CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG
  • 13,9 Tr
    Số tiền ủng hộ
  • 7
    Lượt ủng hộ
  • 45
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 02/12/2023 12:00
Số dư tài khoản
21.090.397 VND
Thu trong tuần
+888.888 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
20 giao dịch thu, 0 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
02/12/20231 giao dịch
TRAN DUC LOI . - ACB
GOP QUY 021223 11 57 16 323638 Ma giao dich Trace323638 Trace 32363 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
02/12/2023
11:57
ACBTRAN DUC LOI .GOP QUY 021223 11 57 16 323638 Ma giao dich Trace323638 Trace 32363 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+888.888
11:57
+888.888
20/11/20231 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
IBVCB.4666783918.046161.tra tien hang.CT tu 1041200917 NGUYEN THI MY DUNG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP gj046161 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
20/11/2023
10:13
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGIBVCB.4666783918.046161.tra tien hang.CT tu 1041200917 NGUYEN THI MY DUNG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP gj046161 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+240.000
10:13
+240.000
18/11/20232 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
18/11/2023
23:18
MBBANKTra lai tien gui
+464
23:18
+464
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4654293108.050141.NGUYEN TAI NAM chuyen tien.CT tu 0441000xxx749 NGUYEN TAI NAM toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP oq050141 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
18/11/2023
11:56
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4654293108.050141.NGUYEN TAI NAM chuyen tien.CT tu 0441000xxx749 NGUYEN TAI NAM toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP oq050141 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+686.868
11:56
+686.868
17/11/20236 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4649556069.033784.MAI NAM PHONG chuyen tien.CT tu 0441000xxx501 MAI NAM PHONG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP xn033784 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
17/11/2023
17:10
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4649556069.033784.MAI NAM PHONG chuyen tien.CT tu 0441000xxx501 MAI NAM PHONG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP xn033784 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+499.000
17:10
+499.000
NGUYEN THI PHUONG THUY . - ACB
THUY CHUYEN 171123 15 27 23 639654 Ma giao dich Trace639654 Trace 639654 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
17/11/2023
15:27
ACBNGUYEN THI PHUONG THUY .THUY CHUYEN 171123 15 27 23 639654 Ma giao dich Trace639654 Trace 639654 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+888.888
15:27
+888.888
LE THI NGOC THUY VIETNAM - TCB
Co Thuy gop xiu suc xay nha dai doan ket FT23321172811538 Ma giao dich Trace334117 Trace 334117 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
17/11/2023
15:16
TCBLE THI NGOC THUY VIETNAMCo Thuy gop xiu suc xay nha dai doan ket FT23321172811538 Ma giao dich Trace334117 Trace 334117 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+666.666
15:16
+666.666
MARITIME BANK 88 LANG HA - MSB
Thien nguyen Ma giao dich Trace130034 Trace 130034 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
17/11/2023
15:14
MSBMARITIME BANK 88 LANG HAThien nguyen Ma giao dich Trace130034 Trace 130034 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+1.234.567
15:14
+1.234.567
HUYNH TAN MY
em my ck Ma giao dich Trace830706 Trace 830706 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
17/11/2023
15:06
HUYNH TAN MYem my ck Ma giao dich Trace830706 Trace 830706 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+222.222
15:06
+222.222
NGUYEN NGOC QUAN VIETNAM - TCB
NGUYEN NGOC QUAN gieo hat FT23321099455959 Ma giao dich Trace298138 Trace 298138 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
17/11/2023
15:05
TCBNGUYEN NGOC QUAN VIETNAMNGUYEN NGOC QUAN gieo hat FT23321099455959 Ma giao dich Trace298138 Trace 298138 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+2.000.000
15:05
+2.000.000
16/11/20233 giao dịch
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT Hue ung ho clb thien nguyen Ma giao dich Trace396160 Trace 396160 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
16/11/2023
20:02
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT Hue ung ho clb thien nguyen Ma giao dich Trace396160 Trace 396160 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+1.999.999
20:02
+1.999.999
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4643678322.027221.HUA MINH PHAT chuyen tien.CT tu 0441000xxx514 HUA MINH PHAT toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP ii027221 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
16/11/2023
19:54
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4643678322.027221.HUA MINH PHAT chuyen tien.CT tu 0441000xxx514 HUA MINH PHAT toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP ii027221 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+555.555
19:54
+555.555
PHAN THANH SON - MB
PHAN THANH SON chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
16/11/2023
18:33
MBPHAN THANH SONPHAN THANH SON chuyen khoan NG CHUYEN:CUSTOMER
+777.777
18:33
+777.777
15/11/20233 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4635720712.059777.LE VAN KHUONG chuyen tien.CT tu 1038777777 LE VAN KHUONG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP ww059777 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
15/11/2023
18:54
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4635720712.059777.LE VAN KHUONG chuyen tien.CT tu 1038777777 LE VAN KHUONG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP ww059777 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+2.777.777
18:54
+2.777.777
DAO VAN TUONG - MB
Gop quy CLB TN NG CHUYEN:CUSTOMER
15/11/2023
17:24
MBDAO VAN TUONGGop quy CLB TN NG CHUYEN:CUSTOMER
+555.222
17:24
+555.222
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
NGUYEN VAN PHUOC EM Chuyen tien- Ma GD ACSP Kr120598 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
15/11/2023
15:01
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGNGUYEN VAN PHUOC EM Chuyen tien- Ma GD ACSP Kr120598 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+199.999
15:01
+199.999
14/11/20232 giao dịch
TRAN TRUNG NAM 412 NTMK
UH2D1R49PRU94P nam ban anh manh Ma giao dich Trace895011 Trace 895011 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/11/2023
11:45
TRAN TRUNG NAM 412 NTMKUH2D1R49PRU94P nam ban anh manh Ma giao dich Trace895011 Trace 895011 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+200.000
11:45
+200.000
TRAN DUC LOI . - ACB
GOP QUY XAY NHA 141123 07 51 26 220935 Ma giao dich Trace220935 Trace 220935 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
14/11/2023
07:51
ACBTRAN DUC LOI .GOP QUY XAY NHA 141123 07 51 26 220935 Ma giao dich Trace220935 Trace 220935 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+888.888
07:51
+888.888
11/11/20232 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4602783311.021253.MAI NAM PHONG chuyen tien.CT tu 0441000xxx501 MAI NAM PHONG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP mb021253 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/11/2023
08:48
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4602783311.021253.MAI NAM PHONG chuyen tien.CT tu 0441000xxx501 MAI NAM PHONG toi 1102 LE VAN KHUONG tai MB- Ma GD ACSP mb021253 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+500.000
08:48
+500.000
LE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCM - SCB
le dang khoi cong ty thuong hieu viet ung ho quy thang 11 Ma giao dich Trace613336 Trace 613336 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
11/11/2023
08:14
SCBLE DANG KHOI 85 NGUYEN SON P PHU THANH Q TAN PHU TPHCMle dang khoi cong ty thuong hieu viet ung ho quy thang 11 Ma giao dich Trace613336 Trace 613336 NG CHUYEN:CUSTOMER 1102
+150.000
08:14
+150.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
0
Chuyển khoản đến số tài khoản 1102 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do CLB TN VÌ CỘNG ĐỒNG điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas