Maika Phương Founder 4Steps Happy House
  • 47
    Người theo dõi
  • 51
    Lượt yêu thích
  • 281
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 27/09/2023 06:45
Số dư tài khoản
50.748 VND
Thu trong tuần
+2.150.000 VND
Chi trong tuần
-11.836.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
16 giao dịch thu, 4 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
27/09/20231 giao dịch
xxxxxxxxxx0017 - TCB
TRAN THI PHUONG chuyen khoan Giai Ngan Quy VDL Vinh Son Thang 9 Lead du an LD Thanh NhanMa giao dich/ Trace 054719 NG CHUYEN:CUSTOMER -10221958730017
27/09/2023
06:39
TCBxxxxxxxxxx0017TRAN THI PHUONG chuyen khoan Giai Ngan Quy VDL Vinh Son Thang 9 Lead du an LD Thanh NhanMa giao dich/ Trace 054719 NG CHUYEN:CUSTOMER -10221958730017
-11.736.000
06:39
-11.736.000
26/09/20235 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4296687187.021129.XUAN HONG gieo VDL thang9.CT tu 0121000xxx884 NHAM THI XUAN HONG toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ vo0211 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
26/09/2023
21:42
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4296687187.021129.XUAN HONG gieo VDL thang9.CT tu 0121000xxx884 NHAM THI XUAN HONG toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ vo0211 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+50.000
21:42
+50.000
NGUYEN CANH HOANG - VPB
Gieo Vdl Vinh Son t09 Ma giao dich Trace036212 Trace 036212 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
26/09/2023
15:36
VPBNGUYEN CANH HOANGGieo Vdl Vinh Son t09 Ma giao dich Trace036212 Trace 036212 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+300.000
15:36
+300.000
TRAN MINH NGUYET - TPB
Uyen gieo quy VDL thang 9 Ma giao dich Trace465679 Trace 465679 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
26/09/2023
11:46
TPBTRAN MINH NGUYETUyen gieo quy VDL thang 9 Ma giao dich Trace465679 Trace 465679 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
11:46
+100.000
LE THI KIM DUNG
LE THI KIM DUNG Chuyen tien gieo hat quy thang 9 Ma giao dich Trace744584 Trace 744584 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
26/09/2023
10:59
LE THI KIM DUNGLE THI KIM DUNG Chuyen tien gieo hat quy thang 9 Ma giao dich Trace744584 Trace 744584 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
10:59
+100.000
VU THI THUY TAM - MB
VU THI THUY TAM chuyen khoan ung ho NG CHUYEN:CUSTOMER
26/09/2023
10:31
MBVU THI THUY TAMVU THI THUY TAM chuyen khoan ung ho NG CHUYEN:CUSTOMER
+300.000
10:31
+300.000
24/09/20231 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4283512303.079475.Gieo hat VDL Vinh Son.CT tu 0071000xxx727 BUI THI YEN OANH toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ ha079475 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
24/09/2023
21:08
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4283512303.079475.Gieo hat VDL Vinh Son.CT tu 0071000xxx727 BUI THI YEN OANH toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ ha079475 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
21:08
+200.000
23/09/20232 giao dịch
HA QUOC THI VIETNAM - TCB
Gieo hat dinh ky vdl vinh son Quoc Thi 0987593xxx FT23266924753489 Ma giao dich Trace048299 Trace 048299 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
23/09/2023
15:21
TCBHA QUOC THI VIETNAMGieo hat dinh ky vdl vinh son Quoc Thi 0987593xxx FT23266924753489 Ma giao dich Trace048299 Trace 048299 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+300.000
15:21
+300.000
TRAN THI PHUONG - MB
TRAN THI PHUONG chuyen khoan tien chuyen nham NG CHUYEN:CUSTOMER
23/09/2023
14:55
MBTRAN THI PHUONGTRAN THI PHUONG chuyen khoan tien chuyen nham NG CHUYEN:CUSTOMER
-100.000
14:55
-100.000
21/09/20234 giao dịch
NGUYEN DINH CHAU NGOC . - ACB
GIEO HAT VDL VINH SON CHAU NGOC 0937465xxx 210923 14 34 47 802118 Ma giao dich Trace802118 Trace 802118 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
21/09/2023
14:34
ACBNGUYEN DINH CHAU NGOC .GIEO HAT VDL VINH SON CHAU NGOC 0937465xxx 210923 14 34 47 802118 Ma giao dich Trace802118 Trace 802118 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
14:34
+200.000
LAM HUYNH PHUONG UYEN VIETNAM - TCB
U gieo quy phong sinh va vdl FT23264750189499 Ma giao dich Trace317222 Trace 317222 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
21/09/2023
14:27
TCBLAM HUYNH PHUONG UYEN VIETNAMU gieo quy phong sinh va vdl FT23264750189499 Ma giao dich Trace317222 Trace 317222 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
14:27
+100.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4260488562.064298.Gieo hat dinh ky VDL Vinh Son- Kim Truong 0979407xxx.CT tu 0381000xxx379 PHAM THI KIM TRUONG toi 4904 TRAN THI PHUON NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
21/09/2023
09:02
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4260488562.064298.Gieo hat dinh ky VDL Vinh Son- Kim Truong 0979407xxx.CT tu 0381000xxx379 PHAM THI KIM TRUONG toi 4904 TRAN THI PHUON NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+300.000
09:02
+300.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4259382914.033579.Gieo quy VDL Vinh Son thang 09 2023.CT tu 0381000xxx977 HO MAI HUONG toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ dh NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
21/09/2023
00:14
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4259382914.033579.Gieo quy VDL Vinh Son thang 09 2023.CT tu 0381000xxx977 HO MAI HUONG toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ dh NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
00:14
+200.000
20/09/20232 giao dịch
TRAN THI PHUONG - MB
C Nuong gieo nha Ben Tre NG CHUYEN:CUSTOMER
20/09/2023
14:20
MBTRAN THI PHUONGC Nuong gieo nha Ben Tre NG CHUYEN:CUSTOMER
-200.000
14:20
-200.000
TRAN THI PHUONG - MB
TRAN THI PHUONG chuyen khoan Le Minh Thanh gieo quy nha Ben Tre NG CHUYEN:CUSTOMER
20/09/2023
10:37
MBTRAN THI PHUONGTRAN THI PHUONG chuyen khoan Le Minh Thanh gieo quy nha Ben Tre NG CHUYEN:CUSTOMER
-2.160.000
10:37
-2.160.000
19/09/20233 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4252617948.070419.LE MINH THANH Gieo nha Ben Tre.CT tu 0421000xxx455 LE MINH THANH toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ fo0704 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
19/09/2023
22:46
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4252617948.070419.LE MINH THANH Gieo nha Ben Tre.CT tu 0421000xxx455 LE MINH THANH toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ fo0704 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+2.160.000
22:46
+2.160.000
LE THI THUY DINH VIETNAM - TCB
Dinh gieo quy phong sanh va VDL Vinh Son thang 9 FT23262930090707 Ma giao dich Trace304934 Trace 30493 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
19/09/2023
12:10
TCBLE THI THUY DINH VIETNAMDinh gieo quy phong sanh va VDL Vinh Son thang 9 FT23262930090707 Ma giao dich Trace304934 Trace 30493 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
12:10
+200.000
TRAN MINH NGUYET - TPB
Nguyet gieo quy VDL thang 9 Ma giao dich Trace446716 Trace 446716 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
19/09/2023
00:00
TPBTRAN MINH NGUYETNguyet gieo quy VDL thang 9 Ma giao dich Trace446716 Trace 446716 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
00:00
+200.000
18/09/20232 giao dịch
TRAN NU HOANG PHUONG VIETNAM - TCB
Hoang Phuong Gieo quy VDL Vinh Son thang 9 FT23261819700033 Ma giao dich Trace066242 Trace 066242 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
18/09/2023
15:59
TCBTRAN NU HOANG PHUONG VIETNAMHoang Phuong Gieo quy VDL Vinh Son thang 9 FT23261819700033 Ma giao dich Trace066242 Trace 066242 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+150.000
15:59
+150.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.4240076875.075963.DO THI DIEP gieohat.CT tu 9978677248 DO THI DIEP toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ jo075963 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
18/09/2023
07:50
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.4240076875.075963.DO THI DIEP gieohat.CT tu 9978677248 DO THI DIEP toi 4904 TRAN THI PHUONG tai MB- Ma GD ACSP/ jo075963 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
07:50
+200.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 4904 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Maika Phương Founder 4Steps Happy House điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas