Hoàng Hoa Trung
  • 91
    Người theo dõi
  • 678
    Lượt yêu thích
  • 1.421
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 06/10/2022 14:42
Số dư tài khoản
95.557.549 VND
Thu trong tuần
0 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
28/09/20221 giao dịch
TRAN DAO HUY BAO TRAN DAO HUY BAO
TRAN DAO HUY BAO Chuyen tien Trace 891269 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
28/09/2022
11:23
TRAN DAO HUY BAO TRAN DAO HUY BAOTRAN DAO HUY BAO Chuyen tien Trace 891269 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
11:23
+2.000
23/09/20221 giao dịch
PHAM XUAN TRONG PHAM XUAN TRONG
PHAM XUAN TRONG Chuyen tien Trace 463807 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
23/09/2022
11:41
PHAM XUAN TRONG PHAM XUAN TRONGPHAM XUAN TRONG Chuyen tien Trace 463807 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
11:41
+2.000
22/09/20222 giao dịch
LE VAN THUONG
LE VAN THUONG Chuyen tien Trace 937659 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
22/09/2022
06:37
LE VAN THUONGLE VAN THUONG Chuyen tien Trace 937659 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+3.000
06:37
+3.000
LE VAN THUONG
LE VAN THUONG Chuyen tien Trace 939060 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
22/09/2022
06:34
LE VAN THUONGLE VAN THUONG Chuyen tien Trace 939060 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
06:34
+2.000
18/09/20221 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/09/2022
06:43
MBBANKTra lai tien gui
+7.246
06:43
+7.246
15/09/20221 giao dịch
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
NGUYEN MANH chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 585669 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
15/09/2022
14:29
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKNGUYEN MANH chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 585669 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+1.000
14:29
+1.000
05/09/20221 giao dịch
ACC 970422 - VIB
tien dt Trace 941407 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
05/09/2022
14:38
VIBACC 970422tien dt Trace 941407 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.020.000
14:38
+2.020.000
21/08/20221 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
21/08/2022
02:36
MBBANKTra lai tien gui
+8.949
02:36
+8.949
14/08/20221 giao dịch
NGUYEN THI MINH NGUYET VIETNAM - TCB
Nhom TU TAM HA NOI xay truong Vam Bien 2 o ap Vam Ray Hon Dat Kien Giang Xin tri an em FT22227904632904 Trace 768560 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
14/08/2022
08:23
TCBNGUYEN THI MINH NGUYET VIETNAMNhom TU TAM HA NOI xay truong Vam Bien 2 o ap Vam Ray Hon Dat Kien Giang Xin tri an em FT22227904632904 Trace 768560 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+100.000
08:23
+100.000
12/08/20221 giao dịch
DUONG HUYNH TRAM - MB
MB1X1MT3BHE1M7 XAY CAU NAM CHUA
12/08/2022
18:05
MBDUONG HUYNH TRAMMB1X1MT3BHE1M7 XAY CAU NAM CHUA
+10.000
18:05
+10.000
24/07/20223 giao dịch
DO THAI DUONG - MB
MB1W2BHSZTE5KD XAY TRUONG VAM BIEN
24/07/2022
16:33
MBDO THAI DUONGMB1W2BHSZTE5KD XAY TRUONG VAM BIEN
+50.000
16:33
+50.000
DO THAI DUONG - MB
MB1W2BHRGFV5ZK XAY TRUONG KHA TRUNG
24/07/2022
16:32
MBDO THAI DUONGMB1W2BHRGFV5ZK XAY TRUONG KHA TRUNG
+50.000
16:32
+50.000
DO THAI DUONG - MB
MB1W2BHPHL65N7 XAY CAU NAM CHUA
24/07/2022
16:31
MBDO THAI DUONGMB1W2BHPHL65N7 XAY CAU NAM CHUA
+50.000
16:31
+50.000
21/07/20222 giao dịch
NGUYEN THI HOAI THUONG
UH1W25J57CV3QN XAY CAU NAM CHUA Trace 876135 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
21/07/2022
13:21
NGUYEN THI HOAI THUONGUH1W25J57CV3QN XAY CAU NAM CHUA Trace 876135 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+500.000
13:21
+500.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - VCB
MBVCB 2247271548 065993 UH1W26E38PX3D7 XAY CAU NAM CHUA
21/07/2022
00:13
VCBỦNG HỘ ẨN DANHMBVCB 2247271548 065993 UH1W26E38PX3D7 XAY CAU NAM CHUA
+1.000
00:13
+1.000
17/07/20221 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
17/07/2022
01:57
MBBANKTra lai tien gui
+6.919
01:57
+6.919
15/07/20221 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
UH1W1TQRUGK42V XAY CAU NAM CHUA
15/07/2022
20:58
MBỦNG HỘ ẨN DANHUH1W1TQRUGK42V XAY CAU NAM CHUA
+10.000
20:58
+10.000
13/07/20221 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
UH1W1Q415NH27T XAY TRUONG KHA TRUNG
13/07/2022
23:02
MBỦNG HỘ ẨN DANHUH1W1Q415NH27T XAY TRUONG KHA TRUNG
+10.000
23:02
+10.000
09/07/20222 giao dịch
NGUYEN LAN HUONG - VPB
ung ho xay truong Trace 226429 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
09/07/2022
17:17
VPBNGUYEN LAN HUONGung ho xay truong Trace 226429 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+100.000
17:17
+100.000
xxxxxxxx0001 - LPB
Hom truoc chuyen nham tien cho e xin lai 2 tr voi stk 014359300019 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
09/07/2022
08:12
LPBxxxxxxxx0001Hom truoc chuyen nham tien cho e xin lai 2 tr voi stk 014359300019 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+20.000
08:12
+20.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2000 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Hoàng Hoa Trung điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas