CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG
  • 35
    Người theo dõi
  • 75
    Lượt yêu thích
  • 35
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 06/06/2023 15:55
Số dư tài khoản
3.614.002 VND
Thu trong tuần
+888.888 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
18 giao dịch thu, 2 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
06/06/20231 giao dịch
TRAN DUC LOI . - ACB
GIEO HAT QUY XAY NHA 060623 15 51 16 649732 Trace 649732 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
06/06/2023
15:51
ACBTRAN DUC LOI .GIEO HAT QUY XAY NHA 060623 15 51 16 649732 Trace 649732 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+888.888
15:51
+888.888
21/05/20231 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
21/05/2023
01:24
MBBANKTra lai tien gui
+14.824
01:24
+14.824
13/05/20232 giao dịch
LE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCM - SCB
le dang khoi cty thuong hieu viet ung ho quy Trace 911571 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
13/05/2023
17:14
SCBLE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCMle dang khoi cty thuong hieu viet ung ho quy Trace 911571 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+140.000
17:14
+140.000
HA TRUNG THANH VIETNAM - TCB
HA TRUNG THANH Cty THV chuyen quy thang 5 FT23133535124202 Trace 828513 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
13/05/2023
17:08
TCBHA TRUNG THANH VIETNAMHA TRUNG THANH Cty THV chuyen quy thang 5 FT23133535124202 Trace 828513 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+200.000
17:08
+200.000
11/05/20238 giao dịch
TRAN THANH NAM - MB
TRAN THANH NAM CTY THUONG HIEU VIET UNG HO QUY THANG 4 NG CHUYEN:CUSTOMER
11/05/2023
13:29
MBTRAN THANH NAMTRAN THANH NAM CTY THUONG HIEU VIET UNG HO QUY THANG 4 NG CHUYEN:CUSTOMER
+200.000
13:29
+200.000
DANG QUANG TRUNG - STB
Trung xuong chuyen tien quy thang 4 Trace 380248 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/05/2023
13:15
STBDANG QUANG TRUNGTrung xuong chuyen tien quy thang 4 Trace 380248 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+135.000
13:15
+135.000
BUI HUYEN THUONG . - ACB
THUONG CHUYEN QUY THIEN NGUYEN T4 23 110523 13 11 27 134908 Trace 134908 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/05/2023
13:11
ACBBUI HUYEN THUONG .THUONG CHUYEN QUY THIEN NGUYEN T4 23 110523 13 11 27 134908 Trace 134908 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+200.000
13:11
+200.000
LE DINH THUY VIETNAM - TCB
thuy thv dong quy thien nguyen thang 4 FT23131180853066 Trace 527171 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/05/2023
12:36
TCBLE DINH THUY VIETNAMthuy thv dong quy thien nguyen thang 4 FT23131180853066 Trace 527171 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+165.000
12:36
+165.000
PHAM THI BICH DUNG
Dung Cty THV ung ho quy T4 Trace 786108 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/05/2023
12:23
PHAM THI BICH DUNGDung Cty THV ung ho quy T4 Trace 786108 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+150.000
12:23
+150.000
TRAN THANH DUC VIETNAM - TCB
TRAN THANH DUC vinabrand chuyen ung ho tu thien T5 FT23131567899420 Trace 472836 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/05/2023
12:13
TCBTRAN THANH DUC VIETNAMTRAN THANH DUC vinabrand chuyen ung ho tu thien T5 FT23131567899420 Trace 472836 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+300.000
12:13
+300.000
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT Nhi cty THV ung ho quy thang 4 Trace 581577 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/05/2023
12:08
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT Nhi cty THV ung ho quy thang 4 Trace 581577 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+130.000
12:08
+130.000
MAI ANH CHAU KHANH VIETNAM - TCB
MACK CTY THV chuyen tien tu thien T5 FT23131039144046 Trace 450764 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/05/2023
12:05
TCBMAI ANH CHAU KHANH VIETNAMMACK CTY THV chuyen tien tu thien T5 FT23131039144046 Trace 450764 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+150.000
12:05
+150.000
10/05/20235 giao dịch
xxxxxxxxxx1822 - VBA
CLB Thien nguyen Vi Cong Dong dai dien nhom a Son cty The Gioi Moi ung ho xay nha tinh thuong h Cai Be Tien GiangMa giao dich/ Trace 3635 NG CHUYEN:CUSTOMER -690043XXXX1822
10/05/2023
08:03
VBAxxxxxxxxxx1822CLB Thien nguyen Vi Cong Dong dai dien nhom a Son cty The Gioi Moi ung ho xay nha tinh thuong h Cai Be Tien GiangMa giao dich/ Trace 3635 NG CHUYEN:CUSTOMER -690043XXXX1822
-15.000.000
08:03
-15.000.000
PHAN THANH SON - MB
NHOM TENNIS VA SON UNG HO NHA CAI BE TIEN GIANG NG CHUYEN:CUSTOMER
10/05/2023
07:52
MBPHAN THANH SONNHOM TENNIS VA SON UNG HO NHA CAI BE TIEN GIANG NG CHUYEN:CUSTOMER
+15.000.000
07:52
+15.000.000
TRAN DUC LOI . - ACB
GOP QUY CHO CAN NHA TIEP THEO 100523 07 39 57 116301 Trace 116301 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
10/05/2023
07:39
ACBTRAN DUC LOI .GOP QUY CHO CAN NHA TIEP THEO 100523 07 39 57 116301 Trace 116301 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+888.888
07:39
+888.888
xxxxxxxxxx1822 - VBA
CLB Thien nguyen Vi Cong Dong chuyen khoan ung ho xay 4 can nha tinh thuong huyen Cai Be tinh Tien Giang - Ma giao dich/ Trace 316453 NG CHUYEN:CUSTOMER -690043XXXX1822
10/05/2023
07:23
VBAxxxxxxxxxx1822CLB Thien nguyen Vi Cong Dong chuyen khoan ung ho xay 4 can nha tinh thuong huyen Cai Be tinh Tien Giang - Ma giao dich/ Trace 316453 NG CHUYEN:CUSTOMER -690043XXXX1822
-60.000.000
07:23
-60.000.000
LE VAN KHUONG - MB
LE VAN KHUONG chuyen khoan ung ho quy NG CHUYEN:CUSTOMER
10/05/2023
07:19
MBLE VAN KHUONGLE VAN KHUONG chuyen khoan ung ho quy NG CHUYEN:CUSTOMER
+1.000.000
07:19
+1.000.000
25/04/20233 giao dịch
TRAN THI BIET - VCB
MBVCB 3427418697 091690 TRAN THI BIET chuyen tien
25/04/2023
12:13
VCBTRAN THI BIETMBVCB 3427418697 091690 TRAN THI BIET chuyen tien
+444.444
12:13
+444.444
NGUYEN THI NGOC NHAN - MB
NGUYEN THI NGOC NHAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
25/04/2023
11:45
MBNGUYEN THI NGOC NHANNGUYEN THI NGOC NHAN chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+1.000.000
11:45
+1.000.000
LE THI NGOC THUY VIETNAM - TCB
co Thuy gop chut suc FT23115001800011 Trace 374887 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
25/04/2023
11:42
TCBLE THI NGOC THUY VIETNAMco Thuy gop chut suc FT23115001800011 Trace 374887 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+500.000
11:42
+500.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1102 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas