Hoàng Hoa Trung
  • 102
    Người theo dõi
  • 680
    Lượt yêu thích
  • 1.423
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 28/03/2023 18:40
Số dư tài khoản
103.649.870 VND
Thu trong tuần
+240.000 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
28/03/20231 giao dịch
VU VAN DINH - VCB
MBVCB 3293075339 054087 VU VAN DINH chuyen tien
28/03/2023
18:36
VCBVU VAN DINHMBVCB 3293075339 054087 VU VAN DINH chuyen tien
+200.000
18:36
+200.000
26/03/20231 giao dịch
CHU THI HONG THUAN
CHU THI HONG THUAN Chuyen tien Trace 632868 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
26/03/2023
14:52
CHU THI HONG THUANCHU THI HONG THUAN Chuyen tien Trace 632868 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+40.000
14:52
+40.000
18/03/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/03/2023
23:06
MBBANKTra lai tien gui
+39.590
23:06
+39.590
09/03/20231 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
UH251GYZB8X2Q6 NG CHUYEN:CUSTOMER
09/03/2023
16:33
MBỦNG HỘ ẨN DANHUH251GYZB8X2Q6 NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
16:33
+50.000
03/03/20231 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
UH25155VJPQ4VI NG CHUYEN:CUSTOMER
03/03/2023
11:18
MBỦNG HỘ ẨN DANHUH25155VJPQ4VI NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
11:18
+200.000
24/02/20231 giao dịch
TRAN QUOC HUY - VCB
MBVCB 3143481082 097508 TRAN QUOC HUY CONG MANH chuyen tien
24/02/2023
14:49
VCBTRAN QUOC HUYMBVCB 3143481082 097508 TRAN QUOC HUY CONG MANH chuyen tien
+10.000
14:49
+10.000
23/02/20231 giao dịch
TRANSFER VIVIET DR - LPB
NGUYEN HONG DUYEN chuyen tien Trace 385000 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
23/02/2023
16:49
LPBTRANSFER VIVIET DRNGUYEN HONG DUYEN chuyen tien Trace 385000 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+200.000
16:49
+200.000
21/02/20231 giao dịch
NGUYEN VIET TIEN - VCB
MBVCB 3129073440 069450 NGUYEN VIET TIEN chuyen tien
21/02/2023
09:14
VCBNGUYEN VIET TIENMBVCB 3129073440 069450 NGUYEN VIET TIEN chuyen tien
+2.000
09:14
+2.000
18/02/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/02/2023
22:20
MBBANKTra lai tien gui
+40.705
22:20
+40.705
16/02/20231 giao dịch
TRAN THI HUONG - VIETINBANK
TRAN THI HUONG Chuyen tien Trace 363881 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
16/02/2023
06:09
VIETINBANKTRAN THI HUONGTRAN THI HUONG Chuyen tien Trace 363881 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
06:09
+2.000
15/02/20231 giao dịch
NGUYEN PHUONG TRANG VIETNAM - TCB
Trang chuyen FT23046598007323 Trace 751060 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
15/02/2023
11:57
TCBNGUYEN PHUONG TRANG VIETNAMTrang chuyen FT23046598007323 Trace 751060 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000
11:57
+2.000
09/02/20231 giao dịch
HOANG HOA TRUNG - MB
Gop mot tam long xay truong NG CHUYEN:CUSTOMER
09/02/2023
22:30
MBHOANG HOA TRUNGGop mot tam long xay truong NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
22:30
+100.000
05/02/20231 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
ck
05/02/2023
02:17
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGck
+200.000
02:17
+200.000
04/02/20231 giao dịch
AGRIBANK
MB 2000 li xi muon cho be thao hicc Trace 901712 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
04/02/2023
23:07
AGRIBANKMB 2000 li xi muon cho be thao hicc Trace 901712 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+29.712
23:07
+29.712
30/01/20231 giao dịch
AGRIBANK
MB 2000 LUONG VAN HOP chuyen khoan Trace 163300 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
30/01/2023
15:31
AGRIBANKMB 2000 LUONG VAN HOP chuyen khoan Trace 163300 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+200.000
15:31
+200.000
22/01/20232 giao dịch
NGUYEN MANH CUONG VIETNAM - TCB
A oi e chuyen nham a chuyen lai 2tr giup e FT23027810180952 Trace 305524 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
22/01/2023
23:02
TCBNGUYEN MANH CUONG VIETNAMA oi e chuyen nham a chuyen lai 2tr giup e FT23027810180952 Trace 305524 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+20.000
23:02
+20.000
NGUYEN MANH CUONG VIETNAM - TCB
Cuong chuyen FT23027147592141 Trace 119828 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
22/01/2023
17:11
TCBNGUYEN MANH CUONG VIETNAMCuong chuyen FT23027147592141 Trace 119828 NG CHUYEN:CUSTOMER 2000
+2.000.000
17:11
+2.000.000
20/01/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
20/01/2023
23:40
MBBANKTra lai tien gui
+45.194
23:40
+45.194
19/01/20232 giao dịch
HA TRONG HIEN - VCB
MBVCB 3011902209 059390 happy new year lay loc nhe
19/01/2023
22:06
VCBHA TRONG HIENMBVCB 3011902209 059390 happy new year lay loc nhe
+2.000
22:06
+2.000
NGUYEN LINH TRANG - MB
NGUYEN LINH TRANG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
19/01/2023
21:02
MBNGUYEN LINH TRANGNGUYEN LINH TRANG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+35.000
21:02
+35.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2000 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Hoàng Hoa Trung điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas