Câu hỏi thường gặp

Bạn thắc mắc, chúng tôi trả lời
1. Tôi muốn tạo tài khoản trên App Thiện nguyện thì phải làm gì?

---

Bạn có thể tạo tài khoản App Thiện nguyện bằng Email, tài khoản Facebook, Zalo, AppleID hoặc tài khoản MB BANK

Lưu ý: Hình thức đăng ký bằng AppleID chỉ áp dụng cho các thiết bị iPhone


Đối với phương thức đăng ký bằng email:

+ Chọn Tạo tài khoản tại màn hình Đăng nhập

+ Nhập địa chỉ email và xác thực email của bạn 

+ Nhập tên của bạn 

+ Nhập mật khẩu bạn muốn sử dụng

+ Nhấp vào Hoàn tất để hoàn thành quy trình đăng ký tài khoản với email 


Đối với phương thức đăng ký bằng tài khoản Facebook, Zalo, AppleID

+ Chọn biểu tượng tương ứng với phương thức đăng ký bạn mong muốn

+ Cấp quyền đăng nhập cho App Thiện nguyện tại phương thức tương ứng 

+ Hệ thống sau đó sẽ tự điều hướng bạn về trang Cộng đồng của App Thiện nguyện


Đối với phương thức đăng ký bằng tài khoản MB BANK 

+ Chọn biểu tượng MB BANK trên màn hình đăng nhập 

+ Nhập thông tin Tên đăng nhập, Mật khẩu tương ứng với tài khoản Mobile Banking tương ứng của bạn tại MB BANK

+ Nhập mã xác nhận và chọn Đăng nhập

+ Hệ thống sau đó sẽ tự điều hướng bạn về trang Cộng đồng của App Thiện nguyện

2. Tôi có thể đăng nhập bằng nhiều cách vào một tài khoản App Thiện nguyện được không?

---

Một tài khoản App Thiện nguyện có thể đăng nhập bằng nhiều phương thức khác nhau. Để cài đặt việc này, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau: 

+ Truy cập vào Menu cá nhân bằng cách nhấp vào avatar của bạn trên trang Cộng đồng 

+ Chọn Cài đặt tài khoản và chọn Phương thức đăng nhập

+ Tại đây, bạn có thể thêm phương thức đăng nhập mới hoặc bỏ phương thức đăng nhập đã chọn. Tuy nhiên, bạn cần ít nhất 1 phương thức đăng nhập của tài khoản đang hoạt động

3. Tôi phải làm gì khi quên mật khẩu đăng nhập App Thiện nguyện?

---

Bạn có thể lấy lại mật khẩu bằng cách thức sau:

+ Tại màn hình đăng nhập, chọn Quên mật khẩu

+ Nhập địa chỉ email và xác thực email của bạn 

+ Nhập mật khẩu mới mà bạn muốn sử dụng

+ Chọn vào Cập nhật mật khẩu để hoàn thành quy trình

Để tránh việc mất tài khoản do quên mật khẩu hoặc quên email đăng ký, hãy thêm phương thức đăng nhập bằng tài khoản mạng xã hội cho tài khoản App Thiện nguyện đang hoạt động của bạn.

4. Tôi muốn đổi mật khẩu thì phải làm gì?

---

Bạn có thể đổi mật khẩu bằng cách thức sau:

+ Truy cập vào Menu cá nhân bằng cách nhấp vào avatar của bạn trên trang Cộng đồng

+ Chọn Cài đặt tài khoản và chọn Đổi mật khẩu. 

Lưu ý, chỉ phương thức đăng nhập bằng email mới có thể đổi mật khẩu. Bạn vui lòng cập nhập địa chỉ email trước khi thực hiện thao tác này

Sau đó:

+ Nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới mà bạn muốn sử dụng 

+ Chọn Cập nhật mật khẩu để hoàn tất quy trình 

+ Tài khoản của bạn sau khi thay đổi mật khẩu thành công sẽ được đăng xuất khỏi tất cả thiết bị để đảm bảo bảo mật thông tin

5. Tôi có thể đổi tên người dùng của mình được không?

---

Chắc chắn rồi, bạn có thể thay đổi tên người dùng của mình. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể thay đổi tên người dùng sau 14 ngày kể từ lần cuối cùng thay đổi thành công. 


Để thực hiện thay đổi tên người dùng, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

+ Truy cập vào Menu cá nhân bằng cách nhấp vào avatar của bạn trên trang Cộng đồng

+ Chọn Cài đặt tài khoản và chọn Tên người dùng

Lưu ý, chỉ phương thức đăng nhập bằng email mới có thể đổi mật khẩu. Bạn vui lòng cập nhập địa chỉ email trước khi thực hiện thao tác này

Sau đó:

+ Nhập tên người dùng bạn muốn sử dụng 

+ Nhập mật khẩu để xác nhận thay đổi

+ Chọn Hoàn tất để thiết lập tên người dùng mới


Tên người dùng là một phần của trang Cá nhân công khai. Nhờ đó, bạn bè tìm thấy bạn trên App Thiện nguyện. Do đó, hãy sử dụng họ tên hoặc biệt danh riêng của bạn để mọi người dễ dàng tìm thấy bạn hơn.

6. Tôi muốn thay đổi tên tài khoản hoặc ảnh đại diện của mình thì phải làm gì?

---

Bạn có thể thay đổi tên tài khoản hoặc cập nhật ảnh đại diện theo các bước sau:

+ Truy cập vào Menu cá nhân bằng cách nhấp vào avatar của bạn trên trang Cộng đồng

+ Chọn Chỉnh sửa thông tin cá nhân

+ Nhập tên tài khoản hoặc tải ảnh đại diện bạn muốn chỉnh sửa 

+ Chọn Cập nhật để lưu thông tin mới

7. Tôi muốn thay đổi địa chỉ email đăng nhập có được không?

---

Bạn hoàn toàn có thể thay đổi địa chỉ email để đăng nhập. Để thay đổi, bạn vui lòng làm theo các bước sau:

+ Truy cập vào Menu cá nhân bằng cách nhấp vào avatar của bạn trên trang Cộng đồng

+ Chọn Cài đặt tài khoản và chọn Email 

+ Nhập địa chỉ email mới mà bạn muốn sử dụng

+ Xác thực email của bạn để hoàn tất quy trình

8. Tôi muốn ủng hộ thì phải làm gì?

---

Bạn có thể ủng hộ cho 1 mục tiêu bằng cách nhấp vào nút Ủng hộ tại mục tiêu trên trang Cộng đồng hoặc Tôi muốn ủng hộ tại màn hình Chi tiết mục tiêu:

+ Nhập số tiền muốn ủng hộ và lời chúc

+ Tại đây, bạn có thể thực hiện chuyển khoản bằng cách Ủng hộ bằng mã VietQR, Ủng hộ bằng Chuyển khoản qua Ngân hàng bất kỳ hoặc Ủng hộ ngay bằng ứng dụng ngân hàng điện tử MB BANK


Bạn cũng có thể ủng hộ cho một tài khoản bất kỳ bằng cách ấn nút Chung tay tại Trang Cá nhân của tài khoản đó, chọn 1 mục tiêu bạn muốn ủng hộ và thực hiện theo hướng dẫn ở trên.

9. Tôi có thể chuyển tiền ủng hộ đến cá nhân, tổ chức trên App Thiện nguyện bằng những hình thức nào?

---

Bạn có thể ủng hộ cho tài khoản yêu thích bằng 3 cách dưới đây: 

+ Cách 1: Ủng hộ bằng Chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng điện tử bất kỳ

+ Cách 2: Ủng hộ bằng VietQR: Lưu mã VietQR vào thư viện ảnh của thiết bị. Sau đó sử dụng ứng dụng ngân hàng điện tử của bất kỳ Ngân hàng nào hỗ trợ VietQR để chuyển khoản

+ Cách 3: Ủng hộ ngay bằng ứng dụng ngân hàng điện tử MBBank với 1 bước chạm


Bạn vui lòng nhập Mã ủng hộ hoặc sao chép Mã ủng hộ từ ứng dụng vào nội dung chuyển khoản để hệ thống có thể ghi nhận ủng hộ của bạn trên App Thiện nguyện.


Lưu ý: Với các hình thức ủng hộ bằng VietQR & bằng ứng dụng ngân hàng điện tử MBBank, hệ thống đã tự động mặc định Mã ủng hộ trong nội dung chuyển khoản. Xin vui lòng không xóa Mã ủng hộ này.

10. Hệ thống có yêu cầu về số tiền ủng hộ tối thiểu không?

---

Chúng tôi hoàn toàn không có yêu cầu về số tiền ủng hộ tối thiểu. Tuy nhiên khi sử dụng ứng dụng Ngân hàng điện tử để chuyển khoản, bạn có thể phải tuân theo quy định về số tiền tối thiểu để thực hiện giao dịch của ngân hàng đó.

11. Tôi có thể ủng hộ nhiều lần cho một mã ủng hộ hay không?

---

Bạn hoàn toàn có thể ủng hộ nhiều lần cho một mã ủng hộ. Hệ thống của chúng tôi sẽ ghi nhận theo từng giao dịch bạn ủng hộ. Tuy nhiên, chúng tôi khuyến khích bạn ủng hộ riêng biệt cho từng mã ủng hộ để đảm bảo tính minh bạch và không có sự cố sai sót trong quá trình ghi nhận ủng hộ của bạn.

12. Sẽ có vấn đề gì nếu tôi không nhập hoặc nhập sai mã ủng hộ trong nội dung chuyển khoản?

---

Trong trường hợp bạn không nhập hoặc nhập sai mã ủng hộ trong nội dung chuyển khoản, ủng hộ của bạn có thể không được ghi nhận hoặc ghi nhận không chính xác theo tài khoản App Thiện nguyện của bạn. Tuy nhiên, hãy yên tâm là giao dịch chuyển tiền ủng hộ của bạn vẫn đến được đúng tài khoản ngân hàng của cá nhân, tổ chức gây quỹ. Bạn có thể: 

+ Truy cập Trang Cá nhân của cá nhân, tổ chức đó trên App Thiện nguyện

+ Tìm kiếm theo tên chủ tài khoản, số tài khoản hoặc nội dung chuyển tiền


Lưu ý: Hệ thống thường mất một vài phút để xử lý. Nếu sau 15 phút, bạn vẫn không tìm thấy giao dịch chuyển tiền của mình trên sao kê, vui lòng liên hệ đến Ban quản trị App Thiện nguyện

+ Email: contact@thiennguyen.app
+ Hotline: MB247 1900 545426
13. Làm sao để tôi biết ủng hộ của mình đã được ghi nhận và chuyển đến đúng người nhận?

---

Bạn có 3 cách để biết ủng hộ của mình đã được ghi nhận hay chưa:

+ Cách 1: Xem lại ủng hộ tại mục Ủng hộ của tôi. Nếu ủng hộ hiển thị trạng thái Đã thanh toán, ủng hộ của bạn đã được ghi nhận

+ Cách 2: Xem tại danh sách ủng hộ của tài khoản gây quỹ hoặc của mục tiêu mà bạn ủng hộ. Nếu ủng hộ của bạn đã xuất hiện tại Lượt ủng hộ của tài khoản hoặc mục tiêu, ủng hộ của bạn đã được ghi nhận

+ Cách 3: Xem tại chi tiết sao kê của tài khoản kêu gọi. Nếu giao dịch của bạn đã xuất hiện trên sao kê và mã ủng hộ bạn đã ghi đúng, ủng hộ của bạn đã được ghi nhận. 


Hãy thường xuyên truy cập App Thiện nguyện và theo dõi quá trình giải ngân số tiền gây quỹ của cá nhân, tổ chức mà bạn quyên góp tiền đến bằng các hoạt động trên Trang Cá nhân của họ.

14. Tôi muốn xem lại ủng hộ của mình thì truy cập vào đâu?

---

Để xem lại ủng hộ của mình, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau

+ Truy cập vào Menu cá nhân bằng cách nhấp vào avatar của bạn trên trang Cộng đồng

+ Chọn Ủng hộ của tôi

15. Nếu tôi đã ủng hộ nhưng hệ thống chưa ghi nhận thì tôi phải làm gì?

---

Hãy kiểm tra lại và chắc chắn rằng bạn đã làm đúng những điều sau đây:

+ Nhập chính xác Mã ủng hộ trên nội dung chuyển khoản khi giao dịch với ngân hàng

+ Không lựa chọn giấu tên khi thực hiện ủng hộ

 

Lưu ý: Hệ thống thường mất một vài phút để xử lý. Nếu bạn làm đúng hướng dẫn nhưng sau 15 phút, bạn vẫn không thấy ủng hộ của mình được ghi nhận, vui lòng liên hệ đến Ban quản trị App Thiện nguyện để được trợ giúp:

+ Email: contact@thiennguyen.app

+ Hotline: 1900 545426

16. Nếu tôi thấy một bài viết hoặc một tài khoản có nội dung hoặc hành vi không phù hợp, tôi có thể báo cáo cho Ban quản trị App Thiện nguyện bằng cách nào?

---

Hãy báo cáo bài viết hoặc tài khoản đó ngay cho Ban quản trị App Thiện nguyện để chúng tôi kịp thời xử lý. Bạn có thể báo cáo theo cách sau:

+ Tại bài viết: ấn vào icon "•••" và chọn Báo cáo bài viết hoặc Báo cáo tài khoản

+ Chọn lý do mà bạn muốn báo cáo 

+ Nhấp vào nút Báo cáo và chúng tôi sẽ xử lý báo cáo của bạn sớm nhất có thể

Hoặc:

+ Tại trang Cá nhân của tài khoản đó: ấn vào icon "•••", chọn Báo cáo tài khoản và làm theo hướng dẫn ở trên

17. Sẽ như thế nào nếu tôi chặn một tài khoản trên App Thiện nguyện?

---

Khi bạn chặn một tài khoản trên App Thiện nguyện, bạn và người đó không thể truy cập trang Cá nhân, bài viết của nhau. Bạn cũng sẽ không thấy hoạt động hay gợi ý đến hoạt động của tài khoản đó trên trang Cộng đồng. Tuy nhiên, nếu bạn đã ủng hộ cho mục tiêu tạo bởi tài khoản bị chặn, bạn vẫn có thể xem lại ủng hộ này tại Ủng hộ của tôi

18. Bảng xếp hạng trên trang Cộng đồng App Thiện nguyện nhằm phục vụ mục đích gì?

---

Bảng xếp hạng tài khoản tích cực trên App Thiện nguyện nhằm ghi danh các tài khoản có hoạt động tích cực trong việc kêu gọi ủng hộ và xây dựng mạng xã hội thiện nguyện. Tại đây, bạn cũng có thể tham khảo xếp hạng của các tài khoản gây quỹ để có thể đưa ra quyết định ủng hộ phù hợp với mục đích thiện nguyện của mình. 

19. Tôi muốn tạo mục tiêu gây quỹ thì phải làm gì?

---

Hiện App Thiện nguyện chỉ cho phép các tài khoản xác thực được tạo mục tiêu gây quỹ. Nếu tài khoản của bạn chưa phải là tài khoản xác thực, vui lòng xem trợ giúp của chúng tôi về quy trình đăng ký tài khoản xác thực.


Đối với tài khoản xác thực, để tạo mục tiêu gây quỹ, bạn vui lòng thực hiện các bước sau:

+ Chọn nút “+” tại màn hình trang Cộng đồng hoặc trang Cá nhân của bạn 

+ Chọn Gây quỹ 

+ Nhập thông tin liên quan đến mục tiêu của bạn: Ảnh bìa, Ảnh minh hoạ, Tên mục tiêu, Số tiền mục tiêu, Ngày kết thúc (nếu có), Câu chuyện về mục tiêu bạn muốn chia sẻ

+ Chọn số tài khoản bạn muốn nhận ủng hộ

+ Chọn Ban hành để hoàn tất việc tạo mục tiêu hoặc Tiếp tục chỉnh sửa để kiểm tra lại mục tiêu của bạn 


Sau khi ban hành, cộng đồng sẽ bắt đầu nhìn thấy và có thể quyên tiền ngay cho mục đích từ thiện của bạn.

20. Tôi có thể chỉnh sửa mục tiêu sau khi đã ban hành hay không?

---

Bạn có thể chỉnh sửa mục tiêu sau khi đã ban hành. Tuy nhiên, bạn sẽ không thể tự gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa câu chuyện, tên mục tiêu và số tiền mục tiêu sau khi nhận được khoản ủng hộ đầu tiên.

Bạn có thể tự thay đổi Ngày kết thúc của mục tiêu tại bất kỳ lúc nào; kể cả khi đã nhận ủng hộ.

Nếu bạn gặp vấn đề cần gỡ bỏ hoặc chỉnh sửa mục tiêu đã phát sinh ủng hộ của mình, hãy liên hệ đến ban quản trị App Thiện nguyện để được trợ giúp:

+ Email: contact@thiennguyen.app

+ Hotline: MB247 1900 545426

21. Tôi muốn dừng nhận quyên góp từ cộng đồng thì phải làm sao?

---

Để dừng nhận quyên góp từ cộng đồng, bạn có thể truy cập vào mục tiêu của mình và chọn Tạm dừng nhận ủng hộ trên mục tiêu đó. Khi đó, cộng đồng sẽ thấy mục tiêu của bạn ở trạng thái Tạm dừng hoặc Đã kết thúc trên trang Cộng đồng hoặc trang Cá nhân của bạn và không thể tạo ủng hộ trên App Thiện nguyện đến mục tiêu đó. Tuy nhiên, họ vẫn có thể Chuyển khoản trực tiếp đến số tài khoản mà bạn chia sẻ (nếu có) trong câu chuyện mục tiêu.

22. Nếu số dư tài khoản ngân hàng không chính xác hoặc không đủ giao dịch trên sao kê của App Thiện nguyện thì tôi phải làm gì?

---

Sao kê của App Thiện nguyện chỉ mang tính hiển thị dữ liệu từ cơ sở dữ liệu của Ngân hàng. Chúng tôi sẽ cố gắng hạn chế sai sót nhất có thể. Tuy nhiên, trong trường hợp hệ thống gặp sự cố dẫn đến sai sót này, bạn vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

+ Kiểm tra lại tài khoản trên ứng dụng ngân hàng điện tử MBBank. Nếu lịch sử giao dịch đã ghi nhận thành công, bạn yên tâm giao dịch của bạn đã được thực thi

+ Báo cáo với chúng tôi về vấn đề này qua kênh hỗ trợ hotline MB247 1900 545426 hoặc email: contact@thiennguyen.app

Khi hệ thống được khắc phục xong, sao kê trên App Thiện nguyện sẽ được cập nhật để khớp với lịch sử giao dịch trên tài khoản ngân hàng của bạn.

23. Nếu muốn tham gia vào App Thiện nguyện để thực hiện gây quỹ cộng đồng, tôi phải làm sao?

---

Để thực hiện gây quỹ cộng đồng, tài khoản của bạn cần phải là tài khoản xác thực và có tài khoản nhận ủng hộ là tài khoản của Ngân hàng Quân đội (MBBANK). Để đăng ký tài khoản xác thực, bạn vui lòng liên hệ đến ban quản trị App Thiện nguyện theo hotline: MB247 1900 545426 để được hướng dẫn.