Hoàng Hoa Trung
  • 95
    Người theo dõi
  • 680
    Lượt yêu thích
  • 1.421
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 22/01/2023 23:05
Số dư tài khoản
102.333.863 VND
Thu trong tuần
+2.020.000 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
22/01/20232 giao dịch
NGUYEN MANH CUONG VIETNAM - TCB
A oi e chuyen nham a chuyen lai 2tr giup e FT23027810180952 Trace 305524 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
22/01/2023
23:02
TCBNGUYEN MANH CUONG VIETNAMA oi e chuyen nham a chuyen lai 2tr giup e FT23027810180952 Trace 305524 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+20.000
23:02
+20.000
NGUYEN MANH CUONG VIETNAM - TCB
Cuong chuyen FT23027147592141 Trace 119828 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
22/01/2023
17:11
TCBNGUYEN MANH CUONG VIETNAMCuong chuyen FT23027147592141 Trace 119828 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000.000
17:11
+2.000.000
20/01/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
20/01/2023
23:40
MBBANKTra lai tien gui
+45.194
23:40
+45.194
19/01/20233 giao dịch
HA TRONG HIEN - VCB
MBVCB 3011902209 059390 happy new year lay loc nhe
19/01/2023
22:06
VCBHA TRONG HIENMBVCB 3011902209 059390 happy new year lay loc nhe
+2.000
22:06
+2.000
NGUYEN LINH TRANG - MB
NGUYEN LINH TRANG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
19/01/2023
21:02
MBNGUYEN LINH TRANGNGUYEN LINH TRANG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+35.000
21:02
+35.000
DANG THI MONG YEN
li xi cho pe quyen Trace 600370 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
19/01/2023
14:14
DANG THI MONG YENli xi cho pe quyen Trace 600370 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+5.000
14:14
+5.000
16/01/20231 giao dịch
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT TRUONG TUYET THANH chuyen tien Trace 195151 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
16/01/2023
00:27
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT TRUONG TUYET THANH chuyen tien Trace 195151 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000.000
00:27
+2.000.000
14/01/20231 giao dịch
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
NONG DUC TAI chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 010891 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
14/01/2023
22:43
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKNONG DUC TAI chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 010891 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
22:43
+2.000
11/01/20231 giao dịch
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
HO VAN TUYEN chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 239278 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
11/01/2023
00:35
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKHO VAN TUYEN chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 239278 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000.000
00:35
+2.000.000
07/01/20231 giao dịch
CTY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN - OCB
MoMoT0908409xxxT34320392924T970422TLE CHI NGUYEN chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 137592 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
07/01/2023
10:29
OCBCTY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYENMoMoT0908409xxxT34320392924T970422TLE CHI NGUYEN chuyen tien mien phi qua MoMo Trace 137592 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+100.000
10:29
+100.000
05/01/20231 giao dịch
LO VIET HUNG LO VIET HUNG
LO VIET HUNG Chuyen tien Trace 647975 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
05/01/2023
15:20
LO VIET HUNG LO VIET HUNGLO VIET HUNG Chuyen tien Trace 647975 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+39.000
15:20
+39.000
01/01/20232 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
GIAO DICH CHUYEN KHOAN
01/01/2023
11:33
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGGIAO DICH CHUYEN KHOAN
+2.000
11:33
+2.000
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT Y HUYEN NIE chuyen tien Trace 612839 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
01/01/2023
00:57
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT Y HUYEN NIE chuyen tien Trace 612839 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+1
00:57
+1
26/12/20221 giao dịch
MONG CHUNG KHOI
MONG CHUNG KHOI Chuyen tien Trace 883340 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
26/12/2022
08:10
MONG CHUNG KHOIMONG CHUNG KHOI Chuyen tien Trace 883340 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
08:10
+2.000
19/12/20221 giao dịch
NGUYEN VAN HIEU VIETNAM - TCB
SYCPTY FT22353042159076 Trace 095638 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
19/12/2022
03:25
TCBNGUYEN VAN HIEU VIETNAMSYCPTY FT22353042159076 Trace 095638 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+20.000
03:25
+20.000
18/12/20221 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/12/2022
01:28
MBBANKTra lai tien gui
+36.767
01:28
+36.767
15/12/20221 giao dịch
DO DUY THINH
DO DUY THINH Chuyen tien Trace 941315 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
15/12/2022
20:45
DO DUY THINHDO DUY THINH Chuyen tien Trace 941315 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
20:45
+2.000
13/12/20221 giao dịch
NGUYEN THI PHUONG THUY - MB
NGUYEN THI PHUONG THUY chuyen khoan
13/12/2022
10:12
MBNGUYEN THI PHUONG THUYNGUYEN THI PHUONG THUY chuyen khoan
+10.000
10:12
+10.000
11/12/20221 giao dịch
BUI HUU PHUC - TPB
Bui Huu Phuc chuyen tien Trace 072667 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
11/12/2022
18:34
TPBBUI HUU PHUCBui Huu Phuc chuyen tien Trace 072667 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+200.000
18:34
+200.000
24/11/20221 giao dịch
PHAM VAN LUC - VIETINBANK
PHAM VAN LUC Chuyen tien Trace 903207 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
24/11/2022
09:05
VIETINBANKPHAM VAN LUCPHAM VAN LUC Chuyen tien Trace 903207 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
09:05
+2.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2000 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Hoàng Hoa Trung điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas