Huyền Thanh
  • 0 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 0
    Lượt ủng hộ
  • 262
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 22/05/2024 00:45
Số dư tài khoản
616.222 VND
Thu trong tuần
0 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
22/05/20241 giao dịch
VU DINH PHAN - MB
VU DINH PHAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
22/05/2024
00:38
MBVU DINH PHANVU DINH PHAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
00:38
+50.000
21/05/20241 giao dịch
ỦNG HỘ ẨN DANH - MB
Thanh toan QR-UH2J26CNZT32WH CUNG DUONG PHAT DAN NG CHUYEN:CUSTOMER
21/05/2024
23:33
MBỦNG HỘ ẨN DANHThanh toan QR-UH2J26CNZT32WH CUNG DUONG PHAT DAN NG CHUYEN:CUSTOMER
+50.000
23:33
+50.000
19/05/20241 giao dịch
CHU QUOC QUAN - VPB
UH2J21MQNJ93Z5 CUNG DUONG PHAT DAN Ma giao dich Trace860545 Trace 860545 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
19/05/2024
12:13
VPBCHU QUOC QUANUH2J21MQNJ93Z5 CUNG DUONG PHAT DAN Ma giao dich Trace860545 Trace 860545 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+50.000
12:13
+50.000
18/05/20247 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/05/2024
23:28
MBBANKTra lai tien gui
+222
23:28
+222
NGUYEN THI NGOT VIETNAM - TCB
NGUYEN THI NGOT chuyen tien FT24139920820775 Ma giao dich Trace946184 Trace 946184 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
18/05/2024
10:54
TCBNGUYEN THI NGOT VIETNAMNGUYEN THI NGOT chuyen tien FT24139920820775 Ma giao dich Trace946184 Trace 946184 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+75.000
10:54
+75.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
QR NGUYEN NGOC THAO Chuyen tien- Ma GD ACSP/ GB640255 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
18/05/2024
10:53
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGQR NGUYEN NGOC THAO Chuyen tien- Ma GD ACSP/ GB640255 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+150.000
10:53
+150.000
DUONG THI THO - MB
Thanh toan QR-DUONG THI THO chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
18/05/2024
10:26
MBDUONG THI THOThanh toan QR-DUONG THI THO chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+10.000
10:26
+10.000
DO THI VIET HOA
DO THI VIET HOA Chuyen tien ngan phe Ma giao dich Trace678560 Trace 678560 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
18/05/2024
09:20
DO THI VIET HOADO THI VIET HOA Chuyen tien ngan phe Ma giao dich Trace678560 Trace 678560 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+25.000
09:20
+25.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6030530250.263244.DO THU HIEN chuyen tien.CT tu 1033519155 DO THU HIEN toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- Ma GD ACSP/ ym263244 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
18/05/2024
09:17
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6030530250.263244.DO THU HIEN chuyen tien.CT tu 1033519155 DO THU HIEN toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- Ma GD ACSP/ ym263244 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+195.000
09:17
+195.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6030522240.253677.PHAN THI MINH KHUE chuyen tien.CT tu 1040307895 PHAN THI MINH KHUE toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- Ma GD ACSP/ o NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
18/05/2024
09:15
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6030522240.253677.PHAN THI MINH KHUE chuyen tien.CT tu 1040307895 PHAN THI MINH KHUE toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- Ma GD ACSP/ o NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+10.000
09:15
+10.000
14/05/20242 giao dịch
LE THI HUYEN THANH - MB
CD Tuoi tre SKHT tro duyen cung duong Phat Dan NG CHUYEN:CUSTOMER
14/05/2024
18:55
MBLE THI HUYEN THANHCD Tuoi tre SKHT tro duyen cung duong Phat Dan NG CHUYEN:CUSTOMER
-3.390.000
18:55
-3.390.000
LE HONG ANH
ung ho thang Phat dan aMa giao dich/ Trace705749 Trace 705749 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
14/05/2024
12:40
LE HONG ANHung ho thang Phat dan aMa giao dich/ Trace705749 Trace 705749 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+10.000
12:40
+10.000
11/05/20243 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
con xin phat tam gop chut cong suc- Ma GD ACSP/ q9401587 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
11/05/2024
16:44
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGcon xin phat tam gop chut cong suc- Ma GD ACSP/ q9401587 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+20.000
16:44
+20.000
NGUYEN THI THUY LINH - MB
Nguyen Thi Thuy LinhCung duong hoa Tro duyen Phat Dan NG CHUYEN:CUSTOMER
11/05/2024
14:07
MBNGUYEN THI THUY LINHNguyen Thi Thuy LinhCung duong hoa Tro duyen Phat Dan NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
14:07
+100.000
NGUYEN THI THAO
Em Thao xin gui chut tinh tai mung ngay le Phat DanMa giao dich/ Trace749464 Trace 749464 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
11/05/2024
09:20
NGUYEN THI THAOEm Thao xin gui chut tinh tai mung ngay le Phat DanMa giao dich/ Trace749464 Trace 749464 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+40.000
09:20
+40.000
10/05/20245 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5967187487.138776.E xin gop mot it tro duyen Phat dan a.CT tu 0101001xxx643 PHAN THI HUONG GIANG toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
10/05/2024
18:18
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5967187487.138776.E xin gop mot it tro duyen Phat dan a.CT tu 0101001xxx643 PHAN THI HUONG GIANG toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- M NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+10.000
18:18
+10.000
DOAN THU NGAN
Doan Thu Ngan tro duyen Phat Dan- Ma giao dich/ Trace696724 Trace 696724 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
10/05/2024
14:14
DOAN THU NGANDoan Thu Ngan tro duyen Phat Dan- Ma giao dich/ Trace696724 Trace 696724 NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+200.000
14:14
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5963231120.705094.TRAN TUAN KIET cung duong hoa tro duyen Phat Dan.CT tu 0971000xxx688 TRAN TUAN KIET toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
10/05/2024
11:59
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5963231120.705094.TRAN TUAN KIET cung duong hoa tro duyen Phat Dan.CT tu 0971000xxx688 TRAN TUAN KIET toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+50.000
11:59
+50.000
VU VAN HAO - MB
VU VAN HAO chuyen khoan UH2J1JV6F9M56A CUNG DUONG PHAT DAN NG CHUYEN:CUSTOMER
10/05/2024
05:00
MBVU VAN HAOVU VAN HAO chuyen khoan UH2J1JV6F9M56A CUNG DUONG PHAT DAN NG CHUYEN:CUSTOMER
+100.000
05:00
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.5960460291.328473.UH2J1JTBVNV55D CUNG DUONG PHAT DAN.CT tu 9941112929 NGUYEN MINH HAO toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
10/05/2024
04:19
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.5960460291.328473.UH2J1JTBVNV55D CUNG DUONG PHAT DAN.CT tu 9941112929 NGUYEN MINH HAO toi 1027 LE THI HUYEN THANH tai MB- Ma GD ACSP/ NG CHUYEN:CUSTOMER 1027
+9.000
04:19
+9.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1027 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Huyền Thanh điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas