Hoàng Hoa Trung
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 259
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 22/07/2024 01:45
Số dư tài khoản
1.411.396.070 VND
Thu trong tuần
+162.340.579 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
22/07/20242 giao dịch
VU NGOC MAI PHUONG VIETNAM - TCB
Xay Ca Hau Alex Vu FT24204404614008 Ma giao dich Trace396035 Trace 396035 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
22/07/2024
01:43
TCBVU NGOC MAI PHUONG VIETNAMXay Ca Hau Alex Vu FT24204404614008 Ma giao dich Trace396035 Trace 396035 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+500.000
01:43
+500.000
VU THI THUY - MB
CahauB 0961239xxx VU THI THUY NG CHUYEN:CUSTOMER
22/07/2024
01:08
MBVU THI THUYCahauB 0961239xxx VU THI THUY NG CHUYEN:CUSTOMER
+99.999
01:08
+99.999
21/07/202418 giao dịch
AGRIBANK
MB 2000 Xay Ca Hau Ma giao dich Trace912892 Trace 912892 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
23:35
AGRIBANKMB 2000 Xay Ca Hau Ma giao dich Trace912892 Trace 912892 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+100.000
23:35
+100.000
PHAM HUYNH BAO TRAM VIETNAM - TCB
Xay Ca Hau 0762873xxx Bao Tram FT24204801172754 Ma giao dich Trace293258 Trace 293258 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
23:30
TCBPHAM HUYNH BAO TRAM VIETNAMXay Ca Hau 0762873xxx Bao Tram FT24204801172754 Ma giao dich Trace293258 Trace 293258 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+66.666
23:30
+66.666
VO VAN HIEN VIETNAM - TCB
Xay cau 45 FT24204596642156 Ma giao dich Trace264917 Trace 264917 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
23:09
TCBVO VAN HIEN VIETNAMXay cau 45 FT24204596642156 Ma giao dich Trace264917 Trace 264917 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+88.888
23:09
+88.888
VO VAN HIEN VIETNAM - TCB
Xay cau 45 FT24204286902023 Ma giao dich Trace264247 Trace 264247 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
23:08
TCBVO VAN HIEN VIETNAMXay cau 45 FT24204286902023 Ma giao dich Trace264247 Trace 264247 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+88.888
23:08
+88.888
AGRIBANK
MB 2000 xay ban loi DU VINH AN Ma giao dich Trace581750 Trace 58175 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
22:53
AGRIBANKMB 2000 xay ban loi DU VINH AN Ma giao dich Trace581750 Trace 58175 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+10.000
22:53
+10.000
NGUYEN THI HIEU VIETNAM - TCB
Xay Ca Hau 0983525xxx Hieu Nguyen FT24204058223726 Ma giao dich Trace215738 Trace 215738 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
22:40
TCBNGUYEN THI HIEU VIETNAMXay Ca Hau 0983525xxx Hieu Nguyen FT24204058223726 Ma giao dich Trace215738 Trace 215738 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+100.000
22:40
+100.000
NGUYEN THI YEN - MB
xay Ca Hau 0966699xxx Yen NG CHUYEN:CUSTOMER
21/07/2024
22:12
MBNGUYEN THI YENxay Ca Hau 0966699xxx Yen NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
22:12
+200.000
AGRIBANK
MB 2000 xay Khang Yen Ha Ma giao dich Trace898976 Trace 898976 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
22:11
AGRIBANKMB 2000 xay Khang Yen Ha Ma giao dich Trace898976 Trace 898976 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+50.000
22:11
+50.000
NGUYEN QUYNH XUAN - MB
cahauB 0815xxxxxx X NG CHUYEN:CUSTOMER
21/07/2024
21:53
MBNGUYEN QUYNH XUANcahauB 0815xxxxxx X NG CHUYEN:CUSTOMER
+20.000
21:53
+20.000
DANG NGOC HAN - TPB
Xay NHP 169 5131 Dang Ngoc Han Ma giao dich Trace989456 Trace 98945 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
21:41
TPBDANG NGOC HANXay NHP 169 5131 Dang Ngoc Han Ma giao dich Trace989456 Trace 98945 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+100.000
21:41
+100.000
DANG NGOC HAN - TPB
Xay NHP 158 5131 Dang Ngoc Han Ma giao dich Trace983252 Trace 98325 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
21:39
TPBDANG NGOC HANXay NHP 158 5131 Dang Ngoc Han Ma giao dich Trace983252 Trace 98325 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+100.000
21:39
+100.000
DO THI THUY DUYEN - MB
Xay cau 52 Do Van Phung chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
21/07/2024
21:39
MBDO THI THUY DUYENXay cau 52 Do Van Phung chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
21:39
+50.000
DO THI THUY DUYEN - MB
Xay cau 52 Nguyen Thi Hien chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
21/07/2024
21:38
MBDO THI THUY DUYENXay cau 52 Nguyen Thi Hien chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
21:38
+50.000
DANG NGOC HAN - TPB
Xay NHP163 5131 Dang Ngoc Han Ma giao dich Trace975429 Trace 975429 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
21:37
TPBDANG NGOC HANXay NHP163 5131 Dang Ngoc Han Ma giao dich Trace975429 Trace 975429 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+100.000
21:37
+100.000
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT Ca Hau B xxxxxx6670 KHANHDUNG Ma giao dich Trace478917 Trace 478917 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
21:35
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT Ca Hau B xxxxxx6670 KHANHDUNG Ma giao dich Trace478917 Trace 478917 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+100.000
21:35
+100.000
DANG NGOC HAN - TPB
Xay NHP 1655131 Dang Ngoc Han Ma giao dich Trace968105 Trace 968105 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
21:35
TPBDANG NGOC HANXay NHP 1655131 Dang Ngoc Han Ma giao dich Trace968105 Trace 968105 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+100.000
21:35
+100.000
DANG NGOC HAN - TPB
Xay khanh yen ha 5131 Dang Ngoc Han Ma giao dich Trace938529 Trace 938529 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
21:27
TPBDANG NGOC HANXay khanh yen ha 5131 Dang Ngoc Han Ma giao dich Trace938529 Trace 938529 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+200.000
21:27
+200.000
DANG NGOC HAN - TPB
Xay cau 45 5131 Dang Ngoc Han Ma giao dich Trace926517 Trace 926517 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2024
21:23
TPBDANG NGOC HANXay cau 45 5131 Dang Ngoc Han Ma giao dich Trace926517 Trace 926517 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+100.000
21:23
+100.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2000 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Hoàng Hoa Trung điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas