GIEO MẦM THIỆN LÀNH
  • 58
    Người theo dõi
  • 146
    Lượt yêu thích
  • 2.290
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 07/12/2022 23:20
Số dư tài khoản
48.410.700 VND
Thu trong tuần
+44.414.008 VND
Chi trong tuần
-45.100.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
13 giao dịch thu, 7 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
07/12/20221 giao dịch
LE TAT VU VIETNAM - TCB
Vu chuyen FT22341520376510 Trace 047494 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
07/12/2022
13:29
TCBLE TAT VU VIETNAMVu chuyen FT22341520376510 Trace 047494 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+5.500.000
13:29
+5.500.000
06/12/20226 giao dịch
xxxxxxxxxx0016 - TCB
VO KIEU OANH chuyen khoan tien uh ung tien mat cho be Anh va phat th cung duong chua Phuc linhMa giao dich/ Trace 299131 NG CHUYEN:CUSTOMER -19035386970016
06/12/2022
20:46
TCBxxxxxxxxxx0016VO KIEU OANH chuyen khoan tien uh ung tien mat cho be Anh va phat th cung duong chua Phuc linhMa giao dich/ Trace 299131 NG CHUYEN:CUSTOMER -19035386970016
-4.000.000
20:46
-4.000.000
xxxxxxxx0618 - VIETINBANK
VO KIEU OANH chuyen khoan 15q phat thuMa giao dich/ Trace 761410 NG CHUYEN:CUSTOMER -103871430618
06/12/2022
20:44
VIETINBANKxxxxxxxx0618VO KIEU OANH chuyen khoan 15q phat thuMa giao dich/ Trace 761410 NG CHUYEN:CUSTOMER -103871430618
-900.000
20:44
-900.000
xxxxxxxxx8396 - VBA
Gia dinh chi Han cd phong sinhMa giao dich/ Trace 724000 NG CHUYEN:CUSTOMER -2801205178396
06/12/2022
17:18
VBAxxxxxxxxx8396Gia dinh chi Han cd phong sinhMa giao dich/ Trace 724000 NG CHUYEN:CUSTOMER -2801205178396
-200.000
17:18
-200.000
LE THI HAI YEN VIETNAM - TCB
Yen fbTamMinhAnh0981541xxx gieomamthienlanh knMTQ uhgiadinhaTuong thanhsonphutho FT22340832980425 Trace 353339 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
06/12/2022
15:50
TCBLE THI HAI YEN VIETNAMYen fbTamMinhAnh0981541xxx gieomamthienlanh knMTQ uhgiadinhaTuong thanhsonphutho FT22340832980425 Trace 353339 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+7.215.000
15:50
+7.215.000
xxxxxxxx0155 - STB
VO KIEU OANH dat coc Phat Thu Ma giao dich/ Trace 834044 NG CHUYEN:CUSTOMER -0200270xxx55
06/12/2022
14:17
STBxxxxxxxx0155VO KIEU OANH dat coc Phat Thu Ma giao dich/ Trace 834044 NG CHUYEN:CUSTOMER -0200270xxx55
-10.000.000
14:17
-10.000.000
NGUYEN THI HAN - VIETINBANK
NGUYEN THI HAN chuyen tien phong sinh Trace 161667 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
06/12/2022
09:34
VIETINBANKNGUYEN THI HANNGUYEN THI HAN chuyen tien phong sinh Trace 161667 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+200.000
09:34
+200.000
05/12/20222 giao dịch
xxxxxxxxx8396 - VBA
Con Nguyen Thao Chi cd phong sinh thang 11alMa giao dich/ Trace 205101 NG CHUYEN:CUSTOMER -2801205178396
05/12/2022
19:51
VBAxxxxxxxxx8396Con Nguyen Thao Chi cd phong sinh thang 11alMa giao dich/ Trace 205101 NG CHUYEN:CUSTOMER -2801205178396
-100.000
19:51
-100.000
NGUYEN THI HAN - VIETINBANK
NGUYEN THAO CHI Trace 212309 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
05/12/2022
19:47
VIETINBANKNGUYEN THI HANNGUYEN THAO CHI Trace 212309 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
19:47
+100.000
03/12/20224 giao dịch
NGUYEN HOAI NAM - MB
Nhom Gieo Mam trich quy Ung ho Ha Giang
03/12/2022
21:39
MBNGUYEN HOAI NAMNhom Gieo Mam trich quy Ung ho Ha Giang
-1.000.000
21:39
-1.000.000
TRAN THI VAN - VPB
Nam Mo Quan The Am Bo Tat Ca si yen tatoo va manh thuong quan ung ho Trace 357547 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
03/12/2022
11:30
VPBTRAN THI VANNam Mo Quan The Am Bo Tat Ca si yen tatoo va manh thuong quan ung ho Trace 357547 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+6.534.000
11:30
+6.534.000
xxxxx9495 - NAMABANK
Nhom Gieo Mam CLB Quang Ha cung cac FB Tran Van Hang Nguyen ket noi uh be AnhMa giao dich/ Trace 523259 NG CHUYEN:CUSTOMER -369179495
03/12/2022
09:29
NAMABANKxxxxx9495Nhom Gieo Mam CLB Quang Ha cung cac FB Tran Van Hang Nguyen ket noi uh be AnhMa giao dich/ Trace 523259 NG CHUYEN:CUSTOMER -369179495
-28.900.000
09:29
-28.900.000
NGUYEN THI HANG
NGUYEN THI HANG Chuyen tien Trace 893652 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
03/12/2022
08:22
NGUYEN THI HANGNGUYEN THI HANG Chuyen tien Trace 893652 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+1.550.000
08:22
+1.550.000
02/12/20227 giao dịch
HOANG THI NHU TRANG - VIETINBANK
HOANG THI NHU TRANG Uh be Anh Trace 160696 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
02/12/2022
22:25
VIETINBANKHOANG THI NHU TRANGHOANG THI NHU TRANG Uh be Anh Trace 160696 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
22:25
+100.000
NGUYEN THI MY - VIETINBANK
Duong UH be Anh mong be mau khoe Trace 215711 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
02/12/2022
22:16
VIETINBANKNGUYEN THI MYDuong UH be Anh mong be mau khoe Trace 215711 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+200.000
22:16
+200.000
NGUYEN THI HAI VIETNAM - TCB
Co Hai ung ho be Anh FT22337615003580 Trace 104430 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
02/12/2022
22:13
TCBNGUYEN THI HAI VIETNAMCo Hai ung ho be Anh FT22337615003580 Trace 104430 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
22:13
+100.000
DOAN ANH THU - SHBVN
DOAN ANH THU UNG HO BE ANH NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
02/12/2022
21:48
SHBVNDOAN ANH THUDOAN ANH THU UNG HO BE ANH NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
21:48
+100.000
PHAM THI KIM CHAU VIETNAM - TCB
Ung ho be Anh FT22337287245074 Trace 036702 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
02/12/2022
21:27
TCBPHAM THI KIM CHAU VIETNAMUng ho be Anh FT22337287245074 Trace 036702 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+200.000
21:27
+200.000
xxxxx3073 - VIB
ung ho be Anh NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
02/12/2022
20:25
VIBxxxxx3073ung ho be Anh NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
20:25
+100.000
NGUYEN VAN QUYNH - MB
Dien Thoai Quynh Luong
02/12/2022
19:59
MBNGUYEN VAN QUYNHDien Thoai Quynh Luong
+200.000
19:59
+200.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 4189 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do GIEO MẦM THIỆN LÀNH điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas