Thái Thuỳ Linh
  • 186
    Người theo dõi
  • 1.735
    Lượt yêu thích
  • 1.379
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 21/01/2023 01:35
Số dư tài khoản
19.757.309 VND
Thu trong tuần
0 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
4 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
21/01/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
21/01/2023
01:26
MBBANKTra lai tien gui
+11.600
01:26
+11.600
16/01/20231 giao dịch
xxxxxxxxxx2016 - TCB
Chuyen lai khoan tien chuyen nham- Ma giao dich/ Trace 114471 NG CHUYEN:CUSTOMER -19020965552016
16/01/2023
15:38
TCBxxxxxxxxxx2016Chuyen lai khoan tien chuyen nham- Ma giao dich/ Trace 114471 NG CHUYEN:CUSTOMER -19020965552016
-6.500.000
15:38
-6.500.000
20/12/20221 giao dịch
THAI THUY LINH VIETNAM - TCB
MB FT22354940210875 Trace 152661 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
20/12/2022
14:22
TCBTHAI THUY LINH VIETNAMMB FT22354940210875 Trace 152661 NG CHUYEN:CUSTOMER 0721
+6.500.000
14:22
+6.500.000
18/12/20221 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/12/2022
01:00
MBBANKTra lai tien gui
+7.571
01:00
+7.571
20/11/20221 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
20/11/2022
03:36
MBBANKTra lai tien gui
+7.676
03:36
+7.676
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 0721 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Thái Thuỳ Linh điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas