CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG
  • 33
    Người theo dõi
  • 75
    Lượt yêu thích
  • 35
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 28/03/2023 20:10
Số dư tài khoản
37.286.139 VND
Thu trong tuần
+13.823.117 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
28/03/202311 giao dịch
BUI VAN KHANH - MB
BUI VAN KHANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
28/03/2023
20:07
MBBUI VAN KHANHBUI VAN KHANH chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+1.678.678
20:07
+1.678.678
KHA TU HUE . - ACB
HUE UNG HO QUY CLB THIEN NGUYEN THANG 3 280323 19 27 35 148102 Trace 148102 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
28/03/2023
19:27
ACBKHA TU HUE .HUE UNG HO QUY CLB THIEN NGUYEN THANG 3 280323 19 27 35 148102 Trace 148102 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+888.888
19:27
+888.888
TRAN DUC LOI . - ACB
GIEO HAT 280323 14 44 19 957441 Trace 957441 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
28/03/2023
14:44
ACBTRAN DUC LOI .GIEO HAT 280323 14 44 19 957441 Trace 957441 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+888.888
14:44
+888.888
LE VAN KHUONG - MB
LE VAN KHUONG chuyen khoan ung ho quy xay nha tinh thuong NG CHUYEN:CUSTOMER
28/03/2023
14:19
MBLE VAN KHUONGLE VAN KHUONG chuyen khoan ung ho quy xay nha tinh thuong NG CHUYEN:CUSTOMER
+2.777.777
14:19
+2.777.777
LE THI HONG PHAN - VIETINBANK
LE THI HONG PHAN chuyen tien Trace 607289 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
28/03/2023
10:11
VIETINBANKLE THI HONG PHANLE THI HONG PHAN chuyen tien Trace 607289 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+868.686
10:11
+868.686
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT Em Tien gieo hat mai am yeu thuong Trace 172696 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
28/03/2023
09:49
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT Em Tien gieo hat mai am yeu thuong Trace 172696 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+500.000
09:49
+500.000
TRAN NGUYEN THANH THUY . - ACB
THUY CHUYEN ANH KHUONG 280323 09 08 01 748258 Trace 748258 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
28/03/2023
09:08
ACBTRAN NGUYEN THANH THUY .THUY CHUYEN ANH KHUONG 280323 09 08 01 748258 Trace 748258 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+2.000.000
09:08
+2.000.000
NGUYEN TRONG MANH - VIETINBANK
thang 4 thong nhat dat nuoc Trace 146261 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
28/03/2023
09:04
VIETINBANKNGUYEN TRONG MANHthang 4 thong nhat dat nuoc Trace 146261 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+999.999
09:04
+999.999
NGUYEN NGOC QUAN VIETNAM - TCB
gieo hat FT23087048930722 Trace 230474 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
28/03/2023
09:00
TCBNGUYEN NGOC QUAN VIETNAMgieo hat FT23087048930722 Trace 230474 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+2.000.000
09:00
+2.000.000
TRAN VAN NGOC . - ACB
E NGOC GOP 280323 08 57 59 742341 Trace 742341 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
28/03/2023
08:58
ACBTRAN VAN NGOC .E NGOC GOP 280323 08 57 59 742341 Trace 742341 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+686.868
08:58
+686.868
HUYNH TAN MY
em My Trace 716242 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
28/03/2023
08:55
HUYNH TAN MYem My Trace 716242 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+333.333
08:55
+333.333
27/03/20231 giao dịch
HO THI THAM DIEU - VCB
MBVCB 3287988517 059894 UH252H8NQTB1SZ
27/03/2023
16:58
VCBHO THI THAM DIEUMBVCB 3287988517 059894 UH252H8NQTB1SZ
+200.000
16:58
+200.000
22/03/20231 giao dịch
xxxxxxxx9004 - VIETINBANK
LE VAN KHUONG chuyen khoan mua 20 phan qua cho ho ngheo Dak NongMa giao dich/ Trace 751806 NG CHUYEN:CUSTOMER -106868489004
22/03/2023
14:08
VIETINBANKxxxxxxxx9004LE VAN KHUONG chuyen khoan mua 20 phan qua cho ho ngheo Dak NongMa giao dich/ Trace 751806 NG CHUYEN:CUSTOMER -106868489004
-10.000.000
14:08
-10.000.000
18/03/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/03/2023
23:09
MBBANKTra lai tien gui
+12.346
23:09
+12.346
11/03/20236 giao dịch
HA TRUNG THANH VIETNAM - TCB
ha trung thanh Cty Thuong Hieu Viet dong quy thang 3 FT23070406815039 Trace 720090 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/03/2023
12:32
TCBHA TRUNG THANH VIETNAMha trung thanh Cty Thuong Hieu Viet dong quy thang 3 FT23070406815039 Trace 720090 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+200.000
12:32
+200.000
TRAN THANH NAM - MB
Cty thuong hieu viet ung ho thang 2.2023TRAN THANH NAM NG CHUYEN:CUSTOMER
11/03/2023
08:16
MBTRAN THANH NAMCty thuong hieu viet ung ho thang 2.2023TRAN THANH NAM NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
08:16
+200.000
LE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCM - SCB
le dang khoi cty thuong hieu viet tu thien thang 2 2023 Trace 884358 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/03/2023
08:16
SCBLE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCMle dang khoi cty thuong hieu viet tu thien thang 2 2023 Trace 884358 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+150.000
08:16
+150.000
PHAM THI BICH DUNG
Dung cty THV ung ho quy T2 Trace 996809 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/03/2023
08:15
PHAM THI BICH DUNGDung cty THV ung ho quy T2 Trace 996809 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+143.000
08:15
+143.000
BUI HUYEN THUONG . - ACB
CTY THUONG HIEU VIET UNG HO QUY THANG 2 110323 08 14 55 731965 Trace 731965 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/03/2023
08:14
ACBBUI HUYEN THUONG .CTY THUONG HIEU VIET UNG HO QUY THANG 2 110323 08 14 55 731965 Trace 731965 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+176.000
08:14
+176.000
MAI ANH CHAU KHANH VIETNAM - TCB
MACK CTy THV ung ho quy T2 2023 FT23070536446038 Trace 176214 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/03/2023
08:14
TCBMAI ANH CHAU KHANH VIETNAMMACK CTy THV ung ho quy T2 2023 FT23070536446038 Trace 176214 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+150.000
08:14
+150.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1102 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas