Huyền Thanh
  • 30
    Người theo dõi
  • 86
    Lượt yêu thích
  • 1.021
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 27/01/2023 23:45
Số dư tài khoản
12.179.879 VND
Thu trong tuần
+2.268.333 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
27/01/20236 giao dịch
DO TUAN PHONG - VPB
Suoi am Dien Bien Trace 165860 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
27/01/2023
23:40
VPBDO TUAN PHONGSuoi am Dien Bien Trace 165860 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+100.000
23:40
+100.000
NGUYEN THI THU HOAI - MB
Uh suoi am dien bien- mot mua tet day du NG CHUYEN:CUSTOMER
27/01/2023
21:59
MBNGUYEN THI THU HOAIUh suoi am dien bien- mot mua tet day du NG CHUYEN:CUSTOMER
+20.000
21:59
+20.000
VU THI LAN - MB
Suoi am Dien Bien NG CHUYEN:CUSTOMER
27/01/2023
20:50
MBVU THI LANSuoi am Dien Bien NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
20:50
+50.000
NGUYEN THUY TRANG - VPB
Trao yeu thuong Trace 092008 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
27/01/2023
20:28
VPBNGUYEN THUY TRANGTrao yeu thuong Trace 092008 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+25.000
20:28
+25.000
PHAM THI NGOC HUYEN - VIETINBANK
mot chut chung tay gui toi cac em nho Dien Bien Trace 182925 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
27/01/2023
17:08
VIETINBANKPHAM THI NGOC HUYENmot chut chung tay gui toi cac em nho Dien Bien Trace 182925 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+100.000
17:08
+100.000
PHAM XUAN THU - MB
PHAM XUAN THU NG CHUYEN:CUSTOMER
27/01/2023
16:32
MBPHAM XUAN THUPHAM XUAN THU NG CHUYEN:CUSTOMER
+20.000
16:32
+20.000
26/01/20232 giao dịch
TRUONG MAI ANH - MB
TRUONG MAI ANH li xi cac em nho NG CHUYEN:CUSTOMER
26/01/2023
15:31
MBTRUONG MAI ANHTRUONG MAI ANH li xi cac em nho NG CHUYEN:CUSTOMER
+20.000
15:31
+20.000
TRAN THI THANH GIANG VIETNAM - TCB
Giang ung ho cac em nho Dien Bien FT23027878879523 Trace 706097 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
26/01/2023
12:46
TCBTRAN THI THANH GIANG VIETNAMGiang ung ho cac em nho Dien Bien FT23027878879523 Trace 706097 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+500.000
12:46
+500.000
23/01/20233 giao dịch
TRAN NGOC ANH - MB
TRAN NGOC ANH li xi yeu thuong NG CHUYEN:CUSTOMER
23/01/2023
20:48
MBTRAN NGOC ANHTRAN NGOC ANH li xi yeu thuong NG CHUYEN:CUSTOMER
+20.000
20:48
+20.000
LE THI THUC LINH - VCB
MBVCB 3024960404 054312 THUC LINH li xi yeu thuong
23/01/2023
19:08
VCBLE THI THUC LINHMBVCB 3024960404 054312 THUC LINH li xi yeu thuong
+20.000
19:08
+20.000
VU MINH TRANG - MB
VU MINH TRANG LI XI CAC EM NHO NG CHUYEN:CUSTOMER
23/01/2023
15:41
MBVU MINH TRANGVU MINH TRANG LI XI CAC EM NHO NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
15:41
+50.000
22/01/20239 giao dịch
NGUYEN THI LAN ANH - MB
Li xi yeu thuong NG CHUYEN:CUSTOMER
22/01/2023
17:07
MBNGUYEN THI LAN ANHLi xi yeu thuong NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
17:07
+50.000
DAO CAO SON - VCB
MBVCB 3022656247 074714 chuc cac em nho nam moi vui ve Chi Thanh k dua giao dich cua em len nhom nha hihi
22/01/2023
11:44
VCBDAO CAO SONMBVCB 3022656247 074714 chuc cac em nho nam moi vui ve Chi Thanh k dua giao dich cua em len nhom nha hihi
+500.000
11:44
+500.000
DAO THUY LINH - MB
Dao Linh chuc mung nam moi cac em vung cao NG CHUYEN:CUSTOMER
22/01/2023
10:04
MBDAO THUY LINHDao Linh chuc mung nam moi cac em vung cao NG CHUYEN:CUSTOMER
+20.000
10:04
+20.000
NGUYEN LINH CHI - MB
UH Dong am NG CHUYEN:CUSTOMER
22/01/2023
09:20
MBNGUYEN LINH CHIUH Dong am NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
09:20
+50.000
TRINH THI NGA LINH THON DAN THAMMY HUNG THANH OAI - ABBANK
Nga Linh li xi yeu thuong Trace 397922 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
22/01/2023
08:17
ABBANKTRINH THI NGA LINH THON DAN THAMMY HUNG THANH OAINga Linh li xi yeu thuong Trace 397922 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+100.000
08:17
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Tuan Anh ly xi yeu thuong
22/01/2023
08:16
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGTuan Anh ly xi yeu thuong
+20.000
08:16
+20.000
PHAM DINH TUNG VIETNAM - TCB
Li xi yeu thuong FT23027980614525 Trace 370157 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
22/01/2023
08:08
TCBPHAM DINH TUNG VIETNAMLi xi yeu thuong FT23027980614525 Trace 370157 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+100.000
08:08
+100.000
NGUYEN NHU QUYNH - VIETINBANK
NGUYEN NHU QUYNH Li xi yeu thuong Trace 709247 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
22/01/2023
07:43
VIETINBANKNGUYEN NHU QUYNHNGUYEN NHU QUYNH Li xi yeu thuong Trace 709247 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+20.000
07:43
+20.000
HOANG THI GIANG NA - VPB
DatNa Lixi yeu thuong Trace 284629 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
22/01/2023
06:55
VPBHOANG THI GIANG NADatNa Lixi yeu thuong Trace 284629 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+333.333
06:55
+333.333
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1027 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Huyền Thanh điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas