Thái Thuỳ Linh
  • 195
    Người theo dõi
  • 1.774
    Lượt yêu thích
  • 1.379
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 21/05/2023 02:30
Số dư tài khoản
27.155.460 VND
Thu trong tuần
0 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
21/05/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
21/05/2023
02:25
MBBANKTra lai tien gui
+8.256
02:25
+8.256
16/04/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
16/04/2023
02:02
MBBANKTra lai tien gui
+9.351
02:02
+9.351
30/03/20239 giao dịch
NGUYEN THI THUY HONG - VPB
C Hong gop quy cay va hat giong Viet Trace 487058 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
30/03/2023
16:58
VPBNGUYEN THI THUY HONGC Hong gop quy cay va hat giong Viet Trace 487058 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+1.000.000
16:58
+1.000.000
LY PHUONG LAN VIETNAM - TCB
C Lan gop hat giong Linh nhe FT23089009900200 Trace 791501 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
30/03/2023
13:40
TCBLY PHUONG LAN VIETNAMC Lan gop hat giong Linh nhe FT23089009900200 Trace 791501 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+500.000
13:40
+500.000
HOANG THI PHUONG LAN - TPB
Chi Phuong Lan gop quy cay va hat giong Trace 315268 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
30/03/2023
11:54
TPBHOANG THI PHUONG LANChi Phuong Lan gop quy cay va hat giong Trace 315268 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+200.000
11:54
+200.000
KHUAT THI HONG VAN
KHUAT THI HONG VAN Chuyen tien uh quy cay va hat Trace 814405 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
30/03/2023
10:09
KHUAT THI HONG VANKHUAT THI HONG VAN Chuyen tien uh quy cay va hat Trace 814405 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+150.000
10:09
+150.000
AGRIBANK
MB 0721 Gop quy cay va hat giong Trace 997210 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
30/03/2023
09:46
AGRIBANKMB 0721 Gop quy cay va hat giong Trace 997210 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+500.000
09:46
+500.000
DOAN VAN TRUONG VIETNAM - TCB
Anh Truong gop quy Cay va Hat giong Viet FT23089822085124 Trace 219764 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
30/03/2023
09:01
TCBDOAN VAN TRUONG VIETNAMAnh Truong gop quy Cay va Hat giong Viet FT23089822085124 Trace 219764 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+500.000
09:01
+500.000
PHAM THI NGOC - MB
Gop hat giong NG CHUYEN:CUSTOMER
30/03/2023
08:24
MBPHAM THI NGOCGop hat giong NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
08:24
+100.000
NGUYEN THI HA AN VIETNAM - TCB
Linh chien thang FT23089706084006 Trace 145277 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
30/03/2023
08:12
TCBNGUYEN THI HA AN VIETNAMLinh chien thang FT23089706084006 Trace 145277 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+199.999
08:12
+199.999
PHAN THI HONG MAY - MB
Gop hat giong cung Linh NG CHUYEN:CUSTOMER
30/03/2023
06:33
MBPHAN THI HONG MAYGop hat giong cung Linh NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
06:33
+100.000
29/03/20239 giao dịch
LUU THI KIM THANH VIETNAM - TCB
C Luu Kim Thanh xin gop 1 hat giong duoc nay mam Biet on Biet on Biet on FT23089933852510 Trace 919664 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
29/03/2023
23:49
TCBLUU THI KIM THANH VIETNAMC Luu Kim Thanh xin gop 1 hat giong duoc nay mam Biet on Biet on Biet on FT23089933852510 Trace 919664 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+100.000
23:49
+100.000
TRAN THI HONG HANH - MB
TRAN THI HONG HANH chuyen khoan gop quy cay va hat giong NG CHUYEN:CUSTOMER
29/03/2023
23:30
MBTRAN THI HONG HANHTRAN THI HONG HANH chuyen khoan gop quy cay va hat giong NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
23:30
+200.000
THAI THI LINH CHI VIETNAM - TCB
Gop mot cay non FT23089048858470 Trace 871777 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
29/03/2023
22:45
TCBTHAI THI LINH CHI VIETNAMGop mot cay non FT23089048858470 Trace 871777 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+100.000
22:45
+100.000
NGUYEN THU HANG VIETNAM - TCB
Ung ho quy cay va hat giong FT23089294387301 Trace 831769 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
29/03/2023
22:09
TCBNGUYEN THU HANG VIETNAMUng ho quy cay va hat giong FT23089294387301 Trace 831769 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+100.000
22:09
+100.000
BUI THANH AN VIETNAM - TCB
Bui Thanh An gop quy Hat giong Viet FT23089332548802 Trace 830153 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
29/03/2023
22:08
TCBBUI THANH AN VIETNAMBui Thanh An gop quy Hat giong Viet FT23089332548802 Trace 830153 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+200.000
22:08
+200.000
NGUYEN THI HONG LINH VIETNAM - TCB
Em Hong Linh gop quy cay va hat giong FT23089507673843 Trace 825045 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
29/03/2023
22:04
TCBNGUYEN THI HONG LINH VIETNAMEm Hong Linh gop quy cay va hat giong FT23089507673843 Trace 825045 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+500.000
22:04
+500.000
DANG CONG KIEN - VCB
MBVCB 3298278754 013746 DANG CONG KIEN chuyen tien ung ho quy trong cay va hat giong
29/03/2023
21:55
VCBDANG CONG KIENMBVCB 3298278754 013746 DANG CONG KIEN chuyen tien ung ho quy trong cay va hat giong
+100.000
21:55
+100.000
AGRIBANK
MB 0721 E tinh gop chut it hat giong a Trace 531111 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
29/03/2023
21:54
AGRIBANKMB 0721 E tinh gop chut it hat giong a Trace 531111 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+200.000
21:54
+200.000
TRAN LAN ANH
TRAN LAN ANH gop quy Cay va hat giong Viet Trace 897825 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
29/03/2023
21:38
TRAN LAN ANHTRAN LAN ANH gop quy Cay va hat giong Viet Trace 897825 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+100.000
21:38
+100.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 0721 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Thái Thuỳ Linh điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas