Như chưa hề có cuộc chia ly
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 2.228
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 03/12/2023 14:45
Số dư tài khoản
3.579.192.303 VND
Thu trong tuần
+38.864.039 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
03/12/202320 giao dịch
NGUYEN THI QUYNH HUONG - MB
Ung ho CT NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER
03/12/2023
14:34
MBNGUYEN THI QUYNH HUONGUng ho CT NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER
+500.000
14:34
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Ung ho chuong trinh- Ma GD ACSP oe175801 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
14:25
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGUng ho chuong trinh- Ma GD ACSP oe175801 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+100.000
14:25
+100.000
PHAM NGO THUY DUNG
ung ho chuong trinh NCHCCCL Ma giao dich Trace562985 Trace 562985 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
13:42
PHAM NGO THUY DUNGung ho chuong trinh NCHCCCL Ma giao dich Trace562985 Trace 562985 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+50.000
13:42
+50.000
DUONG THI QUYNH GIAO - MB
Duong Thi Quynh Giao chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
03/12/2023
12:21
MBDUONG THI QUYNH GIAODuong Thi Quynh Giao chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+60.000
12:21
+60.000
PHAM THI TRINH
PHAM THI TRINH Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL Ma giao dich Trace852241 Trace 852241 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
12:03
PHAM THI TRINHPHAM THI TRINH Chuyen tien ung ho chuong trinh NCHCCCL Ma giao dich Trace852241 Trace 852241 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+200.000
12:03
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4756283158.063467.Ung ho NCHCCCL Kaytlyn Chu .CT tu 0171003xxx019 CHU THI KHANH LINH toi 2700 WE CONNECT tai MB- Ma GD ACSP ct063467 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
11:51
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4756283158.063467.Ung ho NCHCCCL Kaytlyn Chu .CT tu 0171003xxx019 CHU THI KHANH LINH toi 2700 WE CONNECT tai MB- Ma GD ACSP ct063467 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+1.000.000
11:51
+1.000.000
LUONG TRAN TUNG CHI - MB
MB2E156WEBJ7TA UNG HO NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER
03/12/2023
11:40
MBLUONG TRAN TUNG CHIMB2E156WEBJ7TA UNG HO NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
11:40
+10.000
MARITIME BANK 88 LANG HA - MSB
CH0311125xxx4 494012315550969009839Ung ho NCHCCCL Ma giao dich Trace121847 Trace 121847 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
11:13
MSBMARITIME BANK 88 LANG HACH0311125xxx4 494012315550969009839Ung ho NCHCCCL Ma giao dich Trace121847 Trace 121847 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+200.000
11:13
+200.000
AGRIBANK
MB 2700 DO HUONG LY chuyen khoan Ma giao dich Trace804604 Trace 804604 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
10:45
AGRIBANKMB 2700 DO HUONG LY chuyen khoan Ma giao dich Trace804604 Trace 804604 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+20.000
10:45
+20.000
BUI ANH TUNG - VPB
BUI ANH TUNG chuyen tien ung ho Ma giao dich Trace897711 Trace 897711 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
10:16
VPBBUI ANH TUNGBUI ANH TUNG chuyen tien ung ho Ma giao dich Trace897711 Trace 897711 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+120.000
10:16
+120.000
NGUYEN HOANG PHUC - MB
Thanh toan QR-UH2E151SM4N9M9 UNG HO NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER
03/12/2023
09:47
MBNGUYEN HOANG PHUCThanh toan QR-UH2E151SM4N9M9 UNG HO NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
09:47
+50.000
VU DUONG VINH KHANH - TPB
Vu Duong Vinh Khanh chuyen tien Ma giao dich Trace118616 Trace 118616 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
07:05
TPBVU DUONG VINH KHANHVu Duong Vinh Khanh chuyen tien Ma giao dich Trace118616 Trace 118616 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+50.000
07:05
+50.000
VND-LE VAN DUNG VIETNAM - TCB
LE VAN DUNG chuyen FT23338781569710 Ma giao dich Trace383316 Trace 383316 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
06:11
TCBVND-LE VAN DUNG VIETNAMLE VAN DUNG chuyen FT23338781569710 Ma giao dich Trace383316 Trace 383316 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+50.000
06:11
+50.000
NGUYEN VIET MY - VPB
Ung Ho nchcccl nguyen viet my nguyen hien anh Ma giao dich Trace736746 Trace 736746 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
05:47
VPBNGUYEN VIET MYUng Ho nchcccl nguyen viet my nguyen hien anh Ma giao dich Trace736746 Trace 736746 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+500.000
05:47
+500.000
ZION - MB
ZALOPAY CHUYENTIEN O5CH6PAUVV1T So tien khong lon nhung mong gop duoc mot chut suc den voi ctrinh NG CHUYEN:ZION
03/12/2023
02:47
MBZIONZALOPAY CHUYENTIEN O5CH6PAUVV1T So tien khong lon nhung mong gop duoc mot chut suc den voi ctrinh NG CHUYEN:ZION
+20.000
02:47
+20.000
TRAN LE NGOC NHIEN VIETNAM - TCB
Dieu tot dep se den voi moi nguoi FT23338518159152 Ma giao dich Trace322592 Trace 322592 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
02:08
TCBTRAN LE NGOC NHIEN VIETNAMDieu tot dep se den voi moi nguoi FT23338518159152 Ma giao dich Trace322592 Trace 322592 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+500.000
02:08
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4754390989.051685.ung ho nchcccl.CT tu 0511000xxx114 LUONG VAN GIAU toi 2700 WE CONNECT tai MB- Ma GD ACSP vl051685 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
01:40
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4754390989.051685.ung ho nchcccl.CT tu 0511000xxx114 LUONG VAN GIAU toi 2700 WE CONNECT tai MB- Ma GD ACSP vl051685 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+50.000
01:40
+50.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
chuc truong trinh manh khoe- Ma GD ACSP BE400500 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
00:23
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGchuc truong trinh manh khoe- Ma GD ACSP BE400500 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+100.000
00:23
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4754286765.069679.NCHCCCL.CT tu 0071001xxx391 NGUYEN THU HA toi 2700 WE CONNECT tai MB- Ma GD ACSP da069679 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
00:16
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4754286765.069679.NCHCCCL.CT tu 0071001xxx391 NGUYEN THU HA toi 2700 WE CONNECT tai MB- Ma GD ACSP da069679 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+20.000
00:16
+20.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - VPB
UH2E166H39I83R UNG HO NCHCCCL Ma giao dich Trace696538 Trace 696538 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
03/12/2023
00:09
VPBỦNG HỘ ẨN DANHUH2E166H39I83R UNG HO NCHCCCL Ma giao dich Trace696538 Trace 696538 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+100.000
00:09
+100.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
0
Chuyển khoản đến số tài khoản 2700 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Như chưa hề có cuộc chia ly điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas