Nhóm Từ Thiện Người Tôi Cưu Mang
  • 200.100 VND
    Số tiền ủng hộ
  • 2
    Lượt ủng hộ
  • 102
    Người theo dõi
Báo cáo tài chính
Cập nhật lần cuối lúc: 29/05/2024 03:00
Số dư tài khoản
395.453.924 VND
Thu trong tuần
+590.411 VND
Chi trong tuần
-17.900.000 VND
Biểu đồ 7 ngày gần nhất
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Giao dịch gần đây
15 giao dịch thu, 5 giao dịch chi
Thời gianNgân hàngNgười chuyển/nhậnNội dungSố tiền
29/05/20241 giao dịch
MBBANK
Tra lai tien gui
29/05/2024
02:51
MBBANKTra lai tien gui
+90.411
02:51
+90.411
23/05/20244 giao dịch
xxxxxxxxxx0017 - TCB
Ntcm ct cmtx t5 6 7 2024 chu an nghe an qua alexanderMa giao dich/ Trace 530746 NG CHUYEN:CUSTOMER -19034046900017
23/05/2024
14:51
TCBxxxxxxxxxx0017Ntcm ct cmtx t5 6 7 2024 chu an nghe an qua alexanderMa giao dich/ Trace 530746 NG CHUYEN:CUSTOMER -19034046900017
-900.000
14:51
-900.000
xxxxxxxxxx0017 - TCB
Ntcm ct phung dieu anh duong nghe an qua alexanderMa giao dich/ Trace 990609 NG CHUYEN:CUSTOMER -19034046900017
23/05/2024
14:49
TCBxxxxxxxxxx0017Ntcm ct phung dieu anh duong nghe an qua alexanderMa giao dich/ Trace 990609 NG CHUYEN:CUSTOMER -19034046900017
-1.000.000
14:49
-1.000.000
xxxxxxxxxx0565 - BIDV
Thanh toan QR Ntcm ct cmktx chau TVA hanoi qua HienlinhMa giao dich/ Trace 496960 NG CHUYEN:CUSTOMER -12210001050565
23/05/2024
14:42
BIDVxxxxxxxxxx0565Thanh toan QR Ntcm ct cmktx chau TVA hanoi qua HienlinhMa giao dich/ Trace 496960 NG CHUYEN:CUSTOMER -12210001050565
-16.000.000
14:42
-16.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6071414498.467246.Quan com 2000.CT tu 1030025196 DANG NGOC TUONG VAN toi 1501 HOANG THI QUYNH TRANG tai MB- Ma GD ACSP/ pz467246 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
23/05/2024
10:05
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6071414498.467246.Quan com 2000.CT tu 1030025196 DANG NGOC TUONG VAN toi 1501 HOANG THI QUYNH TRANG tai MB- Ma GD ACSP/ pz467246 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
+500.000
10:05
+500.000
22/05/20242 giao dịch
NGUYEN THI THANH LOAN . - ACB
LANO VA LEHUNG73 UH QUAN COM 2000 NTCM 220524 10 39 33 507329 Ma giao dich Trace507329 Trace 507329 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
22/05/2024
10:39
ACBNGUYEN THI THANH LOAN .LANO VA LEHUNG73 UH QUAN COM 2000 NTCM 220524 10 39 33 507329 Ma giao dich Trace507329 Trace 507329 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
+5.000.000
10:39
+5.000.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6063209191.259715.Dieu Huong UH VTA.CT tu 0011000xxx419 PHAM THI THANH MAI toi 1501 HOANG THI QUYNH TRANG tai MB- Ma GD ACSP/ zx259715 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
22/05/2024
09:24
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6063209191.259715.Dieu Huong UH VTA.CT tu 0011000xxx419 PHAM THI THANH MAI toi 1501 HOANG THI QUYNH TRANG tai MB- Ma GD ACSP/ zx259715 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
+100.000
09:24
+100.000
21/05/20243 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6055533496.380022.Hia dinh Nhat Sean Trang Tuan Ha UH VTA.CT tu 0011000xxx306 NGUYEN THI THU TRANG TUC LAN PHUONG toi 1501 HOANG THI NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
21/05/2024
11:12
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6055533496.380022.Hia dinh Nhat Sean Trang Tuan Ha UH VTA.CT tu 0011000xxx306 NGUYEN THI THU TRANG TUC LAN PHUONG toi 1501 HOANG THI NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
+1.000.000
11:12
+1.000.000
PHUNG THI NGOC THUY VIETNAM - TCB
GD Phung Ngoc Thuy UH VTA FT24142118090520 Ma giao dich Trace702437 Trace 702437 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
21/05/2024
10:30
TCBPHUNG THI NGOC THUY VIETNAMGD Phung Ngoc Thuy UH VTA FT24142118090520 Ma giao dich Trace702437 Trace 702437 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
+100.000
10:30
+100.000
PHAM THI NGOC HUYEN
PHAM THI NGOC HUYEN Chuyen tien UH chau ung thu GD cuoi Ma giao dich Trace759727 Trace 759727 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
21/05/2024
10:24
PHAM THI NGOC HUYENPHAM THI NGOC HUYEN Chuyen tien UH chau ung thu GD cuoi Ma giao dich Trace759727 Trace 759727 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
+500.000
10:24
+500.000
20/05/20248 giao dịch
DANG THI KIM NGAN - TPB
Dang Thi Kim Ngan UH VTA Ma giao dich Trace628784 Trace 628784 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
20/05/2024
23:25
TPBDANG THI KIM NGANDang Thi Kim Ngan UH VTA Ma giao dich Trace628784 Trace 628784 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
+1.000.000
23:25
+1.000.000
DO MINH DUC - TPB
Ung ho chau VTA Ma giao dich Trace614258 Trace 614258 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
20/05/2024
23:18
TPBDO MINH DUCUng ho chau VTA Ma giao dich Trace614258 Trace 614258 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
+10.000.000
23:18
+10.000.000
ACC 970422 - VIB
Minh Thuy UH VTA Ma giao dich Trace000179 Trace 000179 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
20/05/2024
22:48
VIBACC 970422Minh Thuy UH VTA Ma giao dich Trace000179 Trace 000179 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
+300.000
22:48
+300.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Em Yen Nhi HP UH VTA- Ma GD ACSP/ oi569105 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
20/05/2024
21:49
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGEm Yen Nhi HP UH VTA- Ma GD ACSP/ oi569105 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
+500.000
21:49
+500.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6052287824.391132.Que Tra UH VTA.CT tu 0021000xxx306 NGUYEN THUY DUONG toi 1501 HOANG THI QUYNH TRANG tai MB- Ma GD ACSP/ mn391132 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
20/05/2024
21:47
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6052287824.391132.Que Tra UH VTA.CT tu 0021000xxx306 NGUYEN THUY DUONG toi 1501 HOANG THI QUYNH TRANG tai MB- Ma GD ACSP/ mn391132 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
+500.000
21:47
+500.000
LE KIM CHUNG - MB
LE KIM CHUNG UH chau VTA NG CHUYEN:CUSTOMER
20/05/2024
21:46
MBLE KIM CHUNGLE KIM CHUNG UH chau VTA NG CHUYEN:CUSTOMER
+500.000
21:46
+500.000
NGUYEN THI DIU HUONG - VPB
Victor ck UH VTA Ma giao dich Trace834734 Trace 834734 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
20/05/2024
21:33
VPBNGUYEN THI DIU HUONGVictor ck UH VTA Ma giao dich Trace834734 Trace 834734 NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
+600.000
21:33
+600.000
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
MBVCB.6052128772.283045.Co Helen asc 38 maitan UH VTA.CT tu 0011000xxx419 PHAM THI THANH MAI toi 1501 HOANG THI QUYNH TRANG tai MB- Ma GD AC NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
20/05/2024
21:23
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGMBVCB.6052128772.283045.Co Helen asc 38 maitan UH VTA.CT tu 0011000xxx419 PHAM THI THANH MAI toi 1501 HOANG THI QUYNH TRANG tai MB- Ma GD AC NG CHUYEN:CUSTOMER 1501
+1.000.000
21:23
+1.000.000
19/05/20242 giao dịch
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNG
Ntcm ct cmtx ba nguyen thi my quan6 hcm T56-7 2024 qua letuantu- Ma GD ACSP/ 1D190056 NG CHUYEN:HOANG THI QUYNH TRANG 0421000xxx280
19/05/2024
18:15
CHUYỂN TIỀN LIÊN NGÂN HÀNGNtcm ct cmtx ba nguyen thi my quan6 hcm T56-7 2024 qua letuantu- Ma GD ACSP/ 1D190056 NG CHUYEN:HOANG THI QUYNH TRANG 0421000xxx280
-900.000
18:15
-900.000
xxxxxxxxx8811 - VBA
Ntcm ct ctmx chi ke thi ngoai aluoi hue 1tr cua uuhoadung 300k trich quy ntcmMa giao dich/ Trace 675482 NG CHUYEN:CUSTOMER -4008205018811
19/05/2024
18:13
VBAxxxxxxxxx8811Ntcm ct ctmx chi ke thi ngoai aluoi hue 1tr cua uuhoadung 300k trich quy ntcmMa giao dich/ Trace 675482 NG CHUYEN:CUSTOMER -4008205018811
-1.300.000
18:13
-1.300.000
Cam kết số liệu | Powered by MBBank
Chuyển khoản đến số tài khoản 1501 tại Ngân hàng Quân đội (MBBank) để ủng hộ chiến dịch do Nhóm Từ Thiện Người Tôi Cưu Mang điều hành
Hoặc quét mã VietQR:
VietQR
Napas