Kien Tran
  • 157
    Người theo dõi
  • 2.174
    Lượt yêu thích
  • 1.957
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 28/01/2023 05:50
Số dư tài khoản
374.997.212 VND
Thu trong tuần
+30.053.564 VND
Chi trong tuần
-2.181.523 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
18 giao dịch thu, 2 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
28/01/20233 giao dịch
NGUYEN THI HONG - VCB
MBVCB 3033810145 095395 Hong Thien chuyen tien
28/01/2023
05:48
VCBNGUYEN THI HONGMBVCB 3033810145 095395 Hong Thien chuyen tien
+500.000
05:48
+500.000
HA THI THUY GIANG - MB
Tiem com 1k NG CHUYEN:CUSTOMER
28/01/2023
00:06
MBHA THI THUY GIANGTiem com 1k NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
00:06
+100.000
MAI THUY AN - VIETINBANK
chuc cac be luon lac quan va vui ve Trace 851264 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
28/01/2023
00:01
VIETINBANKMAI THUY ANchuc cac be luon lac quan va vui ve Trace 851264 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+100.000
00:01
+100.000
27/01/202312 giao dịch
AGRIBANK
MB 1986 Ungho bep an 1k cau chuc cho mn nhieu suc khoe Trace 224626 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
27/01/2023
23:53
AGRIBANKMB 1986 Ungho bep an 1k cau chuc cho mn nhieu suc khoe Trace 224626 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+50.000
23:53
+50.000
NGUYEN THI LAN ANH VIETNAM - TCB
LA ung ho quy com FT23027404000030 Trace 519382 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
27/01/2023
20:20
TCBNGUYEN THI LAN ANH VIETNAMLA ung ho quy com FT23027404000030 Trace 519382 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+100.000
20:20
+100.000
LE THI NGOC - VIETINBANK
LE THI NGOC chuyen tien Trace 130533 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
27/01/2023
18:54
VIETINBANKLE THI NGOCLE THI NGOC chuyen tien Trace 130533 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+300.000
18:54
+300.000
BUI THI LAN ANH - VPB
BUI THI LAN ANH chuyen tien Trace 938360 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
27/01/2023
15:49
VPBBUI THI LAN ANHBUI THI LAN ANH chuyen tien Trace 938360 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+400.000
15:49
+400.000
PHAN THI NGOC HONG - VCB
MBVCB 3032224754 069651 Chuc cac con luon binh an
27/01/2023
14:23
VCBPHAN THI NGOC HONGMBVCB 3032224754 069651 Chuc cac con luon binh an
+100.000
14:23
+100.000
TRAN THI XUYEN - VPB
Bun Hien gop tien li xi con toi cac ban Trace 765591 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
27/01/2023
10:30
VPBTRAN THI XUYENBun Hien gop tien li xi con toi cac ban Trace 765591 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+1.000.000
10:30
+1.000.000
TRUONG THI LAN ANH - VIETINBANK
tiem com 1k Trace 245957 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
27/01/2023
10:27
VIETINBANKTRUONG THI LAN ANHtiem com 1k Trace 245957 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+500.000
10:27
+500.000
PHAN ANH HUNG VIETNAM - TCB
chuyen tien FT23027395932172 Trace 731416 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
27/01/2023
10:26
TCBPHAN ANH HUNG VIETNAMchuyen tien FT23027395932172 Trace 731416 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+300.000
10:26
+300.000
PHAM ANH NGOC VIETNAM - TCB
Chuc tiem com giup do duoc nhieu nguoi FT23027016452136 Trace 638850 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
27/01/2023
09:04
TCBPHAM ANH NGOC VIETNAMChuc tiem com giup do duoc nhieu nguoi FT23027016452136 Trace 638850 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+200.000
09:04
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
110354740TRAN VIET THANG TT TIEN NUOC CHO HOA DON SO 112464399
27/01/2023
08:28
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG110354740TRAN VIET THANG TT TIEN NUOC CHO HOA DON SO 112464399
-1.268.910
08:28
-1.268.910
CONG TY DIEN LUC TAY HO - MB
EVN-HN ELECTRIC PD100081837 BP0000aqboq3
27/01/2023
08:28
MBCONG TY DIEN LUC TAY HOEVN-HN ELECTRIC PD100081837 BP0000aqboq3
-912.613
08:28
-912.613
PHAM MINH NGUYET - TPB
PHAM MINH NGUYET chuyen tien com 1k Trace 689762 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
27/01/2023
08:19
TPBPHAM MINH NGUYETPHAM MINH NGUYET chuyen tien com 1k Trace 689762 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+50.000
08:19
+50.000
26/01/20235 giao dịch
ACC 970422 - VIB
em ung ho cho quy com 1k Mong cac be mau khoe va tran quy tam long cua moi nguoi Trace 499711 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
26/01/2023
20:26
VIBACC 970422em ung ho cho quy com 1k Mong cac be mau khoe va tran quy tam long cua moi nguoi Trace 499711 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+200.000
20:26
+200.000
MAI THU TRA VIETNAM - TCB
Xin ung ho nhom tiem com Chuc mung nam moi FT23027001092330 Trace 311835 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
26/01/2023
19:26
TCBMAI THU TRA VIETNAMXin ung ho nhom tiem com Chuc mung nam moi FT23027001092330 Trace 311835 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+100.000
19:26
+100.000
VU THUY QUYNH 412 NTMK
chuc cac con luon binh an Trace 668444 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
26/01/2023
17:33
VU THUY QUYNH 412 NTMKchuc cac con luon binh an Trace 668444 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+70.000
17:33
+70.000
LUU KHANH HUYNH TRANG VIETNAM - TCB
LKHT Ung ho tiem com 1k FT23027702517035 Trace 200596 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
26/01/2023
17:19
TCBLUU KHANH HUYNH TRANG VIETNAMLKHT Ung ho tiem com 1k FT23027702517035 Trace 200596 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+100.000
17:19
+100.000
AGRIBANK
MB 1986 ung ho tiem com 1k Trace 284454 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
26/01/2023
12:57
AGRIBANKMB 1986 ung ho tiem com 1k Trace 284454 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+400.000
12:57
+400.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1986 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Kien Tran điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas