GIEO MẦM THIỆN LÀNH
  • 228
    Người theo dõi
  • 155
    Lượt yêu thích
  • 3.649
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 07/06/2023 13:45
Số dư tài khoản
5.111.894 VND
Thu trong tuần
+34.920.503 VND
Chi trong tuần
-105.000.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
07/06/20232 giao dịch
CAO HOANG YEN - MB
UH281CXX1E71YA CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
07/06/2023
13:41
MBCAO HOANG YENUH281CXX1E71YA CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
+20.000
13:41
+20.000
LE BA HOANG PHUC - MB
UH281CXK55Y1LX CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
07/06/2023
13:33
MBLE BA HOANG PHUCUH281CXK55Y1LX CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
+20.000
13:33
+20.000
06/06/20234 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH
UH281BNWGFN1H1 CHUATIENGT4 Trace 691145 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
06/06/2023
22:14
ỦNG HỘ ẨN DANHUH281BNWGFN1H1 CHUATIENGT4 Trace 691145 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+5.000
22:14
+5.000
VO NGOC TRAN VIETNAM - TCB
UH281BPUNHU3B6 CHUATIENGT4 FT23158029255495 Trace 417297 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
06/06/2023
22:04
TCBVO NGOC TRAN VIETNAMUH281BPUNHU3B6 CHUATIENGT4 FT23158029255495 Trace 417297 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+500.000
22:04
+500.000
TANG THI PHUONG
UH281B8WCDX5Y2 CHUATIENGT4 Trace 589944 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
06/06/2023
16:09
TANG THI PHUONGUH281B8WCDX5Y2 CHUATIENGT4 Trace 589944 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+10.000
16:09
+10.000
LUU VAN TU - VIETINBANK
QR UH281B521HA4G8 CHUATIENGT4 Trace 541610 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
06/06/2023
14:43
VIETINBANKLUU VAN TUQR UH281B521HA4G8 CHUATIENGT4 Trace 541610 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+50.000
14:43
+50.000
05/06/20234 giao dịch
NGUYEN THI PHUONG CHI - MB
UH2819RWJIX2W6 CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
05/06/2023
21:35
MBNGUYEN THI PHUONG CHIUH2819RWJIX2W6 CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
+20.000
21:35
+20.000
LE HOANG DUY - MB
LE HOANG Duy cung duong cot da chua Tieng NG CHUYEN:CUSTOMER
05/06/2023
15:29
MBLE HOANG DUYLE HOANG Duy cung duong cot da chua Tieng NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
15:29
+100.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
UH281955EE92IU CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
05/06/2023
13:30
MBỦNG HỘ ẨN DANHUH281955EE92IU CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
+20.000
13:30
+20.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
Thanh toan QR-UH28194DFPG3FQ CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
05/06/2023
13:13
MBỦNG HỘ ẨN DANHThanh toan QR-UH28194DFPG3FQ CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
+500.000
13:13
+500.000
04/06/202310 giao dịch
VU MANH TUAN - MB
UH2817ZPPS552H CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
04/06/2023
23:14
MBVU MANH TUANUH2817ZPPS552H CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
23:14
+100.000
NGUYEN THI HUYEN NHI - MB
UH2817QC6LM4KN CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
04/06/2023
19:45
MBNGUYEN THI HUYEN NHIUH2817QC6LM4KN CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
+500.000
19:45
+500.000
NGUYEN THI LOI - MB
UH2817Q3TRU4LF CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
04/06/2023
19:40
MBNGUYEN THI LOIUH2817Q3TRU4LF CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
19:40
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
cung duong cot da
04/06/2023
19:25
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGcung duong cot da
+50.000
19:25
+50.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
VU HAI YEN chuyen tien- Ma GD ACSP/ Av151176 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
04/06/2023
15:44
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGVU HAI YEN chuyen tien- Ma GD ACSP/ Av151176 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+1.000.000
15:44
+1.000.000
NGUYEN BA LINH - VPB
UH281759D3T5WV CHUATIENGT4 Trace 412666 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
04/06/2023
12:20
VPBNGUYEN BA LINHUH281759D3T5WV CHUATIENGT4 Trace 412666 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+50.000
12:20
+50.000
NGUYEN THAO NGAN - MB
MB28174ALEU594 CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
04/06/2023
11:56
MBNGUYEN THAO NGANMB28174ALEU594 CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
11:56
+50.000
NGUYEN THI HOAN - MB
Nhom Gieo Mam FB Tong Thanh Huyen ket noi quy PT cong duc cot da chua Tieng NG CHUYEN:CUSTOMER
04/06/2023
11:13
MBNGUYEN THI HOANNhom Gieo Mam FB Tong Thanh Huyen ket noi quy PT cong duc cot da chua Tieng NG CHUYEN:CUSTOMER
-105.000.000
11:13
-105.000.000
NGUYEN THI YEN - MB
NGUYEN THI YEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
04/06/2023
10:20
MBNGUYEN THI YENNGUYEN THI YEN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
10:20
+200.000
NGUYEN VAN THANG - MB
UH2818I3WH22H6 CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
04/06/2023
05:43
MBNGUYEN VAN THANGUH2818I3WH22H6 CHUATIENGT4 NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
05:43
+50.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 4189 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do GIEO MẦM THIỆN LÀNH điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas