Kien Tran
  • 218
    Người theo dõi
  • 2.191
    Lượt yêu thích
  • 1.988
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 31/03/2023 00:35
Số dư tài khoản
622.932.745 VND
Thu trong tuần
+74.694.999 VND
Chi trong tuần
-22.679.200 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
31/03/20231 giao dịch
DO THI THAO QUYEN - VPB
Phat tu Vinh Phuong gieo duyen cac be ung thu A Di Da Phat Trace 815919 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
31/03/2023
00:30
VPBDO THI THAO QUYENPhat tu Vinh Phuong gieo duyen cac be ung thu A Di Da Phat Trace 815919 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+200.000
00:30
+200.000
30/03/202319 giao dịch
TRAN THI HUONG DIU - VCB
MBVCB 3302920071 064585 Hng ho tiem com 1k
30/03/2023
23:30
VCBTRAN THI HUONG DIUMBVCB 3302920071 064585 Hng ho tiem com 1k
+1.000.000
23:30
+1.000.000
TO THI LINH
ung ho com 1k Trace 984062 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
30/03/2023
22:44
TO THI LINHung ho com 1k Trace 984062 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+60.000
22:44
+60.000
TRUONG PHUONG LINH - MB
DNam LAn chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
30/03/2023
22:43
MBTRUONG PHUONG LINHDNam LAn chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+500.000
22:43
+500.000
HA THI QUYNH TRANG . - ACB
UNG HO TIEM COM1K 300323 22 14 58 380381 Trace 380381 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
30/03/2023
22:14
ACBHA THI QUYNH TRANG .UNG HO TIEM COM1K 300323 22 14 58 380381 Trace 380381 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+200.000
22:14
+200.000
NGUYEN THU HA - MB
Ung ho tiem com NG CHUYEN:CUSTOMER
30/03/2023
22:08
MBNGUYEN THU HAUng ho tiem com NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
22:08
+50.000
NGUYEN THI LUONG - VPB
yeu thuong Trace 762723 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
30/03/2023
22:07
VPBNGUYEN THI LUONGyeu thuong Trace 762723 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+500.000
22:07
+500.000
NGUYEN THUY DUONG - MB
gop chut qua cung tiem com 1k NG CHUYEN:CUSTOMER
30/03/2023
22:02
MBNGUYEN THUY DUONGgop chut qua cung tiem com 1k NG CHUYEN:CUSTOMER
+500.000
22:02
+500.000
KIEU THI THU HA - VCB
MBVCB 3302299478 031144 KIEU THI THU HA Kieu duc Anh chuyen tien ung ho com 0d
30/03/2023
20:14
VCBKIEU THI THU HAMBVCB 3302299478 031144 KIEU THI THU HA Kieu duc Anh chuyen tien ung ho com 0d
+50.000
20:14
+50.000
NGUYEN PHUONG ANH - VPB
Ung ho tiem com 1k Trace 664366 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
30/03/2023
20:05
VPBNGUYEN PHUONG ANHUng ho tiem com 1k Trace 664366 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+200.000
20:05
+200.000
PHAN THU TRANG VIETNAM - TCB
Em Trang chuyen ung ho quan com cho cac be ung thu a di da phat FT23089425820690 Trace 423004 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
30/03/2023
18:14
TCBPHAN THU TRANG VIETNAMEm Trang chuyen ung ho quan com cho cac be ung thu a di da phat FT23089425820690 Trace 423004 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+100.000
18:14
+100.000
NGUYEN DIEU HUYEN VIETNAM - TCB
Huyen ung ho com 1k FT23089444017325 Trace 333799 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
30/03/2023
17:36
TCBNGUYEN DIEU HUYEN VIETNAMHuyen ung ho com 1k FT23089444017325 Trace 333799 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+100.000
17:36
+100.000
NGUYEN THI YEN NHI - TPB
Ung ho tien com cho cac con Trace 973794 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
30/03/2023
16:30
TPBNGUYEN THI YEN NHIUng ho tien com cho cac con Trace 973794 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+500.000
16:30
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
ung ho tiem com
30/03/2023
15:48
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGung ho tiem com
+50.000
15:48
+50.000
DAO THANH TU - VIETINBANK
DAO THANH TU chuyen tien Trace 126286 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
30/03/2023
12:49
VIETINBANKDAO THANH TUDAO THANH TU chuyen tien Trace 126286 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+200.000
12:49
+200.000
NGUYEN THI LEN - VIETINBANK
mau khoe nhe cac ban nho Trace 550830 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
30/03/2023
12:35
VIETINBANKNGUYEN THI LENmau khoe nhe cac ban nho Trace 550830 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+200.000
12:35
+200.000
NGO THUY LINH VIETNAM - TCB
Cam on moi ng nhieu cac con mau khoe nhe FT23089620329759 Trace 539282 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
30/03/2023
11:30
TCBNGO THUY LINH VIETNAMCam on moi ng nhieu cac con mau khoe nhe FT23089620329759 Trace 539282 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+500.000
11:30
+500.000
TRAN THI THUY TRANG - VCB
MBVCB 3299805207 065124 TRAN THI THUY TRANG chuyen tien
30/03/2023
11:27
VCBTRAN THI THUY TRANGMBVCB 3299805207 065124 TRAN THI THUY TRANG chuyen tien
+200.000
11:27
+200.000
NGUYEN THI THU HA - VIETINBANK
NGUYEN THI THU HA Chuyen tien com cho cac con Trace 306946 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
30/03/2023
11:16
VIETINBANKNGUYEN THI THU HANGUYEN THI THU HA Chuyen tien com cho cac con Trace 306946 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+1.000.000
11:16
+1.000.000
PHAM HUONG GIANG VIETNAM - TCB
UH252MGMEX8396 REF FT23089049271116 Trace 463689 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
30/03/2023
10:57
TCBPHAM HUONG GIANG VIETNAMUH252MGMEX8396 REF FT23089049271116 Trace 463689 NG CHUYEN:CUSTOMER 1986
+100.000
10:57
+100.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1986 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Kien Tran điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas