Kien Tran
  • 122
    Người theo dõi
  • 2.160
    Lượt yêu thích
  • 1.939
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 06/10/2022 15:00
Số dư tài khoản
1.469.170.303 VND
Thu trong tuần
+129.414.048 VND
Chi trong tuần
-59.663.700 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
06/10/202217 giao dịch
NGHIEM THI BAO YEN - VPB
Ung ho ba con mien trung Trace 932064 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
06/10/2022
14:35
VPBNGHIEM THI BAO YENUng ho ba con mien trung Trace 932064 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+10.000.000
14:35
+10.000.000
VU THI MO - VCB
MBVCB 2535295543 050272 Chuc tiem com 1k ngay cang phat trien de giup do nhung hoan canh kho khan
06/10/2022
14:29
VCBVU THI MOMBVCB 2535295543 050272 Chuc tiem com 1k ngay cang phat trien de giup do nhung hoan canh kho khan
+100.000
14:29
+100.000
xxxxxxxxxxx3370 - VIB
MT NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
06/10/2022
13:55
VIBxxxxxxxxxxx3370MT NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+10.000.000
13:55
+10.000.000
NGUYEN THI MY LINH NGUYEN THI MY LINH
chuc tiem com 1k ngay cang phat trien giup do dc nhieu manh doi bat hanh Trace 601064 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
06/10/2022
13:54
NGUYEN THI MY LINH NGUYEN THI MY LINHchuc tiem com 1k ngay cang phat trien giup do dc nhieu manh doi bat hanh Trace 601064 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+500.000
13:54
+500.000
LE THI ANH TUYET - MB
LE THI ANH TUYET Tho Tang
06/10/2022
13:29
MBLE THI ANH TUYETLE THI ANH TUYET Tho Tang
+100.000
13:29
+100.000
LE THI MY LINH - VCB
MBVCB 2535020126 084217 Ung ho bep com 1k
06/10/2022
13:23
VCBLE THI MY LINHMBVCB 2535020126 084217 Ung ho bep com 1k
+95.048
13:23
+95.048
NGUYEN THU HUONG VIETNAM - TCB
E Huong 98 Daisy tea and coffee ung ho MT FT22279332190555 Trace 581923 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
06/10/2022
12:11
TCBNGUYEN THU HUONG VIETNAME Huong 98 Daisy tea and coffee ung ho MT FT22279332190555 Trace 581923 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+2.000.000
12:11
+2.000.000
NGUYEN THI LAN HUONG - VCB
MBVCB 2534735490 029675 NGUYEN THI LAN HUONG chuyen tien
06/10/2022
12:02
VCBNGUYEN THI LAN HUONGMBVCB 2534735490 029675 NGUYEN THI LAN HUONG chuyen tien
+100.000
12:02
+100.000
MAI QUYNH ANH - VPB
Ung ho mien Trung Trace 674615 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
06/10/2022
08:46
VPBMAI QUYNH ANHUng ho mien Trung Trace 674615 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+200.000
08:46
+200.000
VU THI NGOC ANH - MB
Co mei uh ba con MT
06/10/2022
08:44
MBVU THI NGOC ANHCo mei uh ba con MT
+200.000
08:44
+200.000
TRAN THI MY NGOC - TPB
Moi ngay 1 chut cho com1k Trace 388893 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
06/10/2022
08:18
TPBTRAN THI MY NGOCMoi ngay 1 chut cho com1k Trace 388893 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+10.000
08:18
+10.000
PHAM THI THANH HOA PHAM THI THANH HOA
co chuc cac con ngon mieng Trace 089007 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
06/10/2022
07:51
PHAM THI THANH HOA PHAM THI THANH HOAco chuc cac con ngon mieng Trace 089007 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+300.000
07:51
+300.000
CAO THANH HA VIETNAM - TCB
MT FT22279290442957 Trace 150983 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
06/10/2022
07:38
TCBCAO THANH HA VIETNAMMT FT22279290442957 Trace 150983 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+300.000
07:38
+300.000
LUONG THI NHUNG 203 CC G9 XUAN LA HA NOI - ABBANK
MT xxxxxx9989 Trace 666725 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
06/10/2022
04:31
ABBANKLUONG THI NHUNG 203 CC G9 XUAN LA HA NOIMT xxxxxx9989 Trace 666725 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+300.000
04:31
+300.000
NGUYEN THI HUYEN VIETNAM - TCB
MT FT22279076465004 Trace 088558 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
06/10/2022
02:43
TCBNGUYEN THI HUYEN VIETNAMMT FT22279076465004 Trace 088558 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+200.000
02:43
+200.000
NGUYEN PHUONG TU - VCB
MBVCB 2533336371 042355 MT chau Hai Anh Lam Anh gop phan nho giup do ba con Nghe An a
06/10/2022
01:11
VCBNGUYEN PHUONG TUMBVCB 2533336371 042355 MT chau Hai Anh Lam Anh gop phan nho giup do ba con Nghe An a
+500.000
01:11
+500.000
NGUYEN NGOC THUY - SHBVN
MT NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
06/10/2022
00:40
SHBVNNGUYEN NGOC THUYMT NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+100.000
00:40
+100.000
05/10/20223 giao dịch
NGUYEN HUONG GIANG . - ACB
MT DAU VA THO 051022 23 42 39 374873 Trace 374873 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
05/10/2022
23:42
ACBNGUYEN HUONG GIANG .MT DAU VA THO 051022 23 42 39 374873 Trace 374873 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+1.000.000
23:42
+1.000.000
VU THI THANH HUYEN VIETNAM - TCB
MT FT22279000155009 Trace 007559 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
05/10/2022
22:45
TCBVU THI THANH HUYEN VIETNAMMT FT22279000155009 Trace 007559 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+300.000
22:45
+300.000
NGUYEN KIM HAI VIETNAM - TCB
UH ba con mien trung FT22279924027106 Trace 978906 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
05/10/2022
22:17
TCBNGUYEN KIM HAI VIETNAMUH ba con mien trung FT22279924027106 Trace 978906 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+300.000
22:17
+300.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1986 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Kien Tran điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas