Oanh Chan
  • 26
    Người theo dõi
  • 107
    Lượt yêu thích
  • 949
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 22/05/2022 22:14
Số dư tài khoản
24.740.064 VND
Thu trong tuần
+49.925.750 VND
Chi trong tuần
-25.500.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
22/05/20227 giao dịch
xxxxxxxxxx4708
ngoc ruby gui chut cho cac con mo coi VpMa giao dich/ Trace 115912 -4189
22/05/2022
22:00
xxxxxxxxxx4708ngoc ruby gui chut cho cac con mo coi VpMa giao dich/ Trace 115912 -4189
+50.000
22:00
+50.000
xxxxxxxxxxx9081
kim anh ung ho 1 6Ma giao dich/ Trace 177353 -4189
22/05/2022
21:12
xxxxxxxxxxx9081kim anh ung ho 1 6Ma giao dich/ Trace 177353 -4189
+100.000
21:12
+100.000
xxxxxxxxx2506
MB 4189 DUONG THI HIEN uh tre emMa giao dich/ Trace 190794 -4189
22/05/2022
20:46
xxxxxxxxx2506MB 4189 DUONG THI HIEN uh tre emMa giao dich/ Trace 190794 -4189
+100.000
20:46
+100.000
xxxxxxxxxxx0001
Thu Hoong Uh tet thieu nhiMa giao dich/ Trace 190438 -4189
22/05/2022
20:38
xxxxxxxxxxx0001Thu Hoong Uh tet thieu nhiMa giao dich/ Trace 190438 -4189
+500.000
20:38
+500.000
xxxxxxxxxx3011
Phung Bao Ngoc ung ho tet thieu nhi FT22143099540999Ma giao dich/ Trace 509651 -4189
22/05/2022
20:37
xxxxxxxxxx3011Phung Bao Ngoc ung ho tet thieu nhi FT22143099540999Ma giao dich/ Trace 509651 -4189
+100.000
20:37
+100.000
xxxxxxxx6969
ISL20220522200732196 c vui ket noi mtq uh tre e mo coi nheMa giao dich/ Trace 525526 -4189
22/05/2022
20:07
xxxxxxxx6969ISL20220522200732196 c vui ket noi mtq uh tre e mo coi nheMa giao dich/ Trace 525526 -4189
+3.200.000
20:07
+3.200.000
MBBANK
Tra lai tien gui
22/05/2022
01:21
MBBANKTra lai tien gui
+750
01:21
+750
21/05/202212 giao dịch
xxxxxxxxxx6012
Hang chuyen tien 1 6 cho cac chau FT22143431980891Ma giao dich/ Trace 634545 -4189
21/05/2022
21:28
xxxxxxxxxx6012Hang chuyen tien 1 6 cho cac chau FT22143431980891Ma giao dich/ Trace 634545 -4189
+200.000
21:28
+200.000
xxxxxxx8888
NGUYEN TRI DUNG TANG QUA CAC CHAU 210522 19 39 20 444751Ma giao dich/ Trace 444751 -4189
21/05/2022
19:39
xxxxxxx8888NGUYEN TRI DUNG TANG QUA CAC CHAU 210522 19 39 20 444751Ma giao dich/ Trace 444751 -4189
+1.000.000
19:39
+1.000.000
NGUYEN TRUNG KIEN - MB
Thuan thuan
21/05/2022
18:54
MBNGUYEN TRUNG KIENThuan thuan
+200.000
18:54
+200.000
xxxxxxxxxx6886
UH tet thieu nhi Quynh anh FT22141470753208Ma giao dich/ Trace 651215 -4189
21/05/2022
18:20
xxxxxxxxxx6886UH tet thieu nhi Quynh anh FT22141470753208Ma giao dich/ Trace 651215 -4189
+300.000
18:20
+300.000
NGUYEN HONG LINH - MB
UH1U25PADUL5QY UNG HO TET THIEU NHI
21/05/2022
15:15
MBNGUYEN HONG LINHUH1U25PADUL5QY UNG HO TET THIEU NHI
+50.000
15:15
+50.000
NGUYEN THI LAN HUONG - MB
UH1U25NP36X5D6 UNG HO TET THIEU NHI
21/05/2022
15:01
MBNGUYEN THI LAN HUONGUH1U25NP36X5D6 UNG HO TET THIEU NHI
+10.000
15:01
+10.000
xxx7527
C THY UNG HO CAC BE O TRAI TRE MO COI 210522 14 58 16 336641Ma giao dich/ Trace 336641 -4189
21/05/2022
14:58
xxx7527C THY UNG HO CAC BE O TRAI TRE MO COI 210522 14 58 16 336641Ma giao dich/ Trace 336641 -4189
+300.000
14:58
+300.000
LE HUYNH LAM NHI - MB
LAM NHI gui den nhung tre mo coi
21/05/2022
12:30
MBLE HUYNH LAM NHILAM NHI gui den nhung tre mo coi
+25.000
12:30
+25.000
xxxxxxxxx6838
MBVCB 2039319083 027336 ung ho tet thieu nhi
21/05/2022
11:11
xxxxxxxxx6838MBVCB 2039319083 027336 ung ho tet thieu nhi
+200.000
11:11
+200.000
LE MAI ANH - MB
LE MAI ANH chuyen khoan
21/05/2022
10:41
MBLE MAI ANHLE MAI ANH chuyen khoan
+100.000
10:41
+100.000
xxxxxxxxxx0021
Fb Nang Bach Duong FT22141013496006Ma giao dich/ Trace 139047 -4189
21/05/2022
10:36
xxxxxxxxxx0021Fb Nang Bach Duong FT22141013496006Ma giao dich/ Trace 139047 -4189
+100.000
10:36
+100.000
xxxxxxxxx6585
MB 4189 DO THI THAO LIEN chuyen khoan mua gao cho cac em Ma giao dich/ Trace 788630 -4189
21/05/2022
06:53
xxxxxxxxx6585MB 4189 DO THI THAO LIEN chuyen khoan mua gao cho cac em Ma giao dich/ Trace 788630 -4189
+120.000
06:53
+120.000
20/05/20221 giao dịch
xxxxxxxxx9451
MBVCB 2038260221 072237 NGUYEN THU VAN chuyen tien
20/05/2022
22:45
xxxxxxxxx9451MBVCB 2038260221 072237 NGUYEN THU VAN chuyen tien
+200.000
22:45
+200.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 4189 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Oanh Chan điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas