Điều khoản sử dụng

Cập nhật lần cuối: 18/11/2021, 10:00

Chào mừng bạn đến với ứng dụng Thiện nguyện minh bạch. Trên hành trình thực hiện sứ mệnh thiện nguyện, lan tỏa yêu thương của mình, MBBank hi vọng bạn vui lòng dành thời gian đọc, tìm hiểu những điều khoản sau đây

GIẢI THÍCH KHÁI NIỆM

1. “Ứng dụng Thiện nguyện” (Gọi tắt là ứng dụng) là giải pháp công nghệ cung cấp các tiện ích và công cụ cho các cá nhân, câu lạc bộ, hội, đội, nhóm đang hoạt động liên quan đến lĩnh vực tình nguyện, nhân đạo, từ thiện, hoạt động xã hội, tình nguyện vì mục tiêu phát triển bền vững tổ chức các chiến dịch cộng đồng theo tiêu chí công khai, minh bạch, hiệu quả. Ứng dụng ra đời với mục tiêu xây dựng một cộng đồng những cá nhân theo đuổi sứ mệnh thiện nguyện minh bạch, bền vững, lan toả những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

2. “Người dùng” ứng dụng là các cá nhân và tổ chức tham gia vào hoạt động thiện nguyện cộng đồng trên nền tảng dưới các vai trò khác nhau như người vận động, người ủng hộ, người tạo nội dung. Các tổ chức, câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện có tư cách pháp nhân trực thuộc các tổ chức tại địa phương hoặc tư lập chưa hoặc không có tư cách pháp nhân.

3. “Người vận động” là các cá nhân bao gồm nhưng không giới hạn các ngành nghề như nhà báo, nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, vận động viên thể thao nhà hoạt động xã hội có ảnh hưởng tốt trong xã hội, cộng đồng, có mong muốn và khả năng tổ chức các chiến dịch gây quỹ cộng đồng, đề cao giá trị minh bạch trong hoạt động thiện nguyện. Cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP và các quy định có liên quan.

4. “Người ủng hộ” là tất cả các cá nhân, tổ chức có mong muốn tham gia cộng đồng thiện nguyện minh bạch thông qua tải ứng dụng và đăng ký thành viên.

5. “MBBank” là Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội là đơn vị được Chính phủ giao chủ trì xây dựng nền tảng nhân đạo số quốc gia iNhandao (gọi tắt là iNhandao) theo Quyết định số 3068/QĐ-BKHCN ngày 23/10/2019 “về việc giao nhiệm vụ triển khai nền tảng nhân đạo số”.

6. “Tài khoản thiện nguyện”: Là tài khoản thanh toán VND do MBBank phát hành dành riêng cho mục đích thiện nguyện, được sử dụng như các tài khoản thanh toán cá nhân với tính năng đặc biệt tự động công khai, minh bạch số dư tài khoản, toàn bộ giao dịch thu theo thời gian thực trên ứng dụng Thiện Nguyện.

7. “Tài khoản xác thực”: là tài khoản thiện nguyện được liên kết với tài khoản của Người vận động trên ứng dụng Thiện nguyện nhằm hiển thị thông tin tài khoản thiện nguyện được liên kết đồng thời cập nhật các hoạt động liên quan đến việc phát động chiến dịch, vận động, tiếp nhận và phân phối.

8. “Tài khoản người dùng” là tài khoản được mở cho tất cả cá nhân và tổ chức trên ứng dụng Thiện nguyện nhằm tổ chức và tham gia các hoạt động thiện nguyện.

9. “VietQR”: là nhận diện thương hiệu dành cho các dịch vụ thanh toán, chuyển khoản bằng mã QR được xử lý qua mạng lưới Napas, các Ngân hàng thành viên, Trung gian thanh toán, các đối tác thanh toán tại Việt Nam và Quốc tế của Napas.

NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG

1. Ứng dụng Thiện nguyện là giải pháp nhằm ứng dụng công nghệ vào giải quyết các bài toán về kết nối và lan tỏa hoạt động nhân đạo, từ thiện, phát triển cộng đồng, mục tiêu trở thành một mạng xã hội chuyên sâu về thiện nguyện tại Việt Nam.

2. Ứng dụng Thiện nguyện là nền tảng nhân đạo thiện nguyện phi lợi nhuận và không thu chi phí quản lý hay bất kỳ chi phí gì của người dùng. 100% số tiền ủng hộ cho các chiến dịch nhận được sẽ được sử dụng đúng với mục đích kêu gọi.

3. Ứng dụng Thiện nguyện hoạt động trên tôn chỉ thúc đẩy tính minh bạch của hoạt động từ thiện tại Việt Nam, thông qua cơ chế giám sát công khai từ cộng đồng.

CÁC HÀNH VI BỊ CẤM

1. Cản trở hoặc ép buộc tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động thiện nguyện.

2. Báo cáo sai sự thật, gian lận, chiếm đoạt, sử dụng trái phép tiền, hàng do các tổ chức, cá nhân trong nước, ngoài nước ủng hộ, đóng góp.

3. Lợi dụng hoạt động thiện nguyện để vụ lợi.

MỤC TIÊU KÊU GỌI GÂY QUỸ

Với mục tiêu trở thành mạng xã hội thiện nguyện đầu tiên tại Việt Nam, xây dựng và phát triển lớn mạnh cộng đồng những cá nhân, tổ chức theo đuổi sứ mệnh thiện nguyện minh bạch, vì sự phát triển bền vững của cộng đồng, các mục tiêu kêu gọi gây quỹ trên ứng dụng Thiện nguyện khuyến khích phù hợp với 17 mục tiêu phát triển bền vững đã được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 136/NQ-CP ngày 25/9/2020. Cụ thể các mục tiêu gồm:

1. Mục tiêu 1: Chấm dứt mọi hình thức nghèo ở mọi nơi.

2. Mục tiêu 2: Xóa đói, bảo đảm an ninh lương thực, cải thiện dinh dưỡng và thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững.

3. Mục tiêu 3: Bảo đảm cuộc sống khỏe mạnh và tăng cường phúc lợi cho mọi người ở mọi lứa tuổi.

4. Mục tiêu 4: Đảm bảo nền giáo dục có chất lượng, công bằng, toàn diện và thúc đẩy các cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

5. Mục tiêu 5: Đạt được bình đẳng giới; tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái.

6. Mục tiêu 6: Đảm bảo đầy đủ và quản lý bền vững tài nguyên nước và hệ thống vệ sinh cho tất cả mọi người.

7. Mục tiêu 7: Đảm bảo khả năng tiếp cận nguồn năng lượng bền vững, đáng tin cậy và có khả năng chi trả cho tất cả mọi người.

8. Mục tiêu 8: Đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững, toàn diện, liên tục; tạo việc làm đầy đủ, năng suất và việc làm tốt cho tất cả mọi người.

9. Mục tiêu 9: Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới.

10. Mục tiêu 10: Giảm bất bình đẳng trong xã hội.

11. Mục tiêu 11: Phát triển đô thị, nông thôn bền vững, có khả năng chống chịu; đảm bảo môi trường sống và làm việc an toàn; phân bổ hợp lý dân cư và lao động theo vùng.

12. Mục tiêu 12: Đảm bảo sản xuất và tiêu dùng bền vững.

13. Mục tiêu 13: Ứng phó kịp thời, hiệu quả với biến đổi khí hậu và thiên tai.

14. Mục tiêu 14: Bảo tồn và sử dụng bền vững đại dương, biển và nguồn lợi biển để phát triển bền vững.

15. Mục tiêu 15: Bảo vệ và phát triển rừng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển dịch vụ hệ sinh thái, chống sa mạc hóa, ngăn chặn suy thoái và phục hồi tài nguyên đất.

16. Mục tiêu 16: Thúc đẩy xã hội hòa bình, dân chủ, công bằng, bình đẳng, văn minh vì sự phát triển bền vững, tạo khả năng tiếp cận công lý cho tất cả mọi người; xây dựng các thể chế hiệu quả, có trách nhiệm giải trình và có sự tham gia ở các cấp.

17. Mục tiêu 17: Tăng cường phương thức thực hiện và thúc đẩy đối tác toàn cầu vì sự phát triển bền vững.

Chi tiết tham khảo tại Nghị quyết 136/NQ-CP được ban hành ngày 25/9/2020.

DÀNH CHO NGƯỜI VẬN ĐỘNG

1. Ứng dụng là nền tảng phi lợi nhuận, Người gây quỹ tự nguyện tham gia và không nhận bất kỳ khoản thù lao dưới bất kỳ hình thức nào và không sở hữu bất kỳ tài sản nào của Ứng Dụng.

2. Khi đăng ký tham gia dưới vai trò Người vận động, mỗi cá nhân bắt buộc phải hoàn thành bản đăng ký tham gia cộng đồng thiện nguyện minh bạch: họ tên, năm sinh, giới tính, ngành nghề, trình độ, số điện thoại và địa chỉ email, tên quỹ/câu lạc bộ/nhóm thiện nguyện do cá nhân điều hành, tôn chỉ, mục đích, kinh nghiệm, thời gian hoạt động thiện nguyện. . . Người vận động đồng ý cho MBBank chia sẻ thông tin này với Người Dùng.

3. Khuyến khích người vận động phát động các chiến dịch có mục tiêu hưởng ứng lời kêu gọi, chiến dịch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chính trị xã hội các cấp như Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Việt Nam, Hội Phụ nữ, Công đoàn Việt Nam, . . . Các cơ quan thông tin đại chúng (Báo, Đài).

4. Khuyến khích Người vận động tuân thủ các quy định chi tiết tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP Về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

5. Khuyến khích gây quỹ với mục tiêu phù hợp với 17 mục tiêu phát triển bền vững đã được Chính phủ ban hành tại Nghị quyết 136/NQ-CP ngày 25/9/2020. Mục tiêu cần được trình bày trung thực, rõ ràng, có bằng chứng khảo sát, xác minh cụ thể, cập nhật.

6. Những mục tiêu sau đây sẽ không được kêu gọi gây quỹ tại ứng dụng Thiện nguyện: Kêu gọi góp Vốn hoặc góp Cổ phần, không liên quan tới các hoạt động thiết thực hoặc hữu ích cho xã hội, Mâu thuẫn với nguyên tắc hoạt động và các tiêu chuẩn đạo đức và chuẩn mực xã hội; Liên quan tới các hoạt động chính trị và tôn giáo; Nội dung các mục tiêu trái quy định của pháp luật, Không phù hợp với mục tiêu và sứ mệnh của nền tảng Thiện nguyện.

7. Người vận động cần mở Tài khoản thiện nguyện và đồng ý cho MBBank công khai, minh bạch số dư, mọi giao dịch thu, chi với cộng đồng thông qua ứng dụng Thiện nguyện đồng thời đồng ý với các Điều khoản Điều kiện sử dụng dịch vụ tài khoản thanh toán và các dịch vụ điện tử khác của MBBank liên quan đến Tài khoản thiện nguyện.

8. Người vận động có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý, phân phối tiền trên tài khoản thiện nguyện tuân thủ các quy định tại Nghị định 93/2021/NĐ-CP và theo nguyên tắc hoạt động của nền tảng Thiện nguyện.

9. Khuyến khích Người vận động truyền thông, thông tin rộng rãi ý nghĩa, mục tiêu, đối tượng được hỗ trợ của chiến dịch gây quỹ, thời gian, số hiệu tài khoản thiện nguyện tiếp nhận tiền ủng hộ trên các kênh thông tin đại chúng và các trang tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội.

10. Nội dung chi cho hoạt động thiện nguyện khuyến khích gồm:

 • - Hỗ trợ khẩn cấp: cứu đói, cứu rét (lương thực, thực phẩm, chăn màn, quần áo, thuốc chữa bệnh...), cấp cứu người bị thương; thăm hỏi gia đình có người bị nạn; hỗ trợ xây dựng nhà bị đổ, bị trôi, bị hư hỏng nặng do ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng nhằm ổn định cuộc sống trước mắt đối với nạn nhân, thân nhân của nạn nhân;
 • - Hỗ trợ có tính chất lâu dài: Hỗ trợ kinh phí cho các nạn nhân, gia đình nạn nhân, Hỗ duy trì, khắc phục sản xuất, Hỗ trợ kinh phí để xoá nhà tạm, xây dựng cơ sở vật chất khác.
DÀNH CHO NGƯỜI ỦNG HỘ

Ứng Dụng là nền tảng công nghệ giúp kết nối cộng đồng các cá nhân, tổ chức hoạt động thiện nguyện với tôn chỉ công khai minh bạch, kết nối giữa các cá nhân có kinh nghiệm và uy tín gây quỹ cộng đồng được Ứng dụng cấp quyền gây quỹ (‘Người vận động”) và “Người ủng hộ”, BẢN THÂN ỨNG DỤNG KHÔNG PHẢI MỘT QUỸ TỪ THIỆN hoặc TỔ CHỨC TỪ THIỆN XÃ HỘI. Do đó:

1. “Người vận động” tự động tổ chức hoạt động gây quỹ tự nguyện, không theo sự chỉ đạo hay quản lý trực tiếp của một tổ chức hay đơn vị pháp nhân nào. Để tránh hiểu nhầm, MBBank không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào hoặc không đưa ra bất kỳ cam kết nào về tính chính xác hoặc mức độ hiệu quả về các chiến dịch gây quỹ được tổ chức trên ứng dụng Thiện nguyện;

2. Ứng Dụng là một nền tảng công nghệ cung cấp cho người dùng các chiến dịch, hoạt động thiện nguyện để Người ủng hộ tự đánh giá, lựa chọn tham gia, ủng hộ theo nhu cầu và mong muốn thiện nguyện của mình. Người ủng hộ cần đánh giá, cân nhắc trước khi quyết định và hoàn toàn tự nguyện khi tham gia ủng hộ các chiến dịch, mục tiêu kêu gọi;

3. MBBank nỗ lực để kêu gọi “Người vận động” là các cá nhân có nhiều kinh nghiệm, uy tín trong cộng đồng trong lĩnh vực thiện nguyện. Tuy nhiên trong mọi trường hợp, MBBank sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào, bao gồm không giới hạn ở trực tiếp hoặc gián tiếp hoặc do hậu quả của tổn thất; hoặc bất kỳ tổn thất nào do hoạt động thiện nguyện trên ứng dụng gây ra.

QUY ĐỊNH KHÁC

Nhằm hướng đến xây dựng cộng đồng thiện nguyện minh bạch đầu tiên tại Việt Nam, người dùng cần tuân thủ các quy định khác như sau:

1. Quy định về đặt tên tài khoản

 • - Không được đặt tên tài khoản, nhân vật theo tên của danh nhân, tên của các vị lãnh đạo, tên của trùm khủng bố, phát xít, tội phạm, và tên của những cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và nguyên tắc hoạt động của nền tảng.
 • - Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc tương tự gây nhầm lẫn với tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế, nếu không được cơ quan, tổ chức đó cho phép.
 • - Không được đặt tên tài khoản, nhân vật trùng hoặc gây nhầm lẫn để giả mạo các cá nhân, tổ chức khác nhằm mục đích đưa thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.
 • - Không được đặt tên tài khoản, nhân vật vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.
 • - Tài khoản vi phạm quy định về đặt tên sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.

2. Quy định về hình ảnh

 • - Không sử dụng hình ảnh có hàm ý kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.
 • - Không sử dụng hình ảnh hoặc hình ảnh mô tả có tính xúc phạm các danh nhân, anh hùng dân tộc, lãnh đạo Đảng và Nhà nước của Việt Nam và lãnh đạo của các cơ quan tổ chức quốc tế.
 • - Không sử dụng hình ảnh có chứa dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn với biểu tượng, cờ, huy hiệu, tên viết tắt, tên đầy đủ của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp của Việt Nam và tổ chức quốc tế mà xúc phạm đến uy tín của các tổ chức này.
 • - Không sử dụng các hình ảnh liên quan tới tôn giáo mà gây kích động, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, đi ngược lại chính sách tôn giáo của Việt Nam.
 • - Không sử dụng ảnh của tội phạm, khủng bố, phát xít, và ảnh hoặc hình ảnh mô tả các cá nhân, tổ chức chống lại Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
 • - Không sử dụng ảnh xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự và nhân phẩm của cá nhân khác.
 • - Không sử dụng hình ảnh vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ.
 • - Tài khoản vi phạm quy định về hình đại diện sẽ bị khoá và/hoặc xóa vĩnh viễn mà không cần thông báo.
DUY TRÌ DỊCH VỤ

1. Để cung cấp cho người dùng Ứng Dụng những thông tin hữu ích khác, Ứng Dụng có thể chứa các đường dẫn liên kết đến các website và ứng dụng khác không thuộc quyền kiểm soát của MBBank. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không mang ngụ ý khuyến nghị hoặc xác nhận quan điểm, sản phẩm hoặc dịch vụ được thể hiện trong đó. MBBank không cung cấp thẩm quyền và áp dụng chính sách của Ứng Dụng cho các đơn vị quản lý các website và ứng dụng có đường dẫn liên kết. Các website và ứng dụng đó có thể có các điều khoản sử dụng khác nhau.

2. MBBank nỗ lực để giữ cho Ứng Dụng hoạt động tốt. Tuy nhiên, MBBank không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về việc Ứng Dụng thời không truy cập được vì bất kỳ lý do gì và MBBank có quyền tạm thời hoặc vĩnh viễn ngưng Ứng Dụng, hay bất kỳ trang, hay bất kỳ chức năng nào vào bất cứ lúc nào và không cần thông báo trước.

3. MBBank chịu trách nhiệm quản lý nội dung của Ứng Dụng, bao gồm mọi chỉnh sửa, diễn giải hoặc cập nhật nội dung theo quyết định riêng của mình.

BẢN QUYỀN

1. Tất cả nội dung, hình ảnh, thiết kế, tập tin và thông tin trong Ứng Dụng đều thuộc bản quyền của MBBank và không được sao chép, sửa đổi hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào nếu không có sự cho phép bằng văn bản của MBBank. Ứng Dụng có thể bao gồm các thương hiệu, chi nhánh hoặc dịch vụ của MBBank hoặc các bên thứ ba khác của MBBank, dưới dạng từ ngữ, đồ họa và/hoặc logo.

2. Nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu Ứng Dụng của MBBank được bảo vệ bởi luật pháp hiện hành và việc sử dụng Ứng Dụng không cấu thành bất kỳ quyền sở hữu hoặc bất kỳ quyền hoặc giấy phép sử dụng nào mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của MBBank.