GIEO MẦM THIỆN LÀNH
  • 324
    Người theo dõi
  • 156
    Lượt yêu thích
  • 4.765
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 26/09/2023 18:00
Số dư tài khoản
9.833.706 VND
Thu trong tuần
+3.010.000 VND
Chi trong tuần
-6.500.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
18 giao dịch thu, 2 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
26/09/20235 giao dịch
PHAM THI QUYNH HOA - MB
Hoa Pham dong gop tang com bnh tai vien k3 NG CHUYEN:CUSTOMER
26/09/2023
17:45
MBPHAM THI QUYNH HOAHoa Pham dong gop tang com bnh tai vien k3 NG CHUYEN:CUSTOMER
+500.000
17:45
+500.000
LUU THI DAN VIETNAM - TCB
Em Dan uh FT23269866370888 Ma giao dich Trace530143 Trace 530143 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
26/09/2023
11:09
TCBLUU THI DAN VIETNAMEm Dan uh FT23269866370888 Ma giao dich Trace530143 Trace 530143 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
11:09
+100.000
VI THI THANH HUE
VI THI THANH HUE UH nau com tu thien Ma giao dich Trace756299 Trace 756299 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
26/09/2023
11:01
VI THI THANH HUEVI THI THANH HUE UH nau com tu thien Ma giao dich Trace756299 Trace 756299 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+300.000
11:01
+300.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
TA THI THU HUONG Chuyen tien- Ma GD ACSP/ nf373404 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
26/09/2023
10:05
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGTA THI THU HUONG Chuyen tien- Ma GD ACSP/ nf373404 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
10:05
+100.000
NGUYEN ANH THU - VCB
MBVCB.4291465586.NGUYEN ANH THUCHUYEN TIEN.
26/09/2023
08:25
VCBNGUYEN ANH THUMBVCB.4291465586.NGUYEN ANH THUCHUYEN TIEN.
+100.000
08:25
+100.000
25/09/20236 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
NGUYEN THI GAM Chuyen tien- Ma GD ACSP/ kx946823 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
25/09/2023
22:07
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGNGUYEN THI GAM Chuyen tien- Ma GD ACSP/ kx946823 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+200.000
22:07
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
TA HUY BINH ung ho com tu thien- Ma GD ACSP/ ic886893 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
25/09/2023
21:13
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGTA HUY BINH ung ho com tu thien- Ma GD ACSP/ ic886893 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+500.000
21:13
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
BUI NGO NHU NGOC chuyen tien gop phan ho tro benh nhan k3- Ma GD ACSP/ UH847359 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
25/09/2023
20:43
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGBUI NGO NHU NGOC chuyen tien gop phan ho tro benh nhan k3- Ma GD ACSP/ UH847359 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
20:43
+100.000
NGUYEN HOANG THAO HIEN - MB
Cho e gop mot chut vs nhe NG CHUYEN:CUSTOMER
25/09/2023
20:22
MBNGUYEN HOANG THAO HIENCho e gop mot chut vs nhe NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
20:22
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
C Phung Huong ck- Ma GD ACSP/ eG812237 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
25/09/2023
20:19
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGC Phung Huong ck- Ma GD ACSP/ eG812237 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
20:19
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Anh Nhi ck- Ma GD ACSP/ Wj807486 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
25/09/2023
20:16
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGAnh Nhi ck- Ma GD ACSP/ Wj807486 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+310.000
20:16
+310.000
24/09/20231 giao dịch
MAI LY - VPB
MAI LY ung ho com tu thien Ma giao dich Trace208184 Trace 208184 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
24/09/2023
21:11
VPBMAI LYMAI LY ung ho com tu thien Ma giao dich Trace208184 Trace 208184 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+200.000
21:11
+200.000
21/09/20233 giao dịch
MARITIME BANK 88 LANG HA - MSB
Tinh Anh Tuyen UH phat com Ma giao dich Trace140354 Trace 140354 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
21/09/2023
16:58
MSBMARITIME BANK 88 LANG HATinh Anh Tuyen UH phat com Ma giao dich Trace140354 Trace 140354 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+300.000
16:58
+300.000
xxxxxxxxxxx0900 - HDB
Thanh toan QR 239s com ngay 209 phat vien k3 Ma giao dich/ Trace 076594 NG CHUYEN:CUSTOMER -999990388190900
21/09/2023
10:34
HDBxxxxxxxxxxx0900Thanh toan QR 239s com ngay 209 phat vien k3 Ma giao dich/ Trace 076594 NG CHUYEN:CUSTOMER -999990388190900
-6.500.000
10:34
-6.500.000
TRAN THI HONG LAM - MB
TRAN THI HONG LAM chuyen khoan ung ho bep com NG CHUYEN:CUSTOMER
21/09/2023
08:23
MBTRAN THI HONG LAMTRAN THI HONG LAM chuyen khoan ung ho bep com NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
08:23
+100.000
20/09/20231 giao dịch
PHAM DUC KIEN - MB
Uh quy phat com NG CHUYEN:CUSTOMER
20/09/2023
16:19
MBPHAM DUC KIENUh quy phat com NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
16:19
+200.000
19/09/20231 giao dịch
VO KIEU OANH VO KIEU OANH - HDB
khach hanh Gieo Mam Chay uh suat com vien K Ma giao dich Trace504063 Trace 504063 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
19/09/2023
18:01
HDBVO KIEU OANH VO KIEU OANHkhach hanh Gieo Mam Chay uh suat com vien K Ma giao dich Trace504063 Trace 504063 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+1.160.000
18:01
+1.160.000
18/09/20232 giao dịch
NGUYEN THI THU UYEN - VPB
Ung ho phat com chay benh vien K Ma giao dich Trace973535 Trace 973535 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
18/09/2023
20:57
VPBNGUYEN THI THU UYENUng ho phat com chay benh vien K Ma giao dich Trace973535 Trace 973535 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
20:57
+100.000
VO KIEU OANH - VPB
Ngay 159 1MTQ CDXD chua Tieng gui vao tk VPBank Ma giao dich Trace292567 Trace 292567 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
18/09/2023
11:21
VPBVO KIEU OANHNgay 159 1MTQ CDXD chua Tieng gui vao tk VPBank Ma giao dich Trace292567 Trace 292567 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+300.000
11:21
+300.000
17/09/20231 giao dịch
NGUYEN THI HOAN - MB
Gieo Mam Thien Lanh ket noi quy PT thap phuong cong duc xay dung chua TiengVinh Phuc NG CHUYEN:CUSTOMER
17/09/2023
15:16
MBNGUYEN THI HOANGieo Mam Thien Lanh ket noi quy PT thap phuong cong duc xay dung chua TiengVinh Phuc NG CHUYEN:CUSTOMER
-36.000.000
15:16
-36.000.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 4189 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do GIEO MẦM THIỆN LÀNH điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas