BlockTree
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 45
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 16/06/2024 02:33
Số dư tài khoản
51.968.068 VND
Thu trong tuần
+40.510.000 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
9 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
15/06/20243 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
15/06/2024
23:54
MBBANKTra lai tien gui
+1.318
23:54
+1.318
CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN
60613636443 0785166xxx Ung ho chien dich trong rung BlockTree Ma giao dich Trace453465 Trace 453465 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
15/06/2024
22:54
CONG TY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN60613636443 0785166xxx Ung ho chien dich trong rung BlockTree Ma giao dich Trace453465 Trace 453465 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+10.000
22:54
+10.000
NGUYEN HOAI ANH - MB
ung ho trong rung NG CHUYEN:CUSTOMER
15/06/2024
13:03
MBNGUYEN HOAI ANHung ho trong rung NG CHUYEN:CUSTOMER
+500.000
13:03
+500.000
12/06/20241 giao dịch
NGUYEN HOAI ANH - MB
ung ho chien dich trong rung BlockTree NG CHUYEN:CUSTOMER
12/06/2024
14:00
MBNGUYEN HOAI ANHung ho chien dich trong rung BlockTree NG CHUYEN:CUSTOMER
+40.000.000
14:00
+40.000.000
19/05/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
19/05/2024
01:03
MBBANKTra lai tien gui
+898
01:03
+898
24/04/20242 giao dịch
HO NGOC DIEM - MB
Chuyen tra tien do khach chuyen nham vo tk thien nguyen. NG CHUYEN:CUSTOMER
24/04/2024
14:35
MBHO NGOC DIEMChuyen tra tien do khach chuyen nham vo tk thien nguyen. NG CHUYEN:CUSTOMER
-7.705.000
14:35
-7.705.000
HO NGOC DIEM - MB
HO NGOC DIEM toi chuyen nham tien 7tr7 cho toi xin tra lai lien lac voi toi sdt 0772616xxx NG CHUYEN:CUSTOMER
24/04/2024
12:22
MBHO NGOC DIEMHO NGOC DIEM toi chuyen nham tien 7tr7 cho toi xin tra lai lien lac voi toi sdt 0772616xxx NG CHUYEN:CUSTOMER
+5.000
12:22
+5.000
23/04/20242 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
T-411401108837 NG CHUYEN:CUSTOMER 411401108837
23/04/2024
21:53
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGT-411401108837 NG CHUYEN:CUSTOMER 411401108837
+7.700.000
21:53
+7.700.000
HOANG THI NGUYET
HOANG THI NGUYET Chuyen tienMa giao dich/ Trace734603 Trace 734603 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
23/04/2024
15:45
HOANG THI NGUYETHOANG THI NGUYET Chuyen tienMa giao dich/ Trace734603 Trace 734603 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+240.000
15:45
+240.000
21/04/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
21/04/2024
01:50
MBBANKTra lai tien gui
+1.076
01:50
+1.076
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2103 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do BlockTree điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas