Luong Ngoc Duy
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 25
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 15/06/2024 23:45
Số dư tài khoản
76 VND
Thu trong tuần
+76 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
18 giao dịch thu, 2 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
15/06/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
15/06/2024
23:30
MBBANKTra lai tien gui
+76
23:30
+76
28/05/20242 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Thanh toan QR-LUONG NGOC DUY chuyen khoan- Ma GD ACSP/ HN741851 NG CHUYEN:LUONG NGOC DUY 0371000xxx153
28/05/2024
16:14
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGThanh toan QR-LUONG NGOC DUY chuyen khoan- Ma GD ACSP/ HN741851 NG CHUYEN:LUONG NGOC DUY 0371000xxx153
-4.425.036
16:14
-4.425.036
AGRIBANK
MB 7949 chuyen khoan Ma giao dich Trace299253 Trace 299253 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
28/05/2024
15:06
AGRIBANKMB 7949 chuyen khoan Ma giao dich Trace299253 Trace 299253 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+1.298.000
15:06
+1.298.000
20/05/20241 giao dịch
NGUYEN TRAN GIA KHANH B11 KHU BIET THU VILLA PARK BUNG ONG THOAN KP2 PHU HUU THU DUC HO CHI MINH VIET NAM
Donation or charity UNG HO AN DANH Ma giao dich Trace014422 Trace 014422 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
20/05/2024
18:04
NGUYEN TRAN GIA KHANH B11 KHU BIET THU VILLA PARK BUNG ONG THOAN KP2 PHU HUU THU DUC HO CHI MINH VIET NAMDonation or charity UNG HO AN DANH Ma giao dich Trace014422 Trace 014422 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+500.000
18:04
+500.000
19/05/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
19/05/2024
00:53
MBBANKTra lai tien gui
+17.036
00:53
+17.036
14/05/20241 giao dịch
DANG CONG CHUC - MB
DANG CONG CHUC chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
14/05/2024
00:17
MBDANG CONG CHUCDANG CONG CHUC chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+1.000.000
00:17
+1.000.000
12/05/20241 giao dịch
NGUYEN THANH TUYEN VIETNAM - TCB
Kim dieu FT24134276406003Ma giao dich/ Trace824941 Trace 824941 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
12/05/2024
13:33
TCBNGUYEN THANH TUYEN VIETNAMKim dieu FT24134276406003Ma giao dich/ Trace824941 Trace 824941 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+100.000
13:33
+100.000
10/05/20243 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH
MBVCB.5969039881.303530.UH2J1J84QEZ1ZC UNG HO BE KIM DIEU.CT tu 1043501811 NGUYEN CONG HUAN toi 7949 LUONG NGOC DUY tai MB- Ma GD ACSP/ kb30 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
10/05/2024
20:50
ỦNG HỘ ẨN DANHMBVCB.5969039881.303530.UH2J1J84QEZ1ZC UNG HO BE KIM DIEU.CT tu 1043501811 NGUYEN CONG HUAN toi 7949 LUONG NGOC DUY tai MB- Ma GD ACSP/ kb30 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+500.000
20:50
+500.000
ỦNG HỘ ẨN DANH
UH2J1J7CCKV2TZ UNG HO BE KIM DIEU- Ma giao dich/ Trace687020 Trace 687020 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
10/05/2024
20:50
ỦNG HỘ ẨN DANHUH2J1J7CCKV2TZ UNG HO BE KIM DIEU- Ma giao dich/ Trace687020 Trace 687020 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+10.000
20:50
+10.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5968878194.201328.UH2J1J7IC2T3PZ UNG HO BE KIM DIEU.CT tu 0581000xxx153 HOANG TRONG HIEN toi 7949 LUONG NGOC DUY tai MB- Ma GD ACSP/ w NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
10/05/2024
20:36
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5968878194.201328.UH2J1J7IC2T3PZ UNG HO BE KIM DIEU.CT tu 0581000xxx153 HOANG TRONG HIEN toi 7949 LUONG NGOC DUY tai MB- Ma GD ACSP/ w NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+500.000
20:36
+500.000
09/05/20243 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5960006546.025677.UH2J1HGFWNY4UP UNG HO BE KIM DIEU.CT tu 1028516181 LE THI THUY toi 7949 LUONG NGOC DUY tai MB- Ma GD ACSP/ ss025677 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
09/05/2024
22:42
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5960006546.025677.UH2J1HGFWNY4UP UNG HO BE KIM DIEU.CT tu 1028516181 LE THI THUY toi 7949 LUONG NGOC DUY tai MB- Ma GD ACSP/ ss025677 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+500.000
22:42
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Thanh toan QR-LUONG NGOC DUY chuyen khoan- Ma GD ACSP/ CU970108 NG CHUYEN:LUONG NGOC DUY 0371000xxx153
09/05/2024
15:51
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGThanh toan QR-LUONG NGOC DUY chuyen khoan- Ma GD ACSP/ CU970108 NG CHUYEN:LUONG NGOC DUY 0371000xxx153
-381.816.491
15:51
-381.816.491
HOANG MINH TRIET VIETNAM - TCB
UH2J1GG9TXX46H UNG HO BE KIM DIEU FT24130020780862Ma giao dich/ Trace340851 Trace 340851 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
09/05/2024
14:08
TCBHOANG MINH TRIET VIETNAMUH2J1GG9TXX46H UNG HO BE KIM DIEU FT24130020780862Ma giao dich/ Trace340851 Trace 340851 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+200.000
14:08
+200.000
08/05/20241 giao dịch
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT UH2J1FHITIA4WI UNG HO BE KIM DIEUMa giao dich/ Trace153626 Trace 153626 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
08/05/2024
21:51
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT UH2J1FHITIA4WI UNG HO BE KIM DIEUMa giao dich/ Trace153626 Trace 153626 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+100.000
21:51
+100.000
07/05/20243 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5940948196.910380.Anh Tan ck dum ban 1tr vnd ho tro be Kim Dieu Mai Am Thien Than. Thanks Duy nhieu..CT tu 0331003xxx316 HUYNH VAN T NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
07/05/2024
16:26
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5940948196.910380.Anh Tan ck dum ban 1tr vnd ho tro be Kim Dieu Mai Am Thien Than. Thanks Duy nhieu..CT tu 0331003xxx316 HUYNH VAN T NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+1.000.000
16:26
+1.000.000
NGUYEN DUC MANH - TPB
NGUYEN DUC MANH chuyen tien ung ho gay quyMa giao dich/ Trace578040 Trace 578040 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
07/05/2024
11:30
TPBNGUYEN DUC MANHNGUYEN DUC MANH chuyen tien ung ho gay quyMa giao dich/ Trace578040 Trace 578040 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+200.000
11:30
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5938320729.281564.Vietrace365 hoan tien giai boi online gay quy tu thien DVKH.CT tu 9938707960 LE THI TRA CHAU toi 7949 LUONG NGOC DU NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
07/05/2024
10:52
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5938320729.281564.Vietrace365 hoan tien giai boi online gay quy tu thien DVKH.CT tu 9938707960 LE THI TRA CHAU toi 7949 LUONG NGOC DU NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+7.268.310
10:52
+7.268.310
01/05/20241 giao dịch
LE THI KIEU MY
UH2J122DQDA1EN UNG HO BE KIM DIEU- Ma giao dich/ Trace699537 Trace 699537 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
01/05/2024
20:08
LE THI KIEU MYUH2J122DQDA1EN UNG HO BE KIM DIEU- Ma giao dich/ Trace699537 Trace 699537 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+50.000
20:08
+50.000
30/04/20242 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
MB2I2MY8JAA5CT UNG HO BE KIM DIEU NG CHUYEN:CUSTOMER
30/04/2024
17:07
MBỦNG HỘ ẨN DANHMB2I2MY8JAA5CT UNG HO BE KIM DIEU NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
17:07
+100.000
NGUYEN VAN THUY - VPB
GIA DINH MU DO VA NHUNG NGUOI BAN THUY BEO UNG HO BE KIM DIEU LAN 2Ma giao dich/ Trace072366 Trace 072366 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
30/04/2024
15:49
VPBNGUYEN VAN THUYGIA DINH MU DO VA NHUNG NGUOI BAN THUY BEO UNG HO BE KIM DIEU LAN 2Ma giao dich/ Trace072366 Trace 072366 NG CHUYEN:CUSTOMER 7949
+700.000
15:49
+700.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 7949 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Luong Ngoc Duy điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas