GIEO MẦM THIỆN LÀNH
  • 47
    Người theo dõi
  • 143
    Lượt yêu thích
  • 1.834
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 06/10/2022 13:56
Số dư tài khoản
26.160.699 VND
Thu trong tuần
+56.414.444 VND
Chi trong tuần
-51.544.444 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
17 giao dịch thu, 3 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
05/10/20225 giao dịch
NGUYEN THI MY VAN - VCB
MBVCB 2531003198 032187 NGUYEN THI MY VAN chuyen tien ung ho dong bao mien trung
05/10/2022
14:39
VCBNGUYEN THI MY VANMBVCB 2531003198 032187 NGUYEN THI MY VAN chuyen tien ung ho dong bao mien trung
+200.000
14:39
+200.000
xx89
VO KIEU OANH chuyen khoan quy PT dang hoa Ma giao dich/ Trace 907552 NG CHUYEN:CUSTOMER 247950656
05/10/2022
14:36
xx89VO KIEU OANH chuyen khoan quy PT dang hoa Ma giao dich/ Trace 907552 NG CHUYEN:CUSTOMER 247950656
+200.000
14:36
+200.000
SACOMBANK - STB
IBFT NGUYEN QUYNH ANH chuyen tien NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
05/10/2022
13:57
STBSACOMBANKIBFT NGUYEN QUYNH ANH chuyen tien NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+200.000
13:57
+200.000
NGUYEN THI HUYEN - MB
Ung ho mien trung
05/10/2022
08:32
MBNGUYEN THI HUYENUng ho mien trung
+200.000
08:32
+200.000
NGUYEN THI HONG VIETNAM - TCB
Hong Kun ket noi yeu thuong den ba con Nghe An FT22278867700671 Trace 054487 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
05/10/2022
07:54
TCBNGUYEN THI HONG VIETNAMHong Kun ket noi yeu thuong den ba con Nghe An FT22278867700671 Trace 054487 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+600.000
07:54
+600.000
04/10/20225 giao dịch
AGRIBANK
MB 4189 DuyenDieu Trace 589725 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
04/10/2022
23:55
AGRIBANKMB 4189 DuyenDieu Trace 589725 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+200.000
23:55
+200.000
DO TIEN TU DO TIEN TU
DO TIEN TU Chuyen tien Trace 009865 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
04/10/2022
21:27
DO TIEN TU DO TIEN TUDO TIEN TU Chuyen tien Trace 009865 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+300.000
21:27
+300.000
LE THI THU HUONG LE THI THU HUONG
ung ho ba con mien Trung Trace 784914 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
04/10/2022
20:29
LE THI THU HUONG LE THI THU HUONGung ho ba con mien Trung Trace 784914 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+50.000
20:29
+50.000
TRAN PHUONG ANH VIETNAM - TCB
Anh chuyen FT22277100032527 Trace 001030 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
04/10/2022
00:44
TCBTRAN PHUONG ANH VIETNAMAnh chuyen FT22277100032527 Trace 001030 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+2.000.000
00:44
+2.000.000
NGO THI HIEN - VIETINBANK
adidaphat Trace 297368 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
04/10/2022
00:42
VIETINBANKNGO THI HIENadidaphat Trace 297368 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+50.000
00:42
+50.000
03/10/202210 giao dịch
VO THI NGOC TRONG - MB
VO THI NGOC TRONG chuyen khoan tien MTQ ung ho ba con KS Nghe An
03/10/2022
23:09
MBVO THI NGOC TRONGVO THI NGOC TRONG chuyen khoan tien MTQ ung ho ba con KS Nghe An
+800.000
23:09
+800.000
xxxxx0656 - VPB
VO KIEU OANH chuyen khoan quy PT dang hoa Ma giao dich/ Trace 907552 NG CHUYEN:CUSTOMER 247950656
03/10/2022
22:33
VPBxxxxx0656VO KIEU OANH chuyen khoan quy PT dang hoa Ma giao dich/ Trace 907552 NG CHUYEN:CUSTOMER 247950656
-200.000
22:33
-200.000
UNG THI LAN PHUONG - VCB
MBVCB 2524968575 010946 UH1Z1624PFU2K8 DANG HOA CUNG PHAT
03/10/2022
22:30
VCBUNG THI LAN PHUONGMBVCB 2524968575 010946 UH1Z1624PFU2K8 DANG HOA CUNG PHAT
+200.000
22:30
+200.000
NGUYEN BICH NGOC NGUYEN BICH NGOC
Ngoc Cuong ung ho Ky Son Nghe An Trace 082861 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
03/10/2022
22:26
NGUYEN BICH NGOC NGUYEN BICH NGOCNgoc Cuong ung ho Ky Son Nghe An Trace 082861 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+500.000
22:26
+500.000
xxxxx0656 - VPB
VO KIEU OANH chuyen khoan cung duong hoaMa giao dich/ Trace 877126 NG CHUYEN:CUSTOMER 247950656
03/10/2022
22:22
VPBxxxxx0656VO KIEU OANH chuyen khoan cung duong hoaMa giao dich/ Trace 877126 NG CHUYEN:CUSTOMER 247950656
-50.000
22:22
-50.000
xxxxx0656 - VPB
VO KIEU OANH chuyen khoan cung duong hoa Ma giao dich/ Trace 350230 NG CHUYEN:CUSTOMER 247950656
03/10/2022
22:20
VPBxxxxx0656VO KIEU OANH chuyen khoan cung duong hoa Ma giao dich/ Trace 350230 NG CHUYEN:CUSTOMER 247950656
-94.444
22:20
-94.444
NGUYEN DINH MINH DAO . - ACB
ANH DAO UNG HO 031022 22 14 12 197603 Trace 197603 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
03/10/2022
22:13
ACBNGUYEN DINH MINH DAO .ANH DAO UNG HO 031022 22 14 12 197603 Trace 197603 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+300.000
22:13
+300.000
CTY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN MOMO CHI HO 247
294772710070902496980970422UH1Z161C9EL53J DANG HOA CUNG PHAT Trace 082101 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
03/10/2022
22:13
CTY CP DICH VU DI DONG TRUC TUYEN MOMO CHI HO 247294772710070902496980970422UH1Z161C9EL53J DANG HOA CUNG PHAT Trace 082101 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+50.000
22:13
+50.000
NGUYEN THI PHUONG KHANH VIETNAM - TCB
Nguyen Thi Phuong Khanh ung ho Ky Anh Nghe An FT22277143197610 Trace 910008 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
03/10/2022
22:07
TCBNGUYEN THI PHUONG KHANH VIETNAMNguyen Thi Phuong Khanh ung ho Ky Anh Nghe An FT22277143197610 Trace 910008 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+500.000
22:07
+500.000
NGUYEN THI THU NGUYEN THI THU
Nam Mo Quan The Am Bo Tat Trace 992943 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
03/10/2022
21:52
NGUYEN THI THU NGUYEN THI THUNam Mo Quan The Am Bo Tat Trace 992943 NG CHUYEN:CUSTOMER 4189
+100.000
21:52
+100.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 4189 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do GIEO MẦM THIỆN LÀNH điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas