Tổ Chức Giáo Dục Gosinga
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 7
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 29/05/2024 10:16
Số dư tài khoản
100.814.060 VND
Thu trong tuần
+9.750.000 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
16 giao dịch thu, 4 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
29/05/20241 giao dịch
NGUYEN VAN BINH - VPB
NGUYEN VAN BINH dong gop quy ho phap Ma giao dich Trace394180 Trace 394180 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
29/05/2024
10:07
VPBNGUYEN VAN BINHNGUYEN VAN BINH dong gop quy ho phap Ma giao dich Trace394180 Trace 394180 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
+7.000.000
10:07
+7.000.000
27/05/20241 giao dịch
TRAN MY DUNG - MB
Dong gop Quy Ho Phap Gosinga NG CHUYEN:CUSTOMER
27/05/2024
17:17
MBTRAN MY DUNGDong gop Quy Ho Phap Gosinga NG CHUYEN:CUSTOMER
+1.000.000
17:17
+1.000.000
25/05/20242 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6092871810.095934.bmgth xin cam on Gosinga.CT tu 1018213251 TONG THI MY HANH toi 9310 MAI THI HA tai MB- Ma GD ACSP/ tu095934 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
25/05/2024
22:31
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6092871810.095934.bmgth xin cam on Gosinga.CT tu 1018213251 TONG THI MY HANH toi 9310 MAI THI HA tai MB- Ma GD ACSP/ tu095934 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
+50.000
22:31
+50.000
MARITIME BANK 88 LANG HA - MSB
Cong ty Vitech gui phat tam Ma giao dich Trace150962 Trace 150962 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
25/05/2024
11:58
MSBMARITIME BANK 88 LANG HACong ty Vitech gui phat tam Ma giao dich Trace150962 Trace 150962 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
+1.500.000
11:58
+1.500.000
23/05/20241 giao dịch
AGRIBANK
MB 9310 Annhien75 xin dong ho phap Ma giao dich Trace832870 Trace 832870 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
23/05/2024
19:40
AGRIBANKMB 9310 Annhien75 xin dong ho phap Ma giao dich Trace832870 Trace 832870 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
+200.000
19:40
+200.000
22/05/20243 giao dịch
PHUNG VAN DANG VIETNAM - TCB
PHUNG VAN DANG 23B Dong gop Quy ho Phap FT24143970005739 Ma giao dich Trace861049 Trace 861049 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
22/05/2024
20:43
TCBPHUNG VAN DANG VIETNAMPHUNG VAN DANG 23B Dong gop Quy ho Phap FT24143970005739 Ma giao dich Trace861049 Trace 861049 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
+1.000.000
20:43
+1.000.000
LE KHANH LY
LE KHANH LY CUNG DUONG QUY HO PHAP GOSINGA Ma giao dich Trace562726 Trace 562726 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
22/05/2024
19:53
LE KHANH LYLE KHANH LY CUNG DUONG QUY HO PHAP GOSINGA Ma giao dich Trace562726 Trace 562726 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
+300.000
19:53
+300.000
xxxxxxxxxx1010 - TCB
Gosinga ck mua 200 may nghe nhac the nho 4GMa giao dich/ Trace 687564 NG CHUYEN:CUSTOMER -19035015991010
22/05/2024
17:27
TCBxxxxxxxxxx1010Gosinga ck mua 200 may nghe nhac the nho 4GMa giao dich/ Trace 687564 NG CHUYEN:CUSTOMER -19035015991010
-29.190.000
17:27
-29.190.000
20/05/20243 giao dịch
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT quy ho phap Ma giao dich Trace985416 Trace 985416 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
20/05/2024
17:44
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT quy ho phap Ma giao dich Trace985416 Trace 985416 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
+200.000
17:44
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6047391605.231513.HOANG VAN DUNG ung ho quy ho phap.CT tu 0011000xxx949 HOANG VAN DUNG toi 9310 MAI THI HA tai MB- Ma GD ACSP/ cd23151 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
20/05/2024
12:20
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6047391605.231513.HOANG VAN DUNG ung ho quy ho phap.CT tu 0011000xxx949 HOANG VAN DUNG toi 9310 MAI THI HA tai MB- Ma GD ACSP/ cd23151 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
+500.000
12:20
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6044495004.462038.con xin cam on Gosinga.CT tu 1018213251 TONG THI MY HANH toi 9310 MAI THI HA tai MB- Ma GD ACSP/ fo462038 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
20/05/2024
02:07
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6044495004.462038.con xin cam on Gosinga.CT tu 1018213251 TONG THI MY HANH toi 9310 MAI THI HA tai MB- Ma GD ACSP/ fo462038 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
+50.000
02:07
+50.000
19/05/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
19/05/2024
00:44
MBBANKTra lai tien gui
+1.318
00:44
+1.318
18/05/20243 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Ck mua 3 tai nghe cho Bo Dam lien lac to chuc su kien- Ma GD ACSP/ Q1147504 NG CHUYEN:MAI THI HA 0041000xxx769
18/05/2024
22:25
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGCk mua 3 tai nghe cho Bo Dam lien lac to chuc su kien- Ma GD ACSP/ Q1147504 NG CHUYEN:MAI THI HA 0041000xxx769
-1.500.000
22:25
-1.500.000
NGUYEN THI DUNG - MB
Mua dau chuyen USB tu may quay sang laptop NG CHUYEN:CUSTOMER
18/05/2024
22:23
MBNGUYEN THI DUNGMua dau chuyen USB tu may quay sang laptop NG CHUYEN:CUSTOMER
-475.000
22:23
-475.000
xxxxxx1564 - VPB
Thanh toan QR KB80834 mua khoa hoc edit video chuyen nghiepMa giao dich/ Trace 675617 NG CHUYEN:CUSTOMER -0813521xxx
18/05/2024
18:59
VPBxxxxxx1564Thanh toan QR KB80834 mua khoa hoc edit video chuyen nghiepMa giao dich/ Trace 675617 NG CHUYEN:CUSTOMER -0813521xxx
-997.000
18:59
-997.000
17/05/20245 giao dịch
NGUYEN THI LY - MB
MINH LY ung ho quy ho phap NG CHUYEN:CUSTOMER
17/05/2024
22:16
MBNGUYEN THI LYMINH LY ung ho quy ho phap NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
22:16
+200.000
NGUYEN MAU MANH VIETNAM - TCB
Con xin dong hanh quy ho Phap FT24138524491053 Ma giao dich Trace261733 Trace 261733 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
17/05/2024
19:47
TCBNGUYEN MAU MANH VIETNAMCon xin dong hanh quy ho Phap FT24138524491053 Ma giao dich Trace261733 Trace 261733 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
+1.000.000
19:47
+1.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6027415653.448312.Ba Phuong Duyen Loan ck.CT tu 0201000xxx853 NGUYEN THI THUY HA toi 9310 MAI THI HA tai MB- Ma GD ACSP/ ls448312 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
17/05/2024
19:23
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6027415653.448312.Ba Phuong Duyen Loan ck.CT tu 0201000xxx853 NGUYEN THI THUY HA toi 9310 MAI THI HA tai MB- Ma GD ACSP/ ls448312 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
+1.000.000
19:23
+1.000.000
AGRIBANK
MB 9310 NGUYEN THI HUONG chuyen khoan Doan van Thanh Ho phap Ma giao dich Trace745562 Trace 745562 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
17/05/2024
16:25
AGRIBANKMB 9310 NGUYEN THI HUONG chuyen khoan Doan van Thanh Ho phap Ma giao dich Trace745562 Trace 745562 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
+500.000
16:25
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Con Xin Chung tay ho tri lan toa phap- Ma GD ACSP/ 9q781134 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
17/05/2024
14:29
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGCon Xin Chung tay ho tri lan toa phap- Ma GD ACSP/ 9q781134 NG CHUYEN:CUSTOMER 9310
+100.000
14:29
+100.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 9310 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Tổ Chức Giáo Dục Gosinga điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas