Huyền Thanh
  • 91
    Người theo dõi
  • 87
    Lượt yêu thích
  • 1.289
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 26/09/2023 23:15
Số dư tài khoản
70.000 VND
Thu trong tuần
+280.000 VND
Chi trong tuần
-53.738.774 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
17 giao dịch thu, 3 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
26/09/20233 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4296976779.039454.400- LE THI NHU QUYNHxe 7- Tinh tai khoa tu.CT tu 1018418421 LE THI NHU QUYNH toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
26/09/2023
23:06
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4296976779.039454.400- LE THI NHU QUYNHxe 7- Tinh tai khoa tu.CT tu 1018418421 LE THI NHU QUYNH toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+70.000
23:06
+70.000
LE THI HUYEN THANH - MB
Tinh tai tien xe cho 1500 khoa sinh Khoa tu Sinh vien SKHT ky 14 NG CHUYEN:CUSTOMER
26/09/2023
13:46
MBLE THI HUYEN THANHTinh tai tien xe cho 1500 khoa sinh Khoa tu Sinh vien SKHT ky 14 NG CHUYEN:CUSTOMER
-53.738.774
13:46
-53.738.774
NGUYEN THI ANH
Nguyen Thi Anh xe 2 tinh tai khoa tu Ma giao dich Trace852824 Trace 852824 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
26/09/2023
11:21
NGUYEN THI ANHNguyen Thi Anh xe 2 tinh tai khoa tu Ma giao dich Trace852824 Trace 852824 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+70.000
11:21
+70.000
25/09/20231 giao dịch
NGUYEN DUC ANH - MB
NGUYEN DUC ANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
25/09/2023
11:31
MBNGUYEN DUC ANHNGUYEN DUC ANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+70.000
11:31
+70.000
21/09/20231 giao dịch
NGUYEN THANH NGA
NGUYEN THANH NGA Xe so 15 TINH TAI KHOA TU Ma giao dich Trace902839 Trace 902839 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
21/09/2023
10:59
NGUYEN THANH NGANGUYEN THANH NGA Xe so 15 TINH TAI KHOA TU Ma giao dich Trace902839 Trace 902839 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+70.000
10:59
+70.000
20/09/20231 giao dịch
LUONG CHINH NGUYEN - MB
LUONG CHINH NGUYENxe 16Tinh tai khoa tu NG CHUYEN:CUSTOMER
20/09/2023
12:36
MBLUONG CHINH NGUYENLUONG CHINH NGUYENxe 16Tinh tai khoa tu NG CHUYEN:CUSTOMER
+70.000
12:36
+70.000
19/09/20235 giao dịch
HOANG THI NGOC HAN
stt33 ngochan xe17 tinhtaikhoatu Ma giao dich Trace874863 Trace 874863 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
19/09/2023
23:19
HOANG THI NGOC HANstt33 ngochan xe17 tinhtaikhoatu Ma giao dich Trace874863 Trace 874863 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+70.000
23:19
+70.000
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT 41 hahaiyen xe16 tinhtaikhoatu Ma giao dich Trace061486 Trace 061486 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
19/09/2023
21:01
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT 41 hahaiyen xe16 tinhtaikhoatu Ma giao dich Trace061486 Trace 061486 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+70.000
21:01
+70.000
TRAN THI KIM DOAN VIETNAM - TCB
Tran thi kim doan stt33 xe 17 FT23262650080318 Ma giao dich Trace776466 Trace 776466 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
19/09/2023
20:31
TCBTRAN THI KIM DOAN VIETNAMTran thi kim doan stt33 xe 17 FT23262650080318 Ma giao dich Trace776466 Trace 776466 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+70.000
20:31
+70.000
KHÔNG XÁC ĐỊNH
THU PHI SMS BANKING T5(CHUA VAT)
19/09/2023
06:59
KHÔNG XÁC ĐỊNHTHU PHI SMS BANKING T5(CHUA VAT)
-20.000
06:59
-20.000
KHÔNG XÁC ĐỊNH
THU PHI SMS BANKING T5(CHUA VAT)
19/09/2023
06:59
KHÔNG XÁC ĐỊNHTHU PHI SMS BANKING T5(CHUA VAT)
-2.000
06:59
-2.000
18/09/20239 giao dịch
TRUONG THI HIEN LUONG VIETNAM - TCB
TRUONG THI HIEN LUONG Xe 13 Tinh tai khoa tu FT23262374049039 Ma giao dich Trace210158 Trace 210158 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
18/09/2023
22:05
TCBTRUONG THI HIEN LUONG VIETNAMTRUONG THI HIEN LUONG Xe 13 Tinh tai khoa tu FT23262374049039 Ma giao dich Trace210158 Trace 210158 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+70.000
22:05
+70.000
TRINH THI XUYEN - MB
Trinh thi xuyenxe 15 NG CHUYEN:CUSTOMER
18/09/2023
21:54
MBTRINH THI XUYENTrinh thi xuyenxe 15 NG CHUYEN:CUSTOMER
+70.000
21:54
+70.000
NGUYEN QUANG ANH - TPB
Nguyen Quang Anh Xe 15 Tinh tai khoa tu Ma giao dich Trace935817 Trace 935817 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
18/09/2023
20:31
TPBNGUYEN QUANG ANHNguyen Quang Anh Xe 15 Tinh tai khoa tu Ma giao dich Trace935817 Trace 935817 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+70.000
20:31
+70.000
PHAM KHANH PHUONG
PHAM KHANH PHUONG Chuyen tien xe so 18 Ma giao dich Trace977669 Trace 977669 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
18/09/2023
15:44
PHAM KHANH PHUONGPHAM KHANH PHUONG Chuyen tien xe so 18 Ma giao dich Trace977669 Trace 977669 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+70.000
15:44
+70.000
NGUYEN THI NHU
NGUYEN THI NHU Chuyen tien Ma giao dich Trace773729 Trace 773729 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
18/09/2023
15:05
NGUYEN THI NHUNGUYEN THI NHU Chuyen tien Ma giao dich Trace773729 Trace 773729 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+70.000
15:05
+70.000
NGUYEN THI THU PHUONG - MB
36 Thu Phuong xe 17 NG CHUYEN:CUSTOMER
18/09/2023
12:59
MBNGUYEN THI THU PHUONG36 Thu Phuong xe 17 NG CHUYEN:CUSTOMER
+70.000
12:59
+70.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4242132084.035308.44-nguyenluyen-xe17 tinhtaikhoatu.CT tu 1018078287 NGUYEN NGOC LUYEN toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
18/09/2023
12:51
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4242132084.035308.44-nguyenluyen-xe17 tinhtaikhoatu.CT tu 1018078287 NGUYEN NGOC LUYEN toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+70.000
12:51
+70.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4241820946.089686.DO VAN DUNG- xe 13- tinh tai khoa tu.CT tu 1014895150 DO VAN DUNG toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- Ma GD ACSP/ ow NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
18/09/2023
12:03
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4241820946.089686.DO VAN DUNG- xe 13- tinh tai khoa tu.CT tu 1014895150 DO VAN DUNG toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- Ma GD ACSP/ ow NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+70.000
12:03
+70.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4241800683.078168.DO VAN DUNG chuyen tien.CT tu 1014895150 DO VAN DUNG toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- Ma GD ACSP/ ey078168 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
18/09/2023
12:00
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4241800683.078168.DO VAN DUNG chuyen tien.CT tu 1014895150 DO VAN DUNG toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- Ma GD ACSP/ ey078168 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+100.000
12:00
+100.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1027 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Huyền Thanh điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas