BlockTree
  • 25
    Người theo dõi
  • 2
    Lượt yêu thích
  • 22
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 27/09/2023 09:30
Số dư tài khoản
9.993.925 VND
Thu trong tuần
+6.450.000 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
27/09/20233 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
DAO THI HOANG PHUONG chuyen tien cong duc phat tam ctrinh trong rung cho chua- Ma GD ACSP/ HZ703041 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
27/09/2023
09:25
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGDAO THI HOANG PHUONG chuyen tien cong duc phat tam ctrinh trong rung cho chua- Ma GD ACSP/ HZ703041 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+200.000
09:25
+200.000
NGUYEN THI THANH TRUC - MB
Gop ung ho trong rung NG CHUYEN:CUSTOMER
27/09/2023
08:32
MBNGUYEN THI THANH TRUCGop ung ho trong rung NG CHUYEN:CUSTOMER
+1.000.000
08:32
+1.000.000
PHUNG NGUYEN HOANG MY VIETNAM - TCB
PHUNG NGUYEN HOANG MY chuyen tien thien nguyen trong rung FT23270400040493 Ma giao dich Trace811086 Trace 811086 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
27/09/2023
08:27
TCBPHUNG NGUYEN HOANG MY VIETNAMPHUNG NGUYEN HOANG MY chuyen tien thien nguyen trong rung FT23270400040493 Ma giao dich Trace811086 Trace 811086 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+500.000
08:27
+500.000
26/09/20232 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4296215415.051359.Phuc va Vinh ung ho trong cay.CT tu 0371003xxx652 BUI HONG QUAN toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCKTREE tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
26/09/2023
20:16
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4296215415.051359.Phuc va Vinh ung ho trong cay.CT tu 0371003xxx652 BUI HONG QUAN toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCKTREE tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+2.000.000
20:16
+2.000.000
NGUYEN THI KHA AI 22/35 MAI VAN NGOC N THUAN DONG Q7PHUONG 10 PHU NHUAN - ABBANK
NGUYEN THI Ai Minh 1tr Minh Hue 200 ngan phat tam chuong trinh trong rung cho chua Ma giao dich Trace727347 Trace 727347 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
26/09/2023
19:23
ABBANKNGUYEN THI KHA AI 22/35 MAI VAN NGOC N THUAN DONG Q7PHUONG 10 PHU NHUANNGUYEN THI Ai Minh 1tr Minh Hue 200 ngan phat tam chuong trinh trong rung cho chua Ma giao dich Trace727347 Trace 727347 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+1.200.000
19:23
+1.200.000
24/09/20233 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
TRAN THI PHUONG THAO chuyen tien quyen gop trong cay trong chua- Ma GD ACSP/ zQ331835 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
24/09/2023
18:37
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGTRAN THI PHUONG THAO chuyen tien quyen gop trong cay trong chua- Ma GD ACSP/ zQ331835 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+500.000
18:37
+500.000
NGUYEN THI KHA AI 22/35 MAI VAN NGOC N THUAN DONG Q7PHUONG 10 PHU NHUAN - ABBANK
NGUYEN THI KHA AI chuyen tien cong duc phat tam chuong trinh trong rung cho chua Ma giao dich Trace503527 Trace 503527 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
24/09/2023
18:34
ABBANKNGUYEN THI KHA AI 22/35 MAI VAN NGOC N THUAN DONG Q7PHUONG 10 PHU NHUANNGUYEN THI KHA AI chuyen tien cong duc phat tam chuong trinh trong rung cho chua Ma giao dich Trace503527 Trace 503527 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+500.000
18:34
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4280667072.032775.TRAN THI NHU HOA chuyen tien blocktree.CT tu 0231000xxx257 TRAN THI NHU HOA toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCK NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
24/09/2023
12:56
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4280667072.032775.TRAN THI NHU HOA chuyen tien blocktree.CT tu 0231000xxx257 TRAN THI NHU HOA toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCK NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+500.000
12:56
+500.000
22/09/20231 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH
MBVCB.4266157095.045310.UH2B26275R76C9 SBC2023.CT tu 1020022555 HOANG THI HUONG toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCKTREE tai MB- Ma GD A NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
22/09/2023
02:54
ỦNG HỘ ẨN DANHMBVCB.4266157095.045310.UH2B26275R76C9 SBC2023.CT tu 1020022555 HOANG THI HUONG toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCKTREE tai MB- Ma GD A NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+50.000
02:54
+50.000
20/09/20231 giao dịch
TRAN QUOC DANG VIETNAM - TCB
MT2B1VAXRZM1AI SBC2023 FT23263973621182 Trace 315041 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
20/09/2023
13:28
TCBTRAN QUOC DANG VIETNAMMT2B1VAXRZM1AI SBC2023 FT23263973621182 Trace 315041 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+49.369
13:28
+49.369
19/09/20231 giao dịch
GL ACCOUNT - VIETINBANK
45554715920 0775999xxx Ung ho du an Ma giao dich Trace817878 Trace 817878 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
19/09/2023
10:01
VIETINBANKGL ACCOUNT45554715920 0775999xxx Ung ho du an Ma giao dich Trace817878 Trace 817878 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+50.000
10:01
+50.000
18/09/20233 giao dịch
NGUYEN KIM DAN - TPB
UH2B1ZLZWC96F3 SBC2023 Trace 392339 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
18/09/2023
23:17
TPBNGUYEN KIM DANUH2B1ZLZWC96F3 SBC2023 Trace 392339 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+200.000
23:17
+200.000
PHAM MY HANH VIETNAM - TCB
UH2B1Z132U128M SBC2023 FT23261350060222 Ma giao dich Trace975034 Trace 975034 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
18/09/2023
15:31
TCBPHAM MY HANH VIETNAMUH2B1Z132U128M SBC2023 FT23261350060222 Ma giao dich Trace975034 Trace 975034 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+200.000
15:31
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
QRMT2B1VAXRZM1AI SBC2023- Ma GD ACSP/ PA800285 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
18/09/2023
13:29
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGQRMT2B1VAXRZM1AI SBC2023- Ma GD ACSP/ PA800285 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+20.000
13:29
+20.000
17/09/20236 giao dịch
LE NGUYEN TRI PHUONG VIETNAM - TCB
Ung ho du an sbc2023 FT23261979109426 Ma giao dich Trace521168 Trace 521168 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
17/09/2023
10:29
TCBLE NGUYEN TRI PHUONG VIETNAMUng ho du an sbc2023 FT23261979109426 Ma giao dich Trace521168 Trace 521168 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+200.000
10:29
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4234929396.044031.Chuc du an thanh cong.CT tu 0271001xxx030 HO THI HONG HUYEN toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCKTREE tai MB- Ma NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
17/09/2023
10:24
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4234929396.044031.Chuc du an thanh cong.CT tu 0271001xxx030 HO THI HONG HUYEN toi 2103 CONG TY CO PHAN CONG NGHE BLOCKTREE tai MB- Ma NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+20.000
10:24
+20.000
NGUYEN XUAN TU - VPB
Ban Thay Tung Doc Than sdt thay Tung 034 4952645 Ma giao dich Trace269815 Trace 269815 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
17/09/2023
10:21
VPBNGUYEN XUAN TUBan Thay Tung Doc Than sdt thay Tung 034 4952645 Ma giao dich Trace269815 Trace 269815 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+100.000
10:21
+100.000
ACC 970422 - VIB
MT2B1VAXRZM1AI SBC2023 Trace 648488 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
17/09/2023
10:09
VIBACC 970422MT2B1VAXRZM1AI SBC2023 Trace 648488 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+50.000
10:09
+50.000
TA THI PHUONG HUE - OCB
Phuong Hue ung ho block tree Ma giao dich Trace951925 Trace 951925 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
17/09/2023
10:05
OCBTA THI PHUONG HUEPhuong Hue ung ho block tree Ma giao dich Trace951925 Trace 951925 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+50.000
10:05
+50.000
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
MT2B1VAXRZM1AI SBC2023 Ma giao dich Trace345216 Trace 345216 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
17/09/2023
09:58
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKMT2B1VAXRZM1AI SBC2023 Ma giao dich Trace345216 Trace 345216 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+50.000
09:58
+50.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2103 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do BlockTree điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas