Quỹ Khởi Sự Từ Tâm
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 8
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 16/06/2024 00:00
Số dư tài khoản
39.343.937 VND
Thu trong tuần
+22.651.937 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
8 giao dịch thu, 4 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
15/06/20243 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
15/06/2024
23:50
MBBANKTra lai tien gui
+881
23:50
+881
NGUYEN THI TUYET MAI
NGUYEN THI TUYET MAI Chuyen tien Ma giao dich Trace741045 Trace 741045 NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
15/06/2024
14:07
NGUYEN THI TUYET MAINGUYEN THI TUYET MAI Chuyen tien Ma giao dich Trace741045 Trace 741045 NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
+200.000
14:07
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
CONG TY THUAN LOI CHUYEN TIEN- Ma GD ACSP/ gx223822 NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
15/06/2024
11:13
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGCONG TY THUAN LOI CHUYEN TIEN- Ma GD ACSP/ gx223822 NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
+22.451.056
11:13
+22.451.056
07/06/20242 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
NTDT+KB:1811-VP KBNN Binh Duong +NgayNT:07062024 +MST:3703139699 +DBHC:74TTT+TKNS:7111 +CQT:1054260+LThue:01 (C:557-TM:1001-KT:00/05/2024-ST
07/06/2024
15:57
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGNTDT+KB:1811-VP KBNN Binh Duong +NgayNT:07062024 +MST:3703139699 +DBHC:74TTT+TKNS:7111 +CQT:1054260+LThue:01 (C:557-TM:1001-KT:00/05/2024-ST
-1.000.000
15:57
-1.000.000
xxxxxxxxx3148 - VCB
Ung ho nan nhan Trung Kinh Ha Noi 24052024Ma giao dich/ Trace 112580 NG CHUYEN:CUSTOMER -0011002xxx148
07/06/2024
15:31
VCBxxxxxxxxx3148Ung ho nan nhan Trung Kinh Ha Noi 24052024Ma giao dich/ Trace 112580 NG CHUYEN:CUSTOMER -0011002xxx148
-22.200.000
15:31
-22.200.000
05/06/20241 giao dịch
CTY TNHH THIET KE XAY DUNG NHAT THANH 44B/2 KP 5 P. TAN MAI THANH PHO BIEN HOA TINH DONG NAI - ACB
CONG TY NHAT THANH UNG HO 050624 19 21 24 540572 Ma giao dich Trace540572 Trace 540572 NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
05/06/2024
19:21
ACBCTY TNHH THIET KE XAY DUNG NHAT THANH 44B/2 KP 5 P. TAN MAI THANH PHO BIEN HOA TINH DONG NAICONG TY NHAT THANH UNG HO 050624 19 21 24 540572 Ma giao dich Trace540572 Trace 540572 NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
+23.640.000
19:21
+23.640.000
04/06/20243 giao dịch
xxxxxxxxxx4343 - BIDV
QTT Kim Oanh thanh toan hop dong so 265AHDDV KF Duong Hien HanhMa giao dich/ Trace 731422 NG CHUYEN:CUSTOMER -65010000664343
04/06/2024
16:21
BIDVxxxxxxxxxx4343QTT Kim Oanh thanh toan hop dong so 265AHDDV KF Duong Hien HanhMa giao dich/ Trace 731422 NG CHUYEN:CUSTOMER -65010000664343
-15.750.000
16:21
-15.750.000
xxxxxxxx8812 - STB
QTT Kim Oanh thanh toan chi phi dich vu tu van tap huan tang cuong kien thuc va ky nang to chuc chuong trinh du an cho nhan su Quy theo hop NG CHUYEN:CUSTOMER -0601088xxx12
04/06/2024
16:21
STBxxxxxxxx8812QTT Kim Oanh thanh toan chi phi dich vu tu van tap huan tang cuong kien thuc va ky nang to chuc chuong trinh du an cho nhan su Quy theo hop NG CHUYEN:CUSTOMER -0601088xxx12
-27.000.000
16:21
-27.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
CTY THUAN LOI TT TIEN TT.TL.22.002- Ma GD ACSP/ eg172794 NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
04/06/2024
15:12
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGCTY THUAN LOI TT TIEN TT.TL.22.002- Ma GD ACSP/ eg172794 NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
+27.000.000
15:12
+27.000.000
03/06/20241 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
CTY THUAN LOI TT TT.TL.22.032.3- Ma GD ACSP/ ho168920 NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
03/06/2024
17:00
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGCTY THUAN LOI TT TT.TL.22.032.3- Ma GD ACSP/ ho168920 NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
+22.000.000
17:00
+22.000.000
01/06/20241 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6144265888.811734.Gia dinh Danh Phuong ung ho quy khoi su tu tam.CT tu 0071001xxx365 HOANG THI HIEN toi 0104 QUY KHOI SU TU TAM tai NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
01/06/2024
15:30
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6144265888.811734.Gia dinh Danh Phuong ung ho quy khoi su tu tam.CT tu 0071001xxx365 HOANG THI HIEN toi 0104 QUY KHOI SU TU TAM tai NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
+10.000.000
15:30
+10.000.000
30/05/20241 giao dịch
NGUYEN THI MINH CHAU VIETNAM - TCB
UH2J2N4MCL15LH FT24151400551147 Ma giao dich Trace290679 Trace 290679 NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
30/05/2024
19:07
TCBNGUYEN THI MINH CHAU VIETNAMUH2J2N4MCL15LH FT24151400551147 Ma giao dich Trace290679 Trace 290679 NG CHUYEN:CUSTOMER 0104
+2.000
19:07
+2.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 0104 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Quỹ Khởi Sự Từ Tâm điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas