Clb Tình Nguyện Trẻ
  • 12,56 Tr
    Số tiền ủng hộ
  • 10
    Lượt ủng hộ
  • 224
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 21/07/2024 23:22
Số dư tài khoản
136.319.350 VND
Thu trong tuần
+5.881.321 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
21/07/20242 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6565373789.631585.TRAN THI MEN 0904975xxx traihethapsang2024.CT tu 0331000xxx125 TRAN THI MEN toi 3224 NGO THI HONG NHUNG tai MB- Ma G NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
21/07/2024
13:24
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6565373789.631585.TRAN THI MEN 0904975xxx traihethapsang2024.CT tu 0331000xxx125 TRAN THI MEN toi 3224 NGO THI HONG NHUNG tai MB- Ma G NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+300.000
13:24
+300.000
MBBANK
Tra lai tien gui
21/07/2024
04:02
MBBANKTra lai tien gui
+11.321
04:02
+11.321
18/07/20242 giao dịch
AGRIBANK
MB 3224 traihetsbe2024 Ma giao dich Trace935615 Trace 935615 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
18/07/2024
11:04
AGRIBANKMB 3224 traihetsbe2024 Ma giao dich Trace935615 Trace 935615 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+5.000.000
11:04
+5.000.000
NGUYEN THI HUYEN MY - VCB
AC421 NG CHUYEN:NGUYEN THI HUYEN MY 10001351
18/07/2024
08:17
VCBNGUYEN THI HUYEN MYAC421 NG CHUYEN:NGUYEN THI HUYEN MY 10001351
+160.000
08:17
+160.000
16/07/20243 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH - TCB
UH2L1VL6IFQ6L2 TRIAN27072024 FT24198242686470 Ma giao dich Trace638034 Trace 638034 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
16/07/2024
20:29
TCBỦNG HỘ ẨN DANHUH2L1VL6IFQ6L2 TRIAN27072024 FT24198242686470 Ma giao dich Trace638034 Trace 638034 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+110.000
20:29
+110.000
NGUYEN MINH NGOC - VPB
NGUYEN MINH NGOC trian270724 Ma giao dich Trace429702 Trace 429702 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
16/07/2024
17:40
VPBNGUYEN MINH NGOCNGUYEN MINH NGOC trian270724 Ma giao dich Trace429702 Trace 429702 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+200.000
17:40
+200.000
PHAM THANH TUNG - TPB
trian27072024 Ma giao dich Trace723845 Trace 723845 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
16/07/2024
08:55
TPBPHAM THANH TUNGtrian27072024 Ma giao dich Trace723845 Trace 723845 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+100.000
08:55
+100.000
14/07/20241 giao dịch
PHUNG THI NGOC LINH - TPB
Ac 260 PTNLinh chuyen tien com trua T6 7 Tks Ma giao dich Trace139308 Trace 139308 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
14/07/2024
11:07
TPBPHUNG THI NGOC LINHAc 260 PTNLinh chuyen tien com trua T6 7 Tks Ma giao dich Trace139308 Trace 139308 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+400.000
11:07
+400.000
13/07/20243 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
UH2L1PN8LJI215 HOTROTHUCPHAMTAGIA NG CHUYEN:CUSTOMER
13/07/2024
17:32
MBỦNG HỘ ẨN DANHUH2L1PN8LJI215 HOTROTHUCPHAMTAGIA NG CHUYEN:CUSTOMER
+2.733.858
17:32
+2.733.858
HUA THI SON - VPB
Traihethapsang2024 Ma giao dich Trace283584 Trace 283584 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
13/07/2024
13:53
VPBHUA THI SONTraihethapsang2024 Ma giao dich Trace283584 Trace 283584 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+1.000.000
13:53
+1.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6498290595.319297.HO SY CHINH Thap Sang Ban Em.CT tu 0011004xxx865 HO SY CHINH toi 3224 NGO THI HONG NHUNG tai MB- Ma GD ACSP/ ba319 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
13/07/2024
08:48
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6498290595.319297.HO SY CHINH Thap Sang Ban Em.CT tu 0011004xxx865 HO SY CHINH toi 3224 NGO THI HONG NHUNG tai MB- Ma GD ACSP/ ba319 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+1.000.000
08:48
+1.000.000
12/07/20249 giao dịch
MARITIME BANK 88 LANG HA - MSB
Huong vu Hai Phong UH Traihethapsang 2024 Ma giao dich Trace145767 Trace 145767 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
12/07/2024
23:27
MSBMARITIME BANK 88 LANG HAHuong vu Hai Phong UH Traihethapsang 2024 Ma giao dich Trace145767 Trace 145767 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+500.000
23:27
+500.000
ACC 970422 - VIB
Traihethapsang2024 Ma giao dich Trace297138 Trace 297138 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
12/07/2024
23:12
VIBACC 970422Traihethapsang2024 Ma giao dich Trace297138 Trace 297138 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+500.000
23:12
+500.000
VU TRUONG GIANG VIETNAM - TCB
VU TRUONG GIANG traihethapsang2024 FT24195382783803 Ma giao dich Trace090269 Trace 090269 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
12/07/2024
22:39
TCBVU TRUONG GIANG VIETNAMVU TRUONG GIANG traihethapsang2024 FT24195382783803 Ma giao dich Trace090269 Trace 090269 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+1.000.000
22:39
+1.000.000
TRAN HONG THU VIETNAM - TCB
Thu 0382042xxx Trai he thap sang 2024 FT24194477060970 Ma giao dich Trace281254 Trace 281254 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
12/07/2024
10:36
TCBTRAN HONG THU VIETNAMThu 0382042xxx Trai he thap sang 2024 FT24194477060970 Ma giao dich Trace281254 Trace 281254 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+50.000
10:36
+50.000
TRAN HUY DAT - MB
TRAN HUY DAT xxxxxx2222 traihethapsang2024 NG CHUYEN:CUSTOMER
12/07/2024
10:33
MBTRAN HUY DATTRAN HUY DAT xxxxxx2222 traihethapsang2024 NG CHUYEN:CUSTOMER
+123.456
10:33
+123.456
MSB 88 LANG HA - MSB
UH2L1M3TNMT4YZ TRAIHETHAPSANG2024 Ma giao dich Trace171949 Trace 171949 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
12/07/2024
09:05
MSBMSB 88 LANG HAUH2L1M3TNMT4YZ TRAIHETHAPSANG2024 Ma giao dich Trace171949 Trace 171949 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+10.000
09:05
+10.000
VO THI THU HIEN - MB
VO THI THU HIEN 0846008xxx traihethapsang2024 NG CHUYEN:CUSTOMER
12/07/2024
08:36
MBVO THI THU HIENVO THI THU HIEN 0846008xxx traihethapsang2024 NG CHUYEN:CUSTOMER
+500.000
08:36
+500.000
AGRIBANK
MB 3224 LY MY LYbanNhung ck ung ho ct Ma giao dich Trace299828 Trace 299828 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
12/07/2024
08:14
AGRIBANKMB 3224 LY MY LYbanNhung ck ung ho ct Ma giao dich Trace299828 Trace 299828 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+1.000.000
08:14
+1.000.000
DOAN THANH TU VIETNAM - TCB
DOAN THANH TU chuyen traihethapsang2024 FT24194000337019 Ma giao dich Trace677168 Trace 677168 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
12/07/2024
07:50
TCBDOAN THANH TU VIETNAMDOAN THANH TU chuyen traihethapsang2024 FT24194000337019 Ma giao dich Trace677168 Trace 677168 NG CHUYEN:CUSTOMER 3224
+300.000
07:50
+300.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 3224 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Clb Tình Nguyện Trẻ điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas