GIEO MẦM THIỆN LÀNH
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 382
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 28/05/2024 23:45
Số dư tài khoản
21.707.950 VND
Thu trong tuần
+19.407.118 VND
Chi trong tuần
-15.200.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
28/05/202420 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6116497174.159572.DAO THUY LINH chuyen tien.CT tu 0451000xxx148 DAO THUY LINH toi 4189 VO KIEU OANH tai MB- Ma GD ACSP/ ui159572 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
23:36
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6116497174.159572.DAO THUY LINH chuyen tien.CT tu 0451000xxx148 DAO THUY LINH toi 4189 VO KIEU OANH tai MB- Ma GD ACSP/ ui159572 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+200.000
23:36
+200.000
NGUYEN THI THANH HOA - SEAB
chi gui may suat com nhe Ma giao dich Trace794915 Trace 794915 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
23:26
SEABNGUYEN THI THANH HOAchi gui may suat com nhe Ma giao dich Trace794915 Trace 794915 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
23:26
+100.000
HOANG THI MAI ANH - TPB
HOANG THI MAI ANH ung ho suat com phat vien K3 Tan Trieu Ma giao dich Trace315091 Trace 315091 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
23:05
TPBHOANG THI MAI ANHHOANG THI MAI ANH ung ho suat com phat vien K3 Tan Trieu Ma giao dich Trace315091 Trace 315091 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
23:05
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
NGUYEN NGOC ANH chuyen tien- Ma GD ACSP/ dR315578 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
23:00
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGNGUYEN NGOC ANH chuyen tien- Ma GD ACSP/ dR315578 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+500.000
23:00
+500.000
NGUYEN BICH NGOC VIETNAM - NASB
NGUYEN BICH NGOC UNG HO COM TU THIEN Ma giao dich Trace281524 Trace 281524 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
22:56
NASBNGUYEN BICH NGOC VIETNAMNGUYEN BICH NGOC UNG HO COM TU THIEN Ma giao dich Trace281524 Trace 281524 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+200.000
22:56
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6116324584.059376.Chia se cung be Yen.CT tu 0141000xxx968 NGUYEN HOANG THAO HIEN toi 4189 VO KIEU OANH tai MB- Ma GD ACSP/ vo059376 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
22:46
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6116324584.059376.Chia se cung be Yen.CT tu 0141000xxx968 NGUYEN HOANG THAO HIEN toi 4189 VO KIEU OANH tai MB- Ma GD ACSP/ vo059376 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
22:46
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6116323987.058038.Uh nau com tu thien.CT tu 0141000xxx968 NGUYEN HOANG THAO HIEN toi 4189 VO KIEU OANH tai MB- Ma GD ACSP/ lz058038 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
22:45
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6116323987.058038.Uh nau com tu thien.CT tu 0141000xxx968 NGUYEN HOANG THAO HIEN toi 4189 VO KIEU OANH tai MB- Ma GD ACSP/ lz058038 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
22:45
+100.000
NGUYEN TO UYEN VIETNAM - TCB
NGUYEN TO UYEN chuyen gop phat com vien K FT24150834952070 Ma giao dich Trace760611 Trace 760611 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
22:33
TCBNGUYEN TO UYEN VIETNAMNGUYEN TO UYEN chuyen gop phat com vien K FT24150834952070 Ma giao dich Trace760611 Trace 760611 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
22:33
+100.000
QUAN THI CHUYEN VIETNAM - TCB
Bin vu ck ung ho suat an vien K FT24150988771480 Ma giao dich Trace736978 Trace 736978 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
22:23
TCBQUAN THI CHUYEN VIETNAMBin vu ck ung ho suat an vien K FT24150988771480 Ma giao dich Trace736978 Trace 736978 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
22:23
+100.000
NGUYEN THI THANH
gia dinh thanh thien uh phat com vien K Ma giao dich Trace965472 Trace 965472 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
22:04
NGUYEN THI THANHgia dinh thanh thien uh phat com vien K Ma giao dich Trace965472 Trace 965472 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
22:04
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
VU THI TUYET chuyen tien- Ma GD ACSP/ 6m244327 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
22:02
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGVU THI TUYET chuyen tien- Ma GD ACSP/ 6m244327 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
22:02
+100.000
VU HONG HANH VIETNAM - TCB
Ung ho com phat vien FT24150204968932 Ma giao dich Trace659949 Trace 659949 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
21:52
TCBVU HONG HANH VIETNAMUng ho com phat vien FT24150204968932 Ma giao dich Trace659949 Trace 659949 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
21:52
+100.000
NGUYEN THI YEN - MB
Uh lam com tu thienk3 NG CHUYEN:CUSTOMER
28/05/2024
21:51
MBNGUYEN THI YENUh lam com tu thienk3 NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
21:51
+100.000
NGUYEN THI LOAN - MB
C Loan ung ho bep nau com tu thien NG CHUYEN:CUSTOMER
28/05/2024
21:45
MBNGUYEN THI LOANC Loan ung ho bep nau com tu thien NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
21:45
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6116011173.842300.TRAN DINH QUANG HUY chuyen tien lam com tu thien K3 .CT tu 1016247769 TRAN DINH QUANG HUY toi 4189 VO KIEU OANH tai NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
21:40
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6116011173.842300.TRAN DINH QUANG HUY chuyen tien lam com tu thien K3 .CT tu 1016247769 TRAN DINH QUANG HUY toi 4189 VO KIEU OANH tai NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
21:40
+100.000
ACC 970422 - VIB
Ung ho quy com bv k3 Ma giao dich Trace772591 Trace 772591 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
21:35
VIBACC 970422Ung ho quy com bv k3 Ma giao dich Trace772591 Trace 772591 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+200.000
21:35
+200.000
HOANG THI MINH HIEN VIETNAM - TCB
Uh tra sua FT24150555043161 Ma giao dich Trace596404 Trace 596404 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
21:31
TCBHOANG THI MINH HIEN VIETNAMUh tra sua FT24150555043161 Ma giao dich Trace596404 Trace 596404 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+200.000
21:31
+200.000
LE THI DINH VIETNAM - TCB
2 coc tra sua co oanh nhe FT24150291848624 Ma giao dich Trace579050 Trace 579050 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
21:26
TCBLE THI DINH VIETNAM2 coc tra sua co oanh nhe FT24150291848624 Ma giao dich Trace579050 Trace 579050 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
21:26
+100.000
TRAN HONG NHUNG VIETNAM - TCB
TRAN HONG NHUNG chuyen FT24150522273938 Ma giao dich Trace570016 Trace 570016 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
28/05/2024
21:23
TCBTRAN HONG NHUNG VIETNAMTRAN HONG NHUNG chuyen FT24150522273938 Ma giao dich Trace570016 Trace 570016 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+50.000
21:23
+50.000
DO THI MEN - MB
C Linh ck uh tra sua NG CHUYEN:CUSTOMER
28/05/2024
21:17
MBDO THI MENC Linh ck uh tra sua NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
21:17
+200.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 4189 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do GIEO MẦM THIỆN LÀNH điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas