Thiện Nguyện Xương Rồng Xanh
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 15
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 18/02/2024 00:30
Số dư tài khoản
3.008.903 VND
Thu trong tuần
0 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
11 giao dịch thu, 9 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
18/02/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/02/2024
00:26
MBBANKTra lai tien gui
+261
00:26
+261
23/01/20241 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
vuong hoa thuan thieu an anh uh UH2F2A5G7AL8AI- Ma GD ACSP BJ822256 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
23/01/2024
23:22
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGvuong hoa thuan thieu an anh uh UH2F2A5G7AL8AI- Ma GD ACSP BJ822256 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+10.000
23:22
+10.000
21/01/20243 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Mua do tro choi khung dieu uoc xe tai cho do ho tro xe van chuyen nuoc suoi 1 phan qua ho ngheo- Ma GD ACSP/ YS580560 NG CHUYEN:NGUYEN MINH THANH 0431000xxx229
21/01/2024
23:34
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMua do tro choi khung dieu uoc xe tai cho do ho tro xe van chuyen nuoc suoi 1 phan qua ho ngheo- Ma GD ACSP/ YS580560 NG CHUYEN:NGUYEN MINH THANH 0431000xxx229
-8.956.000
23:34
-8.956.000
xxxxxxx9601 - TPB
Tra sua cho cac emMa giao dich/ Trace 505434 NG CHUYEN:CUSTOMER -0244950xxx1
21/01/2024
23:28
TPBxxxxxxx9601Tra sua cho cac emMa giao dich/ Trace 505434 NG CHUYEN:CUSTOMER -0244950xxx1
-2.400.000
23:28
-2.400.000
MBBANK
Tra lai tien gui
21/01/2024
01:32
MBBANKTra lai tien gui
+2.535
01:32
+2.535
19/01/20249 giao dịch
xxxxxxxxxx8011 - TCB
Bo sung Tien Mat 10 phan qua ho ngheo cua LangMa giao dich/ Trace 319945 NG CHUYEN:CUSTOMER -19034755278011
19/01/2024
21:01
TCBxxxxxxxxxx8011Bo sung Tien Mat 10 phan qua ho ngheo cua LangMa giao dich/ Trace 319945 NG CHUYEN:CUSTOMER -19034755278011
-5.000.000
21:01
-5.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
In an backdrop CEVT2024- Ma GD ACSP/ QB531686 NG CHUYEN:NGUYEN MINH THANH huyhungnk
19/01/2024
20:52
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGIn an backdrop CEVT2024- Ma GD ACSP/ QB531686 NG CHUYEN:NGUYEN MINH THANH huyhungnk
-1.200.000
20:52
-1.200.000
xxxxxxxxxx8372 - BIDV
Thanh toan con lai 14 ke sat VMa giao dich/ Trace 324287 NG CHUYEN:CUSTOMER -31010002188372
19/01/2024
19:59
BIDVxxxxxxxxxx8372Thanh toan con lai 14 ke sat VMa giao dich/ Trace 324287 NG CHUYEN:CUSTOMER -31010002188372
-5.000.000
19:59
-5.000.000
SHBMB 77THD - SHB
Thanh Hien OCB CEVT 2024 Ma giao dich Trace710812 Trace 710812 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
19/01/2024
19:39
SHBSHBMB 77THDThanh Hien OCB CEVT 2024 Ma giao dich Trace710812 Trace 710812 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+1.500.000
19:39
+1.500.000
NGUYEN MINH THANH VIETNAM - TCB
Ung ho 60 kg gao FT24019655610680 Ma giao dich Trace007875 Trace 007875 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
19/01/2024
17:44
TCBNGUYEN MINH THANH VIETNAMUng ho 60 kg gao FT24019655610680 Ma giao dich Trace007875 Trace 007875 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+1.200.000
17:44
+1.200.000
HOANG THI DUNG - MB
CHI DO QUYEN OCB CEVT 2024 NG CHUYEN:CUSTOMER
19/01/2024
17:24
MBHOANG THI DUNGCHI DO QUYEN OCB CEVT 2024 NG CHUYEN:CUSTOMER
+2.000.000
17:24
+2.000.000
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT MT2E1RUG7VF8VH CEVT2024 Ma giao dich Trace181866 Trace 181866 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
19/01/2024
11:48
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT MT2E1RUG7VF8VH CEVT2024 Ma giao dich Trace181866 Trace 181866 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+300.000
11:48
+300.000
LE THI HONG NGUYEN
LE NGUYEN CCVT24 Ma giao dich Trace986898 Trace 986898 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
19/01/2024
10:55
LE THI HONG NGUYENLE NGUYEN CCVT24 Ma giao dich Trace986898 Trace 986898 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+150.000
10:55
+150.000
xxxxxxxxx0223 - VBA
Bo sung 30 phan com trua va da lanh tra suaMa giao dich/ Trace 098882 NG CHUYEN:CUSTOMER -5009215020223
19/01/2024
08:05
VBAxxxxxxxxx0223Bo sung 30 phan com trua va da lanh tra suaMa giao dich/ Trace 098882 NG CHUYEN:CUSTOMER -5009215020223
-700.000
08:05
-700.000
18/01/20246 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5105244999.083678.UH2F1ZM68W642X CEVT2024.CT tu 1014468211 NGUYEN XUAN HUY toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACSP yf083678 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
18/01/2024
23:21
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5105244999.083678.UH2F1ZM68W642X CEVT2024.CT tu 1014468211 NGUYEN XUAN HUY toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACSP yf083678 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+20.000
23:21
+20.000
TRAN HANG TO THUY . - ACB
UNG HO TU THIEN 180124 22 54 51 701202 Ma giao dich Trace701202 Trace 701202 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
18/01/2024
22:54
ACBTRAN HANG TO THUY .UNG HO TU THIEN 180124 22 54 51 701202 Ma giao dich Trace701202 Trace 701202 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+500.000
22:54
+500.000
xxxxx4019 - ACB
Qua tang ho ngheo 100kg gaoMa giao dich/ Trace 541556 NG CHUYEN:CUSTOMER -186594019
18/01/2024
22:47
ACBxxxxx4019Qua tang ho ngheo 100kg gaoMa giao dich/ Trace 541556 NG CHUYEN:CUSTOMER -186594019
-3.260.000
22:47
-3.260.000
xxxxx4019 - ACB
Do tro choi To nhua Muon Dua An truaMa giao dich/ Trace 523566 NG CHUYEN:CUSTOMER -186594019
18/01/2024
22:35
ACBxxxxx4019Do tro choi To nhua Muon Dua An truaMa giao dich/ Trace 523566 NG CHUYEN:CUSTOMER -186594019
-1.770.000
22:35
-1.770.000
xxxxx4019 - ACB
Mua bo sung 16 Balo cho 30 phan Hoc bongMa giao dich/ Trace 505318 NG CHUYEN:CUSTOMER -186594019
18/01/2024
22:34
ACBxxxxx4019Mua bo sung 16 Balo cho 30 phan Hoc bongMa giao dich/ Trace 505318 NG CHUYEN:CUSTOMER -186594019
-1.014.000
22:34
-1.014.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5104480992.089194.Ung ho tet Kon Chieng 2.CT tu 0011000xxx479 VU THI PHUONG NGA toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACSP os089194 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
18/01/2024
20:54
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5104480992.089194.Ung ho tet Kon Chieng 2.CT tu 0011000xxx479 VU THI PHUONG NGA toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACSP os089194 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+1.000.000
20:54
+1.000.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 8842 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Thiện Nguyện Xương Rồng Xanh điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas