Như chưa hề có cuộc chia ly
  • 710
    Người theo dõi
  • 3.327
    Lượt yêu thích
  • 14.009
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 31/03/2023 01:00
Số dư tài khoản
1.715.054.735 VND
Thu trong tuần
+52.894.758 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
31/03/202311 giao dịch
MB - MB
DANG THI MY NGOC da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680199049131610906
31/03/2023
00:57
MBMBDANG THI MY NGOC da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680199049131610906
+1.000
00:57
+1.000
MB - MB
TA DINH VU da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680199058750610908
31/03/2023
00:57
MBMBTA DINH VU da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680199058750610908
+1.000
00:57
+1.000
MB - MB
TRAN MINH NGHIA da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680199034813610904
31/03/2023
00:57
MBMBTRAN MINH NGHIA da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680199034813610904
+2.000
00:57
+2.000
MB - MB
TRAN NGOC SON da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680198161893610884
31/03/2023
00:42
MBMBTRAN NGOC SON da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680198161893610884
+1.000
00:42
+1.000
MB - MB
LE THANH LY da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680197980474610882
31/03/2023
00:39
MBMBLE THANH LY da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680197980474610882
+5.000
00:39
+5.000
MB - MB
LE HOAI NAM da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680197731881610875
31/03/2023
00:35
MBMBLE HOAI NAM da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680197731881610875
+1.000
00:35
+1.000
MB - MB
HOANG DUY TRANG da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680197201741610863
31/03/2023
00:26
MBMBHOANG DUY TRANG da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680197201741610863
+1.000
00:26
+1.000
MB - MB
NGUYEN THI LAN ANH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680196985800610860
31/03/2023
00:23
MBMBNGUYEN THI LAN ANH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680196985800610860
+25.000
00:23
+25.000
MB - MB
NGUYEN ANH TU da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680196919070610858
31/03/2023
00:21
MBMBNGUYEN ANH TU da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680196919070610858
+10.000
00:21
+10.000
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
CHUYEN KHOAN TU MOMO Trace 026998 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
31/03/2023
00:20
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKCHUYEN KHOAN TU MOMO Trace 026998 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+31.000
00:20
+31.000
VU THI HONG VAN - MB
MB252QF6U7Z2RK UNG HO NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER
31/03/2023
00:16
MBVU THI HONG VANMB252QF6U7Z2RK UNG HO NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
00:16
+10.000
30/03/20239 giao dịch
MB - MB
BUI THI GIANG da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680195597447610826
30/03/2023
23:59
MBMBBUI THI GIANG da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680195597447610826
+1.000
23:59
+1.000
MB - MB
NGUYEN VIET DUC da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680195428457610819
30/03/2023
23:57
MBMBNGUYEN VIET DUC da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680195428457610819
+1.000
23:57
+1.000
NGUYEN VAN QUANG - MB
MB252NHBSI44DP UNG HO NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER
30/03/2023
23:50
MBNGUYEN VAN QUANGMB252NHBSI44DP UNG HO NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
23:50
+10.000
MB - MB
MAI VAN HUNG da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680195000661610805
30/03/2023
23:50
MBMBMAI VAN HUNG da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680195000661610805
+20.000
23:50
+20.000
MB - MB
NGUYEN THI PHUONG THUY da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194944486610801
30/03/2023
23:49
MBMBNGUYEN THI PHUONG THUY da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194944486610801
+25.000
23:49
+25.000
MB - MB
DO PHUONG ANH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194672557610796
30/03/2023
23:44
MBMBDO PHUONG ANH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194672557610796
+1.000
23:44
+1.000
MB - MB
LE LAM NHU QUYNH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194265592610779
30/03/2023
23:37
MBMBLE LAM NHU QUYNH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194265592610779
+1.000
23:37
+1.000
MB - MB
NGUYEN VAN TAI da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194166807610774
30/03/2023
23:36
MBMBNGUYEN VAN TAI da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680194166807610774
+1.000
23:36
+1.000
MB - MB
NGUYEN TUAN LINH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680193719746610757
30/03/2023
23:28
MBMBNGUYEN TUAN LINH da gop diem MBStar tiep suc Chuong trinh Nhu chua he co cuoc chia ly 1680193719746610757
+2.000
23:28
+2.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2700 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Như chưa hề có cuộc chia ly điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas