Thư Viện Cộng Đồng EVG
  • 58
    Người theo dõi
  • 191
    Lượt yêu thích
  • 557
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 26/09/2023 11:45
Số dư tài khoản
231.682.120 VND
Thu trong tuần
+14.760.000 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
16 giao dịch thu, 4 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
26/09/20231 giao dịch
KIEU NGOC CUONG
NLADC P CPHD Sponsor A Library Quy 3 2023 Ma giao dich Trace962099 Trace 962099 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
26/09/2023
11:42
KIEU NGOC CUONGNLADC P CPHD Sponsor A Library Quy 3 2023 Ma giao dich Trace962099 Trace 962099 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+1.500.000
11:42
+1.500.000
25/09/20231 giao dịch
BUI VU LONG . - ACB
E LONG NTU XIN UNG HO THU VIEN EVG 250923 06 56 34 683616 Ma giao dich Trace683616 Trace 683616 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
25/09/2023
06:56
ACBBUI VU LONG .E LONG NTU XIN UNG HO THU VIEN EVG 250923 06 56 34 683616 Ma giao dich Trace683616 Trace 683616 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+2.000.000
06:56
+2.000.000
23/09/20232 giao dịch
BUI THI HANG NGA . - ACB
UNG HO QUY EVG 230923 16 46 45 626294 Ma giao dich Trace626294 Trace 626294 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
23/09/2023
16:46
ACBBUI THI HANG NGA .UNG HO QUY EVG 230923 16 46 45 626294 Ma giao dich Trace626294 Trace 626294 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+500.000
16:46
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4275241599.056721.Ruby gui Gia Bac EVG.CT tu 0371000xxx749 HOANG THI MINH NGOC toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ ve056721 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
23/09/2023
14:17
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4275241599.056721.Ruby gui Gia Bac EVG.CT tu 0371000xxx749 HOANG THI MINH NGOC toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ ve056721 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+2.000.000
14:17
+2.000.000
22/09/20231 giao dịch
NGUYEN THI MINH PHUOC - VPB
AMERICAN STUDY QUYEN GOP THU VIEN EVG TU VIEC KINH DOANH BANH TRUNG THU Ma giao dich Trace905944 Trace 905944 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
22/09/2023
15:05
VPBNGUYEN THI MINH PHUOCAMERICAN STUDY QUYEN GOP THU VIEN EVG TU VIEC KINH DOANH BANH TRUNG THU Ma giao dich Trace905944 Trace 905944 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+8.760.000
15:05
+8.760.000
19/09/20231 giao dịch
NGUYEN THI MINH PHUOC - VPB
AMERICAN STUDY CHUYEN KINH PHI QUYEN GOP CHO DOAN 30 NGUOI Ma giao dich Trace419661 Trace 419661 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
19/09/2023
11:38
VPBNGUYEN THI MINH PHUOCAMERICAN STUDY CHUYEN KINH PHI QUYEN GOP CHO DOAN 30 NGUOI Ma giao dich Trace419661 Trace 419661 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+6.000.000
11:38
+6.000.000
17/09/20236 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4238005414.056184.LE QUANG PHONG ung ho 2023 oct nov dec.CT tu 0021001xxx919 LE QUANG PHONG toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
17/09/2023
18:49
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4238005414.056184.LE QUANG PHONG ung ho 2023 oct nov dec.CT tu 0021001xxx919 LE QUANG PHONG toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+1.500.000
18:49
+1.500.000
PHAM THI THANH THEU - MB
Du tru sinh hoat thang 9 thu vien Tra Vinh NG CHUYEN:CUSTOMER
17/09/2023
10:51
MBPHAM THI THANH THEUDu tru sinh hoat thang 9 thu vien Tra Vinh NG CHUYEN:CUSTOMER
-12.800.000
10:51
-12.800.000
PHAM THI THANH THEU - MB
Tien chi them sinh hoat thang 8 thu vien evg so 1 Tra Vinh NG CHUYEN:CUSTOMER
17/09/2023
10:49
MBPHAM THI THANH THEUTien chi them sinh hoat thang 8 thu vien evg so 1 Tra Vinh NG CHUYEN:CUSTOMER
-1.558.115
10:49
-1.558.115
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
King phi du tru hoat dong thang 9 Thu vien Gia Bac- Ma GD ACSP/ ZT657849 NG CHUYEN:PHAM VAN ANH 104003059843
17/09/2023
10:45
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGKing phi du tru hoat dong thang 9 Thu vien Gia Bac- Ma GD ACSP/ ZT657849 NG CHUYEN:PHAM VAN ANH 104003059843
-12.000.000
10:45
-12.000.000
TKTG-MBBANK - MB
Tien dien 2 thu vien thang 8
17/09/2023
10:40
MBTKTG-MBBANKTien dien 2 thu vien thang 8
-2.452.000
10:40
-2.452.000
MBBANK
Tra lai tien gui
17/09/2023
00:27
MBBANKTra lai tien gui
+17.066
00:27
+17.066
16/09/20231 giao dịch
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
Tran Thi Nhu Ai Du an 2312 EVG ITE Ma giao dich Trace060273 Trace 060273 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
16/09/2023
10:29
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKTran Thi Nhu Ai Du an 2312 EVG ITE Ma giao dich Trace060273 Trace 060273 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+500.000
10:29
+500.000
15/09/20231 giao dịch
NGUYEN VIET HA
NGUYEN VIET HA Chuyen tien tai tro thu vien Ma giao dich Trace660191 Trace 660191 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
15/09/2023
17:42
NGUYEN VIET HANGUYEN VIET HA Chuyen tien tai tro thu vien Ma giao dich Trace660191 Trace 660191 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+3.000.000
17:42
+3.000.000
14/09/20231 giao dịch
TA QUOC VINH . - ACB
GD CHI YEN NZ 140923 15 39 35 665233 Ma giao dich Trace665233 Trace 665233 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
14/09/2023
15:39
ACBTA QUOC VINH .GD CHI YEN NZ 140923 15 39 35 665233 Ma giao dich Trace665233 Trace 665233 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+3.000.000
15:39
+3.000.000
11/09/20231 giao dịch
LE QUANG PHONG - VCB
SUPPORT THE LIBRARY NG CHUYEN:LE QUANG PHONG 10013425
11/09/2023
09:16
VCBLE QUANG PHONGSUPPORT THE LIBRARY NG CHUYEN:LE QUANG PHONG 10013425
+500.000
09:16
+500.000
10/09/20231 giao dịch
ACC 970422 - VIB
Quy thu vien evg mong cac e nho co co hoi hoc dc nhieu dieu tot Ma giao dich Trace275658 Trace 27565 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
10/09/2023
07:00
VIBACC 970422Quy thu vien evg mong cac e nho co co hoi hoc dc nhieu dieu tot Ma giao dich Trace275658 Trace 27565 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+100.000
07:00
+100.000
09/09/20231 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Hoai Anh gui doi bong EVG- Ma GD ACSP/ ib352097 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
09/09/2023
20:41
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGHoai Anh gui doi bong EVG- Ma GD ACSP/ ib352097 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+2.000.000
20:41
+2.000.000
07/09/20231 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4173155149.055946.332611.CT tu 1394065747 NGO THANH SON toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ lh055946 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
07/09/2023
20:34
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4173155149.055946.332611.CT tu 1394065747 NGO THANH SON toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ lh055946 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+150.000
20:34
+150.000
05/09/20231 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4160108901.076175.BUI KIM THUY chuyen tien.CT tu 0611001xxx333 BUI KIM THUY toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ eo076175 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
05/09/2023
19:15
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4160108901.076175.BUI KIM THUY chuyen tien.CT tu 0611001xxx333 BUI KIM THUY toi 0904 PHAM VAN ANH tai MB- Ma GD ACSP/ eo076175 NG CHUYEN:CUSTOMER 0904
+5.000.000
19:15
+5.000.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 0904 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Thư Viện Cộng Đồng EVG điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas