Như chưa hề có cuộc chia ly
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 2.922
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 28/05/2024 23:15
Số dư tài khoản
1.439.635.114 VND
Thu trong tuần
+15.805.229 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
28/05/202418 giao dịch
PHAM VAN QUI - MB
Ung ho chuong trinh NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER
28/05/2024
23:14
MBPHAM VAN QUIUng ho chuong trinh NCHCCCL NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
23:14
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
NGUYEN TIEN DUNG Chuyen tien- Ma GD ACSP/ VC308143 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
22:52
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGNGUYEN TIEN DUNG Chuyen tien- Ma GD ACSP/ VC308143 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+20.000
22:52
+20.000
NGUYEN NGOC DUY ANH VIETNAM - TCB
NGUYEN NGOC DUY ANH chuyen FT24150907002617 Ma giao dich Trace743212 Trace 743212 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
22:25
TCBNGUYEN NGOC DUY ANH VIETNAMNGUYEN NGOC DUY ANH chuyen FT24150907002617 Ma giao dich Trace743212 Trace 743212 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+100.000
22:25
+100.000
NGUYEN THI UYEN VIETNAM - TCB
Mong cho cac gdinh than nhan som doan tu FT24149272533739 Ma giao dich Trace499624 Trace 499624 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
21:02
TCBNGUYEN THI UYEN VIETNAMMong cho cac gdinh than nhan som doan tu FT24149272533739 Ma giao dich Trace499624 Trace 499624 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+100.000
21:02
+100.000
TKTT-VND-NGUYEN MAI ANH VIETNAM - TCB
NGUYEN MAI ANH chuyen FT24149476109003 Ma giao dich Trace363711 Trace 363711 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
16:26
TCBTKTT-VND-NGUYEN MAI ANH VIETNAMNGUYEN MAI ANH chuyen FT24149476109003 Ma giao dich Trace363711 Trace 363711 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+100.000
16:26
+100.000
TRAN XUAN CANH VIETNAM - TCB
UH2J2IYV9HI314 NCHCCCL 2024 FT24149110902370 Ma giao dich Trace007795 Trace 007795 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
14:54
TCBTRAN XUAN CANH VIETNAMUH2J2IYV9HI314 NCHCCCL 2024 FT24149110902370 Ma giao dich Trace007795 Trace 007795 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+5.000
14:54
+5.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6112402198.507417.ung ho ctrinh.CT tu 1042240151 TRINH THI TUYET ANH toi 2700 WE CONNECT tai MB- Ma GD ACSP/ uj507417 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
14:34
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6112402198.507417.ung ho ctrinh.CT tu 1042240151 TRINH THI TUYET ANH toi 2700 WE CONNECT tai MB- Ma GD ACSP/ uj507417 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+25.000
14:34
+25.000
NGUYEN THANH TUNG VIETNAM - TCB
NGUYEN THANH TUNG chuyen FT24149740127339 Ma giao dich Trace935298 Trace 935298 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
14:33
TCBNGUYEN THANH TUNG VIETNAMNGUYEN THANH TUNG chuyen FT24149740127339 Ma giao dich Trace935298 Trace 935298 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+50.000
14:33
+50.000
NGUYEN THUY HIEN - MB
UH2J2ITR3732CF NCHCCCL 2024 NG CHUYEN:CUSTOMER
28/05/2024
12:58
MBNGUYEN THUY HIENUH2J2ITR3732CF NCHCCCL 2024 NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
12:58
+10.000
NGUYEN HUY BINH - MB
NGUYEN HUY BINH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
28/05/2024
11:46
MBNGUYEN HUY BINHNGUYEN HUY BINH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
11:46
+50.000
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT VO KHIET LINH chuyen tien Ma giao dich Trace475258 Trace 47525 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
11:03
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT VO KHIET LINH chuyen tien Ma giao dich Trace475258 Trace 47525 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+50.000
11:03
+50.000
HUYNH THI YEN NHI - DAB
E gui ctr a Ma giao dich Trace961719 Trace 961719 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
10:55
DABHUYNH THI YEN NHIE gui ctr a Ma giao dich Trace961719 Trace 961719 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+50.000
10:55
+50.000
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
TRAN THI MAI chuyen tien qua MoMo Ma giao dich Trace130832 Trace 130832 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
10:51
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKTRAN THI MAI chuyen tien qua MoMo Ma giao dich Trace130832 Trace 130832 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+50.000
10:51
+50.000
LE THI MY HANH
LE THI MY HANH Chuyen tien Ma giao dich Trace870338 Trace 870338 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
09:14
LE THI MY HANHLE THI MY HANH Chuyen tien Ma giao dich Trace870338 Trace 870338 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+100.000
09:14
+100.000
PHAM THI THU DONG - MB
PHAM THI THU DONG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
28/05/2024
09:08
MBPHAM THI THU DONGPHAM THI THU DONG chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+500.000
09:08
+500.000
DO TUAN VU - VPB
DO TUAN VU chuyen tien Ma giao dich Trace941530 Trace 941530 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
08:10
VPBDO TUAN VUDO TUAN VU chuyen tien Ma giao dich Trace941530 Trace 941530 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+50.000
08:10
+50.000
NGUYEN DO VINH THUYEN - TPB
MSCBVNVX Ung ho NCHCCCL Ma giao dich Trace304782 Trace 304782 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
07:17
TPBNGUYEN DO VINH THUYENMSCBVNVX Ung ho NCHCCCL Ma giao dich Trace304782 Trace 304782 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+20.000
07:17
+20.000
BUI THI HIEN - TPB
Bui Thi Hien chuyen tien Ma giao dich Trace285434 Trace 285434 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
28/05/2024
07:08
TPBBUI THI HIENBui Thi Hien chuyen tien Ma giao dich Trace285434 Trace 285434 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+50.000
07:08
+50.000
27/05/20242 giao dịch
PHAM TO CHAU . - ACB
PHAM TO CHAU UNG HO QUY KET NOI GIA DINH NGUOI THAN DUOC DOAN TU XIN CAM ON 270524 22 10 37 846551 Ma giao dich Trace846551 Trace 846551 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
27/05/2024
22:10
ACBPHAM TO CHAU .PHAM TO CHAU UNG HO QUY KET NOI GIA DINH NGUOI THAN DUOC DOAN TU XIN CAM ON 270524 22 10 37 846551 Ma giao dich Trace846551 Trace 846551 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+200.000
22:10
+200.000
PHAM NGO THUY DUNG - TPB
Ung ho chuong trinh NCHCCCL Ma giao dich Trace576325 Trace 576325 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
27/05/2024
21:22
TPBPHAM NGO THUY DUNGUng ho chuong trinh NCHCCCL Ma giao dich Trace576325 Trace 576325 NG CHUYEN:CUSTOMER 2700
+50.000
21:22
+50.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2700 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Như chưa hề có cuộc chia ly điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas