Hướng nghiệp Sông An
  • 17
    Người theo dõi
  • 46
    Lượt yêu thích
  • 0
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 29/03/2023 20:35
Số dư tài khoản
20.004.071 VND
Thu trong tuần
0 VND
Chi trong tuần
-4.000.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
5 giao dịch thu, 10 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
29/03/20231 giao dịch
xxxxxxxxx8040 - VBA
Hoc bong CVGDHN K09Ma giao dich/ Trace 641168 NG CHUYEN:CUSTOMER -4211215018040
29/03/2023
20:32
VBAxxxxxxxxx8040Hoc bong CVGDHN K09Ma giao dich/ Trace 641168 NG CHUYEN:CUSTOMER -4211215018040
-4.000.000
20:32
-4.000.000
18/03/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/03/2023
23:03
MBBANKTra lai tien gui
+13.873
23:03
+13.873
14/03/20232 giao dịch
xxxxxxxx8061
Scholarship from Song An Career guidance course K09Ma giao dich/ Trace 978405 NG CHUYEN:CUSTOMER -0010185xxx61
14/03/2023
14:14
xxxxxxxx8061Scholarship from Song An Career guidance course K09Ma giao dich/ Trace 978405 NG CHUYEN:CUSTOMER -0010185xxx61
-4.000.000
14:14
-4.000.000
xxxxxxxx8061
Scholarship from Song An Career guidance course K09Ma giao dich/ Trace 746551 NG CHUYEN:CUSTOMER -0010185xxx61
14/03/2023
14:13
xxxxxxxx8061Scholarship from Song An Career guidance course K09Ma giao dich/ Trace 746551 NG CHUYEN:CUSTOMER -0010185xxx61
-6.400.000
14:13
-6.400.000
06/03/20231 giao dịch
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
TVHN DO PHUONG THUY 0838689xxx DONG GOP QUY SA Trace 261402 NG CHUYEN:CUSTOMER 5022
06/03/2023
11:29
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKTVHN DO PHUONG THUY 0838689xxx DONG GOP QUY SA Trace 261402 NG CHUYEN:CUSTOMER 5022
+250.000
11:29
+250.000
01/03/20232 giao dịch
xxxxxxx8401 - TPB
Hoc bong CVGDHN K09Ma giao dich/ Trace 326455 NG CHUYEN:CUSTOMER -0189638xxx1
01/03/2023
16:46
TPBxxxxxxx8401Hoc bong CVGDHN K09Ma giao dich/ Trace 326455 NG CHUYEN:CUSTOMER -0189638xxx1
-6.400.000
16:46
-6.400.000
xxxxxxxxxx3010 - TCB
Hoc bong CVGDHN K09Ma giao dich/ Trace 590795 NG CHUYEN:CUSTOMER -19023617653010
01/03/2023
16:38
TCBxxxxxxxxxx3010Hoc bong CVGDHN K09Ma giao dich/ Trace 590795 NG CHUYEN:CUSTOMER -19023617653010
-4.000.000
16:38
-4.000.000
26/02/20231 giao dịch
xxxxxxxxx2152 - VCB
SONG AN GUI CHUYEN VIEN PHAN HOANG THAO PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 954901 NG CHUYEN:CUSTOMER -0021000xxx152
26/02/2023
23:31
VCBxxxxxxxxx2152SONG AN GUI CHUYEN VIEN PHAN HOANG THAO PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 954901 NG CHUYEN:CUSTOMER -0021000xxx152
-200.000
23:31
-200.000
18/02/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/02/2023
21:57
MBBANKTra lai tien gui
+17.985
21:57
+17.985
05/02/20234 giao dịch
xxxxx2169 - ACB
SONG AN GUI CHUYEN VIEN NGUYEN THANH PHONG PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 485323 NG CHUYEN:CUSTOMER -188542169
05/02/2023
16:41
ACBxxxxx2169SONG AN GUI CHUYEN VIEN NGUYEN THANH PHONG PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 485323 NG CHUYEN:CUSTOMER -188542169
-300.000
16:41
-300.000
xxxxxxxxxx6011 - TCB
SONG AN GUI CHUYEN VIEN HUYNH HONG THU SANG PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 485242 NG CHUYEN:CUSTOMER -19036834926011
05/02/2023
16:41
TCBxxxxxxxxxx6011SONG AN GUI CHUYEN VIEN HUYNH HONG THU SANG PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 485242 NG CHUYEN:CUSTOMER -19036834926011
-300.000
16:41
-300.000
xxxxxxxxx2152 - VCB
SONG AN GUI CHUYEN VIEN PHAN HOANG THAO PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 485191 NG CHUYEN:CUSTOMER -0021000xxx152
05/02/2023
16:41
VCBxxxxxxxxx2152SONG AN GUI CHUYEN VIEN PHAN HOANG THAO PHI TVHN VI CONG DONGMa giao dich/ Trace 485191 NG CHUYEN:CUSTOMER -0021000xxx152
-300.000
16:41
-300.000
PHAM THUY TIEN - STANDARDCHARTERED
SONG AN GUI CHUYEN VIEN PHAM THUY TIEN PHI TVHN VI CONG DONG NG CHUYEN:SONG AN SOCIAL ENTERPRISE
05/02/2023
16:41
STANDARDCHARTEREDPHAM THUY TIENSONG AN GUI CHUYEN VIEN PHAM THUY TIEN PHI TVHN VI CONG DONG NG CHUYEN:SONG AN SOCIAL ENTERPRISE
-100.000
16:41
-100.000
20/01/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
20/01/2023
23:52
MBBANKTra lai tien gui
+20.847
23:52
+20.847
19/01/20231 giao dịch
PHAM THI NGUYEN THUY . - ACB
TVHN DINH NGUYEN KHOA 0949696xxx ONG GOP QUY HOC BONG SA 190123 13 55 29 960838 Trace 960838 NG CHUYEN:CUSTOMER 5022
19/01/2023
13:54
ACBPHAM THI NGUYEN THUY .TVHN DINH NGUYEN KHOA 0949696xxx ONG GOP QUY HOC BONG SA 190123 13 55 29 960838 Trace 960838 NG CHUYEN:CUSTOMER 5022
+1.000.000
13:54
+1.000.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 5022 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Hướng nghiệp Sông An điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas