4STEPS HAPPY HOUSE AND 5 GOALS
  • 2,27 Tr
    Số tiền ủng hộ
  • 5
    Lượt ủng hộ
  • 54
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 28/05/2024 20:00
Số dư tài khoản
12.329.374 VND
Thu trong tuần
+2.200.000 VND
Chi trong tuần
0 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
28/05/202415 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6115183927.304888.TRAN THI PHUONG chuyen tien Nguyen Phuong Nghi tham ban An Nhien.CT tu 0181003xxx320 TRAN THI PHUONG toi 4904 TRAN T NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
19:53
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6115183927.304888.TRAN THI PHUONG chuyen tien Nguyen Phuong Nghi tham ban An Nhien.CT tu 0181003xxx320 TRAN THI PHUONG toi 4904 TRAN T NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
19:53
+100.000
BUI NGOC THANH TRUC . - ACB
THAM BE AN NHIEN 280524 10 46 54 195277 Ma giao dich Trace195277 Trace 195277 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
10:46
ACBBUI NGOC THANH TRUC .THAM BE AN NHIEN 280524 10 46 54 195277 Ma giao dich Trace195277 Trace 195277 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
10:46
+100.000
NGHIEM THI HUYEN - EIB
Ban Quoc Huy ung ho van An Nhien Ma giao dich Trace178930 Trace 178930 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
10:29
EIBNGHIEM THI HUYENBan Quoc Huy ung ho van An Nhien Ma giao dich Trace178930 Trace 178930 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
10:29
+200.000
NGUYEN THI THU HA - VPB
THAM HOI BE AN NHIEN lop mot 3 Ma giao dich Trace120798 Trace 12079 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
10:25
VPBNGUYEN THI THU HATHAM HOI BE AN NHIEN lop mot 3 Ma giao dich Trace120798 Trace 12079 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
10:25
+100.000
HUYNH THI MY DIEU
Ban TUAN TU chuc AN NHIEN mau khoe Ma giao dich Trace934966 Trace 934966 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
10:23
HUYNH THI MY DIEUBan TUAN TU chuc AN NHIEN mau khoe Ma giao dich Trace934966 Trace 934966 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
10:23
+100.000
TRUONG THI HUYEN TRANG
Phuong Linh chuc An Nhien nhanh khoer Ma giao dich Trace911353 Trace 911353 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
10:15
TRUONG THI HUYEN TRANGPhuong Linh chuc An Nhien nhanh khoer Ma giao dich Trace911353 Trace 911353 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
10:15
+100.000
DANG THUY HONG VIETNAM - TCB
Tuong Vy chuc An Nhien mau khoi benh FT24149903038449 Ma giao dich Trace013619 Trace 013619 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
10:12
TCBDANG THUY HONG VIETNAMTuong Vy chuc An Nhien mau khoi benh FT24149903038449 Ma giao dich Trace013619 Trace 013619 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
10:12
+100.000
PHAM THI ANH TUYET VIETNAM - TCB
DAU CAT CHUC AN NHIEN MAU HET BENH FT24149407482082 Ma giao dich Trace003203 Trace 003203 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
10:09
TCBPHAM THI ANH TUYET VIETNAMDAU CAT CHUC AN NHIEN MAU HET BENH FT24149407482082 Ma giao dich Trace003203 Trace 003203 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
10:09
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6110511943.319480.Tham be An Nhien.CT tu 0181003xxx453 PHAN THI THUY VAN toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ qr319480 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
10:08
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6110511943.319480.Tham be An Nhien.CT tu 0181003xxx453 PHAN THI THUY VAN toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ qr319480 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
10:08
+100.000
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT Me Tuong Lam tham hoi be An Nhien Ma giao dich Trace400250 Trace 400250 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
10:06
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT Me Tuong Lam tham hoi be An Nhien Ma giao dich Trace400250 Trace 400250 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
10:06
+200.000
SACOMBANK CK TU SACOMBANK - STB
IBFT HUYNH THI DEP chuyen tien Ma giao dich Trace362643 Trace 36264 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
09:37
STBSACOMBANK CK TU SACOMBANKIBFT HUYNH THI DEP chuyen tien Ma giao dich Trace362643 Trace 36264 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
09:37
+200.000
NGO THI KIEU TRINH VIETNAM - TCB
Tham be An Nhien FT24149460287800 Ma giao dich Trace777942 Trace 777942 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
09:10
TCBNGO THI KIEU TRINH VIETNAMTham be An Nhien FT24149460287800 Ma giao dich Trace777942 Trace 777942 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
09:10
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6109971853.981977.tham hoi be an nhien.CT tu 0381000xxx902 TO THI HANG toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ ve981977 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
08:59
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6109971853.981977.tham hoi be an nhien.CT tu 0381000xxx902 TO THI HANG toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ ve981977 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
08:59
+200.000
NGO THI THU VI . - ACB
THAM BE AN NHIEN 280524 08 48 58 060659 Ma giao dich Trace060659 Trace 060659 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
08:49
ACBNGO THI THU VI .THAM BE AN NHIEN 280524 08 48 58 060659 Ma giao dich Trace060659 Trace 060659 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
08:49
+200.000
NHU MANH KHANH VIETNAM - TCB
khanh vdl vinh son t5 2024 FT24149082703464 Ma giao dich Trace650175 Trace 650175 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
28/05/2024
08:32
TCBNHU MANH KHANH VIETNAMkhanh vdl vinh son t5 2024 FT24149082703464 Ma giao dich Trace650175 Trace 650175 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
08:32
+100.000
24/05/20241 giao dịch
NGUYEN THI NGOC HAN
Chi Han gieo quy TUM Ma giao dich Trace999725 Trace 999725 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
24/05/2024
06:24
NGUYEN THI NGOC HANChi Han gieo quy TUM Ma giao dich Trace999725 Trace 999725 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
06:24
+100.000
22/05/20241 giao dịch
xxxxxxxx5838 - NCB
D38865 Team 4Steps Happy House gieo xay cau Ap 1 Ma giao dich/ Trace 036745 NG CHUYEN:CUSTOMER -100009515838
22/05/2024
18:39
NCBxxxxxxxx5838D38865 Team 4Steps Happy House gieo xay cau Ap 1 Ma giao dich/ Trace 036745 NG CHUYEN:CUSTOMER -100009515838
-7.016.666
18:39
-7.016.666
20/05/20243 giao dịch
LUONG THI CUC - MB
LUONG THI CUC chuyen khoan sip ao DCI NG CHUYEN:CUSTOMER
20/05/2024
15:25
MBLUONG THI CUCLUONG THI CUC chuyen khoan sip ao DCI NG CHUYEN:CUSTOMER
+35.000
15:25
+35.000
HA THI NGOC AN - MB
Ha Ngoc AnXay cau ap 1 NG CHUYEN:CUSTOMER
20/05/2024
13:57
MBHA THI NGOC ANHa Ngoc AnXay cau ap 1 NG CHUYEN:CUSTOMER
+500.000
13:57
+500.000
DO THANH THU - TPB
Do Thanh Thu chuyen tien vdl vinh son thang 5 Ma giao dich Trace167640 Trace 167640 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
20/05/2024
10:48
TPBDO THANH THUDo Thanh Thu chuyen tien vdl vinh son thang 5 Ma giao dich Trace167640 Trace 167640 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
10:48
+200.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 4904 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do 4STEPS HAPPY HOUSE AND 5 GOALS điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas