Thái Thuỳ Linh
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 206
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 21/04/2024 00:15
Số dư tài khoản
9.012.606 VND
Thu trong tuần
+864 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
3 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
21/04/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
21/04/2024
00:12
MBBANKTra lai tien gui
+864
00:12
+864
17/03/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
17/03/2024
00:10
MBBANKTra lai tien gui
+691
00:10
+691
17/02/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
17/02/2024
21:56
MBBANKTra lai tien gui
+961
21:56
+961
02/02/20241 giao dịch
xxxxxxxxxx5011 - TCB
THAI THUY LINH chuyen khoanMa giao dich/ Trace 216324 NG CHUYEN:CUSTOMER -19034203025011
02/02/2024
08:51
TCBxxxxxxxxxx5011THAI THUY LINH chuyen khoanMa giao dich/ Trace 216324 NG CHUYEN:CUSTOMER -19034203025011
-8.200.000
08:51
-8.200.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 0721 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Thái Thuỳ Linh điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas