GIEO MẦM THIỆN LÀNH
  • 83
    Người theo dõi
  • 147
    Lượt yêu thích
  • 2.543
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 23/01/2023 22:15
Số dư tài khoản
43.256.292 VND
Thu trong tuần
+2.300.000 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
23/01/20232 giao dịch
DANG PHUONG HA - MB
DANG PHUONG HA gop chut cua mon long thanh cung duong tam bao a NG CHUYEN:CUSTOMER
23/01/2023
22:09
MBDANG PHUONG HADANG PHUONG HA gop chut cua mon long thanh cung duong tam bao a NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
22:09
+50.000
ACC 970422 - VIB
LE THI HA MY chuyen tien toi VO KIEU OANH 4189 Trace 854858 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
23/01/2023
21:24
VIBACC 970422LE THI HA MY chuyen tien toi VO KIEU OANH 4189 Trace 854858 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
21:24
+100.000
22/01/20233 giao dịch
HOANG THI HOAN - MB
c li xi cho dua con tinh than cua e nam mois nhieu thanh cong moi e nhe NG CHUYEN:CUSTOMER
22/01/2023
23:10
MBHOANG THI HOANc li xi cho dua con tinh than cua e nam mois nhieu thanh cong moi e nhe NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
23:10
+100.000
TRAN THI MY NGOC - MB
Con Nguyen Yen Nhi gop chut tien mung tuoi cua con cung duong Duc Phat NG CHUYEN:CUSTOMER
22/01/2023
22:19
MBTRAN THI MY NGOCCon Nguyen Yen Nhi gop chut tien mung tuoi cua con cung duong Duc Phat NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
22:19
+50.000
LE THI LY - STB
Le thi ly dang hoa cung phat Trace 568598 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
22/01/2023
09:08
STBLE THI LYLe thi ly dang hoa cung phat Trace 568598 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+2.000.000
09:08
+2.000.000
21/01/20232 giao dịch
NGUYEN VAN NGOC - VCB
MBVCB 3018325348 094477 NGUYEN VAN NGOC chuyen tien
21/01/2023
11:24
VCBNGUYEN VAN NGOCMBVCB 3018325348 094477 NGUYEN VAN NGOC chuyen tien
+4.430.000
11:24
+4.430.000
MBBANK
Tra lai tien gui
21/01/2023
00:43
MBBANKTra lai tien gui
+29.475
00:43
+29.475
20/01/20231 giao dịch
xxxxxxxxx9978 - VCB
VO KIEU OANH chuyen khoan tien hoa lyMa giao dich/ Trace 315464 NG CHUYEN:CUSTOMER -0361000xxx978
20/01/2023
07:33
VCBxxxxxxxxx9978VO KIEU OANH chuyen khoan tien hoa lyMa giao dich/ Trace 315464 NG CHUYEN:CUSTOMER -0361000xxx978
-2.800.000
07:33
-2.800.000
19/01/20233 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH - VPB
UH2322GD7DA1LV TET 2023 Trace 686560 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
19/01/2023
22:25
VPBỦNG HỘ ẨN DANHUH2322GD7DA1LV TET 2023 Trace 686560 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+50.000
22:25
+50.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - VCCB
UH2321KLT1K5YK TET 2023 Trace 700595 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
19/01/2023
11:23
VCCBỦNG HỘ ẨN DANHUH2321KLT1K5YK TET 2023 Trace 700595 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+10.000
11:23
+10.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
UH2321K4DIL3T4 TET 2023 NG CHUYEN:CUSTOMER
19/01/2023
11:11
MBỦNG HỘ ẨN DANHUH2321K4DIL3T4 TET 2023 NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
11:11
+10.000
18/01/20232 giao dịch
NGUYEN THI YEN PHUONG - MB
Sua mai nha cu Quan. Chuc cu that nhieu suc khoe a NG CHUYEN:CUSTOMER
18/01/2023
22:07
MBNGUYEN THI YEN PHUONGSua mai nha cu Quan. Chuc cu that nhieu suc khoe a NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
22:07
+100.000
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
UH231YLBFNZ1KZ TET 2023 NG CHUYEN:CUSTOMER
18/01/2023
10:23
MBỦNG HỘ ẨN DANHUH231YLBFNZ1KZ TET 2023 NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
10:23
+10.000
17/01/20234 giao dịch
LE THI HUONG LINH - VCB
MBVCB 2995797967 038876 LE THI HUONG LINH chuyen tien
17/01/2023
13:48
VCBLE THI HUONG LINHMBVCB 2995797967 038876 LE THI HUONG LINH chuyen tien
+200.000
13:48
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
UH231WY6BQT62I TET 2023
17/01/2023
13:33
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGUH231WY6BQT62I TET 2023
+5.000
13:33
+5.000
THUAN LAM TUAN - VIETINBANK
UH231WULAGF6NR TET 2023 Trace 847344 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
17/01/2023
12:15
VIETINBANKTHUAN LAM TUANUH231WULAGF6NR TET 2023 Trace 847344 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+50.000
12:15
+50.000
SHBMB 77THD - SHB
cung duong hoa tet nguyen dan a di da phat Trace 216120 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
17/01/2023
11:55
SHBSHBMB 77THDcung duong hoa tet nguyen dan a di da phat Trace 216120 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
11:55
+100.000
16/01/20233 giao dịch
DINH THI HIEN - MB
Gia Han Gia Hung cung duong hoa chua Tieng NG CHUYEN:CUSTOMER
16/01/2023
07:59
MBDINH THI HIENGia Han Gia Hung cung duong hoa chua Tieng NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
07:59
+100.000
TA HUY BINH - VIETINBANK
TA HUY BINH ung ho tu thien lao cai Trace 735447 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
16/01/2023
04:35
VIETINBANKTA HUY BINHTA HUY BINH ung ho tu thien lao cai Trace 735447 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+10.000.000
04:35
+10.000.000
DO THI THUY LINH - VPB
Qp dang hoa Trace 235223 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
16/01/2023
00:32
VPBDO THI THUY LINHQp dang hoa Trace 235223 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+350.000
00:32
+350.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 4189 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do GIEO MẦM THIỆN LÀNH điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas