Quỹ clb100
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 32
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 27/05/2024 22:00
Số dư tài khoản
9.872.663 VND
Thu trong tuần
+7.724.700 VND
Chi trong tuần
-12.167.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
16 giao dịch thu, 4 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
27/05/20242 giao dịch
PHAM THI BICH TRAM . - ACB
PHAM THI BICH TRAM CHUYEN KHOAN GIUP CLB 100 270524 21 11 54 794609 Ma giao dich Trace794609 Trace 794609 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
27/05/2024
21:11
ACBPHAM THI BICH TRAM .PHAM THI BICH TRAM CHUYEN KHOAN GIUP CLB 100 270524 21 11 54 794609 Ma giao dich Trace794609 Trace 794609 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
+1.000.000
21:11
+1.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6102906890.485318.Co Dong Thi Tuyen o Binh Duong ung ho quy clb100.CT tu 1017307166 DO NGUYEN NGOC TUYEN toi 2496 NGUYEN CONG HAU tai NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
27/05/2024
10:56
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6102906890.485318.Co Dong Thi Tuyen o Binh Duong ung ho quy clb100.CT tu 1017307166 DO NGUYEN NGOC TUYEN toi 2496 NGUYEN CONG HAU tai NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
+200.000
10:56
+200.000
25/05/20243 giao dịch
HUYNH TUAN ANH - VPB
HUYNH TUAN ANH chuyen tien ung ho CLB 100 Ma giao dich Trace583469 Trace 583469 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
25/05/2024
12:53
VPBHUYNH TUAN ANHHUYNH TUAN ANH chuyen tien ung ho CLB 100 Ma giao dich Trace583469 Trace 583469 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
+2.000.000
12:53
+2.000.000
ACC 970422 - VIB
THAY PHAP TRI CT GIUP CO UNG THU NAO Ma giao dich Trace629869 Trace 629869 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
25/05/2024
08:15
VIBACC 970422THAY PHAP TRI CT GIUP CO UNG THU NAO Ma giao dich Trace629869 Trace 629869 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
+1.000.000
08:15
+1.000.000
LY NGOC PHUNG - VPB
Ung ho quy thien nguyen clb100 Ma giao dich Trace151496 Trace 15149 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
25/05/2024
05:27
VPBLY NGOC PHUNGUng ho quy thien nguyen clb100 Ma giao dich Trace151496 Trace 15149 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
+500.000
05:27
+500.000
24/05/20243 giao dịch
xxxxx4536 - ACB
Clb100 ho tro chi Huyen Soc Trang Chuc chi mau lanh benh Ma giao dich/ Trace 952553 NG CHUYEN:CUSTOMER -978174536
24/05/2024
16:46
ACBxxxxx4536Clb100 ho tro chi Huyen Soc Trang Chuc chi mau lanh benh Ma giao dich/ Trace 952553 NG CHUYEN:CUSTOMER -978174536
-12.167.000
16:46
-12.167.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
chi Lien ung ho quy clb ket noi yeu thuong- Ma GD ACSP/ 0f333530 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
24/05/2024
15:45
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGchi Lien ung ho quy clb ket noi yeu thuong- Ma GD ACSP/ 0f333530 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
+500.000
15:45
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6078904574.226252.Chi Oanh Nguyen USA ung ho 100asc 36 vao quy clb100.CT tu 1017307166 DO NGUYEN NGOC TUYEN toi 2496 NGUYEN CONG HAU NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
24/05/2024
09:25
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6078904574.226252.Chi Oanh Nguyen USA ung ho 100asc 36 vao quy clb100.CT tu 1017307166 DO NGUYEN NGOC TUYEN toi 2496 NGUYEN CONG HAU NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
+2.524.700
09:25
+2.524.700
19/05/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
19/05/2024
01:14
MBBANKTra lai tien gui
+1.054
01:14
+1.054
18/05/20241 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6035533744.136445.Ho Ngoc Thu ung ho.CT tu 1038433943 NGUYEN HO NGOC THANH toi 2496 NGUYEN CONG HAU tai MB- Ma GD ACSP/ fz136445 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
18/05/2024
19:56
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6035533744.136445.Ho Ngoc Thu ung ho.CT tu 1038433943 NGUYEN HO NGOC THANH toi 2496 NGUYEN CONG HAU tai MB- Ma GD ACSP/ fz136445 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
+1.000.000
19:56
+1.000.000
17/05/20245 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6025844616.432377.Chi Ngoc Nhung o Ben Tre ung ho quy clb100.CT tu 1017307166 DO NGUYEN NGOC TUYEN toi 2496 NGUYEN CONG HAU tai MB- Ma NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
17/05/2024
16:45
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6025844616.432377.Chi Ngoc Nhung o Ben Tre ung ho quy clb100.CT tu 1017307166 DO NGUYEN NGOC TUYEN toi 2496 NGUYEN CONG HAU tai MB- Ma NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
+200.000
16:45
+200.000
xxxxx4536 - ACB
Clb100 ho tro chi Pham Thi Thuy Chuc chi mau binh phuc Ma giao dich/ Trace 348343 NG CHUYEN:CUSTOMER -978174536
17/05/2024
15:35
ACBxxxxx4536Clb100 ho tro chi Pham Thi Thuy Chuc chi mau binh phuc Ma giao dich/ Trace 348343 NG CHUYEN:CUSTOMER -978174536
-6.290.000
15:35
-6.290.000
xxxxx4536 - ACB
Clb100 ho tro chi Phan Thi Mong Kieu Chuc chi mau lanh benh Ma giao dich/ Trace 669240 NG CHUYEN:CUSTOMER -978174536
17/05/2024
15:34
ACBxxxxx4536Clb100 ho tro chi Phan Thi Mong Kieu Chuc chi mau lanh benh Ma giao dich/ Trace 669240 NG CHUYEN:CUSTOMER -978174536
-8.380.000
15:34
-8.380.000
xxxxx4536 - ACB
Clb100 ung ho be Vo Nguyen Bao Nguyen Chuc be mau khoi benhMa giao dich/ Trace 658947 NG CHUYEN:CUSTOMER -978174536
17/05/2024
15:32
ACBxxxxx4536Clb100 ung ho be Vo Nguyen Bao Nguyen Chuc be mau khoi benhMa giao dich/ Trace 658947 NG CHUYEN:CUSTOMER -978174536
-4.009.000
15:32
-4.009.000
AGRIBANK
MB 2496 Trang Nguyen USA chuyen tien cho quy thien nguyen clb100 Ma giao dich Trace984147 Trace 984147 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
17/05/2024
12:30
AGRIBANKMB 2496 Trang Nguyen USA chuyen tien cho quy thien nguyen clb100 Ma giao dich Trace984147 Trace 984147 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
+7.578.300
12:30
+7.578.300
14/05/20241 giao dịch
NGUYEN CONG HAU - MB
Chi Phung o My ung ho quy clb100 NG CHUYEN:CUSTOMER
14/05/2024
08:24
MBNGUYEN CONG HAUChi Phung o My ung ho quy clb100 NG CHUYEN:CUSTOMER
+1.726.200
08:24
+1.726.200
13/05/20242 giao dịch
NGUYEN CONG HAU - MB
Co nguyen thi luan ung ho quy clb100 NG CHUYEN:CUSTOMER
13/05/2024
14:18
MBNGUYEN CONG HAUCo nguyen thi luan ung ho quy clb100 NG CHUYEN:CUSTOMER
+1.000.000
14:18
+1.000.000
NGUYEN CONG HAU . - ACB
CHI SUONG MAI UNG HO QUY CLB100 130524 14 16 07 318298Ma giao dich/ Trace318298 Trace 318298 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
13/05/2024
14:16
ACBNGUYEN CONG HAU .CHI SUONG MAI UNG HO QUY CLB100 130524 14 16 07 318298Ma giao dich/ Trace318298 Trace 318298 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
+200.000
14:16
+200.000
08/05/20241 giao dịch
GIAO DỊCH TIỀN MẶT
QUY THIEN NGUYEN CLB 100
08/05/2024
14:55
GIAO DỊCH TIỀN MẶTQUY THIEN NGUYEN CLB 100
+500.000
14:55
+500.000
06/05/20241 giao dịch
TRANSFER ESB GATEWAY - LPB
Nguyen Man chuyen tien thoen nguyen cb 100 ma GD 213274286Ma giao dich/ Trace524870 Trace 524870 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
06/05/2024
15:03
LPBTRANSFER ESB GATEWAYNguyen Man chuyen tien thoen nguyen cb 100 ma GD 213274286Ma giao dich/ Trace524870 Trace 524870 NG CHUYEN:CUSTOMER 2496
+200.000
15:03
+200.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2496 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Quỹ clb100 điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas