Kien Tran
  • 142
    Người theo dõi
  • 2.171
    Lượt yêu thích
  • 1.949
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 08/12/2022 00:25
Số dư tài khoản
113.932.681 VND
Thu trong tuần
+24.452.000 VND
Chi trong tuần
-36.296.100 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
18 giao dịch thu, 2 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
07/12/202220 giao dịch
NGUYEN THI HUONG - VIETINBANK
tunghuong uh phien cho vung cao Trace 514945 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
07/12/2022
23:35
VIETINBANKNGUYEN THI HUONGtunghuong uh phien cho vung cao Trace 514945 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+30.000
23:35
+30.000
VU THI NGOC ANH - MB
VU THI NGOC ANH UNG ho com 1k
07/12/2022
23:08
MBVU THI NGOC ANHVU THI NGOC ANH UNG ho com 1k
+200.000
23:08
+200.000
NGUYEN THI THANH LOAN
Chuyen tien phien cho vung cao Trace 995532 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
07/12/2022
22:35
NGUYEN THI THANH LOANChuyen tien phien cho vung cao Trace 995532 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+100.000
22:35
+100.000
DINH THI LE - MB
E gui chut qua cho may ban nho
07/12/2022
22:32
MBDINH THI LEE gui chut qua cho may ban nho
+100.000
22:32
+100.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
UH221DMA2NU19Q
07/12/2022
22:20
MBỦNG HỘ ẨN DANHUH221DMA2NU19Q
+300.000
22:20
+300.000
LE YEN ANH - VIETINBANK
ung ho tiem com 1k Trace 452681 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
07/12/2022
22:12
VIETINBANKLE YEN ANHung ho tiem com 1k Trace 452681 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+100.000
22:12
+100.000
NONG THI ANH - VCB
MBVCB 2802296586 066184 NONG THI ANH chuyen tien ung ho tiem com
07/12/2022
21:53
VCBNONG THI ANHMBVCB 2802296586 066184 NONG THI ANH chuyen tien ung ho tiem com
+100.000
21:53
+100.000
NGUYEN THI HUE VIETNAM - TCB
Be Bop ung ho tiem com 1K FT22342633395626 Trace 096455 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
07/12/2022
21:51
TCBNGUYEN THI HUE VIETNAMBe Bop ung ho tiem com 1K FT22342633395626 Trace 096455 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+100.000
21:51
+100.000
DINH THI HANG NGA - VPB
Em co chut qua ung ho tiem com 1k Trace 943487 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
07/12/2022
21:51
VPBDINH THI HANG NGAEm co chut qua ung ho tiem com 1k Trace 943487 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+200.000
21:51
+200.000
AGRIBANK
MB 1986 LE THI ANH chuyen khoan Trace 577915 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
07/12/2022
21:48
AGRIBANKMB 1986 LE THI ANH chuyen khoan Trace 577915 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+100.000
21:48
+100.000
NGUYEN MAI PHUONG VIETNAM - TCB
Giup do cac be vung cao FT22342957293100 Trace 091538 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
07/12/2022
21:48
TCBNGUYEN MAI PHUONG VIETNAMGiup do cac be vung cao FT22342957293100 Trace 091538 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+200.000
21:48
+200.000
HO THI VUI - VIETINBANK
giup do cac be vung cao Trace 956112 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
07/12/2022
21:26
VIETINBANKHO THI VUIgiup do cac be vung cao Trace 956112 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+200.000
21:26
+200.000
NGUYEN THI QUYNH - VIETINBANK
NGUYEN THI QUYNH ung ho Trace 232142 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
07/12/2022
21:26
VIETINBANKNGUYEN THI QUYNHNGUYEN THI QUYNH ung ho Trace 232142 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+200.000
21:26
+200.000
NGUYEN THI GIANG - VCB
MBVCB 2802170614 077473 NGUYEN THI GIANG chuyen tien
07/12/2022
21:16
VCBNGUYEN THI GIANGMBVCB 2802170614 077473 NGUYEN THI GIANG chuyen tien
+300.000
21:16
+300.000
NGUYEN THI THANH TUYEN
NGUYEN THI THANH TUYEN GUI CAC CHAU CHUT RAU Trace 644106 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
07/12/2022
20:08
NGUYEN THI THANH TUYENNGUYEN THI THANH TUYEN GUI CAC CHAU CHUT RAU Trace 644106 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+500.000
20:08
+500.000
NGUYEN THI MAI PHUONG - MB
Ung ho bep 1k
07/12/2022
18:54
MBNGUYEN THI MAI PHUONGUng ho bep 1k
+100.000
18:54
+100.000
NGUYEN THU PHUONG - TPB
ung ho bep an by TPBank ChatPay Trace 331317 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
07/12/2022
18:37
TPBNGUYEN THU PHUONGung ho bep an by TPBank ChatPay Trace 331317 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+20.000
18:37
+20.000
CU PHUONG LINH VIETNAM - TCB
UH tiem com 1k FT22341470273047 Trace 697777 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
07/12/2022
18:17
TCBCU PHUONG LINH VIETNAMUH tiem com 1k FT22341470273047 Trace 697777 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+100.000
18:17
+100.000
xxxxxxxxx2705 - VCB
A kientran gui tien tom be be cho cac conMa giao dich/ Trace 366453 NG CHUYEN:CUSTOMER -0021000xxx705
07/12/2022
17:48
VCBxxxxxxxxx2705A kientran gui tien tom be be cho cac conMa giao dich/ Trace 366453 NG CHUYEN:CUSTOMER -0021000xxx705
-6.885.000
17:48
-6.885.000
xxxxxxxxxx1013 - TCB
A kientran gui tien rau cu cho cac conMa giao dich/ Trace 658084 NG CHUYEN:CUSTOMER -11524111071013
07/12/2022
17:46
TCBxxxxxxxxxx1013A kientran gui tien rau cu cho cac conMa giao dich/ Trace 658084 NG CHUYEN:CUSTOMER -11524111071013
-1.400.000
17:46
-1.400.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1986 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Kien Tran điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas