Chuyến Xe Nhân Ái
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 10
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 18/05/2024 23:00
Số dư tài khoản
52.558.730 VND
Thu trong tuần
0 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
13 giao dịch thu, 7 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
18/05/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/05/2024
22:32
MBBANKTra lai tien gui
+4.378
22:32
+4.378
12/05/20241 giao dịch
DO KIM NGAN
DO KIM NGAN Chuyen tien gui CHUYEN XE NHAN AIMa giao dich/ Trace692481 Trace 692481 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
12/05/2024
10:14
DO KIM NGANDO KIM NGAN Chuyen tien gui CHUYEN XE NHAN AIMa giao dich/ Trace692481 Trace 692481 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
+5.000.000
10:14
+5.000.000
05/05/20242 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Do dau 1224- Ma GD ACSP/ S7935424 NG CHUYEN:DOAN THI KHANH LY phuclehuu
05/05/2024
17:53
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGDo dau 1224- Ma GD ACSP/ S7935424 NG CHUYEN:DOAN THI KHANH LY phuclehuu
-2.081.159
17:53
-2.081.159
TRAN THI HUONG - MB
1224Xe Nhan Ai tt doi oxy nuoc uong phi qua tram. Tam Ky NG CHUYEN:CUSTOMER
05/05/2024
14:48
MBTRAN THI HUONG1224Xe Nhan Ai tt doi oxy nuoc uong phi qua tram. Tam Ky NG CHUYEN:CUSTOMER
-367.000
14:48
-367.000
04/05/20241 giao dịch
xxxxxxxxxx2016 - TCB
Xe nhan ai thanh toan bao duong xe thang 32024Ma giao dich/ Trace 457032 NG CHUYEN:CUSTOMER -19037742482016
04/05/2024
12:19
TCBxxxxxxxxxx2016Xe nhan ai thanh toan bao duong xe thang 32024Ma giao dich/ Trace 457032 NG CHUYEN:CUSTOMER -19037742482016
-3.400.000
12:19
-3.400.000
03/05/20248 giao dịch
DANG NGOC TIEN - MB
Xe NTCM Hue ck kinh phi ho tro y te chuyen 1224 NG CHUYEN:CUSTOMER
03/05/2024
18:01
MBDANG NGOC TIENXe NTCM Hue ck kinh phi ho tro y te chuyen 1224 NG CHUYEN:CUSTOMER
-505.000
18:01
-505.000
xxxxxx3955 - VPB
Oxy 8l Chuyen xe nhan ai so 1224Ma giao dich/ Trace 211042 NG CHUYEN:CUSTOMER -0915923xxx
03/05/2024
15:22
VPBxxxxxx3955Oxy 8l Chuyen xe nhan ai so 1224Ma giao dich/ Trace 211042 NG CHUYEN:CUSTOMER -0915923xxx
-80.000
15:22
-80.000
-TGTT-VU NGOC THUY VIETNAM - TCB
Uh CXNA 1224 FT24124809913533Ma giao dich/ Trace341651 Trace 341651 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
03/05/2024
11:21
TCB-TGTT-VU NGOC THUY VIETNAMUh CXNA 1224 FT24124809913533Ma giao dich/ Trace341651 Trace 341651 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
+300.000
11:21
+300.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
LE DUC ANH chuyen tien uh cxna 1224- Ma GD ACSP/ J7754742 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
03/05/2024
11:21
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGLE DUC ANH chuyen tien uh cxna 1224- Ma GD ACSP/ J7754742 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
+100.000
11:21
+100.000
PHAM THUY HIEN . - ACB
UH CXNA 1224 030524 11 18 16 618826Ma giao dich/ Trace618826 Trace 618826 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
03/05/2024
11:18
ACBPHAM THUY HIEN .UH CXNA 1224 030524 11 18 16 618826Ma giao dich/ Trace618826 Trace 618826 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
+500.000
11:18
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5906427146.230457.Cac be nha Hoati tien dua a doan duong.CT tu 0201000xxx376 MAI THI TY toi 1575 DOAN THI KHANH LY tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
03/05/2024
11:17
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5906427146.230457.Cac be nha Hoati tien dua a doan duong.CT tu 0201000xxx376 MAI THI TY toi 1575 DOAN THI KHANH LY tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
+200.000
11:17
+200.000
NGUYEN THI THU HANG VIETNAM - TCB
Chich choe uh cxna 1224 FT24124801488072Ma giao dich/ Trace312827 Trace 312827 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
03/05/2024
11:14
TCBNGUYEN THI THU HANG VIETNAMChich choe uh cxna 1224 FT24124801488072Ma giao dich/ Trace312827 Trace 312827 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
+300.000
11:14
+300.000
NGUYEN THI DIEU AI
NGUYEN THI DIEU AI Chuyen tien UH xe 0dMa giao dich/ Trace609981 Trace 609981 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
03/05/2024
10:15
NGUYEN THI DIEU AINGUYEN THI DIEU AI Chuyen tien UH xe 0dMa giao dich/ Trace609981 Trace 609981 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
+100.000
10:15
+100.000
02/05/20242 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5899499756.293625.TRINH THI LY NA chuyen tien ung ho chuyen xe nhan ai.CT tu 0071000xxx806 TRINH THI LY NA toi 1575 DOAN THI KHANH LY NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
02/05/2024
13:46
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5899499756.293625.TRINH THI LY NA chuyen tien ung ho chuyen xe nhan ai.CT tu 0071000xxx806 TRINH THI LY NA toi 1575 DOAN THI KHANH LY NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
+300.000
13:46
+300.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5897397559.034566.Uh cxna.CT tu 0071001xxx226 LE NHAT MINH toi 1575 DOAN THI KHANH LY tai MB- Ma GD ACSP/ cz034566 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
02/05/2024
09:29
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5897397559.034566.Uh cxna.CT tu 0071001xxx226 LE NHAT MINH toi 1575 DOAN THI KHANH LY tai MB- Ma GD ACSP/ cz034566 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
+500.000
09:29
+500.000
27/04/20243 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5864298767.074627.TRAN TUYET MAI unghoCXNA.CT tu 0011004xxx038 TRAN TUYET MAI toi 1575 DOAN THI KHANH LY tai MB- Ma GD ACSP/ zs074627 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
27/04/2024
14:23
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5864298767.074627.TRAN TUYET MAI unghoCXNA.CT tu 0011004xxx038 TRAN TUYET MAI toi 1575 DOAN THI KHANH LY tai MB- Ma GD ACSP/ zs074627 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
+1.000.000
14:23
+1.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Do dau chuyen 1124- Ma GD ACSP/ T3957699 NG CHUYEN:DOAN THI KHANH LY 0941044xxx
27/04/2024
13:05
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGDo dau chuyen 1124- Ma GD ACSP/ T3957699 NG CHUYEN:DOAN THI KHANH LY 0941044xxx
-500.000
13:05
-500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Chuyen tra ban be anh 6X tien ung Xe nhan ai ban dau- Ma GD ACSP/ PR739020 NG CHUYEN:DOAN THI KHANH LY 0531002xxx349
27/04/2024
12:43
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGChuyen tra ban be anh 6X tien ung Xe nhan ai ban dau- Ma GD ACSP/ PR739020 NG CHUYEN:DOAN THI KHANH LY 0531002xxx349
-30.000.000
12:43
-30.000.000
26/04/20241 giao dịch
NGO QUE DUONG
Anh Hung HN ung ho Chuyen xe nhan aiMa giao dich/ Trace955767 Trace 955767 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
26/04/2024
11:15
NGO QUE DUONGAnh Hung HN ung ho Chuyen xe nhan aiMa giao dich/ Trace955767 Trace 955767 NG CHUYEN:CUSTOMER 1575
+300.000
11:15
+300.000
21/04/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
21/04/2024
00:21
MBBANKTra lai tien gui
+4.918
00:21
+4.918
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1575 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Chuyến Xe Nhân Ái điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas