Thiện Nguyện Xương Rồng Xanh
  • 8
    Người theo dõi
  • 1
    Lượt yêu thích
  • 93
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 24/09/2023 22:34
Số dư tài khoản
24.421.063 VND
Thu trong tuần
+11.166.000 VND
Chi trong tuần
-44.706.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
12 giao dịch thu, 8 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
24/09/20236 giao dịch
NGUYEN MINH THANH VIETNAM - TCB
Khoan du an uong TNV duoc ho tro FT23268000130096 Ma giao dich Trace700232 Trace 700232 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
24/09/2023
16:04
TCBNGUYEN MINH THANH VIETNAMKhoan du an uong TNV duoc ho tro FT23268000130096 Ma giao dich Trace700232 Trace 700232 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+2.566.000
16:04
+2.566.000
xxxxxxxxxx8011 - TCB
Sungbanghim 115 Bac gac 2 lan Ship do cho Gao Ninh thuan Ma giao dich/ Trace 298181 NG CHUYEN:CUSTOMER -19034755278011
24/09/2023
15:26
TCBxxxxxxxxxx8011Sungbanghim 115 Bac gac 2 lan Ship do cho Gao Ninh thuan Ma giao dich/ Trace 298181 NG CHUYEN:CUSTOMER -19034755278011
-1.512.000
15:26
-1.512.000
LAI THI PHUC
LAI THI PHUC Chuyen tien Ma giao dich Trace956287 Trace 956287 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
24/09/2023
14:56
LAI THI PHUCLAI THI PHUC Chuyen tien Ma giao dich Trace956287 Trace 956287 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+1.000.000
14:56
+1.000.000
xxxxxx5683
In an backropMa giao dich/ Trace 227813 NG CHUYEN:CUSTOMER -0377125xxx
24/09/2023
14:36
xxxxxx5683In an backropMa giao dich/ Trace 227813 NG CHUYEN:CUSTOMER -0377125xxx
-700.000
14:36
-700.000
xxxxxxx9601 - TPB
450 ly Tra Sua Tra Dao cho cac em- Ma giao dich/ Trace 967884 NG CHUYEN:CUSTOMER -0244950xxx1
24/09/2023
13:05
TPBxxxxxxx9601450 ly Tra Sua Tra Dao cho cac em- Ma giao dich/ Trace 967884 NG CHUYEN:CUSTOMER -0244950xxx1
-3.230.000
13:05
-3.230.000
xxxxxxxxx8708 - VBA
Banh Keo 5940k Gao 3774k Da lanh 390kMa giao dich/ Trace 910778 NG CHUYEN:CUSTOMER -4900205288708
24/09/2023
12:53
VBAxxxxxxxxx8708Banh Keo 5940k Gao 3774k Da lanh 390kMa giao dich/ Trace 910778 NG CHUYEN:CUSTOMER -4900205288708
-10.074.000
12:53
-10.074.000
23/09/20231 giao dịch
LY BA LONG - MB
UH2B29BJUK73CC TTCE2023 NG CHUYEN:CUSTOMER
23/09/2023
13:00
MBLY BA LONGUH2B29BJUK73CC TTCE2023 NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
13:00
+200.000
22/09/20233 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
10 cuon sach bai hoc ngan ve AI tang hoc bong- Ma GD ACSP/ SL591266 NG CHUYEN:NGUYEN MINH THANH 0371000xxx216
22/09/2023
10:49
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG10 cuon sach bai hoc ngan ve AI tang hoc bong- Ma GD ACSP/ SL591266 NG CHUYEN:NGUYEN MINH THANH 0371000xxx216
-990.000
10:49
-990.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4266839573.081373.Cao Huynh Vy Phuong.CT tu 0431000xxx229 NGUYEN MINH THANH toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACSP/ mo081373 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
22/09/2023
08:29
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4266839573.081373.Cao Huynh Vy Phuong.CT tu 0431000xxx229 NGUYEN MINH THANH toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACSP/ mo081373 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+1.000.000
08:29
+1.000.000
xxxxxxxx5321 - STB
400 Gau bong uoc moMa giao dich/ Trace 091289 NG CHUYEN:CUSTOMER -0600925xxx21
22/09/2023
08:08
STBxxxxxxxx5321400 Gau bong uoc moMa giao dich/ Trace 091289 NG CHUYEN:CUSTOMER -0600925xxx21
-15.200.000
08:08
-15.200.000
21/09/20236 giao dịch
TRAN THI NGOC TRAM - MB
UH2B2692VHT4CE TTCE2023 NG CHUYEN:CUSTOMER
21/09/2023
22:12
MBTRAN THI NGOC TRAMUH2B2692VHT4CE TTCE2023 NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
22:12
+200.000
xxxxx4019 - ACB
Tien Mat 500k 16 Hoc bong va 10 Ho ngheoMa giao dich/ Trace 729692 NG CHUYEN:CUSTOMER -186594019
21/09/2023
18:42
ACBxxxxx4019Tien Mat 500k 16 Hoc bong va 10 Ho ngheoMa giao dich/ Trace 729692 NG CHUYEN:CUSTOMER -186594019
-13.000.000
18:42
-13.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4264090750.081043.NGUYEN THI THU HOAI chuyen tien.CT tu 0371000xxx216 NGUYEN THI THU HOAI toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACS NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
21/09/2023
18:07
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4264090750.081043.NGUYEN THI THU HOAI chuyen tien.CT tu 0371000xxx216 NGUYEN THI THU HOAI toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACS NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+500.000
18:07
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4263909250.049806.Anh TuanDaiichi.CT tu 0431000xxx229 NGUYEN MINH THANH toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACSP/ yk049806 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
21/09/2023
17:43
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4263909250.049806.Anh TuanDaiichi.CT tu 0431000xxx229 NGUYEN MINH THANH toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD ACSP/ yk049806 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+2.000.000
17:43
+2.000.000
TRAN HANG TO THUY . - ACB
MN UNG HO 210923 15 05 45 832501 Ma giao dich Trace832501 Trace 832501 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
21/09/2023
15:05
ACBTRAN HANG TO THUY .MN UNG HO 210923 15 05 45 832501 Ma giao dich Trace832501 Trace 832501 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+2.700.000
15:05
+2.700.000
BUI VAN HIEN - VCB
MBVCB.4262133724.BVH UNG HO NHOMRONG XANH -TRUNG THU CHO EM.
21/09/2023
13:15
VCBBUI VAN HIENMBVCB.4262133724.BVH UNG HO NHOMRONG XANH -TRUNG THU CHO EM.
+1.000.000
13:15
+1.000.000
20/09/20234 giao dịch
xxxxxxxxxx3029 - TCB
Mua dung cu chuan bi Tro choiMa giao dich/ Trace 329477 NG CHUYEN:CUSTOMER -19031679893029
20/09/2023
23:03
TCBxxxxxxxxxx3029Mua dung cu chuan bi Tro choiMa giao dich/ Trace 329477 NG CHUYEN:CUSTOMER -19031679893029
-946.000
23:03
-946.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4258836720.099121.NGUYEN THI QUYNH TRANG TTCE2023.CT tu 0071000xxx306 NGUYEN THI QUYNH TRANG toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
20/09/2023
21:30
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4258836720.099121.NGUYEN THI QUYNH TRANG TTCE2023.CT tu 0071000xxx306 NGUYEN THI QUYNH TRANG toi 8842 NGUYEN MINH THANH tai MB- Ma GD NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+300.000
21:30
+300.000
TRAN PHUOC TRUONG GIANG 137/39/1A TRINH DINH TRONGP.PHU TRUNG Q.TAN PHUTP HO CHI MINH
TTCE2023 Ma giao dich Trace022750 Trace 022750 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
20/09/2023
17:04
TRAN PHUOC TRUONG GIANG 137/39/1A TRINH DINH TRONGP.PHU TRUNG Q.TAN PHUTP HO CHI MINHTTCE2023 Ma giao dich Trace022750 Trace 022750 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+300.000
17:04
+300.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
UH2B23SITPH132 TTCE2023 nguyen thi bich thuan uh- Ma GD ACSP/ DC843222 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
20/09/2023
15:13
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGUH2B23SITPH132 TTCE2023 nguyen thi bich thuan uh- Ma GD ACSP/ DC843222 NG CHUYEN:CUSTOMER 8842
+10.000
15:13
+10.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 8842 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Thiện Nguyện Xương Rồng Xanh điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas