CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG
  • 13,9 Tr
    Số tiền ủng hộ
  • 7
    Lượt ủng hộ
  • 47
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 17/06/2024 04:42
Số dư tài khoản
56.377.345 VND
Thu trong tuần
+29.903.427 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
16/06/20242 giao dịch
BUI VAN KHANH - MB
BUI VAN KHANH chuyen tien 10 phan qua NG CHUYEN:CUSTOMER
16/06/2024
07:35
MBBUI VAN KHANHBUI VAN KHANH chuyen tien 10 phan qua NG CHUYEN:CUSTOMER
+5.000.000
07:35
+5.000.000
MBBANK
Tra lai tien gui
16/06/2024
00:46
MBBANKTra lai tien gui
+1.589
00:46
+1.589
14/06/202413 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6256257415.704187.PHAM THI THANH LOAN ban Van chung tay cung nha minh a .CT tu 0531002xxx804 PHAM THI THANH LOAN toi 1102 LE VAN KHU NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/06/2024
20:56
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6256257415.704187.PHAM THI THANH LOAN ban Van chung tay cung nha minh a .CT tu 0531002xxx804 PHAM THI THANH LOAN toi 1102 LE VAN KHU NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+797.979
20:56
+797.979
TRAN VAN NGOC . - ACB
UNG HO 140624 20 54 12 982621 Ma giao dich Trace982621 Trace 982621 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/06/2024
20:54
ACBTRAN VAN NGOC .UNG HO 140624 20 54 12 982621 Ma giao dich Trace982621 Trace 982621 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+1.000.000
20:54
+1.000.000
NGUYEN DUONG HAI VAN . - ACB
KIM CHAU BAN VAN QUYEN GOP THIEN NGUYEN 140624 20 53 51 982171 Ma giao dich Trace982171 Trace 982171 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/06/2024
20:53
ACBNGUYEN DUONG HAI VAN .KIM CHAU BAN VAN QUYEN GOP THIEN NGUYEN 140624 20 53 51 982171 Ma giao dich Trace982171 Trace 982171 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+500.000
20:53
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6256226903.682028.HUA MINH PHAT chuyen tien.CT tu 0441000xxx514 HUA MINH PHAT toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ ri682028 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/06/2024
20:52
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6256226903.682028.HUA MINH PHAT chuyen tien.CT tu 0441000xxx514 HUA MINH PHAT toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ ri682028 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+800.000
20:52
+800.000
LE VAN KHUONG VIETNAM - TCB
KHUONG ck FT24166840721402 Ma giao dich Trace003336 Trace 003336 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/06/2024
20:29
TCBLE VAN KHUONG VIETNAMKHUONG ck FT24166840721402 Ma giao dich Trace003336 Trace 003336 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+1.777.777
20:29
+1.777.777
NGUYEN DUONG HAI VAN . - ACB
NGUYEN DUONG HAI VAN QUYEN GOP THIEN NGUYEN 140624 20 26 32 950274 Ma giao dich Trace950274 Trace 950274 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/06/2024
20:26
ACBNGUYEN DUONG HAI VAN .NGUYEN DUONG HAI VAN QUYEN GOP THIEN NGUYEN 140624 20 26 32 950274 Ma giao dich Trace950274 Trace 950274 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+1.526.083
20:26
+1.526.083
LE THI NGOC THUY VIETNAM - TCB
Co Thuy gop xiu XD tu thien FT24166007977785 Ma giao dich Trace950558 Trace 950558 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/06/2024
20:17
TCBLE THI NGOC THUY VIETNAMCo Thuy gop xiu XD tu thien FT24166007977785 Ma giao dich Trace950558 Trace 950558 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+500.000
20:17
+500.000
NGUYEN NGOC QUAN VIETNAM - TCB
NGUYEN NGOC QUAN ck FT24166275050219 Ma giao dich Trace934535 Trace 934535 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/06/2024
20:13
TCBNGUYEN NGOC QUAN VIETNAMNGUYEN NGOC QUAN ck FT24166275050219 Ma giao dich Trace934535 Trace 934535 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+2.000.000
20:13
+2.000.000
TRUONG THACH HAI - VPB
TRUONG THACH HAI chuyen tien thien nguyen Ma giao dich Trace916290 Trace 916290 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/06/2024
17:59
VPBTRUONG THACH HAITRUONG THACH HAI chuyen tien thien nguyen Ma giao dich Trace916290 Trace 916290 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+5.000.000
17:59
+5.000.000
HA LOC . - ACB
VINH KGM HA LOC UNG HO XAY NHA DONG THAP 140624 15 30 59 557055 Ma giao dich Trace557055 Trace 557055 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/06/2024
15:31
ACBHA LOC .VINH KGM HA LOC UNG HO XAY NHA DONG THAP 140624 15 30 59 557055 Ma giao dich Trace557055 Trace 557055 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+1.000.000
15:31
+1.000.000
NGUYEN TAN TUYEN VIETNAM - TCB
NGUYEN TAN TUYEN chuyen ung ho xay nha tinh thuong FT24166300310046 Ma giao dich Trace386670 Trace 386670 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/06/2024
13:57
TCBNGUYEN TAN TUYEN VIETNAMNGUYEN TAN TUYEN chuyen ung ho xay nha tinh thuong FT24166300310046 Ma giao dich Trace386670 Trace 386670 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+1.000.000
13:57
+1.000.000
HA LOC . - ACB
HIEU BAN HA LOC HUN XAY NHA DONG THAP 140624 13 21 26 397340 Ma giao dich Trace397340 Trace 397340 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/06/2024
13:21
ACBHA LOC .HIEU BAN HA LOC HUN XAY NHA DONG THAP 140624 13 21 26 397340 Ma giao dich Trace397340 Trace 397340 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+5.000.000
13:21
+5.000.000
HA LOC . - ACB
GOP QUY VCD 140624 10 12 04 167855 Ma giao dich Trace167855 Trace 167855 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/06/2024
10:12
ACBHA LOC .GOP QUY VCD 140624 10 12 04 167855 Ma giao dich Trace167855 Trace 167855 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+3.999.999
10:12
+3.999.999
10/06/20241 giao dịch
VU DUC TIEN . - ACB
MR TIEN CTY QC BUT VANG UNG HO XAY NHA TINH NGHIA T6 100624 18 23 03 702035 Ma giao dich Trace702035 Trace 702035 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
10/06/2024
18:23
ACBVU DUC TIEN .MR TIEN CTY QC BUT VANG UNG HO XAY NHA TINH NGHIA T6 100624 18 23 03 702035 Ma giao dich Trace702035 Trace 702035 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+3.000.000
18:23
+3.000.000
09/06/20241 giao dịch
LE DANG KHOI - VPB
LE DANG KHOI cty Thuong Hieu Viet ung ho quy thang 6 Ma giao dich Trace172285 Trace 172285 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
09/06/2024
07:32
VPBLE DANG KHOILE DANG KHOI cty Thuong Hieu Viet ung ho quy thang 6 Ma giao dich Trace172285 Trace 172285 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+210.000
07:32
+210.000
06/06/20243 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
IBVCB.6185335862.593375.NEW LED UNG HO XAY DUNG NHA TINH THUONG.CT tu 0501000xxx647 LUONG QUY MY CO toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACS NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
06/06/2024
16:19
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGIBVCB.6185335862.593375.NEW LED UNG HO XAY DUNG NHA TINH THUONG.CT tu 0501000xxx647 LUONG QUY MY CO toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACS NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+2.000.000
16:19
+2.000.000
PHAN THANH SON . - ACB
PHAN THANH SON chuyen khoan 060624 16 11 42 569528 Ma giao dich Trace569528 Trace 569528 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
06/06/2024
16:11
ACBPHAN THANH SON .PHAN THANH SON chuyen khoan 060624 16 11 42 569528 Ma giao dich Trace569528 Trace 569528 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+797.979
16:11
+797.979
NGUYEN DUONG HAI VAN . - ACB
DUONG VAN QUYEN GOP VAO QUY T6 060624 08 57 51 025272 Ma giao dich Trace025272 Trace 025272 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
06/06/2024
08:57
ACBNGUYEN DUONG HAI VAN .DUONG VAN QUYEN GOP VAO QUY T6 060624 08 57 51 025272 Ma giao dich Trace025272 Trace 025272 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+929.629
08:57
+929.629
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1102 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas