BlockTree
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 41
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 17/02/2024 23:15
Số dư tài khoản
23.912.712 VND
Thu trong tuần
0 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
5 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
17/02/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
17/02/2024
23:01
MBBANKTra lai tien gui
+1.834
23:01
+1.834
21/01/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
21/01/2024
00:21
MBBANKTra lai tien gui
+2.283
00:21
+2.283
18/12/20231 giao dịch
LE THI THANH QUYNH
LE THI THANH QUYNH Chuyen tien Ma giao dich Trace706836 Trace 70683 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
18/12/2023
18:26
LE THI THANH QUYNHLE THI THANH QUYNH Chuyen tien Ma giao dich Trace706836 Trace 70683 NG CHUYEN:CUSTOMER 2103
+3.500.000
18:26
+3.500.000
16/12/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
16/12/2023
23:19
MBBANKTra lai tien gui
+1.524
23:19
+1.524
09/12/20231 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
UH2E1H3AS4544C FORESTERS NG CHUYEN:CUSTOMER
09/12/2023
17:47
MBỦNG HỘ ẨN DANHUH2E1H3AS4544C FORESTERS NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
17:47
+10.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 2103 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do BlockTree điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas