Báo Tiền Phong
  • 31
    Người theo dõi
  • 453
    Lượt yêu thích
  • 1.034
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 01/07/2022 13:53
Số dư tài khoản
290.034.299 VND
Thu trong tuần
+7.648.078 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
01/07/202210 giao dịch
LE HUYNH LE TRANG - MB
MB1W11HGPZD5V6 QUY XAY TRUONG
01/07/2022
13:07
MBLE HUYNH LE TRANGMB1W11HGPZD5V6 QUY XAY TRUONG
+100.000
13:07
+100.000
PHAM THI MAI ANH - MB
MB1W11FSGGA67X QUY XAY TRUONG
01/07/2022
12:29
MBPHAM THI MAI ANHMB1W11FSGGA67X QUY XAY TRUONG
+24.000
12:29
+24.000
NGUYEN THI THU TRANG - MB
MB1W11CWM4C68L QUY XAY TRUONG
01/07/2022
11:25
MBNGUYEN THI THU TRANGMB1W11CWM4C68L QUY XAY TRUONG
+50.000
11:25
+50.000
H PHAI NIE - MB
MB1W11AUDRG375 QUY XAY TRUONG
01/07/2022
10:39
MBH PHAI NIEMB1W11AUDRG375 QUY XAY TRUONG
+10.000
10:39
+10.000
NGUYEN THU UYEN - MB
MB1W11823HD1S1 QUY XAY TRUONG
01/07/2022
09:37
MBNGUYEN THU UYENMB1W11823HD1S1 QUY XAY TRUONG
+20.000
09:37
+20.000
DO VAN BAN - MB
MB1W11599HZ1X2 QUY XAY TRUONG
01/07/2022
08:35
MBDO VAN BANMB1W11599HZ1X2 QUY XAY TRUONG
+12.333
08:35
+12.333
NGUYEN MINH ANH - MB
MB1W11435II3K1 QUY XAY TRUONG
01/07/2022
08:08
MBNGUYEN MINH ANHMB1W11435II3K1 QUY XAY TRUONG
+200.000
08:08
+200.000
AU THI THU HIEN - MB
MB1W113RVWQ37J QUY XAY TRUONG
01/07/2022
08:01
MBAU THI THU HIENMB1W113RVWQ37J QUY XAY TRUONG
+100.000
08:01
+100.000
MAI THI TRAN - MB
MB1W12KRSXI6NR QUY XAY TRUONG
01/07/2022
02:57
MBMAI THI TRANMB1W12KRSXI6NR QUY XAY TRUONG
+50.000
02:57
+50.000
PHAM TRUNG KIEN - MB
MB1W12E6AST6VD QUY XAY TRUONG
01/07/2022
00:30
MBPHAM TRUNG KIENMB1W12E6AST6VD QUY XAY TRUONG
+15.000
00:30
+15.000
30/06/202210 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
MB1V2NG1JDC6Z2 QUY XAY TRUONG
30/06/2022
23:20
MBỦNG HỘ ẨN DANHMB1V2NG1JDC6Z2 QUY XAY TRUONG
+10.000
23:20
+10.000
NGUYEN NGOC THANH NGAN - MB
MB1V2NFVRIK65C QUY XAY TRUONG
30/06/2022
23:17
MBNGUYEN NGOC THANH NGANMB1V2NFVRIK65C QUY XAY TRUONG
+200.000
23:17
+200.000
DUONG DINH DUY - MB
MB1V2NBNL9Q2EA QUY XAY TRUONG
30/06/2022
21:43
MBDUONG DINH DUYMB1V2NBNL9Q2EA QUY XAY TRUONG
+20.000
21:43
+20.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
MB1V2NAC9B42Z7 QUY XAY TRUONG
30/06/2022
21:14
MBỦNG HỘ ẨN DANHMB1V2NAC9B42Z7 QUY XAY TRUONG
+50.000
21:14
+50.000
NGUYEN MINH THANH - MB
MB1V2N7FRTF2GT QUY XAY TRUONG
30/06/2022
20:09
MBNGUYEN MINH THANHMB1V2N7FRTF2GT QUY XAY TRUONG
+500.000
20:09
+500.000
NGUYEN THI MINH NGOC - MB
MB1V2N2JT1H21M QUY XAY TRUONG
30/06/2022
18:21
MBNGUYEN THI MINH NGOCMB1V2N2JT1H21M QUY XAY TRUONG
+10.000
18:21
+10.000
DANG LE GIANG - MB
MB1V2N2FLIA28Q QUY XAY TRUONG
30/06/2022
18:18
MBDANG LE GIANGMB1V2N2FLIA28Q QUY XAY TRUONG
+11.111
18:18
+11.111
NGUYEN PHUONG LINH - MB
MB1V2N2E7RN2QU QUY XAY TRUONG
30/06/2022
18:17
MBNGUYEN PHUONG LINHMB1V2N2E7RN2QU QUY XAY TRUONG
+100.000
18:17
+100.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
MB1V2MUHGFN4HR QUY XAY TRUONG
30/06/2022
15:43
MBỦNG HỘ ẨN DANHMB1V2MUHGFN4HR QUY XAY TRUONG
+10.000
15:43
+10.000
NGUYEN TIEN ANH - MB
MB1V2MMA9XJ4KS QUY XAY TRUONG
30/06/2022
13:03
MBNGUYEN TIEN ANHMB1V2MMA9XJ4KS QUY XAY TRUONG
+15.000
13:03
+15.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1611 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Báo Tiền Phong điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas