
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKNGUYEN DAT PHUOC LOC chuyen tien ca phe do uong khac Ma giao dich Trace185733 Trace 185733 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.200
13:19
+2.200
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
NGUYEN HONG NGOC chuyen tien cho vay Ma giao dich Trace088427 Trace 088427 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
23/09/2023
05:50
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKNGUYEN HONG NGOC chuyen tien cho vay Ma giao dich Trace088427 Trace 088427 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
05:50
+2.000
17/09/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
17/09/2023
00:36
MBBANKTra lai tien gui
+8.690
00:36
+8.690
15/09/20231 giao dịch
PHAM VAN THUY
PHAM VAN THUY Chuyen tien Ma giao dich Trace963656 Trace 963656 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
15/09/2023
16:11
PHAM VAN THUYPHAM VAN THUY Chuyen tien Ma giao dich Trace963656 Trace 963656 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+200.000
16:11
+200.000
13/09/20231 giao dịch
HA THUY MUAN
HA THUY MUAN Chuyen tien Ma giao dich Trace838823 Trace 838823 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
13/09/2023
08:45
HA THUY MUANHA THUY MUAN Chuyen tien Ma giao dich Trace838823 Trace 838823 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+200.000
08:45
+200.000
11/09/20231 giao dịch
LE VAN HUY VIETNAM - TCB
LE VAN HUY chuyen FT23254360831262 Ma giao dich Trace578779 Trace 578779 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
11/09/2023
21:05
TCBLE VAN HUY VIETNAMLE VAN HUY chuyen FT23254360831262 Ma giao dich Trace578779 Trace 578779 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
21:05
+2.000
09/09/20231 giao dịch
LO VAN BAO
LO VAN BAO Chuyen tien Ma giao dich Trace568246 Trace 568246 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
09/09/2023
22:16
LO VAN BAOLO VAN BAO Chuyen tien Ma giao dich Trace568246 Trace 568246 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
22:16
+2.000
06/09/20231 giao dịch
PHAN THI THUY TRANG - VPB
tu dung an stk ngkhac ra stk nay thui phat loc cho nha hiiii Ma giao dich Trace694442 Trace 694442 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
06/09/2023
13:57
VPBPHAN THI THUY TRANGtu dung an stk ngkhac ra stk nay thui phat loc cho nha hiiii Ma giao dich Trace694442 Trace 694442 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+9.999
13:57
+9.999
02/09/20231 giao dịch
AGRIBANK
MB 2000 NGUYEN THI QUE chuyen khoan Ma giao dich Trace647745 Trace 647745 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
02/09/2023
02:06
AGRIBANKMB 2000 NGUYEN THI QUE chuyen khoan Ma giao dich Trace647745 Trace 647745 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+200.000
02:06
+200.000
30/08/20232 giao dịch
LE MINH TRUNG - MB
A oi toi qua e chuyen nham cho a 2t a cho e sin lai a sdt em xxxxxx2884 e cam on a NG CHUYEN:CUSTOMER
30/08/2023
16:13
MBLE MINH TRUNGA oi toi qua e chuyen nham cho a 2t a cho e sin lai a sdt em xxxxxx2884 e cam on a NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
16:13
+10.000
LE MINH TRUNG - MB
LE MINH TRUNG-sdt xxxxxx2884 hom qua toi chuyen nham 2000 NG CHUYEN:CUSTOMER
30/08/2023
08:48
MBLE MINH TRUNGLE MINH TRUNG-sdt xxxxxx2884 hom qua toi chuyen nham 2000 NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
08:48
+10.000
29/08/20231 giao dịch
LE MINH TRUNG - MB
LE MINH TRUNG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
29/08/2023
22:08
MBLE MINH TRUNGLE MINH TRUNG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+2.000.000
22:08
+2.000.000
21/08/20233 giao dịch
KHÔNG XÁC ĐỊNH
Transaction fee
21/08/2023
20:00
KHÔNG XÁC ĐỊNHTransaction fee
-119.000
20:00
-119.000
KHÔNG XÁC ĐỊNH
Transaction fee
21/08/2023
20:00
KHÔNG XÁC ĐỊNHTransaction fee
-11.900
20:00
-11.900
VUONG DIEU HUONG - MB
UH2A25Z69L72J9 NG CHUYEN:CUSTOMER
21/08/2023
18:54
MBVUONG DIEU HUONGUH2A25Z69L72J9 NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
18:54
+200.000
19/08/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
19/08/2023
22:45
MBBANKTra lai tien gui
+10.523
22:45
+10.523
16/08/20231 giao dịch
LE SY DUNG LE SY DUNG
LE SY DUNG Chuyen tien Ma giao dich Trace264151 Trace 264151 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
16/08/2023
23:06
LE SY DUNG LE SY DUNGLE SY DUNG Chuyen tien Ma giao dich Trace264151 Trace 264151 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000.000
23:06
+2.000.000
12/08/20231 giao dịch
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
VO MINH DUNG chuyen tien qua MoMo Ma giao dich Trace654691 Trace 654691 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
12/08/2023
18:35
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKVO MINH DUNG chuyen tien qua MoMo Ma giao dich Trace654691 Trace 654691 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
18:35
+2.000
07/08/20231 giao dịch
LO VAN DUNG LO VAN DUNG
LO VAN DUNG Chuyen tien Ma giao dich Trace357065 Trace 357065 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
07/08/2023
22:17
LO VAN DUNG LO VAN DUNGLO VAN DUNG Chuyen tien Ma giao dich Trace357065 Trace 357065 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
22:17
+2.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2000 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Hoàng Hoa Trung điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas