Maika Phương Founder 4Steps Happy House
  • 42
    Người theo dõi
  • 51
    Lượt yêu thích
  • 189
    Lượt ủng hộ
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 04/06/2023 23:35
Số dư tài khoản
745 VND
Thu trong tuần
+4.120.000 VND
Chi trong tuần
-4.120.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
19 giao dịch thu, 1 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
04/06/202320 giao dịch
xxxxxxxxx6134 - VCB
Team Maika Phuong 4steps ket noi nguon luc tai chinh gia dinh a Son Chuc a va gia dinh som vuot qua giai doan kho khan an tam tai chinhM NG CHUYEN:CUSTOMER -0071003xxx134
04/06/2023
23:30
VCBxxxxxxxxx6134Team Maika Phuong 4steps ket noi nguon luc tai chinh gia dinh a Son Chuc a va gia dinh som vuot qua giai doan kho khan an tam tai chinhM NG CHUYEN:CUSTOMER -0071003xxx134
-4.120.000
23:30
-4.120.000
LE THI THANH LOAN 25 HOANG LE KHA PHUONG 9 QUAN 6 TPHCM - SCB
goi anh Thanh vuot kho Trace 559145 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
04/06/2023
21:45
SCBLE THI THANH LOAN 25 HOANG LE KHA PHUONG 9 QUAN 6 TPHCMgoi anh Thanh vuot kho Trace 559145 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
21:45
+200.000
NGUYEN THI THU HUONG - MB
NGUYEN THI THU HUONG dong gop gd a Son 0942364xxx NG CHUYEN:CUSTOMER
04/06/2023
20:43
MBNGUYEN THI THU HUONGNGUYEN THI THU HUONG dong gop gd a Son 0942364xxx NG CHUYEN:CUSTOMER
+300.000
20:43
+300.000
AGRIBANK
MB 4904 NGUYEN NGOC DUNG gieo hat ung ho nha anh son Trace 721360 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
04/06/2023
20:25
AGRIBANKMB 4904 NGUYEN NGOC DUNG gieo hat ung ho nha anh son Trace 721360 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
20:25
+100.000
PHAM THI KIM TRUONG . - ACB
KIM TRUONG DONG GOP GD ANH SON 0979407xxx 040623 20 20 32 318567 Trace 318567 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
04/06/2023
20:20
ACBPHAM THI KIM TRUONG .KIM TRUONG DONG GOP GD ANH SON 0979407xxx 040623 20 20 32 318567 Trace 318567 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+300.000
20:20
+300.000
CHAU HUYNH NGOC ANH THU - VCB
MBVCB 3631284940 084828 CHAU HUYNH NGOC ANH THU dong gop gia dinh anh Son 0984881xxx
04/06/2023
19:23
VCBCHAU HUYNH NGOC ANH THUMBVCB 3631284940 084828 CHAU HUYNH NGOC ANH THU dong gop gia dinh anh Son 0984881xxx
+100.000
19:23
+100.000
TRAN NU HOANG PHUONG VIETNAM - TCB
HOANG PHUONG Dong gop gia dinh anh Son 0792331xxx FT23156115511962 Trace 914079 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
04/06/2023
17:37
TCBTRAN NU HOANG PHUONG VIETNAMHOANG PHUONG Dong gop gia dinh anh Son 0792331xxx FT23156115511962 Trace 914079 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
17:37
+200.000
TRINH THI TAM
Tam 0961151xxx Giup do gia dinh a Son Chuc gd anh som on dinh cuoc song Trace 858844 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
04/06/2023
17:30
TRINH THI TAMTam 0961151xxx Giup do gia dinh a Son Chuc gd anh som on dinh cuoc song Trace 858844 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+100.000
17:30
+100.000
NHAM THI XUAN HONG - VCB
MBVCB 3630619567 031085 XUAN HONG CHUC GD ANH SON LUON BINH AN
04/06/2023
17:22
VCBNHAM THI XUAN HONGMBVCB 3630619567 031085 XUAN HONG CHUC GD ANH SON LUON BINH AN
+100.000
17:22
+100.000
TRAN THI TU
nhom1 thuc hanh dci 12 tu chuc gd anh son som on dinh cuoc song Trace 734284 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
04/06/2023
16:59
TRAN THI TUnhom1 thuc hanh dci 12 tu chuc gd anh son som on dinh cuoc song Trace 734284 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
16:59
+200.000
LE NGUYEN HUONG DUONG - VCB
MBVCB 3630142277 086913 HUONG DUONG dong gop gd anh Son 0903633xxx
04/06/2023
15:52
VCBLE NGUYEN HUONG DUONGMBVCB 3630142277 086913 HUONG DUONG dong gop gd anh Son 0903633xxx
+500.000
15:52
+500.000
NGUYEN THI BICH PHUONG . - ACB
BICH PHUONG DONG GOP GIA DINH ANH SON 0933675xxx 040623 15 48 38 155255 Trace 155255 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
04/06/2023
15:48
ACBNGUYEN THI BICH PHUONG .BICH PHUONG DONG GOP GIA DINH ANH SON 0933675xxx 040623 15 48 38 155255 Trace 155255 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+200.000
15:48
+200.000
NGUYEN NGOC AI VY - VCB
MBVCB 3629445479 036779 NGUYEN NGOC AI VY dong gop gd anh Son
04/06/2023
12:57
VCBNGUYEN NGOC AI VYMBVCB 3629445479 036779 NGUYEN NGOC AI VY dong gop gd anh Son
+200.000
12:57
+200.000
NGUYEN THI NGOC HAN
Ngoc Han dong gop gd a Son 0988311xxx Trace 969924 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
04/06/2023
12:56
NGUYEN THI NGOC HANNgoc Han dong gop gd a Son 0988311xxx Trace 969924 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+140.000
12:56
+140.000
MOMOIBFT 412 NTMK - VCCB
Ho tro khan cap GD anh Son Trace 314389 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
04/06/2023
12:53
VCCBMOMOIBFT 412 NTMKHo tro khan cap GD anh Son Trace 314389 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+10.000
12:53
+10.000
PHAN THI MY CHI - VCB
MBVCB 3629284549 034111 Phan Chi dong gop gd a Son 0937444xxx
04/06/2023
12:19
VCBPHAN THI MY CHIMBVCB 3629284549 034111 Phan Chi dong gop gd a Son 0937444xxx
+200.000
12:19
+200.000
LE DUC NHAN - VIETINBANK
Nhom 7 K12 leader MK Phuong Thanh Pham ung ho gd a son a Trace 318239 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
04/06/2023
11:47
VIETINBANKLE DUC NHANNhom 7 K12 leader MK Phuong Thanh Pham ung ho gd a son a Trace 318239 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+720.000
11:47
+720.000
TRAN THI PHUONG - VCB
MBVCB 3629025120 052389 TRAN THI PHUONG chuyen tien
04/06/2023
11:24
VCBTRAN THI PHUONGMBVCB 3629025120 052389 TRAN THI PHUONG chuyen tien
+200.000
11:24
+200.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Chuc gia dinh anh Son co cuoc song am no hanh phuc
04/06/2023
11:05
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGChuc gia dinh anh Son co cuoc song am no hanh phuc
+50.000
11:05
+50.000
ACC 970422 - VIB
Tuan dong gop gdjnh A Son 0903020xxx Trace 208114 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
04/06/2023
10:24
VIBACC 970422Tuan dong gop gdjnh A Son 0903020xxx Trace 208114 NG CHUYEN:CUSTOMER 4904
+300.000
10:24
+300.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 4904 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Maika Phương Founder 4Steps Happy House điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas