GoSchool Vietnam
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 13
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 20/04/2024 23:45
Số dư tài khoản
43.885.534 VND
Thu trong tuần
+2.912.317 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
6 giao dịch thu, 14 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
20/04/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
20/04/2024
23:34
MBBANKTra lai tien gui
+12.317
23:34
+12.317
19/04/20241 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5798831456.657777.Goschool T4.2024.CT tu 9933698800 TRAN THI THANH THAO toi 4623 HUYNH TAN TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ xa657777 NG CHUYEN:CUSTOMER 4623
19/04/2024
11:11
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5798831456.657777.Goschool T4.2024.CT tu 9933698800 TRAN THI THANH THAO toi 4623 HUYNH TAN TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ xa657777 NG CHUYEN:CUSTOMER 4623
+500.000
11:11
+500.000
16/04/20241 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5772409870.717655.co Tuyet co Cuc dang 3 thang 4 5 6.CT tu 1016028452 CHIU THI THANH PHUC toi 4623 HUYNH TAN TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 4623
16/04/2024
08:51
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5772409870.717655.co Tuyet co Cuc dang 3 thang 4 5 6.CT tu 1016028452 CHIU THI THANH PHUC toi 4623 HUYNH TAN TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 4623
+2.400.000
08:51
+2.400.000
14/04/20242 giao dịch
KHÔNG XÁC ĐỊNH
THU PHI SMS BANKING T5(CHUA VAT)
14/04/2024
08:09
KHÔNG XÁC ĐỊNHTHU PHI SMS BANKING T5(CHUA VAT)
-20.000
08:09
-20.000
KHÔNG XÁC ĐỊNH
THU PHI SMS BANKING T5(CHUA VAT)
14/04/2024
08:09
KHÔNG XÁC ĐỊNHTHU PHI SMS BANKING T5(CHUA VAT)
-2.000
08:09
-2.000
10/04/20243 giao dịch
VU THANH TUYEN - STANDARDCHARTERED
QUY CAP HOC BONG CHARGEDETAILS OUR NG CHUYEN:VU THANH TUYEN 10042324
10/04/2024
14:57
STANDARDCHARTEREDVU THANH TUYENQUY CAP HOC BONG CHARGEDETAILS OUR NG CHUYEN:VU THANH TUYEN 10042324
+1.000.000
14:57
+1.000.000
KHÔNG XÁC ĐỊNH
MO HOP DONG: AZ-8490831737051
10/04/2024
10:08
KHÔNG XÁC ĐỊNHMO HOP DONG: AZ-8490831737051
-120.000.000
10:08
-120.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5719083161.447875.Gop quy T4.CT tu 0331000xxx226 NGUYEN MAI TRANG toi 4623 HUYNH TAN TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ bl447875 NG CHUYEN:CUSTOMER 4623
10/04/2024
09:54
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5719083161.447875.Gop quy T4.CT tu 0331000xxx226 NGUYEN MAI TRANG toi 4623 HUYNH TAN TUAN tai MB- Ma GD ACSP/ bl447875 NG CHUYEN:CUSTOMER 4623
+200.000
09:54
+200.000
08/04/20241 giao dịch
CHIU THI THANH PHUC - TPB
co Phan Thuy My chuyen tien quy hoc bong thang 3 4Ma giao dich/ Trace090664 Trace 090664 NG CHUYEN:CUSTOMER 4623
08/04/2024
10:20
TPBCHIU THI THANH PHUCco Phan Thuy My chuyen tien quy hoc bong thang 3 4Ma giao dich/ Trace090664 Trace 090664 NG CHUYEN:CUSTOMER 4623
+800.000
10:20
+800.000
05/04/202411 giao dịch
xxxxxxxxxx7735 - BIDV
Ho tro sinh vien Y Thao Thang 42024Ma giao dich/ Trace 167894 NG CHUYEN:CUSTOMER -56010001767735
05/04/2024
10:35
BIDVxxxxxxxxxx7735Ho tro sinh vien Y Thao Thang 42024Ma giao dich/ Trace 167894 NG CHUYEN:CUSTOMER -56010001767735
-800.000
10:35
-800.000
xxxxxxxxx6259 - VBA
Ho tro sinh vien Xanh thang 42024- Ma giao dich/ Trace 131563 NG CHUYEN:CUSTOMER -5009205186259
05/04/2024
10:28
VBAxxxxxxxxx6259Ho tro sinh vien Xanh thang 42024- Ma giao dich/ Trace 131563 NG CHUYEN:CUSTOMER -5009205186259
-800.000
10:28
-800.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Ho tro sinh vien Vo Thi Khai Huyen Thang 42024- Ma GD ACSP/ MY185484 NG CHUYEN:HUYNH TAN TUAN 107879593941
05/04/2024
10:01
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGHo tro sinh vien Vo Thi Khai Huyen Thang 42024- Ma GD ACSP/ MY185484 NG CHUYEN:HUYNH TAN TUAN 107879593941
-800.000
10:01
-800.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Ho tro sinh vien Nguyen Thi Hoa Tram Thang 42024- Ma GD ACSP/ Z1644857 NG CHUYEN:HUYNH TAN TUAN 9335575984
05/04/2024
09:59
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGHo tro sinh vien Nguyen Thi Hoa Tram Thang 42024- Ma GD ACSP/ Z1644857 NG CHUYEN:HUYNH TAN TUAN 9335575984
-800.000
09:59
-800.000
xxxxxxxxx3079 - VBA
Ho tro sinh vien Y Phuong thang 42024Ma giao dich/ Trace 973798 NG CHUYEN:CUSTOMER -5104205113079
05/04/2024
09:58
VBAxxxxxxxxx3079Ho tro sinh vien Y Phuong thang 42024Ma giao dich/ Trace 973798 NG CHUYEN:CUSTOMER -5104205113079
-800.000
09:58
-800.000
xxxxxxxxx8747
Ho tro sinh vien Ho Thi Ai Trinh Thang 42024Ma giao dich/ Trace 971098 NG CHUYEN:CUSTOMER -8007041128747
05/04/2024
09:58
xxxxxxxxx8747Ho tro sinh vien Ho Thi Ai Trinh Thang 42024Ma giao dich/ Trace 971098 NG CHUYEN:CUSTOMER -8007041128747
-800.000
09:58
-800.000
xxxxxxxxxx8017 - TCB
Ho tro sinh vien Thach Thi Huyen thang 42024Ma giao dich/ Trace 627209 NG CHUYEN:CUSTOMER -19038976768017
05/04/2024
09:57
TCBxxxxxxxxxx8017Ho tro sinh vien Thach Thi Huyen thang 42024Ma giao dich/ Trace 627209 NG CHUYEN:CUSTOMER -19038976768017
-800.000
09:57
-800.000
xxxxxxxxxx4014 - TCB
Ho tro sinh vien Vang Thi Bau Thang 42024Ma giao dich/ Trace 624263 NG CHUYEN:CUSTOMER -19070059274014
05/04/2024
09:56
TCBxxxxxxxxxx4014Ho tro sinh vien Vang Thi Bau Thang 42024Ma giao dich/ Trace 624263 NG CHUYEN:CUSTOMER -19070059274014
-800.000
09:56
-800.000
xxxxxxxx8991 - STB
Ho tro sinh vien Giang Thi Nong Thang 42024Ma giao dich/ Trace 621240 NG CHUYEN:CUSTOMER -0501382xxx91
05/04/2024
09:56
STBxxxxxxxx8991Ho tro sinh vien Giang Thi Nong Thang 42024Ma giao dich/ Trace 621240 NG CHUYEN:CUSTOMER -0501382xxx91
-800.000
09:56
-800.000
xxxxxx1824 - BIDV
Ho tro sinh vien Dang Thi Theu thang 42024Ma giao dich/ Trace 951762 NG CHUYEN:CUSTOMER -3411321824
05/04/2024
09:54
BIDVxxxxxx1824Ho tro sinh vien Dang Thi Theu thang 42024Ma giao dich/ Trace 951762 NG CHUYEN:CUSTOMER -3411321824
-800.000
09:54
-800.000
xxxxxxxxxx6411 - BIDV
Ho tro sinh vien Cu Thanh Thuy Thang 42024Ma giao dich/ Trace 610635 NG CHUYEN:CUSTOMER -34110001406411
05/04/2024
09:53
BIDVxxxxxxxxxx6411Ho tro sinh vien Cu Thanh Thuy Thang 42024Ma giao dich/ Trace 610635 NG CHUYEN:CUSTOMER -34110001406411
-800.000
09:53
-800.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 4623 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do GoSchool Vietnam điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas