Thiện nguyện app

Đồng hành dễ dàng hơn cùng

App Thiện Nguyện

Tổ chức thiện nguyện

Cá nhân thiện nguyện

Thành viên tham gia

Chiến dịch thiện nguyện

Số tiền ủng hộ (tỷ đồng)

Lượt đã ủng hộ

Gây quỹ từ tài khoản Thiện nguyện

Lập tài khoản

Lập tài khoản minh bạch 4 số của MB Bank và tài khoản người dùng trên app Thiện Nguyện để bắt đầu sử dụng các tính năng gây quỹ minh bạch.

Tạo chiến dịch

Thiết kế, quản lý mục tiêu gây quỹ và đăng tải, cập nhật các hoạt động thiện nguyện bằng các thao tác đơn giản.

Chia sẻ chiến dịch

Chia sẻ chiến dịch của bạn tới bạn bè, người thân và cộng đồng thông qua mạng xã hội. Đồng thời kêu gọi sự đồng hành lan tỏa chiến dịch.

Tin dùng bởi NaN+ tổ chức và cá nhân thiện nguyện

Chia sẻ từ người dùng Thiện nguyện